Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Plán činnosti

Plán Ekoškoly na školní rok 2016/2017

Plán Ekoškoly na školní rok 2015/2016

Plán Ekoškoly na školní rok 2014/2015

Plán Ekoškoly na školní rok 2016/2017

Plán Ekoškoly na školní rok 2016/2017 V letošním školním roce budeme pracovat na těchto tématech:

 1. Odpady
 2. Prostředí školy
 3. Voda
 4. Energie
 5. Doprava

 

Témata Ekoškoly budeme zpracovávat v 7 krocích. Letos se zaměříme na následující:

 1. Analýza stavu školy a okolí
 2. Srovnávací analýza s předchozími lety
 3. Plán činnosti
 4. Uskutečnění naplánovaných opatření
 5. Práce na rolích v Ekoparlamentu
 6. Začlenění témat EVVO do výuky
 7. Medializace a informování okolí

 

Ekoparlament

Ekoparlament se schází minimálně 1x měsíc a platí zde pravidla a stanovy Ekoparlamentu

Plán činnosti:

Září – Úvodní schůzka Nábor a přivítání nových členů 111. výročí školy, moderování a příprava na akci

Říjen – Seznamovací aktivity Ekoparlamentu Seznámení nových členů s programem Ekoškola Pravidla a stanovy schůzek Rozdělení rolí a práce na rolích (1. přespávání Ekoparlamentu ve škole)

Listopad, prosinec, leden – Analýza stavu školy v jednotlivých oblastech

Únor, březen, duben – Zkompletování analýzy Tvorba plánu (2.přespávání)

Květen, červen – Uskutečnění prvních navržených opatření Průběžně budeme o své činnosti informovat ve školním časopise, na webových stránkách školy a snažit se prosadit své články i do místního tisku. V průběhu roku budeme využívat nabídku dalších programů a projektů – Litter less, recyklohraní ……..

Plán Ekoškoly na školní rok 2015/2016

V letošním školním roce budeme pracovat na těchto tématech:

 1. Odpady
 2. Prostředí školy
 3. Voda
 4. Energie

Témata Ekoškoly budeme zpracovávat v několika krocích. Letos se zaměříme na následující:

 1. Dokončení analýzy všech témat
 2. Srovnávací analýza s předchozími lety
 3. Plán činnosti
 4. Uskutečnění naplánovaných opatření
 5. Práce na rolích v Ekoparlamentu
 6. Začlenění témat EVVO do výuky
 7. Medializace a informování okolí

 

Ekoparlament

Novinka – spojení Školního parlamentu a Ekotýmu!!!!!

Ekoparlament se schází minimálně 1x měsíc a platí zde pravidla a stanovy Ekoparlamentu

 

Plán činnosti:

Září –          Úvodní schůzka

                   Nábor a přivítání nových členů

                   Role – seznámení, rozdělní, přijetí

Říjen –        Dokončení analýzy

                   Srovnávací analýza

       Plán opatření

 1. přespávání Ekoparlamentu ve škole)

 

Listopad, prosinec, leden –    Uskutečnění naplánovaných opatření

Únor, březen, duben –   Hodnocení, medializace

                                      Příprava na audit

    2. přespávání)

Květen, červen –  Pojedeme do Senátu? ANO    x    NE

 

V průběhu roku budeme využívat nabídku dalších programů a projektů – Litter less, recyklohraní ……..

 

 

 

Plán Ekoškoly na školní rok 2014/2015

 1. Téma Voda a její úspory
  1. Vybavit venkovní prostory sudy na dešťovou vodu a tu pak využívat k zalévání květin
  2. Vybavit všechny třídy, umývárny a záchody cedulemi nabádajícími k šetření vodou
  3. Vybavit umyvadla v učebnách zátkami (využití při mytí věcí po Vv, Pč)
  4. Důsledně dodržovat ekohlídky při kontrolách hospodaření s vodou

        
    Podrobný plán oblasti voda si můžete stáhnout z těchto odkazů: plán, úkol1, úkol2

                                                                            

 1. Práce Ekotýmu
  1. Rozdělit role v Ekotýmu
  2. Dodržovat náplň jednotlivých rolí
  3. Dodržovat ekohlídky
  4. Ekokodex

 

 1. Pokračování v oblastech Odpady a Prostředí školy
  1. Jednotné koše na tříděný odpad
  2. Pokračovat ve sběrové činnosti
  3. Udržování naučné stezky
  4. Nové návrhy na výzdobu školy