od 4.9. 2017

Zkladn kola a Matesk kola, Hradec Krlov, prkova 1  VII.A  (Svobodov Kamila, 7.A)

 

1
7:55- 8:40

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

Ma
Ra

Fy
r
(8.A)

ORv
Ra
(8.B)

Tv (T71c)
Ml
(TvV)

P
Ma
(P)

Aj (Aj71)
Sd

   

Tv (T72d)
Ju
(TvM)

Aj (Aj73)
Hk
(9.A)

 

t

 

Ma
Ra

j
Sd

Ze
Ml

P
Ma
(P)

 

Nj (Nj71)
m

S: Ev
Md

S: Ev
Md

L: P (P71c)
r
(P1)

L: P (P71c)
r
(P1)

Nj (Nj73)
St
(6.B)

L: P (P72d)
Bh
(6.A)

L: P (P72d)
Bh
(6.A)

 
S
t

 

Ze
Ml

Aj (Aj71)
Sd

j
Sd

Ma
Ra

D
Ml

 

S: InP (Ip72)
Kv
(PC)

S: InP (Ip72)
Kv
(PC)

Aj (Aj73)
Hk
(PC)

L: InP (Ip71)
Kv
(PC)

L: InP (Ip71)
Kv
(PC)

 

t

 

TH
Sd

j
Sd

Tv (T71c)
Ml
(TvM)

Nj (Nj71)
m

Vv
Nb
(8.C)

Vv
Nb
(8.C)

   

Tv (T72d)
Ju
(TvV)

Nj (Nj73)
St
(Dr3)

 
P

 

Aj (Aj71)
Sd

Ma
Ra

j
Sd

D
Ml

Hv
Ks
(8.B)

Fy
r
(8.A)

   

Aj (Aj73)
Hk
(6.A)

Zpracovno v systmu Bakali