Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Zapojení do projektu Ekoškolka

Z důvodu absence vhodného koordinátora ekoškolky jsme prozatím práci na získání titulu Ekoškolka ukončili.

 

  

 

Eko-kodex MŠ:

Ekokodex je společným souborem hodnot a pravidel. Jde o seznam, který ukazuje, co ve škole vyznáváme v rámci jednotlivých témat. Zároveň nám slouží jako návod pro celou mateřskou školu i rodiče, jak se ohleduplně chovat k životnímu prostředí.