Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Úřední hodiny v období školních prázdnin:

20.8.2019   8-14 hod
27.8. - 28.8.2019   8-15 hod

Jiný termín po domluvě s vedoucí školní jídelny 495 263 407.

Ve stejném období je možné si zakoupit ISIC kartu (cena 250 Kč). Po dobu vyřízení karty bude zapůjčen čip.


Jak se zařídit, abych neměl se stravováním problémy?
Nejjednodušší způsob je zadat trvalý příkaz na období 10 měsíců s první platbou v srpnu a poslední v květnu. Pro první stupeň (1.-4.třída) postačí částka 420,- Kč, pro druhý stupeň (5.-8.třída) 460,- Kč, 9. třída - 500,- Kč. Pokud nejste majitelem peněžního účtu a přesto nechcete mít starosti, můžete složit celou platbu jednorázově v srpnu. To znamená 4 200,- Kč, 4 600,-- Kč nebo 5 000,- Kč. Ani v jednom případě se Vám pak nemůže stát, že vaše dítě nedostane oběd z důvodu nezaplacení dostatečné zálohy. Jestli-že jste nezvolili ani jeden z uvedených způsobů platby, vždy počítejte s tím, že převod z účtu na účet mezi peněžními ústavy trvá 3-5 dní. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu strávníka se oběd automaticky odhlásí.

Stravovací účet školní výdejny:
KOMERČNÍ BANKA
číslo účtu - 8030511,
kód banky - 0100,
variabilní symbol = přidělené ID číslo užiatele.

zpráva pro příjemce = jméno strávníka 

Pro řádný výdej stravy je třeba zakoupit kartu ISIC, případně identifikační čip. Cena čipu je 115,- Kč a slouží strávníkovi po celou dobu školní docházky. Kupuje se v kanceláři ŠJ za hotovost. V případě ztráty je však třeba zakoupit čip nový. Při ukončení stravování v ŠJ se funkční čip vykupuje za 85,- Kč zpět.

 

STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ V DOBĚ NEPŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE

 

Dle Školského zákona 561/2004 a vyhlášky o školním stravování 107/2005 – v době Nepřítomnosti žáka ve škole lze odebrat stravu za sníženou cenu pouze PRVNÍ DEN v čase 11:30 hod., ostatní dny nepřítomnosti musí být obědy ODHLÁŠENY                .

 

Pokud NEBUDOU obědy od druhého dne nepřítomnosti odhlášeny, hradí žák plnou cenu oběda, tj. k ceně potravin budou připočteny i veškeré provozní náklady.

 

Plná cena oběda:           Žáci       1 – 4. třída   58,- Kč

                                        Žáci       5 – 8. třída   60,- Kč

                                        Žáci             9. třída   62,- Kč

Tato částka se bude automaticky odečítat z konta, které má žák na stravovacím účtu ŠJ


 

 

 

Odhlašování stravy


- se provádí den předem do 10:30 hod.

1. Telefonicky na čísle: 495 263 407 (pouze v nebytných případech do 10:30, jinak přes internet)
Možnost zanechávání vzkazů na záznamníku byla zrušena!
 

2. Na emailové adrese: jidelna@zsuprkova.cz 
 

 

 

Cena obědů


1. - 4. třída ZŠ Úprkova - 21,00 Kč
5. - 8. třída ZŠ Úprkova - 23,00 Kč
9. třída ZŠ Úprkova - 25,00 Kč
Cizí strávníci - 62,00 Kč
 

Cena obědů za plnou cenu


1. - 4. třída ZŠ Úprkova - 58,00 Kč
5. - 8. třída ZŠ Úprkova - 60,00 Kč
9. třída ZŠ Úprkova - 62,00 Kč
Cizí strávníci - 62,00 Kč
 

 

 

Vyúčtování stravného


Případný zůstatek na účtu strávníka se na konci školního roku automaticky převádí do dalšího ročníku. Celkové vyúčtování proběhne při ukončení školní docházky (9.třída). Případný přeplatek bude poukázán zpět na Váš osobní účet nebo se též nabízí možnost převodu na mladšího sourozence (v obou případech nutno vyplnit žádost o vypořádání konta). Informace o výši vašeho zůstatku dostanete kdykoli i během školního roku u vedoucí ŠJ.

 

Veškeré dotazy a připomínky ohledně provozu školní výdejny ráda zodpovím v kanceláři ŠJ mimo výdejní dobu obědů. To znamená, že není možné vyřizovat telefonické hovory ani jinou administrativní činnost v době vydávání obědů od 11:30 - do 14:00 hodin. 

Děkujeme za pochopení, 
Ivana Křikavová - Vedoucí ŠJ