Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

POZNEJ SVÉHO SOUSEDA

Společný projekt spolupráce mezi městy

Hradec Králové a WALBRZYCH

Naše škola je zapojena do projektu „POZNEJ SVÉHO SOUSEDA“. Projekt je zaměřen na příhraniční spolupráci mezi českými školami v Hradci Králové a polskými školami ve městě Walbrzych.

Našim partnerem je ZS Integrační Nr.26. Garantem celého projektu je Magistrát města Hradec Králové. V říjnu 2008 proběhlo první setkání na walbrzyšské radnici a seznámení se zástupci partnerské školy. Pokud vše půjde dobře, přivítáme v polovině května žáky z Polska. V září nás bude čekat výjezd za hranice – do města Walbrzych a jeho okolí.

Do projektu jsou zapojeni žáci 6. tříd naší školy.

Tak hurá do práce !

Mgr. Jitka Marečková


 

Návštěva z Polska

 

Ve dnech 2.-4.června 2009 se uskutečnila návštěva z družební školy v polském Walbrzychu.

 

Náš partner: Integrovaná škola č. 126 Walbrzych

 

www.zsi.edu.pl/cze.html

Návštěva z Polska

První den strávili naši polští přátelé spolu s českými dětmi v naší škole. Účastnili se vyučování – hudební a výtvarné výchovy. Odpoledne následovaly testy a přírodovědné soutěže. A večer jsme si příjemně zařádili v lázních.

Druhý den následovala prohlídka města a po obědě jsme vyrazili na safari do Dvora Králové. Večer přesun do skal a nezbytná diskotéka. Poslední den jsme strávili prohlídkou Adršpašského skalního města a ukázkami horolezectví.

A potom se všichni unavení účastníci rozjeli domů.


 

Návštěva z Polska

Ve dnech 24. - 26. září čeká žáky naší školy výjezd do spřátelené školy ve Walbrzychu.

Už se moc těšíme.

Walbrzych

Walbrzych je partnerské město Hradce Králové od 6. 11. 1991.

Město leží v jihozápadní části Polska, v srdci Sudet, v Dolnoslezském vojvodství, v blízkosti hranic s ČR a Německem.
Město má okolo 130 000 obyvatel.

Historie:

Podle kupce Ephraima Ignatiuse Naso v jím napsané knize z roku 1667 osada Waldenburg, všeobecně zvaná Wallenberg, existovala už v roce 1191(12. století). Svému názvu měla vděčit poutím k dřevenému kostelíku na pahorku ( wallen znamená putovat) nebo starému hradu uprostřed lesů. Druhá verze je přesvědčivější, protože nedaleko kostelíku existovalo hradiště obklopené valy a příkopem. Staré záznamy uvádějí názvy Waldenburg (1400) a Waldenberc (1372), co lze přeložit jako lesní hrad nebo lesní hora.

Nejstarší stavba ve Walbrzychu je kostelík Matky boží bolestné na Kostelním náměstí. Podle pověsti zde byl vodní pramen kolem něhož vznikla osada, která se stala městem.

Walbrzych získal městská práva v roce 1426. Po vymření rodu Piastovců se Walbrzych stal majetkem německých rytířských rodů - Schaffgotschů, Czettriců a Hochbergů.

S historií města je spojena těžba černého uhlí. První zmínky o těžbě uhlí jsou z roku již z roku 1536.

Poblíž dnešní Kosciuszkovy ulice stál pranýř - místo veřejné popravy.

Průmyslovým střediskem se Walbrzych stál až v 19. století. Po zániku tkalcovství se stala dominantní těžba uhlí, ve stejné době vznikl zde keramický a sklenářský průmysl.


Významné památky:

kostelík Matky boží bolestné vystaven roku 1305, generální přestavba kolem roku 1720 v barokním slohu

zámek rodu Czettriců vystaven v letech 1604 - 1628, dnes sídlo okresního úřadu

Staroměstské náměstí

palác kupecké rodiny Alberti vystaven roku 1801 v klasicistickém slohu, dnes sídlo městského muzea s bohatou sbírkou geologie, hornictví, keramiky a dějin města

Průmyslové a technické muzeum lokalizované v objektech bývalé uhelné šachty s ukázkou hornických dějin města

ve Walbrzychu na Zámecké hoře je zřícenina rytířského zámku knížete Bolka I. svidnického, stavitele zámků Ksiaž a Grodno

Starý Zdroj / staré lázně - součásná městská čtvrť, před lety byla lázeňským městečkem bohatým na léčivé vody

Od roku 1845 ve Wałbrzychu působí významná porcelánka specializující se na užitný stolní porcelán. Svůj vrchol prožila v 60. letech 20. století. Porcelán z Wałbrzychu je dodnes vysoce ceněn mezi sběrateli.

Walbrzych, kvůli svému umístění mezi lesy a kopce, je jedno ze nejvíc "zelených" měst v Polsku. Na území města je sedm městských sadů a četné lesní terény.

Kopec Chelmiec je vyhaslá sopka.

 

V blízkém okolí města se nachází nejvýznamnější památka Ksiaž.

Zámek Ksiaz

Jde o třetí největší zámek v Polsku, vystavěný v 13. století. Byl mnohokrát přestavován. Tvoří jej 400 místností. Nejnádhernějším interiérem je barokní, bohatě zdobený Maxmiliánův sál z první poloviny 18. století. Zámecké sály jsou zpřístupněny k prohlídce. Zámek je obklopen 12 zahradními terasami. V bývalých zámeckých stájích je dnes středisko jízdy na koni a stádo hřebců. Každoročně organizované aukce hřebců slezského typu přitahují znalce a kupce z celého světa. K zámeckému areálu patří skleník v obci Lubiechów.

Zámek se nachází v oblasti města Walbrzych na území Ksiazské chráněné krajinné oblasti, je součástí Stezky piastovských hradů. Leží přímo na skalním útesu (nemá základy) a je obehnaný přírodním úvozem, ve kterém teče řeka Pelcznica. Zámek je obklopen 300 hektary parku - dendrologické rezervace. Na jaře rozkvétá okolí zámku tisíci květů azalek a rododendronů. Ozdobou zámku jsou terasy vysázené růžemi a tryskající vodní fontány a kaskády.


Historie

Zámek vznikl v letech 1288-1292. Byl postaven na rozkaz svidnicko-javorského knížete Bolka I. Přísného (Bolko I Surowy). V dávných kronikách byl nazýván ,,clavis ad Silesiam” – klíčem ke Slezsku – chránil totiž důležitou obchodní stezku z Česka do Slezska. Původní opevnění bylo v roce 1263 zničeno Přemyslem Otakarem II. V období husitských válek, v letech 1428-29, byl dobyt husity a částečně zničen. Zrestaurován byl v devadesátých letech 18. století Janem Henrykem VI. von Hochberg. Poslední renovace zámku proběhla v letech 1908-23. V roce 1941 byl zámek zkonfiskován hitlerovci. Bylo to nejtragičtější období v dějinách zámku. Byla vyvezena všechna cenná umělecká díla, nábytek a obsah zámecké knihovny. Pod zámkem byly vyhloubeny podzemní chodby a s největší pravděpodobností zde byl připravován hlavní stan Hitlera. V současnosti jsou v těchto prostorách zaznamenávány seismické záchvěvy.


Současnost

Zámek je zpřístupněn po celý rok. Jsou v něm pořádány četné kulturní akce: Mezinárodní festival komorní hudby, Festival květů, sympozia, trhy, výstavy a plesy. Má zde sídlo Walbrzyská galerie umění.

 

POLŠTINA

 

Tak - Ano
Nie - Ne
Dziękuję, - Děkuji vám
Dziękuję bardzo - Děkuji vám mnohokrát
Proszę - Prosím
Przepraszam - Promiňte
Dzień dobry - Dobrý den, Ahoj
Do zobaczenia - Na shledanou
Na razie - Nashle, Ahoj
Dobry wieczór - Dobrý večer
Dobranoc - Dobrou noc
Nie rozumiem – Nerozumím


 

POZNEJ SVÉHO SOUSEDA

Společný projekt spolupráce mezi městy

Hradec Králové a WALBRZYCH

Naše škola je zapojena do projektu „POZNEJ SVÉHO SOUSEDA“. Projekt je zaměřen na příhraniční spolupráci mezi českými školami v Hradci Králové a polskými školami ve městě Walbrzych.

Našim partnerem je ZS Integrační Nr.26. Garantem celého projektu je Magistrát města Hradec Králové. V říjnu 2008 proběhlo první setkání na walbrzyšské radnici a seznámení se zástupci partnerské školy.

Počátkem června 2009 jsme přivítaly na naší škole kamarády z Polska. Všech 70 zúčastněných dětí absolvovalo program v naší škole se soutěžemi a testy. Také jsme se byli vyřádit v akvacentru. Druhý den pobytu následovala prohlídka města a výlet do zoo ve Dvoře Králové. Večer byla společná diskotéka se soutěžemi. V sobotu jsme navštívili Adršpašské skály a odpoledne jsme si mohli vyzkoušet základy horolezectví.

V polovině září se uskutečnil výjezd našich sedmáků do polského Walbrzychu. Prohlédli jsme si školu, zasportovali jsme si, vyzkoušeli jsme si, jak se hraje na bicí. Ani tady nechyběla návštěva bazénu. V pátek jsme si prohlédli blízký zámek Ksiaz a jeho okolí včetně skleníků a podzemí. Odpoledne jsme přejeli do Klodska a probádali podzemní chodby tamní pevnosti.

Čekal nás i společný večer v krásném penzionu v Kudově Zdroji. Následující den jsme so prohlédli unikátní kostnici. Mohli jsme si také vyzkoušet točení na kruhu, ochutnat chléb právě vytažená z pece nebo si prohlédnout místní mini zoo. Po obědě nás čekala i prohlídka lázeňské části Kudovy Zdroje a už zpátky domů.

 

Tak snad zase někdy…