Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Zápis ze schůzky Klubu rodičů a přátel mateřské školy II., 

Hradec Králové , o.s. konané dne 6.4.2012

 

Přítomny:

Lucie Bartošová, Monika Catalá, Eva Mejzlíková, Markéta Drahorádová, Dita Kalinová, Helena Linhartová

Omluveny:

Veronika Hlavatá, Iva Hladíková

 

PROGRAM

Granty MM: Lucie Bartošová seznámila účastníky s výsledky jednání s magistrátem města ohledně přidělení grantů na akce KR. Celkem bylo přiděleno 5 000 Kč na akce KR: čarodějnice, zábavně soutěžní odpoledne ke dni dětí, návštěva lanového centra. KR děkuje Lucce za energii a čas, který tomu věnovala!

 

Nová školka při ZŠ Úprkova. Stěhování do nových prostor je plánováno na konec října, nová školka by měla fungovat od listopadu. V jednání s p. ředitelkou je snaha načasovat stěhování tak, aby minimálně omezil chod školky. Dále je v jednání snaha rozšířit prázdninový provoz školky.  

 

Nejbližší plánované akce pořádané Klubem rodičů (KR):

 

Čarodějnický den: 24.4.2012 – úterý. KR zajistí pronájem ohniště u Stříbrného rybníka, občerstvení a drobné dárky pro děti – detaily budou upřesněny.

 

Den dětí. Přelom května/června – bude upřesněno. Program je v jednání a spolu s místem konání bude upřesněn.

 

Návštěva lanového centra v areálu Stříbrný rybník: 28.6.2012. KR zajistí pronájem a instruktory, občerstvení, popř. doprovodný program – detaily budou upřesněny.

 

Další schůzka se uskuteční v květnu 2012.

Zapsala Helena Linhartová