Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Provozní informace


Provoz mateřské školy:

6.30 – 16.30 hodin


 

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 500,-Kč měsíčně. V měsících červenci a srpnu je úplata stanovena na 250,-Kč měsíčně.

Komerční banka

Číslo účtu:                    35-403 117 0297

Kód banky:                   0100

Variabilní symbol:        neuvádí se

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

Pokud se ředitel se zákonným zástupcem nedohodne jinak, úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15 dne příslušného měsíce.

Pro děti s povinným předškolním vzděláváním je vzdělávání bezúplatné.


 

Co děti do mateřské školy potřebují?

Vybavení do šatny:

o   přezůvky - pevné
o   oblečení do třídy a na ven
o   náhradní prádlo
o   zástěrku nebo staré tričko na pracovní či výtvarné činnosti
o   holínky
o   pláštěnku
 

Vybavení do třídy

o   pastelky, tužka, guma, lepidlo v tyčince, ořezávátko, nůžky
o   malý hrneček na pití
o   pyžamo
o   10 fotografií průkazového formátu – lze vyfocené a vytištěné doma


 Vybavení do umývárny

o    pasta, kartáček
 
 
Prosíme všechny věci podepsat (vhodné je každou pastelku,...označit zvlášť).