Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Pedagogický systém Marie Montessori

Osobnost Marie Montessori

Maria Montessori (1870 - 1952) byla první ženou v Itálii, která vystudovala lékařskou fakultu a stala se lékařkou. Dokázala tehdejší společnosti, že ženy mohou být stejně schopné a úspěšné jako muži.
 
Maria Montessori byla velmi vzdělaná. Vystudovala medicínu, filosofii, psychologii, pedagogiku, působila jako profesorka antropologie a biologie.
Na základě každodenního pozorování dětí a na základě praktických zkušeností z práce s nimi, vytvořila systém didaktického materiálu, prostřednictvím nějž se každé dítě může rozvíjet samostatně, svým tempem. Dítě činnost vykonává podle své volby, na základě svých vnitřních potřeb.
 
Její metoda se začala používat ve Švýcarsku, Argentině, Anglii, Francii a Americe. Své myšlenky šířila i v dalších zemích světa, například v Indii, Pákistánu, Norsku a Švédsku. Teoretické znalosti i výsledky své práce shrnula v několika publikacích, které ji proslavily 
na celém světě.
 
Ve svých přednáškách kladla důraz na nejvýznamnější věc lidského bytí a tou je mír. Maria Montessori chápala mír takto: „Opravdový mír znamená vítězství spravedlnosti a lásky mezi lidmi: znamená lepší svět, ve kterém vládne harmonie.“ A právě proto vkládala velkou naději do malého dítěte: „Jsme přesvědčeni, že dítě pro nás může udělat mnoho, více než my bychom mohli udělat pro něho.“ 
 

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Tato prosba malého dítěte k Marii Montessori se stala základem jejího pedagogického myšlení. „Vidím novou cestu, protože již nemůžeme vycházet jen z nás samotných, z naší kultury, nýbrž z dítěte“ (z přednášky Marie Montessori v Miláně 1926).
 
Maria Montessori vycházela z pedagogického směru, tzv. pedocentrismu, kdy je dítě stavěno do středu pozornosti a cíle výchovy a vzdělávání jsou podřizovány jeho osobnosti.
V dnešní době při jakémkoliv plánování činností v mateřské škole je nutné brát dítě jako osobnost, ze které musíme vycházet, jako střed našeho zájmu.
 
Velmi často slýcháme prosbu dítěte: „Já sám.“ Využijme této jeho spontaneity 
a aktivity, ke které potřebuje čas, naši lásku, trpělivost a klid.  My jsme připraveni dítěti pomoci, ale pomocníkem bychom se měli stát teprve tehdy, až nás o to požádá. I když z počátku dítě své předsevzetí napoprvé, napodruhé nezvládne, dejme mu důvěru a podpořme ho v tom, že se mu to určitě jednou povede. Když budeme trpěliví a klidní a dítěti se jeho úmysl podaří, dojde k jeho obrovské radosti a sebeuspokojení: „Já jsem to zvládnul sám.“ 
 
Proto v mateřské škole aplikujeme prvky pedagogického systému, který na přelomu 19. a 20. století vytvořila významná osobnost, Maria Montessori. 
 

Základní obory metodiky práce pedagogického systému Marie Montessori

Související pojmy

Připravené prostředí

Senzitivní fáze

Absorbující duch

Polarita osobnosti

Trojstupňová výuka

Elipsa

Kontrola chyb

 

Zásady při aplikaci metody