Knihovna pro rodiče

Nabízíme rodičům zapůjčit si bezplatně studijní literaturu, která se věnuje výchově dětí. 

Dostupné v MŠ Holubova!

Nabízené tituly:

Jak být dobrým rodičem (krůpěje výchovných moudrostí). Jirina Prekop. Grada 2015.

Prvorozené dítě (O sourozenecké pozici). Jirina Prekop. Grada 2015.

Najděte si svého marťana. Marek Herman. Apak 2008.

Vychováváme děti a rosteme s nimi: Od neshod a kárání ke svobodě, rozvoji a radosti. Naomi Aldortová, Práh 2010.

Děti potřebují hranice. Jan-Uwe Rogge. Portál 20012.

Je naše dítě zralé na vstup do školy? Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková. Grada 2014.

Děti a pět jazyků lásky. Gary Chapman, Ross Campbell. Návrat, Praha 2010.

Jak pomoci dítěti (Metody zvládání problémů dětí v předškolní výchově. Computer press. Brno. 2011.

Jsi tam brácho? (Marek Herman, Jiří Halda). Apak 2019.