Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

2016-2017

Projekt environmentální výchovy - Vzdělávací centrum hydro-meteorologie

MŠ Holubova se ve školním roce 2016-2017 zařadila mezi úspěšné žadatele o dotace z Magistrátu Hradce Králové. Odboru životního prostředí.

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvořit výukový koutek zaměřený do poznávání vlastností vody, koloběhu vody v přírodě i využívání vody člověkem – Hydro-meteorologické centrum.

Vzhled, vybavení a funkčnost centra

Centrum výuky hydro-meteorologie bude mít několik částí:

1) Tři výukové tabule připevněné na stěnách (Koloběh vody v přírodě, malý koloběh vody“ – využití a zpracování vody člověkem (úpravna vody, čištění odpadních vod apod.), různá skupenství vody, druhy mraků a zvuky vody v přírodě (déšť, bouřka, řeka, vodopád apod.)

2) Vodní kaskáda – s využitím solárního panelu budeme čerpat vodu do kaskády, která bude dětem názorně demonstrovat, jak fungují plavební komory (pohyb lodí po řekách), jak člověk využívá vodu k výrobě el. energie (vodní mlýnek), jak člověk může regulovat vodní toky či jak vzniká eroze.

3) Meteorologický domeček, na kterém bude umístěna meteorologická stanice s měřením intenzity slunečního svitu, vodních srážek, směru a intenzitu větru, teplotu, tlak apod. Domeček bude sloužit také pro ukládání dalšího vybavení nejen z tohoto projektu, ale také z předchozích projektů (např. výukové tabule lesních zvířat).

4) Zachytávání a využívání vody ze střechy MŠ

Celková částka projektu: 142 999,-Kč

Získaná dotace: 109 159,-Kč

Ukázka před realizací projektu:

  
 
 

Ukázka před realizací projektu:

 


2015-2016

Projekt "Projekt environmentální výchovy v MŠ a ZŠ Úprkova - Interaktivní výuková stěna - lesní biotop"

MŠ Holubova se ve školním roce 2016 zařadila mezi úspěšné žadatele o dotace z Magistrátu Hradce Králové. Odboru životního prostředí.

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvořit podmínky a realizovat aktivity, které přispějí k environmentální výchově a osvětě dětí v ZŠ a MŠ Úprkova, Hradec Králové. Budou rozvíjet vnímavost dětí, znalost v především v oblasti živé přírody a vytvářet jejich vztah k přírodě a to již od útlého věku. Prostředkem všech těchto rozvíjených oblastí je výuková stěna s doplňky na téma „Lesní biotop“.

vzhled a funkčnost výukové stěny

Výuková stěna má opticky přirozeně navazovat na malý lesík, který je v bezprostřední blízkosti. Čelní stěna bude pomalovaná tematicky do třech oblastí (lesní vodní biotop, traviny a nízké dřeviny, vzrostlý les). V jednotlivých oblastech budou umístěny vyměnitelné výukové tabule (obrázky různých zvířat). Např. kolem vody budou výukové tabule bobr, volavka apod.; v oblasti nízkých dřevin budou výukové tabule drobných lesních živočichů – zajíc, bažant; v oblasti vzrostlého lesa budou výukové tabule vysoké lesní zvěře či lesních ptáků – srnec, jelen, výr apod. U každé tabule bude připevněn komunikátor s nahraným hlasem daného zvířete. 

Celková částka projektu: 42 895,-Kč

Získaná dotace: 30 749,-Kč

Ukázka před realizací projektu:

 

Ukázka po realizaci projektu:

  

 

Projekt "Charitativní běh základních škol a Mateřských školek"

Charitativní akce v rámci Olfincar Hradeckého půlmaratonu zaměřená na podporu handicapovaných dětí. V rámci projektu získala MŠ sponzorský dar v hodnotě 12 265,-Kč

 

Projekt "Cepík"

Projekt Cepík je zaměřen na zdravý životní styl předškolních dětí v mateřských školách. S dětmi se pracuje formou seriálových představení a pohybových aktivit se sympatickou loutkou Cepíkem. Cepík je postavička chlapce ve věku předškolních dětí se stejnými zájmy a návyky. Provází děti zásadami zdravého životního stylu a zároveň jim ukazuje, co se stane, když se tyto zásady poruší. Společně pak hledají správná řešení. 

Pro jídelny je poskytováno výživové poradenství v oblasti zdravého stravování. Je nabídnuta pomoc při zavádění nových typů surovin a pokrmů. Pro pedagogické pracovníky je poskytováno školení v oblasti výživy a bezpečnosti potravin. Pro kuchařky je připraven kurz vaření se zaměřením na nová, moderní jídla.

Rodičům jsou poskytovány informace o zdravém životním stylu v souladu s nejnovějšími poznatky formou informačních materiálů „Cepíkoviny“ a přednáškou přímo na půdě školky.


2015

Projekt "Projekt environmentální výchovy v MŠ a ZŠ Úprkova, Hradec Králové"

MŠ Holubova se ve školním roce 2015 zařadila mezi úspěšné žadatele o dotace z Magistrátu Hradce Králové. 

Cíl projektu
Cílem projektu bylo realizovat přeměnu části zahrady na „přírodní učebnu“, která se stala
nedílnou součástí zahrady mateřské školy využívanou nejen dětmi z mateřské školy, ale také dětmi ze základní školy ve spolupráci s rodinou i širší veřejností.

Navrhované úpravy zahrady spočívaly ve vytvoření nosného programu, zaměřeného na
environmentální výchovu, který byl doprovázen tematicky zvolenou výsadbou rostlin, vytvořením "želvího výběhu" a vytvořením dvou čtverečkových zahrádek pro "dětské" pěstování. Navrhované výsadby byly voleny s důrazem na atraktivní barevnost, a to jak v období vegetace (kvetení), tak i na rozmanité podzimní zbarvení a tvorbu plodů, které setrvávají na rostlinách mnohdy až do zámrazu. 

Celková částka projektu: 125 000,-Kč 

Získaná dotace: 100 000,-Kč

Ukázka zahrady před realizací projektu:

 

Ukázka zahrady po úpravách: