Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

 

Novinky


 

Zápis k předškolnímu vzdělávání 

se uskuteční:

 v pátek 11.5. od 10.00 do 17.00 hodin

a

v sobotu 12.5. od 9.00 do 12.00 hod.

 

Vážení rodiče,
od 14.4. můžete k letošnímu zápisu využít elektronického předzápisu prostřednictvím odkazu https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/uprkova. Program Vám usnadní a časově zkrátí proces zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy.

V den řádného zápisu je potřeba předložit:

  1. vytisknutou žádost, jejíž součástí bude vyplněné vyjádření dětského lékaře,
  2. rodný list Vašeho dítěte,
  3. průkaz totožnosti zákonného zástupce, který bude záležitosti s přijetím dítěte vyřizovat.

 

Žádost k vytištění - běžná

Pravidla pro přijímání dětí

Školské obvody spádových MŠ HK


 

Náhradní hodina plavání za 1.3. je přesunuta na 14.6.