ZŠ Úprkova, Hradec Králové
Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Jak to u nás vypadá?

Podívejte se zde.

Naše školka v médiích

Prohlédněte si zde.


 

Mateřská škola pracuje s prvky pedagogického systému Marie Montessori. Tři učitelky mají vystudovaný vzdělávací kurz akreditovaný MŠMT a získaly „Český národní Montessori diplom pro práci s dětmi od 3 do 9 let Montessori metodou“.

Pracujeme podle vytvořeného školního vzdělávacího programu, který je zpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V programu je pedagogický systém Marie Montessori doporučován jako jedna z alternativních metod výchovy a vzdělávání v mateřských školách. Naplňujeme princip individualizované výuky a podporujeme pluralitní systém vzdělávání.

V MŠ jsou vytvořena dvě věkově smíšená oddělení a tím dochází k účinné spolupráci různých věkových skupin dětí.

Děti při činnosti se speciálním didaktickým materiálem poznávají všemi smysly svět, který je obklopuje. Každé dítě bereme jako osobnost, která má své zájmy, své tempo a svůj čas na vstřebávání nových poznatků a právě alternativní směr Marie Montessori individuální zvláštnosti dětí zcela respektuje.