Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Základní ustanovení

 

1.    Prostřednictvím školního parlamentu se mohou žáci vyslovovat k otázkám a chodu školy. Mohou vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí a podobně.

2.    Každá třída od 5. do 9. ročníku si zvolí své dva zástupce, kteří se budou pravidelně účastnit zasedání školního parlamentu.

3.    Školní parlament se schází jednou za měsíc (v případě potřeby i vícekrát)

4.    Se školním parlamentem bude dle potřeb spolupracovat vedení školy i celý učitelský sbor.

5.    Členové parlamentu si zvolí tajnou volbou předsedu, místopředsedu, zapisovatele a mluvčího.

6.    Zasedání parlamentu jsou veřejná. Jako host se jich může zúčastnit jakýkoliv žák, učitel, nebo rodič. Hosté mohou vyjádřit svůj názor v diskuzi, ale nemají právo volit.

7.    Pro schválení jakéhokoliv návrhu musí být pro nadpoloviční většina hlasů.

8.    Schůzi vede předseda, který určuje pořadí projednávání jednotlivých příspěvků.

9.    Funkční období trvá jeden školní rok.

10.  Jestliže jsou shledány závažné nedostatky v práci člena parlamentu, může být ostatními členy parlamentu odvolán.

11.  Rozhodnutí školního parlamentu jsou pro všechny žáky závazná.

12.  Školní parlament nemůže zasahovat do záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomocí ředitele školy. Rozhodnutí ředitele a vedení školy bude parlamentrespektovat.

13.  V případě, že práce školního parlamentu bude pouze formální, může ředitel školy jeho činnost kdykoliv ukončit.