Aktuality ZŠ Úprkova


Pohádkový předškolák do odvolání zrušen!

S lítostí Vám oznamujeme, že se z důvodu současné situace náš Pohádkový předškolák konat až do odvolání NEbude. Děkujeme za...
[ Pokračovat ve čtení ]


Informace o výuce od pondělí 30. listopadu 2020

Od pondělí 30. listopadu budou prezenčně navštěvovat školu žáci 1. – 5. tříd a žáci 9. tříd. V pondělí 30. listopadu 2020 přijdou do školy současně s 1. stupněm a deváťáky i žáci 6.A, 7.A, 8.A.  Následující týden od 7. prosince přijdou do školy současně s 1. stupněm a deváťáky i žáci 6.B, 7.B, 8.B. Pravidlo střídání žáků 6. – 8. tříd: „Áčka“, chodí do školy liché...
[ Pokračovat ve čtení ]


Obědy ve školní jídelně od 18.11.2020

Vážení rodiče, od středy 18.11. bude v provozu školní jídelna. Pokud si žáci 3. - 9. ročníků objednali oběd, budou si jej moci vyzvednout v době od 13.00 - 14.00 hodin. Oběd jim bude vydán do jídlonosičů u výdejního okénka - na rampě. Žáci nevstupují do jídelny. Pokud se od příštího týdne navrátí do škol i další žáci, budou se obědy do jídlonosičů vydávat standardně od 11.00 do 11.15 hodin, též u venkovního okénka...
[ Pokračovat ve čtení ]


První a druhé třídy – návrat do školy

Vážení rodiče, od středy 18.11.2020 se vrací do školy žáci 1. a 2. tříd. Výuka bude probíhat dle jejich rozvrhu, který byl stanoven na začátku školního roku. Funguje ranní i odpolední družina. Pokud žáci standardně navštěvují školní jídelnu, mají přihlášené obědy. Povinností žáků i učitelů je nosit roušky, a to i v průběhu vyučování. Nezapomeňte penály, přezůvky, svačiny a aktovky. Notebooky nechte doma. Škola...
[ Pokračovat ve čtení ]


Pohádkový Předškolák se přesouvá na prosinec

Předškolák se přesouvá z října na prosinec. V případě změny Vás budeme...
[ Pokračovat ve čtení ]


Sběr kaštanů a žaludů 4.11.2020

Milí žáci a rodiče, pokud jste nasbírali kaštany a žaludy a chcete je odevzdat do školy, prosíme, doneste je na obvyklé místo. Tedy na nádvoří školy vstup do sklepa zítra ve středu 4.11.2020 v časovém rozmezí 7.20 - 11.00 hodin. Pytle s kaštany a žaludy je třeba řádně označit jménem a třídou žáka. Pokud nebude osobně přítomen pan učitel Skořepa, je možné pytle nechat před vstupem do sklepa. Prosíme Vás o dodržování...
[ Pokračovat ve čtení ]


!Uzavření školní jídelny od 20.10.!

Vážení strávníci, vzhledem výskytu onemocnění COVID 19 ve školní jídelně při ZŠ Úprkova, přestává školní jídelna stravu vydávat. Obědy budou v době od úterý 20.10. do pátku 23.10. všem žákům a zaměstnancům školy odhlášeny. Obědy přihlášené na pondělí tj. 19.10.2020 lze odebrat. Děkujeme za pochopení. Vedení...
[ Pokračovat ve čtení ]


Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Požadavky na péči o děti ve věku od 3 do 10 let předávají odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zaměstnavatelé souhrnně za všechny níže uvedené zaměstnance. Požadavky na péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci: bezpečnostních sborů;obecní policie;poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;příslušníci ozbrojených sil;zaměstnanci uvedení v...
[ Pokračovat ve čtení ]