Aktuality klubu rodičů

  • Máme příslib návštěvy záchranné služby ve FN (vrtulník).
  • Vznikl nápad zorganizovat lampionový průvod. Některé odpoledne bychom se vydali od školky směrem ke Zděné boudě, po okraji lesa a zpět do Malšovic. 
  • Dne 4.10. proběhla 1.akce pro děti – svezení na oslících. Měla u dětí úspěch, další svezení naplánujeme na jaro, aby se povozili i ostatní.
  • Schůzka členů spolku se konala 18.9.2018 v A Sportu Malšovice. Zápis z jednání byl rozeslán všem rodičům emailem.