Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

 

Zapojení do projektu Ekoškolka

 

  

   

Od září letošního roku (2016) startuje dvouleté období, ve kterém se budeme snažit získat certifikát Ekoškola. Podrobnější informace naleznete pod odkazem "Co je Ekoškolka".

Ekotým je základem fungování programu Ekoškola. Ekotým je sestaven z dětí, ale i dospělých. Bude se scházet minimálně 3x v roce a jeho hlavním úkolem je vytvořit analýzu slabých i silných stránek školky ve vybraných tématech, vytvořit plán činností, průběžně sledovat a vyhodnocovat naplňování jednotlivých cílů a úkolů.

Členové Ekotýmu:

Martin Jílek (za MŠ Holubova) Eva Bláhová (ZŠ Úprkova)
Martin Hanousek (zákonný zástupce) Petr Vencl (zákonný zástupce)
Sára Hanousková (dětský zástupce) Adam Vencl (dětský zástupce)