Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading


Informace o mateřské škole

s prvky Montessori (Štefcova ul.)

 

Provozní doba: 6:30-16:30hod.

 

Mateřská škola pracuje s prvky pedagogického systému Marie Montessori. 

Pracujeme podle vytvořeného školního vzdělávacího programu, který je zpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V programu je pedagogický systém Marie Montessori doporučován jako jedna z alternativních metod výchovy a vzdělávání v mateřských školách. Naplňujeme princip individualizované výuky a podporujeme pluralitní systém vzdělávání.

Děti při činnosti se speciálním didaktickým materiálem poznávají všemi smysly svět, který je obklopuje. Každé dítě bereme jako osobnost, která má své zájmy, své tempo a svůj čas na vstřebávání nových poznatků a právě alternativní směr Marie Montessori individuální zvláštnosti dětí zcela respektuje.

V MŠ jsou vytvořena dvě věkově smíšená oddělení a tím dochází k účinné spolupráci různých věkových skupin dětí.

 

Interiér MŠ

Třídy a herny jsou vybaveny moderním dětským nábytkem a audiovizuální technikou (interaktivní monitory, notebooky, CD přehrávače). Ve třídách jsou skříňky rozmístěny tak, aby vznikly pracovní koutky tzv. centra aktivit. V těchto centrech jsou tematicky rozmístěny stavebnice a veškerý didaktický materiál. Všechny pomůcky a doplňky mají děti uloženy na dosah a mohou si je samostatně brát. Podrobný popis vybavení naleznete v ŠVP.

1. třída

   

2. třída

   

šatna

umyvárny, zachody