Přijímací řízení na SŠ

Pracovní uplatnění a přijímací řízení na SŠ

  • Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce, včetně nabídek sředních škol naleznete na portálu www.infoabsolvent.cz