Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

PROJEKT
„GLOBÁLNÍ VÝCHOVOU ZA SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT“

Jde o mezinárodní projekt zaměřený na podporu výuky průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Cílem je, aby se žáci 5. – 9.ročníků dozvěděli nové informace o rozvojových tématech.

V projektu jsou zapojeny evropské základní školy (vždy deset škol z každé země) z Polska, Velké Británie a České republiky. Našimi partnery v Africe jsou školáci z Ghany. V České republice je projekt koordinován střediskem ekologické výchovy SEVER.

Do projektu jsme se zapojili na podzim roku 2011 a naši školu reprezentují žáci 5.A.

V prosinci proběhl vstupní program s lektory SEVERu. Žáci debatovali nad fotografiemi o životě v Africe a jinde na světě a o tom, jak mohou být naše informace ovlivněné předsudky. Společně jsme uvažovali o tom, co je chudoba a jak se jí vymýtit. Děti si vyzkoušely různé formy práce a navzájem si vyměňovaly a porovnávaly své nápady.

Nyní vybíráme 5 věcí typických pro naši školu. Chtěli bychom se s ostatními podělit o to, jak se u nás ve škole učíme a co je pro nás důležité. Na oplátku se totéž dovíme i o ostatních zapojených školách.

 

náhled     náhled     náhled

 

náhled     náhled

 

Mgr. Jitka Marečková