Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Výsledky zápisu do 1.tříd pro školní rok 2018/2019
Kdo vydal: Dagmar Chroboková      Kdy: 2018-05-29 10:38:54

Evidenční čísla přijatých žáků do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 jsou zveřejněna  na webových střánkách ZŠ Úprkova a na budově školy.

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/19

Informační schůzka pro rodiče žáků budoucích prvních tříd.


Květnové novinky z Dětské Menzy
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-05-29 10:38:52

Vážení učitelé, vážení rodiče,

dovolujeme si zaslat Vám opět několik novinek z dění v Dětské Mense. Nechceme Vás zahltit sáhodlouhými texty, proto i tentokrát raději volíme formu stručných zpráv. Zaujme-li Vás některé z níže uvedených témat, pokračujte prosím kliknutím na příslušný odkaz, kde se dozvíte více.

Ohlédnutí za proběhlými akcemi:

  • Konference Vzdělání pro budoucnost (2.-3. 3. 2018): Mensa ČR s přispěním Světa vzdělání, Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) a Nakladatelství Fraus připravila dvoudenní celostátní setkání příznivců efektivního vzdělávání, digitální výuky a rozvoje nadání dětí.
  • Semináře Supporting Gifted Children for the Future: do dnešního dne se uskutečnilo již 44 seminářů napříč celou ČR. Přečtěte si dojmy Mgr. Lenky Havelkové, která se zúčastnila nedávného semináře v Pardubicích. Máte-li to blízko do Brna, stále ještě se můžete přihlašovat na termín 30. května 2018.

Pozvánky na nadcházející akce:

  • Workshop „Hrajeme si z Ozoboty a programujeme I“ – pořádá Intellectus v termínech 29. 5. 2018 a 26. 6. 2018
  • Mensovní semináře pro nadané studenty ve věku 13–19 let (červen: 1.–5. 6. 2018, říjen: 26.–30. 10. 2018) – jedná se vždy o pětidenní seminář zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd a technických oborů, na podporu logického myšlení, samostatné tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů. Pro účastníky jsou připraveny přednášky odborníků, několik soutěží pro týmy i jednotlivce, exkurze a v neposlední řadě se seznámí s podobně orientovanými studenty z celé republiky.
  • Léto 2018: celá řada pobytových campů a příměstských campů pořádaných Mensou ČR i jinými organizátory. Podrobnosti o programu i případných zbývajících volných místech se dozvíte u pořadatele konkrétního campu.
  • Letní školy Bioskopu – vědeckého výukového centra Masarykovy univerzity. Týdenní příměstské tábory jsou určeny dětem 1. stupně ZŠ, stále ještě zbývají volná místa v termínech od od 23. 7., 30. 7. a 6. 8. 2018. Odkazy na přihlášky najdete na webu MU, obecné informace o Bioskopu např. na našem webu
  • Letní akademie Hejbej (25. 8. – 1. 9. 2018), prázdninová zážitkově-vzdělávací akce pro účastníky od 17 do 22 let.

Knihy, doporučená literatura, recenze:

  • NTC systém učení: Jak úspěšně rozvíjet IQ dítěte hrou: Ve druhém dílu příručky „NTC systém učení“ představil dr. Rajović způsob řešení problematiky rozvoje mentálního potenciálu nadaných dětí z nového zorného úhlu, z pohledu medicíny. Tímto způsobem úspěšně ukázal, jak každodenní aktivity dítěte, především pozapomenuté hry (guma, kuličky, otáčení, panák, slepá bába, schovávaná, sochy, školka aj.) a rovněž rozhovory, dotazy nebo touha po poznání přispívají k systematickému intelektuálnímu rozvoji dítěte.
  • Jak připravit děti na budoucnost? Deset klíčových dovedností pro úspěšné a šťastné děti: V dnešní překotně se měnící době často není jednoduché se vyznat – a to platí i pro dospělé, natož pro děti. Autoři zprávy The Future of Jobs, kterou v lednu 2016 vydalo Světové ekonomické fórum, uvádějí, že podle některých odhadů 65 % dětí, které dnes vstupují do základních škol, bude ve svém životě vykonávat povolání, která dnes ještě ani neexistují. Kladli jste si někdy otázku, co dát dětem do života, aby se v budoucnu dobře uplatnily? Nová knížka manželů Ludvíkových vám možná pomůže zodpovědět některé otázky, které se rodičům občas honí hlavou.

Ostatní novinky:

Za vývojový tým webu deti.mensa.cz

Lenka Šnajdrová
šéfredaktorka webu


20.6. Sběr starého papíru
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-05-28 14:56:49


Letní příměstský tábor
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-05-18 11:24:01

Kapacita tábora je již naplněna.


Letní příměstský tábor Za baseballem a jinými sporty
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-04-28 23:30:10


ENGLISH SUMMER CAMP
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-04-21 22:13:23

Hello everybodyyy! Zbývají poslední čtyři volná místa na palubě, která musí zachránit Černou perlu. Tak neváhej a přidej se k nám.


Pohádkový předškolák 2017
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-09-09 19:50:23