Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Novinky MŠ - pro děti a rodiče

Přednášky pro rodiče i veřejnost
Kdo vydal: Jílek      Kdy: 2017-12-10 21:46:41

Na druhé pololetí školního roku 2017/2018 (v rámci projektu Úprkovy šablony 2016) jsme připravili pro zájemce nejen z řad rodičů tzv. odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ. Obsah setkávání (přednášek) je primárně určen pro rodiče dětí v posledním ročníku MŠ a má za cíl pomoci rodičům při přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

V každém měsíci proběhne jedno setkání v naší druhé MŠ Holubova dle níže uvedeného seznamu. Obsah jednotlivých setkání naleznete pod odkazem "Užitečné info" (Pod MŠ Holubova). Věříme, že budete s tématy spokojeni a těšíme se na hojnou účast. Zahájení je vždy 16:30hod. - 18:30hod.

8.1.2018 - Význam pohybových aktivit pro zdraví dětí aneb změny pohybového režimu při přechodu z MŠ do ZŠ1 (Jílek Martin)

12.2.2018 - Dítě a jeho tělo (Soňa Procházková)

12.3.2018 - Adaptace dítěte na nové věci, uvolňování stresu u dětí (Soňa Procházková)

9.4.2018 - Práce s pravidly (Soňa Procházková)

7.5.2018 - Jak podpořit to pozitivní i u těch „horších“ dětí? (Soňa Procházková)

červen (termín bude upřesněn) - Nadané děti ve škole (Soňa Procházková)