Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Přihlašování a odhlašování stravy

Přihlásit nebo odhlásit stravu je možné den předem nejpozději do 10.30 hodin.

Požnosti přihášení/odhlášení stravy:
1. Internet
www.strava.cz 
Výběr jídelny: 5636  
Uživatel: = Identifikační číslo, které je každému strávníkovi přiděleno při zahájení stravování/koupi čipu
Heslo: každému strávníkovi je přiděleno při koupi čipu, je možné si jej kdykoliv změnit

2. V šatně jídelny - přiložením čipu k "objednávkovému stroji"

3. Na emailové adrese: jidelna@zsuprkova.cz

4. Telefonicky v nezbytně nutných případech na čísle 495263407