Kritéria pro přijetí 2020/2021

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021