Projekty a spolupráce MŠ Holubova

2018/2019

Projekt s názvem „Barevné kamínky“

MŠ Holubova se ve školním roce 2018-2019 zařadila mezi úspěšné žadatele o dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje v oblasti Podpory a digitalizace ve vzdělávání.

Cílem projektu bylo pořídit do MŠ Holubova i MŠ Štefcova 1125 výukový software s názvem Barevné kamínky. Tento softare umožní profesionální vzdělávání v mnoha oblastech. Barevné kamínky je soubor interaktivních programů českých autorů a pedagogů, který obsahuje 16 podprogramů (Leden, Březen, Duben, Květen, Červen, Září, Říjen, Listopad, Prosinec, Moje vlast, Dopravní školička, Les, Zvířata na statku, Čím budu, Písmáčkovy úkoly, S Lipáčkem na výlet). 

Celková částka projektu: 76 000,- Kč

Získaná dotace: 60 000,- Kč

2017/2019

Úprkovy šablony 2016

Zvolené oblasti:

 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, Inkluze)
 • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
 • Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)
 • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
 • Individualizace vzdělávání v MŠ
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Celková částka projektu 369 626,-Kč

2017/2018

Projekt environmentální výchovy – Naučná stezka dřevin a lesních živočichů

MŠ Holubova se ve školním roce 2017-2018 zařadila mezi úspěšné žadatele o dotace z Magistrátu Hradce Králové. Odboru životního prostředí.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo vytvořit naučnou stezku zaměřenou do poznávání především rostlinné říše naší planety. 

Vzhled, vybavení a funkčnost naučné stezky

Skládá se z výukových částí:

 1. Vertikální stěny – jednotlivé části stěny jsou složeny z kovových sítí, které jsou vhodně vyplněny přírodním materiálem (kulatiny v řezu, kulatiny, oblázky apod.). V určených částech slouží jako základ pro závěsné truhlíky se zakrslými dřevinami. Dřeviny jsou v jednotlivých částech tematicky rozděleny na listnaté a jehličnaté. Stěna v druhé části přechází k živým tvorům. V poslední části je navržena černá kovová tabule, která dětem bude sloužit jako pracovní plocha (křídy, magnetické obrázky apod.) k opakování získaných znalostí.
 2. Bezúdržbové ostrůvky zeleně se zasazenými stromy.
 3. Tematické výukové tabule – Tripexeso (strom, květ, plod), Dendrofon – rozlišení dřeva podle struktury v řezu, jeho tvrdosti podle zvuku, Strom jako dům – odklopné tabulky se zástupci rostlinné i živočišné říše, Otočné kolo mini – přiřazování stop zvířat k jednotlivým živočichům.

Celková částka projektu: 233 764,-Kč

Získaná dotace: 175 000,-Kč

2016/2017

Projekt environmentální výchovy – Vzdělávací centrum hydro-meteorologie

MŠ Holubova se ve školním roce 2016-2017 zařadila mezi úspěšné žadatele o dotace z Magistrátu Hradce Králové. Odboru životního prostředí.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo vytvořit výukový koutek zaměřený do poznávání vlastností vody, koloběhu vody v přírodě i využívání vody člověkem – Hydro-meteorologické centrum.

Vzhled, vybavení a funkčnost centra

Centrum výuky hydro-meteorologie má několik částí:

 1. Tři výukové tabule připevněné na stěnách (Koloběh vody v přírodě, malý koloběh vody“ – využití a zpracování vody člověkem (úpravna vody, čištění odpadních vod apod.), různá skupenství vody, druhy mraků a zvuky vody v přírodě (déšť, bouřka, řeka, vodopád apod.)
 2. Vodní kaskáda – s využitím solárního panelu budeme čerpat vodu do kaskády, která bude dětem názorně demonstrovat, jak fungují plavební komory (pohyb lodí po řekách), jak člověk využívá vodu k výrobě el. energie (vodní mlýnek), jak člověk může regulovat vodní toky či jak vzniká eroze.
 3. Meteorologický domeček, na kterém bude umístěna meteorologická stanice s měřením intenzity slunečního svitu, vodních srážek, směru a intenzitu větru, teplotu, tlak apod. Domeček bude sloužit také pro ukládání dalšího vybavení nejen z tohoto projektu, ale také z předchozích projektů (např. výukové tabule lesních zvířat).
 4. Zachytávání a využívání vody ze střechy MŠ

Celková částka projektu: 144 163,-Kč

Získaná dotace: 109 159,-Kč

2015/2016

Projekt „Projekt environmentální výchovy v MŠ a ZŠ Úprkova – Interaktivní výuková stěna – lesní biotop“

MŠ Holubova se ve školním roce 2016 zařadila mezi úspěšné žadatele o dotace z Magistrátu Hradce Králové. Odboru životního prostředí.

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvořit podmínky a realizovat aktivity, které přispějí k environmentální výchově a osvětě dětí v ZŠ a MŠ Úprkova, Hradec Králové. Budou rozvíjet vnímavost dětí, znalost v především v oblasti živé přírody a vytvářet jejich vztah k přírodě a to již od útlého věku. Prostředkem všech těchto rozvíjených oblastí je výuková stěna s doplňky na téma „Lesní biotop“.

Vzhled a funkčnost výukové stěny

Výuková stěna má opticky přirozeně navazovat na malý lesík, který je v bezprostřední blízkosti. Čelní stěna bude pomalovaná tematicky do třech oblastí (lesní vodní biotop, traviny a nízké dřeviny, vzrostlý les). V jednotlivých oblastech budou umístěny vyměnitelné výukové tabule (obrázky různých zvířat). Např. kolem vody budou výukové tabule bobr, volavka apod.; v oblasti nízkých dřevin budou výukové tabule drobných lesních živočichů – zajíc, bažant; v oblasti vzrostlého lesa budou výukové tabule vysoké lesní zvěře či lesních ptáků – srnec, jelen, výr apod. U každé tabule bude připevněn komunikátor s nahraným hlasem daného zvířete. 

Celková částka projektu: 42 895,-Kč

Získaná dotace: 30 749,-Kč

Projekt „Charitativní běh základních škol a Mateřských školek“

Charitativní akce v rámci Olfincar Hradeckého půlmaratonu zaměřená na podporu handicapovaných dětí. V rámci projektu získala MŠ sponzorský dar v hodnotě 12 265,-Kč

Projekt „Cepík“

Projekt Cepík je zaměřen na zdravý životní styl předškolních dětí v mateřských školách. S dětmi se pracuje formou seriálových představení a pohybových aktivit se sympatickou loutkou Cepíkem. Cepík je postavička chlapce ve věku předškolních dětí se stejnými zájmy a návyky. Provází děti zásadami zdravého životního stylu a zároveň jim ukazuje, co se stane, když se tyto zásady poruší. Společně pak hledají správná řešení. 

Pro jídelny je poskytováno výživové poradenství v oblasti zdravého stravování. Je nabídnuta pomoc při zavádění nových typů surovin a pokrmů. Pro pedagogické pracovníky je poskytováno školení v oblasti výživy a bezpečnosti potravin. Pro kuchařky je připraven kurz vaření se zaměřením na nová, moderní jídla.

Rodičům jsou poskytovány informace o zdravém životním stylu v souladu s nejnovějšími poznatky formou informačních materiálů „Cepíkoviny“ a přednáškou přímo na půdě školky.

2015

Projekt environmentální výchovy v MŠ a ZŠ Úprkova, Hradec Králové

MŠ Holubova se ve školním roce 2015 zařadila mezi úspěšné žadatele o dotace z Magistrátu Hradce Králové. 

Cíl projektu

Cílem projektu bylo realizovat přeměnu části zahrady na „přírodní učebnu“, která se stala nedílnou součástí zahrady mateřské školy využívanou nejen dětmi z mateřské školy, ale také dětmi ze základní školy ve spolupráci s rodinou i širší veřejností.

Navrhované úpravy zahrady spočívaly ve vytvoření nosného programu, zaměřeného na environmentální výchovu, který byl doprovázen tematicky zvolenou výsadbou rostlin, vytvořením „želvího výběhu“ a vytvořením dvou čtverečkových zahrádek pro „dětské“ pěstování. Navrhované výsadby byly voleny s důrazem na atraktivní barevnost, a to jak v období vegetace (kvetení), tak i na rozmanité podzimní zbarvení a tvorbu plodů, které setrvávají na rostlinách mnohdy až do zámrazu. 

Celková částka projektu: 125 000,-Kč 

Získaná dotace: 100 000,-Kč