Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Zápis ze schůzky Klubu rodičů a přátel mateřské školy II., 

Hradec Králové , o.s. konané dne 23.10.2012

Přítomny:

Lucie Bartošová, Eva Mejzlíková, Markéta Drahorádová, Dita Kalinová, Iva Hladíková, Helena Linhartová

Nové členky: Eva Kašparová, Hedvika Bulíčková, Olga Štulířová, Jana Ježková

PROGRAM

Stav pokladny, Dita Kalinová: KR disponuje na školní rok 2012/2013 částkou cca 69 000 Kč (na bankovním účtu, v pokladně), jedná se o peníze zbylé z minulého roku a vybrané z příspěvků (650 Kč/dítě/pololetí). Maximum peněz bude využito na zážitkové akce pro děti a dárky (Mikuláš, vánoce). V září byla použita částka 9 300 Kč na nové Montessori pomůcky do školky.

 

Bruslení, Markéta Drahorádová: KR zajistí rezervaci, poté vyvěsí na nástěnku informaci s termínem, kam se můžete se zapisovat. Pronájem plochy na hodinu stojí pro mimoškolní aktivity 1700 Kč, pokud si ledovou plochu pronajímá škola platí se 20 Kč za dítě. Využijte tedy ledové plochy a vezměte s sebou známé a kamarády. Děti z MŠ mají bruslení zdarma, sourozenci, kamarádi a dospělí za 20 Kč.

 

KR má zájem o pokračování kurzu plavání v ZŠ Štefcova v jarních měsících 2013, Lucie Bartošová projedná možnost s p. ředitelkou Klazarovou.  

 

Návrh akcí KR na rok 2012/2013:

 

Bruslení: sledujte nástěnku

 

Vánoční perníčky: ve školní kuchyňce ZŠ Úprkova, předběžně 27.11. a 29.11.(Lucie Bartošová)

 

Návštěva Muzea s doprovodným programem pro děti, jaro 2013 (Eva Kašparová)

 

Čarodějnický den: pronájem ohniště u Stříbrného rybníka, občerstvení a drobné dárky pro děti, duben 2013.

 

Orientační běh/procházka v přírodě: v areálu Biřičky nebo poblíž Lesního hřbitova + občerstvení (Olga Štulířová)

 

Den dětí. Přelom května/června 2013, program je v jednání a spolu s místem konání bude upřesněn (Helena Linhartová)

 

Návštěva lanového centra v areálu Stříbrný rybník: červen 2013, KR zajistí pronájem a instruktory, občerstvení.

 

Další schůzka se uskuteční v lednu 2013                                                                              Zapsala Helena Linhartová