Projekty a spolupráce MŠ Štefcova

2019/2020

Projekt environmentální výchovy v MŠ a ZŠ Úprkova, Hradec Králové – Výuková stezka lesních živočichů

MŠ se ve školním roce 2019/2020 zařadila mezi úspěšné žadatele o dotace z Magistrátu Hradce Králové. 

Cílem projektu bylo vytvořit podmínky a realizovat aktivity, které přispějí k environmentální výchově a osvětě dětí v ZŠ a MŠ Úprkova, Hradec Králové. Budou rozvíjet vnímavost dětí, znalost především v oblasti živé přírody a vytvářet jejich vztah k přírodě a to již od útlého věku.

Prostředkem všech těchto rozvíjených oblastí je naučná stezka zaměřená do poznávání především živočišné říše naší planety. Nejen děti Mateřské školy, děti vedlejší Mateřské školy Štefcova či děti ze sousedící základní školy, ale všichni návštěvníci mají možnost naučit se rozpoznat např. stopy zvířat, projít potravinový labyrint či poznat co všechno v přírodě ukrývá pouhý strom, ale také spousty dalších souvisejících aktivit.

2018/2019

Projekt environmentální výchovy v MŠ a ZŠ Úprkova, Hradec Králové

MŠ se ve školním roce 2018/2019 zařadila mezi úspěšné žadatele o dotace z Magistrátu Hradce Králové.

Cíl projektu:
Cílem projektu bylo realizovat přeměnu části zahrady na „přírodní učebnu“, která se stala nedílnou součástí zahrady mateřské školy využívanou nejen dětmi z mateřské školy, ale také dětmi ze základní školy ve spolupráci s rodinou i širší veřejností.

Navrhované úpravy zahrady spočívaly ve vytvoření nosného programu, zaměřeného na environmentální výchovu, který byl doprovázen tematicky zvolenou výsadbou rostlin, vytvořením „želvího výběhu“ a vytvořením dvou čtverečkových zahrádek pro „dětské“ pěstování. Navrhované výsadby byly voleny s důrazem na atraktivní barevnost, a to jak v období vegetace (kvetení), tak i na rozmanité podzimní zbarvení a tvorbu plodů, které setrvávají na rostlinách mnohdy až do zámrazu. 

Celková částka projektu: 162 210,-Kč 

Získaná dotace: 129 273,-Kč

Projekt s názvem „Barevné kamínky“

MŠ Holubova se ve školním roce 2018-2019 zařadila mezi úspěšné žadatele o dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje v oblasti Podpory a digitalizace ve vzdělávání.

Cílem projektu bylo pořídit do MŠ Holubova i MŠ Štefcova 1125 výukový software s názvem Barevné kamínky. Tento softare umožní profesionální vzdělávání v mnoha oblastech. Barevné kamínky je soubor interaktivních programů českých autorů a pedagogů, který obsahuje 16 podprogramů (Leden, Březen, Duben, Květen, Červen, Září, Říjen, Listopad, Prosinec, Moje vlast, Dopravní školička, Les, Zvířata na statku, Čím budu, Písmáčkovy úkoly, S Lipáčkem na výlet). 

Celková částka projektu: 76 000,- Kč

Získaná dotace: 60 000,- Kč

2017/2019

Úprkovy šablony 2016

Zvolené oblasti:

  • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin.
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, Inkluze)
  • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
  • Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)
  • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
  • Individualizace vzdělávání v MŠ
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Celková částka projektu 369 626,-Kč