Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

 

Úplata za předškolní vzdělávání - školné

 

Do poznámky zákonní zástupci uvedou jméno a příjmení dítěte.

Školné se platí měsíčně, jednorázově či na celý školní rok.

 

Stravné

Číslo stravovacího účtu školní výdejny:

 

Odhlašování stravy se provádí den předem do 10:00 hod. telefonicky ve školní výdejně (495 263 407) nebo přes internetové rozhranní www.strava.cz. Oběd si můžete vyzvednout za DOTOVANOU cenu pouze první den nemoci, jinak se vám započítá plná cena, to je cena potravin + veškeré náklady (71,-Kč/den). Z tohoto důvodu si stravu odhlašujte včas!!