Úhrada za předškolní vzdělávání pro rok 2020/20201


Rada města Hradec Králové svým usnesením RM/2020/617 stanovila úplatu za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 ve výši 600Kč/dítě/měsíc.