Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Sběr starého papíru
Kdo vydal: Radek Kozel      Kdy: 2019-05-31 15:16:09


Úprkova maturita
Kdo vydal: Radek Kozel      Kdy: 2019-05-31 15:15:18


Sběr plastových víček
Kdo vydal: Radek Kozel      Kdy: 2019-05-31 10:58:10


Přihlašování do družiny na budoucí školní rok
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2019-05-20 16:51:24

Přihlašování do školní družiny na školní rok 2019/2020 bude probíhat od 21.5.19 do 10.6.19 na následujícím odkazu: http://bit.ly/uprk_druzina

Žáci budoucích prvních ročníků jsou do ŠD již přihlášeni. Jejich přihlášení proběhlo v systému SIRS v rámci běžného zápisu žáků do 1. tříd.


Informace k zájezdu do Anglie
Kdo vydal: Radek Kozel      Kdy: 2019-05-03 10:18:51

Mnoho našich žáků již netrpělivě vyhlíží zájezd do Anglie, který se uskuteční v termínu  29.9. - 5.10.2019. Na co se mohou účastníci zájezdu těšit a spoustu dalších užitečných informací se lze dozvědět zde.


Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. tříd pro školní rok 2019/2020
Kdo vydal: Radek Kozel      Kdy: 2019-04-30 12:26:55


Příměstské tábory 2019
Kdo vydal: Radek Kozel      Kdy: 2019-02-06 09:55:46

Třebaže do letních prázdnin je ještě daleko, již nyní můžete vybírat z pestré nabídky příměstských táborů! Doplněná aktuální nabídka zde.


Kroužky II. pololetí
Kdo vydal: Radek Kozel      Kdy: 2019-01-25 10:44:08

Informace ke kroužkům na II. pololetí:
                 - děti se nehlásí prostřednictvím internetového systému SIRS,
                   ale po osobní domluvě s vedoucím kroužku 
                 - platba kroužků probíhá na základě domluvy s vedoucím
                 - kroužek by měl být uhrazen před jeho záhajením ve II. pololetí.

Od II. pololetí mají žáci možnost přihlásit se na nový kroužek, a sice Úprk za divadlem pod vedením Magdalény Kynčlové. Bližší informace sdělí vedoucí kroužku nebo paní vychovatelka Martina Andrysová. 

Přehled potevřených kroužků najdete zde.


Informace k fungování školního klubu
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2019-05-15 08:53:36

Školní klub funguje již ve standardním režimu pro přihlášené žáky. Přihlášené žáky si vychovatelé přebírají po konci vyučování, kdy žák po poslední vyučovací hodině/ obědě sám přichází do školního klubu. Od této chvíle za něj vychovatelé přebírají plnou zodpovědnost. Žák odchází ze školního klubu sám. Pokud má zákonný zástupce zájem, aby dítě odcházelo v doprovodu jeho či jiné osoby, vyzvedává si je výhradně v prostoru před vstupem do šaten. Žák je ze školního klubu propouštěn v čase, který byl zákonným zástupcem potvrzen na zápisním lístku. Od této chvíle přebírá zákonný zástupce za dítě plnou zodpovědnost. Pokud má žák školní klub opustit v jiném čase, než je uvedeno v zápisním lístku, prokáže žák tuto změnu písemným potvrzením, nebo zákonný zástupce kontaktuje v průběhu dne vychovatele ze školního klubu.

Od října, kdy začínají na ZŠ Úprkova kroužky, bude možné časy odchodů ze školního klubu na zápisním lístku upravit dle potřeby. Totéž je možné učinit po konzultaci s vychovateli školního klubu kdykoli v průběhu školního roku.

Školní klub funguje od poslední vyučovací hodiny do 18.00 v průběhu celého týdne. Školní klub je zpoplatněn částkou 100,- měsíčně. Hrazen je na kalendářní rok. Je tedy zapotřebí uhradit částku 400,- (září-prosinec) na účet: 107-580 841 0267/0100. Jako variabilní symbol je nutné uvést ID číslo žáka/žákyně (totožné s číslem pro objednání stravy). Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte + ŠK. Termín splatnosti je 21.9.2018.

Vychovatelé ve školním klubu:

Bc. Kozel Radek vedoucí šk. klubu kozel@zsuprkova.cz
Mgr. Tomášová Anežka vychovatelka tomasova@zsuprkova.cz
Mgr. Jodas Martin vychovatel jodas@zsuprkova.cz