Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Ocenění pro pana učitele Varhaníka
Kdo vydal: Radek Kozel      Kdy: 2019-11-12 14:59:47

Dne 30. října 2019 byli oceněni vybraní fakultní učitelé Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové výroční cenou FAMOS 2019. Pedagogové byli vyznamenáni za práci se studenty, čímž se podílí na dlouhodobém cíli zvyšování kvality vysokoškolské přípravy učitelů. Zároveň se jedná o vyzdvižení jejich práce a příležitost poděkovat všem, kteří se na vzdělání budoucích učitelů podílejí. 

Ocenění z rukou děkana fakulty převzal i Mgr. Jiří Varhaník, který působí při Základní škole Úprkova coby fakultní učitel studentů němčiny a dějepisu. Zástupce naší školy patří mezi vůbec nejoblíbenější fakultní učitele pro své předměty. Studenti oceňují zejména jeho vstřícnost, ochotu pomáhat a zasvěcovat je do tajů pedagogické práce. Rovněž vyzdvihují jeho specifický smysl pro humor, kterým zpestřuje své hodiny. Jako fakultní učitel se snaží vždy maximálně vyjít vstříc požadavkům pedagogické praxe a pomoci tak studentům v jejich přípravě na dráhu pedagoga.


Sběr víček v listopadu přeložen
Kdo vydal: Alice Široká      Kdy: 2019-11-11 10:57:31


Burza zimního dětského oblečení a sportovních potřeb
Kdo vydal: Radek Kozel      Kdy: 2019-11-06 10:09:50


Pohádkový předškolák - pozvánka
Kdo vydal: Alice Široká      Kdy: 2019-08-30 12:36:21