Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Naše škola v Ekoškole

ZŠ Úprkova se do mezinárodního programu Ekoškola zapojila v roce 2010. Žáci pracovali na oblastech Odpady a Prostředí školy. V roce 2012 se nám podařilo získat titul Ekoškola. Od té doby pokračujeme dál a snažíme se pozitivně ovlivnit své okolí. Nyní pokračujeme s dalším tématem – Voda.

Ekoškola v roce 2015/2016

Náš Ekotým v letošním roce pokračuje ve své činnosti a v programu Ekoškola. Velkou novinkou  je spojení Ekotýmu se Školním parlamentem v Ekoparlament. Scházíme se 2x měsíčně a už máme za sebou nějaké úspěchy – konečně se nám povedlo, že ze školní chodby zmizely automaty a byly nahrazeny čerstvými svačinami, které našim spolužákům prodávají hendikepovaní občané ze Skoku do života.

Co jsme uskutečnili od začátku školního roku? – Provedli jsme nábor nových členů ve třetích třídách a tím doplnili Ekoparlament, pracovali jsme na rozdělení rolí, určili si pravidla fungování Ekoparlmentu a domluvili se na pravidlech udílení Ekobodů. O všem informujeme na stránkách školy a na nástěnce Ekoparlmentu.

Pokračujeme  v činnosti v jednotlivých oblastech programu Ekoškola. To znamená Voda, Odpady, Prostředí školy a v tomto období nově Energie. Opět jsme prošli školu a zanalyzovali, co už máme a v oblastech, ve  kterých už jsme učinili nějaká opatření, jsme výsledky porovnali. Zjistili jsme, že ve třídách se již velmi dobře třídí odpad, z ankety vyplynulo, že děti i návštěvníci školy jsou s prostředím školy spokojenější než dříve, škola je uvnitř i venku vybavena novými výukovými i relaxačními prvky. Co se týká spotřeby vody, tak naše opatření nevedla k úspěchu, spotřeba ještě trochu stoupla, takže tady vymýšlíme další opatření.

Také znovu letos vstupujeme do kampaně Litter less – a to 6. 11. na Světový den Ekoškol. V této kampani se zaměřujeme na odpad a snižování jeho množství. Držte nám palce, ať se vše povede!!

Žáci Ekoparlamentu

Ekoškola v roce 2014/2015

Také letos pokračujeme v programu Ekoškola. Na konci loňského školního roku jsme obhájili titul Ekoškola, takže e i nadále můžeme takto nazývat. Nyní se věnujeme práci v ekotýmu, kdy si rozdělujeme role a učíme se spolupracovat mezi třídami.,

Také připravujeme činnosti, které provedeme během dalšího dvouletého období v oblastech prostředí školy, odpady, voda a nové energie. Budeme sledovat, zda opatření, která jsme díky ekotýmu zavedli, fungují a zda například snížíme spotřebu vody.

Pokračujeme v Recyklohraní – což je sběr vybitých baterií, vysloužilých elektrozařízení, tonerů. Ty odevzdáváme firmám, které provedou ekologickou likvidaci tohoto odpadu. Za odvezený odpad dostáváme body, za které můžeme získat nové pomůcky pro děti nebo odměny na různé akce.

Nadále sbíráme víčka od PET lahví. Ta od nás odkupuje hradecká firma Kartáče Souček, která víčka recykluje. Ze získaných peněz podporujeme vzdělání indického chlapce Rohana v projektu Adopce na dálku.

Nově budeme sbírat hliník.

Ekotým ZŠ Úprkova 

Ekoškola v roce 2013/2014

I letos pokračujeme v programu Ekoškola. Věnujeme se hlavně tématu Voda, ale nezanedbáváme ani minulé 2 oblasti – Odpady a Prostředí školy.

V oblasti Voda usilujeme o snížení spotřeby vody a o to, aby si všichni uvědomili nutnost vodou jako životodárnou kapalinou šetřit. Máme v plánu pro to uskutečnit nějaká opatření, například vybavit umývárny a toalety cedulemi nabádajícími k šetření vodou, zajistit, aby všichni věděli, že máme dvojí splachování a proč, obstarat sudy na dešťovou vodu a tou pak zalévat pozemek a třeba i květiny uvnitř školy. Vše je podrobně rozepsáno v plánu Voda.

V oblasti odpady jsme konečně docílili toho, že máme ve třídách jednotné koše na tříděný odpad a třídění dobře funguje – žáci sami vynášejí koše do popelnic, takže je to i ke spokojenosti našich paní uklízeček. Také nám díky programu Recyklohraní přibyly další druhy odpadu, které třídíme – drobný elektroodpad, vybité baterie a nově i prázdné cartridge a tonery. To vše k nám vozí i rodiče ze svých domácností. Každoročně na Den Země se pro všechny žáky 1. stupně uskutečňuje výukový program o třídění odpadů.

Prostředí školy se snažíme neustále zvelebovat tak, aby se nám všem tu dobře učilo. V posledním roce se rekonstruovala Naučná stezka „Česká krajina“, kterou máme na pozemku školy. Přibyly nové prvky, které mohou učitelé využívat při výuce, ale i odpolední návštěvníci k poučení. Jsou to – hmyzí hotel, zvonkohra z různých druhů dřev, broukoviště (více v záložce Naučná stezka). Také jsme uskutečnili anketu, které se zúčastnili žáci i rodiče školy o spokojenosti s prostředím školy. Z té vyplynulo, že se tady žáků i rodičům líbí, sporný bod byl například automat na potraviny, kde rodiče s automatem souhlasí, ale uvítali by zdravější potraviny. Takže i na tom nyní pracujeme.

Letošní jaro nás čeká obhajoba titulu, tak nám držte palce, ať vše dobře dopadne.

Ekotým ZŠ Úprkova