Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   321-340   341-360   
Pohádkový předškolák
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-11-21 08:05:33

Dne 18. října jsme zahájili Pohádkového předškoláka pohádkou O Červené Karkulce. Sešlo se nás opravdu mnoho – bylo nás na vlka 33 předškoláků. Pohádku jsme přečetli a následně jsme si zahráli loutkové divadlo. Domů jsme rozhodně neodešli s prázdnou. Vyrobili jsme si Karkulčiny šaty, které jsme nejen vyzdobili, ale také vyšili. Na další pohádku se můžete těšit již 15. listopadu!


Táto, mámo, pojď si hrát
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-11-13 12:52:06

V novém školním roce pokračujeme v oblíbených dílnách Táto, mámo, pojď si hrát. Tentokrát jsme si 10.10.  pohráli s přírodními tiskátky.
Mamky a taťkové vyřezávali z brambor a jablek nádherná tiskátka. Děti tiskly na připravené papírové tašky a odnášely si nejen krásný výrobek, ale i příjemný zážitek ze společně prožitého odpoledne.
Příště se těšíme na vánoční dílny????.


Učitelky prvních tříd


Projektový den u příležitosti vzniku samostatného československého státu
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-11-13 12:47:42

Nejsou snad významnější dny než ty, které oslavují touhu člověka po svobodě a vzepření se útlaku.

Pro nás největším z těchto svátků je vznik samostatného státu Čechů a Slováků.

Žáci školy se během čtyř až pěti hodin přesunuli v historii 100 let nazpět, aby stáli u zrodu samostatného Československa. Postupně získávali informace o dějinných souvislostech, významných osobnostech i kultuře první republiky.

Den zakončili hrou riskuj, která zábavnou formou prověřila získané znalosti.

Více než samotné vědomosti jsou ale důležitější hodnoty, které by měly být tímto dnem reprezentovány a které bychom si měli připomenout a ctít je, aby se nestaly jen prázdnými pojmy. 

Aleš Hladík

 

 

Návštěva Lukáše Tremla
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-11-13 12:46:59

Šesté ročníky měly v pondělí 15. 10. 2018 očekávanou návštěvu. Z Prahy za nimi přijel nevidomý Lukáš Treml,

který je na naší škole stálicí, co se týče přednáškové činnosti. Žákům vyprávěl o běžném životě nevidomých, s čím se musí potýkat i jaké nástrahy je čekají při pohybu ve městě. Svoji přednášku zpestřil ukázkou jednotlivých očních vad.

Dovezl totiž sadu brýlí, kdy každé simulovaly jedno zrakové postižení. Žáci si tak na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké by bylo žít v takříkajíc jiném světě.

Lukášovi mockrát děkujeme, je nesmírně pozitivním člověkem a ukazuje, že postižení nemusí být vždy překážkou. 

Ivana Jušková a Aleš Hladík

 

Exkurze žáků 5. ročníku do stříbrných dolů v Kutné Hoře.
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-11-21 08:03:50

V říjnu žáci 5. A a 5. B navštívili město Kutnou Horu. Na programu byla exkurze do stříbrných dolů a prohlídka chrámu Svaté Barbory.

článek:

Aneta Černá, 5. B

Výlet

Dne 23.10. jsme se školou jeli do Kutné Hory. Jako první jsme navštívili stříbrné doly. Paní nám dala dlouhé bílé pláště a helmu s čelovkou. Pak jsme šli po schodech dolů do dolů. Byla tam hrozná tma. Zkusili jsme všichni zhasnout baterky a nebylo nic vidět. Procházeli jsme velmi úzkými chodbičkami. V dolech jsme viděli vápenec a krápníky. Velice mě zaujali bílí pavouci, které jsme normálně venku neviděli. Byla tam čistá voda. Viděli jsme i plazivky. Paní nám vysvětlila, jak horníci dříve těžili stříbrnou rudu. Potom jsme šli do chrámu Svaté Barbory. Tam jsme viděli krásné barevné vitráže. Chrám Svaté Barbory je gotická katedrála. Je to pětilodní katedrála. Byly tam velice zajímavé sochy a obrazy. Já a Joži jsme se začaly modlit. A potom nás paní učitelka zavolala a začala nám potichu vyprávět historii tohoto chrámu. Pak jsme šli ven a paní učitelka nám dovolila jít do suvenýrů. Všichni jsme si koupili něco na památku.

 

"Vyvoněná exkurze"
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-11-13 12:44:32

V říjnu se třídy 2.B a 4.A vydaly  autobusem do Pardubic. Mnoho turistů sem táhne výroba tradičního a dobrého perníku, my jsme ale na jedné křižovatce odbočili vpravo a ocitli se před branami firmy Marius Pedersen. Nikdo se nedivil, cíl byl správný.

Abychom se mezi těmi odpadky neztratili, raději nás rozdělili do dvou skupin. Teoretická část byla prima, ale co nás nejvíce táhlo, byl provoz.

Všude na nás z výšky koukaly haldy papírů, plastů, dřevoštěpky a nebezpečného odpadu. Zprava i zleva na nás troubily „ještěrky“ převážející balíky papírů, všude hluk, všichni v „plné polní“.  Na dopravníkové pásy pánové  hráběmi nahrnovali papíry směřující ke slisování, jiný dopravník doručoval pod ruky vězňů plasty určené k roztřídění podle barev. Puch a puch.

Chtěli bychom poděkovat všem těmto hodným lidem, že se starají o to, co my ostatní vyhodíme a snaží se v našich ulicích udržovat pořádek. A ten tam tedy měli.

Fotografie budou k dispozici v naší fotogalerií.

 

Sběr kaštanů
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-11-13 12:37:41

Dne 1. listopadu 2018 proběhl na naší škole tradiční sběr kaštanů. Plody pro lesní zvěř přineslo téměř 80 dětí, dokonce někteří učitelé. Několik dětí nasbíralo takové množství, že jim museli pomoci rodiče nebo spolužáci. Nejlepším sběračem byl David Krám ze 3. C, zdatně mu sekundovala Nikol Pakostová a bratři Jiří a Marek Čápovi, všichni ze 3. B. Celkově sesbírala nejvíc kaštanů třída 3. B, téměř 400 kg.

Všem, kdo se soutěže zúčastnili, patří poděkování. Poděkování patří také žákům z 8. B a 9. C, kteří pomáhali s organizací sběru a vážením kaštanů.

Petr Skořepa

 

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2018
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-11-13 12:36:55

PŘÍRODOVĚDNÝ  KLOKAN 2018

I v letošním roce proběhla na naší škole celostátní soutěž Přírodovědný klokan.  Maximální možný bodový zisk 120 bodů.

V kategorii 8.-9.ročníky se nejlépe umístili tito žáci.

Jméno                             třída body

David Přibyl                  8.B    74

Dominika Vaňková    9.A    63

Matěj Hladík                  9.A    56

Gratulujeme

 

JM

 

A Plastic Ocean
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-11-21 07:55:16

V měsíci říjnu absolvovali žáci druhého stupně program spojený s filmovou projekci a povídáním na téma problematiky plastů kolem nás. Díky bývalému žáku Matěji Maňákovi, který pracuje pro organizaci Greenpeace, jsme (jako jedni z mála v Hradci Králové) měli tuto unikátní možnost.

Díky filmu měli žáci možnost zamyslet se nad dopady svého způsobu života planetu Zemi. Plasty ve všech koutů světa končí v oceánech a ovlivňují život všech, nejen vodních organismů včetně člověka. Viděli jsme i úsilí lidí, kteří se snaží s problémem aktivně něco dělat.

Hledali jsme možnosti, co s tím. Od snížení množství nakupovaných plastů, přes zálohované PET láhve až k vlastním sáčkům.

A co vy ?                

 

JM

 

ZÁCHRANNÉ PROGRAMY
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-11-21 07:54:56

23.10.2018 nás navštívily pracovnice Agentury ochrany přírody a krajiny a UHK, aby žákům vysvětlily postup při ochraně rdestu dlouholistého.

Tato nenápadná rostlina se vyskytuje v ČR pouze na rameni Orlice u Stříbrného rybníka. Jde tedy o kriticky ohrožený druh naší přírody. Rdest roste pod vodou a vadí mu bahno i množství znečišťujících látek ve vodě. Proto se provádí revitalizace lokality. Jde především o záchranné pěstování rdestu a o ochranu původního místa výskytu. Proto se přistoupilo k odbahnění ramene Orlice a dalším úpravám toku. Celá akce by měla skončit na podzim 2019.

V ČR se probíhají i další záchranné programy rostlin i živočichů.

JM

 


Piškvorkový turnaj
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-11-08 23:26:19

V pátek 12. října byla opět učebna přírodopisu plná koleček a křížků. Žáci i učitelé si lámali hlavy nad tím, jak je umístit do toho správného čtverečku. Nakonec se to povedlo a Jakub Veverka (3.A), Eliška Navrátilová (5.B) Vojtěch Vynnyk (9.A) a p. uč. Hornik stanuli na 1. místě. Uvidíme, jestli se jim jejich prvenství podaří obájit v jarním turnaji.

                                                                                                                                                             Mgr. Jiří Varhaník


Beseda s přeživší holocaustu paní Michaelou Vidlákovou
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-11-08 23:25:39

Ve čtvrtek 18. října se 9.B v rámci výuky občanské výchovy zúčastnila besedy s přeživší holocaustu Michaelou Vidlákovou. Přednášku pořádal historický klub UHK a byl o ni velký zájem z řad studentů i veřejnosti. Přednášková místnost byla doslova našlapaná k prasknutí, a naši žáci proto museli po celou dobu stát ve velmi stísněných podmínkách. Dle slov paní Vidlákové si tak na vlastní kůži vyzkoušeli část příkoří, které židé během holocaustu zakoušeli pravidelně. 

Pamětnice vykládala nejen o vlastních vzpomínkách, ale zahrnula i obecně známá fakta a přednášku doplňovala obrazovými materiály a rekvizitami (hvězda nebo vlastní dobová hračka). Zároveň dokázala toto těžké téma odlehčit občasným vtípkem. 

Díky lidskému přístupu paní Vidlákové a jejímu poutavému povídání vydržela většina žáků až do konce, i když měli povoleno odejít po polovině přednášky. I z diskuzí během následující hodiny vyplynulo, že je téma velmi oslovilo, a proto se mu budeme v hodinách dále věnovat.

 

Petr Miksánek a Jiřina Hrušková

 

Fotografie jsou k dispozici v naší fotogalerií.


Projektový den na téma:100let od založení Československa
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-11-08 23:23:31

Projektový den na téma:100let od založení Československa

Žáci 9.A tento den přiblížili svým mladším spolužákům pomocí různých aktivit a her.

Mimo skvěle připravených prezentací bylo možné shlédnout i pestré hry, které příblížili žákům 4.B tento významný den.

Mladší děti počítaly, skládaly, lepily a na závěr vše zhodnotily. Taková vzájemná spolupráce byla přínosná opravdu pro všechny a shledala se s velkým úspěchem.

 

Fotografie jsou k dispozici v naší fotogalerií.


Fingerboard Cup
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-11-08 23:21:11

V pátek 21. září se na naší škole konala pravidelná soutěž Fingerboard Cup. 

Zřejmě díky velmi hezkému počasí byla tentokrát účast velmi malá. I tak jsme si ale soutěž  užili !  Příjemným překvapením byla hojná účast dívek.

K vidění byly opět povedené triky na miniskateboardech ovládaných jen dvěma prsty, které následně hodnotila dětská porota. V některých případech to opravdu neměla lehké, výkony starších soutěžících byly velmi vyrovnané. A teď už výsledky:

Kategorie mladších žáků :

1. místo : Ivanka DLESKOVÁ  3. A   48 bodů

2. místo : Robi  HROMÁDKA  3. A  43 bodů

3. místo :  Vítek  TESAŘ  3. C  33 body

 

Kategorie  starších žáků :

1. místo : Kája  HLOUŠKOVÁ   5. B     77 bodů

2. místo :  Dominik  KADLEC  6. B       71 bod

3. místo :  Anežka  DRAHÁ   5. A         69 bodů

 

Díky malé účasti si každý soutěžící odnesl nový fingerboard a ti na čelních místech i něco navíc. Děkujeme naší škole a firmě Templestore HK za sponzoring soutěže, divákům za návštěvu a pomoc při zapisování a vyhodnocování výsledků a těšíme se opět za rok v září u fingerboardových ramp na viděnou !

Václav Kuřík     

Fotografie jsou k dispozici v naší fotogalerií.                                   


DEN NA OCHRANU ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-06-27 11:37:01

V pátek 22. 6. čekal celou naši školu zvláštní den. Hned ráno byla vyhlášena evakuace a poté byl připraven program s hasiči a zdravuškami. Jednotlivé třídy se vystřídaly na exkurzi u hasičského záchranného sboru a zároveň prošly stanovišti se zdravovědou, kterou k nám přišly ochotně vysvětlit studentky ze zdravotní školy. Každoročně si takto představujeme různé mimořádné události a hlavně se učíme, jak při nich jednat. Doufejme, že to nebudeme potřebovat.


HRAJEME SI I HLAVOU
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-06-27 11:32:34

I letos pozvala hradecká univerzita školy a veřejnost do prostor v kampusu UHK na už 11. ročník akce Hrajeme si i hlavou. Cílem je především propagovat přírodovědné obory a ukázat, že není potřeba se chemie či fyziky bát. Většina tříd naší školy vyrazila do krásných prostor kampusu a prošla si mezi stánky s nabídkou mnoha pokusů. Počasí bylo báječné a tak si děti čtvrteční den snad užily.

 


EXKURZE 9. TŘÍD – PLANETÁRIUM
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-06-27 11:22:52

Závěr školního roku je tradičně vyhrazen exkurzím. Návštěva hradecké hvězdárny a nového planetária přinesla žákům 9. tříd základní informace z astronomie. Zaletěli jsme k planetám naší sluneční soustavy, podívali se na Měsíc, seznámili jsme se s nejznámějšími souhvězdími, pozorovali jsme skvrny na Slunci. I když většina dětí už v planetáriu byla, určitě nelitovala. Výklad odborníků byl opravdu zajímavý a poutavý.

 

 

 


PRACOVNÍ ČINNOSTI V 8. TŘÍDÁCH
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-06-27 11:15:07

Náplň hodin pracovních činností v 8. třídách je podle ŠVP věnována vaření a práci na počítačích. Žáky musíme moc pochválit, jelikož nabídli vždy své výrobky k ochutnání a byly výborné. Na hodinách počítačů své postupy zpracovali a vytvořili kuchařku jako textový dokument nebo prezentaci. Tak si nechte chutnat.

Žákovská kuchařka 1

Žákovská kuchařka 2

Fotografie hotových pokrmů v naší fotogalerií


28. 5. 2018 - Den trifidů
Kdo vydal:       Kdy: 2018-06-04 11:39:53

Dnes jsme se vydali do městské knihovny ve Wonkově ulici. Na programu bylo plnění úkolů podle knihy Den trifidů (sci-fi). Plnili jsme tam různé úkoly, jako například najít knihu o přežití, nebo nakreslit věci, které bychom vzali s sebou, abychom přežili. Byli jsme rozděleni na tři týmy. Vtip byl v tom, že celé členstvo týmu bylo slepé (měli jsme na očích klapky) a jen vedoucí viděl. Ten také musel celou skupinu koordinovat. Navíc zde bylo „nebezpečí“ - trifidů, kteří žahali ty, kteří si před nimi nelehli na zem. A tak se občas strhla mela, když nějaký trifid zachřestil vedle nás - všichni jsme si okamžitě lehli na zem, abychom se zachránili. Někteří při lehání do něčeho narazili. Ale nakonec všechno dopadlo dobře - nikdo se nezabil ani nezranil. Akce stála za to.

Jonatan Potoček


22. 5. 2018 - Němčina nekouše
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-06-04 11:39:49

Dnes jsme měli na naší škole akci v německém jazyce. Na klasickou hodinu němčiny přišel lektor, se kterým jsme hráli různé hry. Cvičilo to náš postřeh a paměť. Celá akce měla název Němčina nekouše. Stálo to za to a doporučuji všem.

Jonatan Potoček


Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   321-340   341-360