Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   321-340   341-360   361-380   381-400   
Oxford English Challenge
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2015-11-23 20:13:14

Spojením slov anglický jazyk, výzva a Oxford Bookshop na Masarykově náměstí v HK vznikne název nového projektu, na kterém spolupracuje ZŠ Úprkova a ZŠ Sever. Vybrané třídy se svými učiteli se sejdou v intelektuálně a tvořivě podnětném prostředí cizojazyčného knihkupectví a budou pracovat na zadaných úkolech. Cílem projektu je podpora komunikace v cizím jazyce v mimoškolním prostředí a navázání spolupráce s jinou školou.

Kamila Vysoká


CLIL
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2015-11-19 23:14:21

http://www.onestopenglish.com/Pictures/Web/DocImages/image/g/i/n/clil_wordle.jpgCLIL

Neboli Content and Language Integrated Learning označuje výukovou metodu, která propojuje výuku odborného předmětu s cizím jazykem. Vedle obecné výhody obohacení a zpestření výuky se CLIL osvědčuje v rovině jazykové, žáci se neučí pouze o jazyku, ale učí se skrze něj. Jazyk používají ve zcela reálných komunikačních podmínkách a komunikace v cizím jazyce se stává pro žáky přirozenou, žáci ztrácí ostych spojený často s požadavkem na gramaticky správné vyjádření v hodinách cizího jazyka.

Žáci z 8. A takovou hodinu sami zažili, když Viktorie Nováková dostala za úkol přečíst si v originále knihu The Catcher in the Rye od J. D. Salingera. Prezentace knihy i následná diskuse probíhaly v angličtině. Chválím všechny zúčastněné děti a těším se na další výzvy.

Kamila Vysoká


Světový den Ekoškol a vstup do Kampaně Litter less
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2015-11-09 23:35:23

Dne 6. 11. jsme na naší škole slavili Světový den Ekoškol a zároveň jsme slavnostně vstoupili (již podruhé) do Kampaně Litter less. Pan školník vyvěsil vlajku Ekoškoly a ve velké tělocvičně jsme uskutečnili koncert školní kapely, při jejichž písničkách žáci pomocí odpadového materiálu – plastových lahví - bubnovali do rytmu. Mezi písněmi si děti z Ekoparlamentu připravily nějaké vstupy – připomněly ostatním žákům školy, co je program Ekoškola, jak dlouho již v něm pracujeme a co vše se nám již povedlo, sdělili jim informace o kampani Litter less – proč do ní vstupujeme, co je cílem a tak. Při dalším vstupu se uskutečnil Ekoškolí kvíz a kdo věděl, dostal odměnu – žlutou plastovou popelničku. Při posledním vstupu žáci soutěžili ve shazování kuželek postavených opět z PET lahví.

Na závěr celé akce si všichni zazpívali školní ekohymnu (tu si můžete poslechnout na stránkách naší školy nebo i na Youtube – Ekologicky myslíme) a opět bubnovali lahvemi. Celá akce byla velmi povedená a veselá.

aktivity

 


Cesta po měsíci Pandora
Kdo vydal: Jílek      Kdy: 2015-11-06 20:38:53

Ve středu 4.11.2015 proběhla mimořádná podzimní akce pro děti z našich MŠ a děti z prvních tříd s názvem "Cesta po měsíci Pandora". Na startu děti dostaly list a nejdůležitějším úkolem bylo pronést ho určenou trasou až ke stromu života, kde na ně čekal Avatar. Společně s Avaterem umístily list na strom a tím zachránily obyvatele Pandory. Za odměnu jim Avatar předal kouzelný amulet, který jim má pomáhat při strachu a smutku. Cesta nebyla pro děti jednoduchá. Musely prokázat zručnost při lovení ryb, rovnováhu při přechodu lávky, odvahu při průchodu džunglí, chytrost při sestavování hradu a šikovnost při házení světelného míče do kouzelných obručí. Jen ta zima trošku komplikovala plnění všech úkolů. 


Adaptace sídel na změnu klimatu
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2015-11-05 20:14:01

Adaptace sídel na změnu klimatu

aktivity aktivity http://www.adaptacesidel.cz/doskol/wp-content/uploads/2015/05/logo-koniklec.png

V letošním roce se žáci 8. a 9. tříd zapojili do projektu Adaptace sídel na změnu klimatu. Podrobné informace o tomto projektu si můžete přečíst na našich stránkách nebo na www.adaptacesidel.cz/doskol.

V tomto projektu žáci již změřili teplotu termokamerou na různých místech Hradce Králové – např. parkoviště a zeleň u Flošny, Velké náměstí, park pod náměstím, plocha u pošty v Malšovicích. Také zkusili na stejných místech, jakou retenční schopnost mají různé povrchy. Na základě změřených výsledků navrhli opatření, která by zlepšili prostředí ve městě a celkově město lépe připravili na změny klimatu, které se blíží. V další aktivitě porovnali retenční schopnosti dalších materiálů, vyzkoušeli si výrobu energie pomocí různých elektráren a opět navrhli nějaká opatření pro město. Ta se objeví i po exkurzi do energeticky soběstačné obce Kněžice, kde jsme navštívili bioplynovou stanici a věnovali se odpadům a posuzovali výhody a nevýhody metod jejich likvidace. Také jsme pozorovali různé typy krajin a sledovali erozi půdy.

S nejlepšími návrhy na adaptaci našeho města na klimatické změny potom zástupci zapojených tříd půjdou na Magistrát města, kde je představí a uvidíme, možná je naši zastupitelé později uskuteční. 

Fotky si můžete prohlédnout ZDE


Táto, mámo, pojď si hrát
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2015-10-26 16:31:05

13.10.2015

Výtvarná dílna přilákala malé tiskaře tentokrát na podzimní zdobení tašek.

Pomocí razítek z přírodnin vznikly krásné a originální výtvory. Fotky si můžete prohlédnout ZDE.

Přejeme krásný podzim,

J. Nevečeřalová a H. Karmanská


Pohádkový předškolák 1
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2015-10-26 16:27:19

15.10.2015

Na 1. setkání se sešlo 30 předškoláčků s véééélikou řepou. Pohádku jsme si poslechli, zahráli, složili z puzzle.Ve škole se nám líbilo a už se těšíme na listopadové setkání 19.11.

Fotky si můžete prohlédnout ZDE.

                                                 J. Nevečeřalová, H. Karmanská


Bowling 7.B
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2015-10-22 00:22:00

Ve čtvrtek 14.10. se naše  třída 7.B  s paní učitelkou Šmídovou vydala do A-Sportu hrát bowling. Zde jsme měli zarezervovány 3 dráhy. Tuto akci jsme získali za nasbírané Ekobody v minulém  roce, kdy se nám podařilo celoškolní soutěž vyhrát . Bowling jsme si pořádně užili - legraci i sportovní výkony . 

Matyáš N.


Zachraň život s Kryštůfkem
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2015-10-22 00:20:41

V pátek  16.10.2015 jsme byli hosty akce v OC Futuru s názvem „ Zachraň život s Krištůfkem“. Hned po příchodu nás překvapilo veliké množství účastníků, které tato vzdělávací akce přitáhla. Průvodci si nás rozdělili na dvě skupiny a procházeli s námi různá stanoviště. Hned to první bylo velice zajímavé. Učili jsme se zavolat sanitku, komunikovat s operátorem na telefonu a nakonec i nepřímou srdeční masáž. I další stanoviště byla velice zajímavá. Prohlédli jsme si vůz sanitky a lékařského doprovodu. Nejvíce nás zaujal defibrilátor, monitor dechu a srdeční činnosti. I pan komentátor byl velice vtipný a výklad byl o to zajímavější. Škoda jen, že se akce nemohlo účastnit více lidí, kteří by se tak naučili efektivně zachránit případně i lidský život.                                                                             6.C

Na fotky se můžete podívat ZDE


Návštěva IQ parku
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2015-10-13 20:26:08

Návštěva IQ parku

Ve středu navštívili žáci 4.B IQ park v Liberci. Přivezli si domů spoustu krásných zážitků, nápadů a především nadšení učit se novým věcem. Na vlastní kůži si mohli vyzkoušet moderovat zprávy, vžít se do pocitu vozíčkáře, vyndat ježka z klece a vyřešit zajímavé hlavolamy. Všem se to moc líbilo a jistě to nebyla naše poslední návštěva  Liberce.

Fotky ke zhlédnutí ZDE


Tradiční podzimní cyklovýlet 4.B.
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2015-10-13 20:22:30

Tradiční podzimní cyklovýlet 4.B

V sobotu vyrazili žáci 4. B s paní učitelkou Venclovou na tradiční cyklistický výlet. Tentokrát byla jejich cílem rozhledna Milíř. Cesta k ní byla trnitá. Děti i rodiče plnili různé úkoly, překonávali překážky, ale na závěr je čekal táborák. Počasí přálo, opékat taky bylo co a nálada byla výborná. Byl překonán rekord v počtu účastníků. Peleton se skládal z 52 nadšených cyklistů. Všichni se již těšíme na další sportovní akci.

Na fotky se podívejte ZDE


Významný úspěch naší školy na sportovním dnu s městskou policií
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2015-10-12 16:46:14

Dne 22. září 2015 se na Stříbrném rybníku uskutečnil Sportovní den s městskou policií Hradce Králové, určený pro druhý stupeň. Terénní běžecké soutěže spojené s plněním úkolů na různých stanovištích se zúčastnilo 61 tříčlenných družstev. Žáci ze 7.A naší školy, ve složení Barbora Slawischová, Stanislav Jiška a Jack Lenihan, doběhli v nejrychlejším čase s nejméně trestnými body a zvítězili. Závod se konal za chladného počasí. Než se všechna družstva dostala na řadu, trvalo několik hodin, a proto zde byla i možnost rozptýlit se různými sportovními hrami, kdo chtěl, mohl si i nabarvit vlasy. Po závodě jsme si mohli opéci buřty. Náramně jsme si to užili a doufáme, že si to budeme moci zopakovat i příští rok.

Fotky ze spotovního dne ke zhlédnutí ZDE

                                  Barbora Slawischová, 7. A


Fingerboard Cup
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2015-10-12 16:43:14

Dne 25. 9. 2015 se uskutečnil již tradiční Fingerboard Cup. Vzhledem k neúčasti hlavního pořadatele pana učitele Václava Kuříka se celé akce chopil pan učitel Aleš Hladík. Díky velkému zájmu o tuto akci byly vytvořeny dvě kategorie soutěžících. V té první se mezi sebou utkali žáci

1.– 4. tříd. Druhá kategorie zahrnovala 5. – 7. třídy.

Celkem se této akce zúčastnilo úctyhodných 19 závodníků a 2 závodnice (!). Turnaj zaznamenal také účast závodníka ZŠ Kukleny. Nejmladší účastnicí se stala Beátka Kantorová z 1. B.

Všichni závodníci podali vyčerpávající výkony, předvedli často velice originální a vysoce propracované triky a výjimkou nebyly ani dramatické momenty, které kulminovaly zejména ve finálové jízdě. Porota ve složení Jan Jiroušek, Eliška Freibauerová, Kateřina Suchá a Jakub Řezníček tedy neměla vůbec lehké rozhodování. Nakonec ovšem z těchto dech beroucích finger boardových soubojů vzešli tito vítězové:

I. kategorie                          II. kategorie

  1. Jakub Švarc 4.A             1. Matyáš Tláskal, Lukáš Klouček (ZŠ Kukleny)
  2. Vladimír Chudoba          2. Tomáš Zaňka
  3. Beáta Kantorová             3. Šimon Horký

Dominik Kadlec

Celou akci doprovázela skvělá atmosféra. Nenechali si ji ujít ani zástupci učitelského sboru, především pak paní učitelka Šmídová s paní učitelkou Košťálovou, které si na chvilku dokonce vyzkoušely porotcování. Pevně doufáme, že příští ročník Fingerboard cupu přinese plno dalších zajímavých zážitků a okamžiků. Prknu zdar!

Fotky ke zčeknutí ZDE

Jan Jiroušek, Aleš Hladík


Workout a Parkour
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2015-10-12 16:39:15

Nastal říjen a s ním také první hodiny kroužků. 1. a 5. října jsme se setkali na úvodních lekcích Workoutu a Parkouru. Na obou se sešla výborná skupina cvičenců a musím říci, že veškeré výkony předčily má očekávání. Cvičilo se nám opravdu hezky. K vidění byla dokonce první salta a mnoho dalších pokročilejších triků.

I přes brzké ranní hodiny, ve kterých začíná Workout, se scházíme v hojném počtu a čtvrteční den začínáme kvalitním posilováním celého těla. Přeji celým skupinám, ať je cvičení stále tak úspěšné, ať posouváme své hranice čím dál výš a hlavně bez zranění.

Aleš Hladík


Výstava domácích mazlíčků 2015
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2015-10-12 16:03:46

Výstava domácích mazlíčků

V pátek 2. 10.  proběhla u nás na škole výstava domácích mazlíčků.  Tato akce se velmi vydařila, viděli jsme spoustu krásných a zajímavých zvířátek. Od 9:00 hodin to ve velké tělocvičně mňoukalo, štěkalo, pípalo, syčelo a vůbec se ozývaly zvláštní zvuky. Naši žáci zde vystavovali své domácí mazlíčky, přišli se pochlubit, jaká zajímavá zvířata doma mají. Na vystavované exempláře se přišli podívat nejen žáci naší školy, ale i děti ze školky, z jiných škol a rodiče žáků. Během výstavy jsme také vybrali několik peněz na dobrovolném vstupném. Tyto peníze jsme využili na nákup krmení zvířátkům v učebně přírodopisu a na odměny nejlepším vystavovatelům.

A kdo nevystavoval, byl se podívat a hodnotil.

V kategorii nejzajímavější exemplář se na 3. místě umístil: Marie Součková ze 6.C a kočka Kubina s 22 hlasy.

Na 2. místě: Tom Šenk a jeho chameleon Leon - počet hlasů – 32.

A 1. místo získal Adam Šimůnek z 8.B a agama Koudy s počtem hlasů 45.

Gratulujeme!!!

V kategorii nejhezčí exemplář: na 3. místě Kristýna Labíková z 6.A a border-kolie Fazole a Tobias Fink ze 3.A a jeho myší rodinka. Počet hlasů – 20.

Na 2. místě – Míša Kodetová z 6.B s králíkem Hezounkem získaly 21 hlasů

A 1. místo získala Andrea Novotná a její kočka Chamulán s vítězným počtem hlasů - 33

Vítězům gratulujeme a všem účastníkům děkujeme a těšíme se na příští ročník.

Fotky ke zhlédnutí ZDE


Sportovní den s městskou policií
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2015-10-01 15:49:07

Sportovní den s městskou policií

V úterý 22. září se žáci druhého stupně zúčastnili sportovní akce v areálu Stříbrný rybník. Tříčlenné týmy z jednotlivých tříd soutěžily na několika stanovištích a do cíle se měly dostat v co nejkratším čase. V kategorii A (8. a 9. ročníky) se na třetím místě umístil tým 8.B ve složení Radim Ježek, Matěj Pásler a Natálie Kinclová. V kategorii B (6. a 7. ročníky) první místo vybojovali Stanislav Jiška, Jack Lenihan a Bára Slawischová ze 7.A. Gratulujeme!

Fotky ZDE.


Dožínky
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2015-09-24 10:31:15

Dožínky

V pátek  18.9 2015 se naše třída vydala na Dožínky. Na Dožínkách byl velký zmatek. Zde jsme si dali rozchod. Byly zde stánky snad všech možných druhů. Od prodejny cukrové vaty, až po obchod s čerstvými rybami. O kousek dál byla pouť. Byly tam velmi zajímavé atrakce. Z bezpečnostního důvodu byl vstup na pouť zakázán . Všichni jme si Dožínky užili a natěšení na víkend jsme se vydali na oběd.

Matyáš Novotný 7.B


Mluvíš německy? - Sprichst du Deutsch?
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-01-20 16:32:58

Mluvíš německy?

Olympiáda v německém jazyce se konala na naší škole dne 12. 1. 2015 od osmi hodin ráno.  Zúčastnilo se nás šest. Olympiádu pro nás připravili p. učitelka Šmídová a p. učitel Varhaník. Skládala se ze tří částí. První část byl poslech, při kterém jsme kroužkovali správné odpovědi. Ve druhé části jsme psali vyprávění na dané téma a ve třetí části jsme si vylosovali téma a o něm jsme vyprávěli. Všem účastníkům se olympiáda moc líbila.

       

Sprichst du Deutsch?

Die Olympiade in der deutschen Sprache war am 12.1. 2015 um acht Uhr am Morgen. Es waren sechs Schüler. Die Olympiade haben für uns Frau Lehrerin Šmídová und Herr Lehrer Varhaník vorbereitet. Die Olympiade wurde aus drei Teilen gebildet. Der erste Teil war Hörverstehen, wir mussten die richtigen Antworten ankreuzen. Im zweiten Teil haben wir über ein bestimmtes Thema etwas geschrieben und im dritten Teil haben wir ein Thema ausgesucht und darüber haben wir dann gesprochen. Allen Kindern hat die Olympiade gefallen.

Fotky najdete ZDE.


Spaní ve škole – návštěva Univerzity Hradec Králové
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-01-13 15:41:13

Na čtvrtek jsme se velmi těšili, neboť nás čekalo opět společné nocování ve třídě s tajným programem. Za deště a za tmy jsme vyrazili do nočního Hradce. Naším cílem byla tentokrát Filozofická fakulta UHK. Tam nás přivítala královna Kunhuta a písař Tomeš. Prohlédli jsme si staré pečetě, vyzkoušeli jsme si psaní brkem do staré písanky písmena velmi prastará a vyrobili si své vlastní pečetě. Za audienci u královny velmi děkujeme.

Fotky najdete ZDE.

                                                                                               2.A a Jitka Weinfurterová


Předškoláci
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-01-12 10:31:44

8. ledna si předškoláci sedli do lavic a vypadali už docela jako hotoví školáci! Hlásili se a hodně z nich umělo i poslouchat, co říkají ti ostatní. Velké hrnce na stole vypadaly, jako bychom měli navařeno. Rozdali jsme si talíře a čekalo se, co dobrého máme pod pokličkou. Ale ouha, byly to jen geometrické tvary. Roztřídili jsme je pro pejska a kočičku ze známé pohádky a do prázdných talířů jsme si aspoň něco dobrého nakreslili. Taky jsme si vyzkoušeli paměť. Málokdo totiž dokáže vyjmenovat opravdu všechno, co pejsek s kočičkou dali do svého dortu. Kromě zavařeniny, samozřejmě! Na závěr jsme si na interaktivní tabuli pustili kousek známé pohádky, abychom zkontrolovali, jak si to doopravdy pan Josef Čapek vymyslel. Těšíme se na příště.

Fotky najdete ZDE.

Lenka Rozsívalová a Jitka Weinfurterová


Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   321-340   341-360   361-380   381-400