Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Rada města Hradec Králové svým usnesením RM/2020/617 stanovila úplatu za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 ve výši 600Kč/dítě/měsíc.