Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Prosíme rodiče, aby na třídách vyplnili závaznou přítomnost/nepřítomnost dětí v době prázdninového provozu (1.7.2019-12.7.2019).

děkujeme


 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a s § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1.

 

 

1/2019 Přijímá se od 1.9.2019

2/2019 Přijímá se od 1.9.2019

3/2019 Přijímá se od 1.9.2019

4/2019 Přijímá se od 1.9.2019

5/2019 Přijímá se od 1.9.2019

7/2019 Přijímá se od 1.9.2019

9/2019 Přijímá se od 1.9.2019

11/2019 Přijímá se od 1.9.2019

12/2019 Přijímá se od 1.9.2019

16/2019 Přijímá se od 1.9.2019

20/2019 Přijímá se od 1.9.2019

23/2019 Přijímá se od 1.9.2019

24/2019 Přijímá se od 1.9.2019

26/2019 Přijímá se od 1.9.2019

27/2019 Přijímá se od 1.9.2019

30/2019 Přijímá se od 1.9.2019

31/2019 Přijímá se od 1.9.2019

32/2019 Přijímá se od 1.9.2019

33/2019 Přijímá se od 1.9.2019

34/2019 Přijímá se od 1.9.2019

35/2019 Přijímá se od 1.9.2019

36/2019 Přijímá se od 1.9.2019

38/2019 Přijímá se od 1.9.2019

39/2019 Přijímá se od 1.9.2019

40/2019 Přijímá se od 1.9.2019

42/2019 Přijímá se od 1.9.2019

43/2019 Přijímá se od 1.9.2019

45/2019 Přijímá se od 1.9.2019

46/2019 Přijímá se od 1.9.2019

49/2019 Přijímá se od 1.9.2019

61/2019 Přijímá se od 1.9.2019

 

 

Vyvěšeno dne: 31.5.2019

Mgr. Bc. Petr Lehký, ředitel školy

 

 

Schůzka zákonných zástupců přijatých dětí proběhne 27.6.2018 od 16:00hod. v MŠ Holubova. Účast nutná!!!

 

Předávání rozhodnutí o nepřijetí nepřijatých dětí proběhne v kanceláři vedoucího učitele MŠ Holubova v pondělí dne 3.6.2019 od 11:00-12:00hod.

 

 


 

 

Omezený provoz MŠ o letních prázdninách 2019

V době letních prázdnin (od 1.7.-25.8.2018) platí omezený provoz všech mateřských škol v Hradci Králové. MŠ v oblasti Malšovice mají střídavě otevřeno dle rozpisu níže. Pokud máte zájem o docházku do jiné MŠ v době, kdy je vaše kmenová uzavřena, musíte přijít k tzv. zápisu na letní prázdniny. Zápis se uskuteční  (mimo MŠ Pohádka-19.6.2019) 13.6.2019 v době od 14:00-17:00hod. v MŠ o kterou máte zájem.

Prázdninový provoz mateřských škol je pro děti, které byly k předškolnímu vzdělávání již přijaty a jejichž rodiče z různých důvodů nemohou čerpat dovolenou v době přerušení provozu jejich „kmenové“ mateřské školy v červenci a srpnu.

Školné (pokud se nejdená o dítě v posledním ročníku před zahájením povinné školní docházky) se platí v den zápisu.

MŠ a ZŠ Úprkova má dvě odloučená pracoviště (MŠ Holubova, MŠ Štefcova 1125/Montessori). V žádosti o přijetí specifikujte preference konkrétního pracoviště. Upozorňujeme, že v případě většího zájmu o některé pracoviště (než je kapacita budovy) nebude možné dodržet zvolené preference! Děti budou přesunuty na druhé, nenaplněné pracoviště!

 

Požadované dokumenty k zápisu:

1) Vyplněná žádost o přijetí (zde ke stažení či k vyzvednutí v MŠ)

2) Kopie evidenčního listu z kmenové MŠ

3) doklad totožnosti

4) 250,-Kč (školné) (pokud se nejdená o dítě v posledním ročníku před zahájením povinné školní docházky)

 

Rozpis na letní prázdniny 2019

 

Zápis pro MŠ Holubova proběhne v budově MŠ Štefcova 1125 (Montessori)!!!

 

 


 


Plavání na druhé pololetí

Čtvrtek 10:00-10:45

 4/4, 11/4, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 13/6/2019

 


 

Připomínáme všem zákonným zástupcům, že je možné aktivovat si zasílání upozornění při zveřejnění nových informací na webu MŠ. Stačí vyplnit formulář na 

http://zsuprkova.cz/ms-holubova/uzitecne_informace/registrace