Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

 

Úplata za předškolní vzdělávání - školné

 

Do poznámky zákonní zástupci uvedou jméno a příjmení dítěte.

Školné se platí měsíčně, jednorázově či na celý školní rok.

 

Stravné

Číslo stravovacího účtu školní výdejny:

 

Odhlašování stravy se provádí den předem do 10:00 hod. telefonicky ve školní výdejně (495 263 407) nebo přes internetové rozhranní www.strava.cz. Oběd si můžete vyzvednout za cenu 29-Kč či 33,00Kč pouze první den nemoci, jinak se vám započítá plná cena, to je cena potravin + veškeré náklady (70,-Kč/den). Z tohoto důvodu si stravu odhlašujte včas!!