Rozhodnutí ředitele o přijetí žáků do 1. tříd


Ředitel školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Hradec Králové, Úprkova 1. Do prvního ročníku ve školním roce 2020/2021 jsou dle evidenčních čísel přijati tito žáci:

Rozhodnutí ředitele o přijetí žáků 2020/2021