Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Informace o mateřské škole

   

 

Provozní doba: 6:30-16:30hod.

 

 

Název školního vzdělávacího programu: Tisíc barev světa máme, společně je prozkoumáme.

Motto: "Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím"

V MŠ je vytvořeno jedno spíše homogenní oddělení a jedno spíše heterogenní oddělení. Jsme malým zařízením a naším cílem je vytvářet přátelskou - rodinnou atmosféru. Děláme vše pro to, aby byla naše MŠ co nejvíce otevřená, přístupná a mohla se stát plnohodnotným partnerem pro rodiny dětí navštěvující toto zařízení. Vytváříme dětem laskavé a útulné prostředí s funkčními pravidly, upevňujícími pocit jistoty a bezpečí. Vedeme Vaše děti k samostatnosti, k touze hledat aktivně řešení s kamarádem a nespoléhat pouze na dospělého. Při vzdělávání dětí se snažíme maximálně využívat tzv. zážitkové pedagogiky, která dětem zajistí trvalejší a pevnější uchování získaných znalostí a dovedností. Preferovanými oblastmi při zařazování činností do denního programu jsou: rozvoj kladného vztahu k přírodě - ochrana přírody (vychází z tradice školy, pod kterou MŠ patří - poznávání fauny i flory s využitím naučných stezek), rozvoj pohybových dovedností, a poznávání světa prostřednictvím pokusů (věda hrou - pokusy s vodou, hrátky se světlem apod.).

Venkovní vybavení

Ekozahrada dává dětem možnost vzdělávat se všemi smysly. Děti si zde pěstují zeleninu či mohou přivonět k nějrůznějším květinám a bylinkám v bylinkové spirále. Součástí Ekozahrady je i želví výběh. Želvák Emil Holub je u dětí nejoblíbenější především v letních měsících. Interaktivní výuková stěna - lesní biotop, umístěna ve školním lesíku, zakrývající el.rozvodnu, seznamuje děti s živočichy a jejich hlasy obývající lesní prostředí. Centrum výuky hydrometeorologie děti aktivně seznamuje s vlastnostmi vody ve venkovní vodní kaskádě či koloběhu vody v přírodě s využitím výukových tabulí.

   

Environmentální výchova je stěžejní oblastí naší MŠ a i proto usilujeme o získání certifikátu Eko-školka (viz. samostatný odkaz).