Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

 

Úplata za školní stravování probíhá bezhotovostně nejvýše na dva měsíce.

Komerční banka 

Číslo účtu: 8030511 

Kód banky: 0100

Variabilní symbol - neuvádí se

Zpráva pro příjemce: identifikační číslo strávníka (uživatel)


 

Přihlašování a odhlašování stravy probíhá den předem do 10.00 hodin.

1. přes internet prostřednictvím webových stránek: www.strava.cz

2. telefonicky na čísle: 495 263 407

3. na emailové adrese: jidelna@zsuprkova.cz

 

Cena stravy