od 3.9.2018

Zkladn kola a Matesk kola, Hradec Krlov, prkova 1  III.B  (Kuk Vclav, 3.B)

 

1
7:55- 8:40

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

TH
K

j
K

Aj (Aj32)
K

Ma
K

P
K

     

Aj (Aj33)
Md
(Dr3)

 

t

 

j
K

Ma
K

Aj (Aj32)
K

Pr
K

j
K

     

Aj (Aj33)
Md
(Dr3)

 
S
t

 

Tv
K
(TvM)

j
K

Ma
K

Vv
Kr

Vv
Kr

     

 

t

 

j
K

Ma
K

j
K

Aj (Aj32)
K

Hv
Mx
(9.B)

     

Aj (Aj33)
Md
(Dr3)

 
P

 

j
K

Ma
K

Pr
K

Tv
K
(TvV)

j
K

     

Zpracovno v systmu Bakali