Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   321-340   341-360   
ŠKOLNÍ VÝLET 8. B a 9. A – REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ SVATÁ KATEŘINA CHOTĚVICE
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-06-23 13:18:08

Po pedagogické radě se třídy rozjely na školní výlety. 8. B a 9. A si pro letošní školní výlet vybrala jako cíl rekreační zařízení Svatá Kateřina u Dvora Králové. Vystoupili jsme z vlaku v Bílé Třemešné a odtud jsme to vzali přes přehradu LES KRÁLOVSTVÍ a SLUČÍ KAMENY do místa ubytování. Kromě úvodní náročnější turistiky jsme si užili i koupání, sportování, pohodičku a mohli jsme si pohladit třeba lamu, velblouda, osla anebo se podívat na krmení lva. Večerní táborák hořel až do půlnoci. Tak zase za rok.

Fotky najdete ZDE.


„UMÍME ČÍST V KRAJINĚ“
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-06-12 16:13:15

Česko-německý projekt zaštítěný u nás střediskem ekologické výchovy SEVER.

Do projektu byly zapojeny tři skupiny žáků: 7.A  7.B  a žáci 9.ročníku navštěvující předmět biologicko-geologická praktika. Každá skupina se sešla s lektorkou a absolvovala dvouhodinový program zaměřený na ochranu přírody a chráněná území v nejbližším okolí. Jednotlivé třídy potom vytvářely po skupinách vlastní návrhy informačních tabulí pro chráněná území. Následovaly tři exkurze do jednotlivých lokalit. V přírodní památce Na Plachtě jsme lovili hmyz smýkáním, pozorovali rostliny a odlovili několik obojživelníků. Seznámili jsme se i s historií a současností tohoto území.  Jedna třída navíc absolvovala i pátračku – quest s hledáním odměny. V lokalitě Mazurovy chalupy jsme pracovali na louce i  v lese, zapojily jsme i jiné smysly než obvykle. Poslední z exkurzí byla na nivní louky v okolí řeky Orlice. Zjistili jsme, jaký význam mají  pro přírodu meandry nebo luční porosty. A také jak zákeřné může být velké horko či alergie.

Přes všechny nástrahy se žáci s programem vypořádali statečně a doufám, že i ostatní budou mít možnost něco podobného zažít.

Fotky najdete ZDE.

J.Marečková


SOUTĚŽ NAŠÍ PŘÍRODOU
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-06-12 16:03:19

Od dubna probíhala soutěž  pro žáky od 5. do 9.ročníku s názvem Naší přírodou.  Kola byla čtyři, každé s 5 otázkami. Nejúspěšnější soutěžící jsou:

  1. Anežka Zinkeová (9.A)                                                                        20 bodů
  2. Tereza Pelantová a Pavlína Hladíková (8.B) a  Adéla Holemá (7.A)          18 bodů
  3. Veronika Dítětová (8.B)                                                                       17 bodů               


Výhercům i všem ostatním soutěžícím děkuji za účast a v příštím roce nashledanou.

 


EXKURZE DO ZOO
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-06-12 16:13:36

Počátkem června proběhly dvě exkurze do zoo. Byla to i odměna pro žáky pořádající školní Den Země a účastníky soutěží. Navštívili jsme nejstarší zoo v republice ve městě Liberci. Zde jsme měli program zpestřen i povídáním s ošetřovatelem šelem. Malého bílého tygříka – symbol zdejší zoo – jsme sice mohli obdivovat jen na kameře, ale i tak to stálo za to.
Navštívili jsme i zoo v Praze. Tady nás upoutala nejenom rozloha zahrady, ale i nově otevřený pavilon. Mají tu největší exemplář velemloka v  Evropě. Počasí bylo výtečné, mohli jsme tedy obdivovat většinu živočichů ve venkovních výbězích.  Domů jsme se vrátili sice unavení, ale plni nových zážitků a poznatků o zvířatech.

Fotky najdete ZDE.


Běleč nad Orlicí
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-06-12 15:26:26

Letos vyrazila 1.A na školu v přírodě pěšky. Od Stříbrného rybníka jsme se vypravili po červené značce do Tábora J. A. Komenského. Zde vyvrcholila naše celoroční hra Vikingové. Vyráběli jsme vikinské štíty a helmy, stříleli z luků a šípů, házeli jsme oštěpem, zúčastnili se olympiády Olava Trygvassona . Velkou statečnost prokázaly děti i při noční hře.

Fotky najdete ZDE.

                                                                                    1.A a Jitka Weinfurterová


Spaní ve škole – výprava za pohárem
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-06-12 15:19:12

Po večeři jsme vyrazili na tajnou výpravu do městského centra. Prošli jsme si staré město, navštívili otevřené kostely, seznamovali jsme se s významnými budovami Hradce. Nakonec děti zjistily, že jedním z cílů výpravy bylo spořádání velikého zmrzlinového poháru, který nám přichystali v restauraci U Knihomola.

Fotky najdete ZDE.

                                                                                     1.A a Jitka Weinfurterová


Obrázková zahrada
Kdo vydal: Chroboková Dagmar      Kdy: 2014-05-26 11:15:27

Obrázková zahrada

Ve středu 21.května se opět konala akce s názvem Obrázková zahrada. Žáci naší školy vystavovali svoje výtvarné práce na školním hřišti. Rodiče i prarodiče měli možnost si je prohlédnout a následně jednotlivá výtvarná díla koupit.

Dívky a chlapci z 8.B prezentovali fyzikální pokusy,  6.B otevřela bufet. K dostání byly teplé i studené nápoje, sladké i slané pečivo. Maminkám, které napekly výborné zákusky, moc děkujeme.

Rodiče našich žáků měli možnost si v průběhu Obrázkové zahrady neformálně popovídat s učiteli, potkat kamarády a poznat školu i z jiného úhlu pohledu. K dobré náladě přispěla školní kapela, vystoupili žáci devátých ročníků s programem, kterým se prezentovali na plese. Pozadu nezůstali ani malí žáčci, kteří si s velkou radostí zatančili.

Věříme, že všichni účastníci byli spokojeni. Výtěžek z akce bude použit na nákup herních prvků na školní hřiště pro školní družinu. Žákům se letos podařilo vydělat krásných 8 764,- korun.


ŠKOLA JINAK – FYZIKÁLNÍ POKUSNIČENÍ
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-05-22 09:40:28

V úterý 20. května se na naší škole učilo jinak. Každý žák si mohl vybrat dva dvouhodinové bloky nabízené vyučujícími a prožít tak školní den tentokrát ne třeba při matematice a angličtině, ale na výuce badmintonu nebo se něco dozvědět o zdravé výživě, případně si vyzkoušet různé pokusy z fyziky, které se nám do klasických hodin nevešly. Po čtvrté vyučovací hodině se zdálo, že se dětem nechce domů a že se jim takto nabízená výuka líbila.

Fotky najdete ZDE.


ŠKOLA JINAK
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-05-22 09:42:11

V úterý 20. května se opět  konala Škola jinak. Žáci si mohli vybírat ze široké nabídky témat a přihlásit se na seminář dle svého vlastního uvážení. Někdo rád sportuje, jiný zkoumá přírodu, má rád historii nebo se zajímá o fyziku či chemii. V seminářích byly zastoupeny snad všechny předměty včetně logických her. V jednotlivých skupinách se setkaly děti různých věkových kategorií, které spojoval jeden zájem. Dle přiložených fotografií lze usoudit, že se dobře bavili žáci i učitelé.

Fotky najdete ZDE.


POZNĚJ A CHRAŇ
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-05-15 10:46:52

Ve středu 14.5. se konal druhý ročník  přírodovědné soutěže „Poznej a chraň“. Soutěž je určena pro tříčlenné týmy žáků 4. a 5.ročníku.  Každý tým prochází všemi stanovišti společně. Soutěž zahrnuje poznávání rostlin a živočichů, přiřazování organismů do správného ekosystému a znalosti o poskytování pomoci volně žijícím živočichům. Obě naše družstva si vedla výborně a ve vyrovnané konkurenci ostatních škol dobře obstála. Družstvo E. Freibauerová, N. Žďárková a M. Marek se umístilo na pátém místě, naši další zástupci S. Sklenářová, M. Hájek a M. Novotný obsadili dokonce místo třetí. Děkujeme za pěknou reprezentaci a hodně štěstí do dalších soutěží.

Fotky najdete ZDE.


PROJEKTOVÝ DEN – 1. SVĚTOVÁ VÁLKA
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-05-13 08:49:26

Ve středu 7. 5. 2014 všichni žáci naší školy zavzpomínali na 100. výročí od vypuknutí 1. světové války. Toto období naší historie si žáci připomínali v jednotlivých hodinách z hlediska dějepisu, matematiky a fyziky, zeměpisu a dalších předmětů. Snad zábavnou formou děti nasbíraly v průběhu dne spousty informací a věříme, že si je i utřídily. Kule tentokrát létaly jen v Sarajevu.

Fotky najdete ZDE.


Ústav jaderného výzkumu, Řež u Prahy
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-05-07 14:11:09

30. dubna 2014 se někteří žáci 9. tříd jeli podívat, jak vypadá jaderný reaktor. Tuto exkurzi nám umožnili v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Exkurze to byla velice vydařená, deváťáci mohli nahlédnout do reaktoru, seznámili se s tím, jak vypadá palivo a celkově získali spoustu nových poznatků o jaderné energetice, které doplnili to, co se dověděli ve škole v rámci výuky fyziky a chemie.

Fotky najdete ZDE.


Víkendová škola 4.A
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-05-06 13:21:38

Dne 25. 4. 2014 začala víkendová škola, kdy v 16:00 všichni dorazili do školy. Nejprve jsme hráli hry, a to až do 19:00, kdy byly přivezeny objednané pizzy, na kterých jsme si moc pochutnali. V 19:30 začala discotéka, kde se všem moc líbilo a kde jsme si to užili. Asi ve 22:00 jsme se dívali na film: Ať žijí rytíři. Potom jsme šli spát. Ráno po probuzení jsme se nasnídali, nacvičovali jsme divadelní představení a chystali si oběd. Po obědě jsme hráli hry a šli jsme ven na zmrzlinu. Víkendová škola skončila v 16:00. Byl to fajn zážitek a těšíme se na jeho opakování.

Fotky najdete ZDE.

Redaktorka 4.A Kristýna Jezdinská


IQ PARK LIBEREC 4.A
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-05-06 13:18:51

Dne 24.4.se třída 4.A vydala do Libereckého IQ parku. Čekali nás tam čtyři patra plné zajímavých pokusů. K nejzajímavějším exponátům určitě patří vodní hrátky, zrcadlové bludiště, vodní rotující tunel, bublinárium, či Fakírovo lože. Vyfotili jsme se s nejvyšším mužem planety, zahráli si na moderátora předpovědi počasí nebo prozkoumávali své tělo termokamerou. Věda je zábava! Celé třídě se výlet moc líbil.

Fotky najdete ZDE.

Redaktorka 4.A Klára Noemi Potočková 


Florbalový turnaj Milana Vohralíka
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-05-06 12:13:25

Dne 29.dubna se v ZŠ Úprkova konal Florbalový turnaj Milana Vohralíka. Žáci naší školy vzpomínali na oblíbeného pana učitele Milana Vohralíka  a snažili se získat putovní pohár pro vítěze v obou soutěžních kategoriích. Přestože urputně bojovali a moc chtěli zvítězit, první místo se podařilo získat jen chlapcům z 8. a 9. ročníků. Všem zúčastněným velice děkujeme za vzornou reprezentaci a gratulujeme vítězům.

Fotky najdete ZDE.


Fyzikální pokusy ve 2. třídách
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-30 14:31:20

25.dubna k nám přišli studenti z GJKT. Ukázali nám pokusy, kdy jsme viděli, jak vzniká statická elektřina, jak funguje periskop. Na modelu z balónku a  lékařské rukavice jsme zase viděli fungující plíce a bránici. Pozorovali jsme, jak část plastové lahve, kousek brčka, vlasec a nafukovací balónek předvádí start rakety. Pomocí vrtačky a barevného kola  vznikla bílá barva. Na závěr  si nás vyzkoušeli a na pozorné z nás čekalo lízátko. Jako dáreček jsme si všichni odnesli papírovou vážku. Moc se nám to líbilo.            

Fotky najdete ZDE.  

 Děti 2. A, B


Den Země – 6.B
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-24 14:33:04

Jako tradičně každý rok na škole slavíme Den Země. Se třídou 6.B jsme se vypravili na Přírodní památku na Plachtu, kde pro nás lektoři z ekologického sdružení Sever měli připravený zábavný program. Ten představovala „1. hradecká hledačka“, což je hra, kdy se podle textu a indicií hledá cesta i jednotlivá stanoviště, kde potom ty indicie k další cestě získáme. Celá hledačka vede k pokladu. Tato činnost děti hodně bavila a seznámily se při tom s přírodovědně významným územím našeho města a dověděly se i něco o tomto území a o organismech, které tu najdeme.

Hledačky si můžete zkusit i sami, při rodinném výletě. Jejich seznam najdete na stránkách questing.cz. Tak hodně štěstí.

Fotky najdete ZDE.


Recyklace hrou
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-24 14:31:56

10. dubna nás ve škole navštívily lektorky sdružení Tereza, aby s dětmi provedli program „Recyklace hrou“. Program proběhl na 1. i na 2. stupni vždy pro 5 tříd. Děti se zde naučily, jak správně třídit odpad, co patří do kterého kontejneru a co odvézt na sběrný dvůr. Ty starší se pak dověděly, jak se rozebírají dosloužilé elektrospotřebiče, aby se jednotlivé materiály daly znovu použít. Ujasnily si pojmy třídění odpadů a recyklace. Tyto programy jsme mohli uskutečnit díky zapojení do akce Recyklohraní a hradili jsme je body, které získáváme právě sběrem elektroodpadu a vybitých baterií.

Fotky najdete ZDE.


DEN ZEMĚ 2014
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-24 14:29:48

I v tomto školním roce  jsme se připojili k oslavám dne země. Letos školní program   Dne země kvůli přijímacím zkouškám proběhl  již 16.dubna.
Žáci 7.B připravili program pro své mladší spolužáky. Na pozemku školy se nacházelo devět stanovišť zaměřených na poznávání přírody a ekologický způsob života. Děti si v průběhu programu i zasportovaly. Největší úspěchy slavil koloběžkový sběr odpadků. Ale ani šetření s vodou či pozorování vodních organismů patřily mezi dětmi k oblíbeným. Na konci programu si každý žák vybral odměnu za svou snahu.
Žáci druhého stupně vyrazili se svými učiteli do přírody v bližším i vzdálenějším okolí Hradce Králové. Jedna třída navštívila i útulek v Jaroměři.
V minulém týdnu také započala soutěž Naší přírodou. Bude pokračovat další tři týdny. Na nejlepší soutěžící a na organizátory Dne Země ještě čeká exkurze do botanické a zoologické zahrady.

 


Kultura neslyšících ve 4.A
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-22 10:15:17

V pondělí 14.4. 2014 v rámci třídnické hodiny k nám do třídy přišel pan Petr Vysuček. Na tom by nebylo nic zvláštního, ale on je neslyšící člověk. Paní učitelka Navrátilová se s ním seznámila, když spolu studovali. Vyprávěl nám o svém životě, jak chodil do školy, o své rodině, co momentálně dělá atd. Komunikovali jsme s ním díky tlumočníkovi. Dozvěděli jsme se, jakých chyb se dopouštíme při setkáních s neslyšícími lidmi. Dále že se nepoužívá znaková řeč, ale český znakový jazyk atd. Já jsem byla velmi překvapená, když nám řekl, že by již slyšící být nechtěl. Že je takto v životě spokojený. Tipnuli byste to? Hodina utekla velmi rychle a my jsme si toho hodně odnesli. Paní učitelka nám slíbila, že pana Vysučka znovu pozve.

Fotky najdete ZDE.

Redaktorka 4.A Viktorie Dominová


Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   321-340   341-360