Škola jinak

Cíl:

 • Zpestřit žákům i učitelům výuku.
 • Dát prostor učitelům, studentům i rodičům k tomu, aby sdělili to, co je baví a čemu rozumí.
 • Dát možnost volby žákům. Podle vlastního uvážení si děti vyberou, co je zajímá.
 • Pracovat s různorodými věkovými skupinami společně tj. využít různých organizačních forem a metod.

Charakteristika:

 • Každý učitel, student nebo rodič nabídne jeden 90ti minutový seminář. Tedy dvě vyučovací hodiny s přestávkou.)
 • Stejný seminář povede v průběhu dopoledne 2x, pokaždé s jinými žáky.
 • Semináře musí mít vzdělávací charakter.
 • Každý žák absolvuje v průběhu dopoledne 2 různé semináře, na které se v příslušném termínu zapíše.

Organizace:

 • Žáci 1. až 4. ročníků se účastní seminářů určených pro 1. stupeň.
 • Žáci 6. až 9. ročníků se účastní seminářů určených pro 2. stupeň.
 • Žáci 5. tříd mají možnost se zapsat do seminářů pro 1. nebo pro 2.stupeň.
 • 7.55 se všichni žáci sejdou ve své kmenové třídě a třídní učitel zapíše docházku do třídní knihy.
 • Na začátku každého semináře zkontroluje vyučující přítomné žáky podle zápisových archů.

Pokyny pro přihlášení žáků:

 1. Žáci se budou moci na semináře elektronicky zapisovat od čtvrtka 2. 5.  od 18.00  do  neděle 5.5. do 18.00
 2. Žáci se budou přihlašovat pod vlastním kódem, který obdrží od třídních učitelů v úterý 30.4. 2019.
 3. Přihlášky budou zpřístupněny na webu školy: www.zsuprkova.cz/skolajinak.html
  Maximální počet žáků ve skupině je omezen dle charakteru semináře.
 4. Každý žák se zapíše na dva různé semináře (první od 8.00 do 9.30, druhý od 10.00 do       11.30).

Pokyny pro žáky v den konání Školy jinak:

 1. Přestávku od 9.30 do 10.00 tráví žáci ve své kmenové třídě.
 2. Po ukončení druhého semináře v 11.30 se žáci sejdou s třídními učiteli ve své kmenové třídě a společně s třídním učitelem odejdou na oběd.
 3. Vyučování končí v průběhu páté vyučovací hodiny, nejpozději ve 12.00.
 4. Družina má po skončení Školy jinak normální provoz.
 5. Pokud se žáci samostatně nezapíší, budou jim semináře určeny třídním učitelem.

Odchody na oběd:

9. třídy11:35
8. třídy11:40
7. třídy11:50
6. třídy12:00
4. – 5. třídy12:10
1. – 3. třídyod 12:30 do 13:00

Dozor v jídelně – třídní učitelé

Takto bude vypadat přihlašovací formulář, kam zadáte své ID a heslo z papírku:

A po přihlášení vidíte seznam témat, na které se můžete přihlásit. Přihlášení provedete klikem ve sloupečku Dop. (dopoledne, tedy seminář od 8:00) nebo Odp. (odpoledne, tedy seminář od 10:00)