Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Úplata za školní stravování probíhá bezhotovostně nejvýše na dva měsíce.

Komerční banka 

Číslo účtu: 8030511 

Kód banky: 0100

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte 


 

Přihlašování a odhlašování stravy probíhá den předem do 10.00 hodin.

1. přes internet prostřednictvím webových stránek: www.strava.cz

2. telefonicky na čísle: 495 263 407

3. na emailové adrese: jidelna@zsuprkova.cz


 

Cena stravy

děti od 3 (2) do 6 let                   

přesnídávka: 7,-Kč                       

oběd:          19,-Kč

svačina:        7,-Kč              

celkem:       33,-Kč

děti nad 6 let

přesnídávka:    8,-Kč

oběd:             20,-Kč                     

svačina:           8,-Kč

celkem:         37,-Kč

děti od 3 (2) do 6 let  

celodenní:                              70,- Kč           

bez přesnídávky nebo svačiny: 63,- Kč

děti nad 6 let

celodenní:                               74,- Kč  

bez přesnídávky nebo svačiny:  67,-Kč