Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   321-340   341-360   361-380   
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 8.4.2014
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-14 09:52:03

V úterý 4.4. se konalo  okresní kolo biologické olympiády kategorie D.

Soutěž probíhala na Střední veterinární škol v Kuklenách. Za naši školu se zúčastnili: M. Vojáček (6.B) a E. Veselská a V.Šobová (7.A).  Účastníci se museli vypořádat s těžkým testem, poznáváním přírodnin i laboratorní prací. Po soutěži si zájemci  prohlédly školu a její  centrum malých zvířat.

Všem soutěžícím děkuji za snahu a píli, se kterou k soutěži přistoupili.

Jitka Marečková


AKCE ŠKOLY
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-10 16:47:00

Dne 2.2.2014  se v SHT uskutečnil dlouho očekávaný turnaj ve vybíjené, kterého se zúčastnili žáci 6. ročníku. Přihlášeno bylo celkem 16 družstev z hradeckých a okolních základních škol. Naše družstvo začalo skvělými výkony, a to třemi  vítězstvími. Jenomže pak se k nám Štěstěna otočila zády. Tři krát po sobě jsme prohráli, a tím jsme byli vyřazeni z bojů o medajli. V celkovém pořadí družstev jsme skončili na 6. místě. Atmosféra zápasů byla bouřlivá a bojovná. Do zápasu jsme vložili všechny svoje síly.

Sestava: Pásler Matěj, Vít Daniel, Ježek Radim, Potoček M. David, Kvapil Michal, Holý Tomáš, Jirucha Ladislav, Doubic Václav, Bureš Jan, Šimůnek Adam, Vytlačil K. Václav, Siniakov Daniel.

Fotky najdete ZDE.

autor Adam Šimůnek 6.B


Chemici z 9.A na Gymnáziu Boženy Němcové
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-09 14:44:26

Jedno dubnové dopoledne se zástupci 9.tříd naší školy byli podívat, jak to vypadá za gymnaziálními dveřmi a vyzkoušeli si, jak se laboruje na střední škole. Studenti gymnázia s paní profesorkou chemie pro nás měli připravený výukový program, který se zabýval oxidem uhličitým. Při tomto programu jsme se nejprve dověděli teoretické poznatky o látce (to jsme samozřejmě už věděli), shlédli nějaké pokusy spojené s CO2. A v posledních dvou hodinách jsme v laboratoři pomocí oxidu uhličitého ověřili objemovou konstantu plynů.
Celý program byl velmi zajímavý, prohlédli jsme si budovu gymnázia zevnitř ještě před přijímačkami, mohli jsme laborovat v pořádné laboratoři, jakou na základce nemáme k dispozici. Takže dobře strávené dopoledne.

Fotky najdete ZDE.


Zájezd do Tropical Islands
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-09 14:39:05

V pátek  4. 4. 2014 jsme se vypravili aspoň na chvíli do tropického světa. Uskutečnili jsme zájezd do Tropical Islands nedaleko Berlína. Děti a ostatní účastníci zájezdu si zde mohli zaplavat v několika bazénech, odpočinout na písečných plážích, projet se na tobogánech či využít jiné atrakce, nebo se projít a poučit na naučné stezce v tropickém pralese. Všichni jsme si tento zájezd moc užili a těšíme se opět za rok.

Fotky najdete ZDE.


Ples ZŠ a MŠ Úprkova Hradec Králové
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-20 20:35:19

Přesně na den učitelů uspořádala naše škola v pořadí svůj pátý ples v sále hradeckého Adalbertina. Stejně jako v předešlých letech nesl také tento večer své téma. Ústředním motivem se stalo předávání Oscarů v hollywoodském stylu. A nikoho jiného než učitele si žáci na ocenění nemohli vybrat lépe. Kromě slavnostního šerpování devátých ročníků jsme tak byli svědky vyhlašování takových kategorií, jakými byly například: nejvtipnější učitel, nejsympatičtější učitel či nejdůslednější učitel. Trofejemi byly věrné kopie originálních Oscarů, vytvořené z keramické hlíny jedním z učitelů školy. Cílem večera však nebyla pouze zábava. Chtěli jsme také právě v rámci takto velké akce pomoci dětem, které se s námi bavit nemohly. Všichni pracovníci základní školy tak mezi sebou vybrali příspěvky na provoz Dětské kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové, kterou jsme s dětmi již dříve navštívili. Příspěvek byl předán lékařce kliniky, Doc. Chládkové, která byla také hostem plesu. Úspěch večera pak potvrdily i ohlasy rodičů a samotných dětí, kteří se plesu zúčastnili. Děkujeme všem a těšíme se na další plesovou sezónu. 

Fotky najdete ZDE

Na video se můžete podívat ZDE.


Ukliďme svět - Clean up the World
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-03 15:00:41

Clean Up the World (Ukliďme svět) je mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny lidí na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek, ...
Smyslem akce však není pouze uklízet, ale přimět lidi k zájmu o stav životního prostředí, ve společné věci zaangažovat různé zájmové skupiny lidí, školy, firmy, státní správu i jednotlivce a přimět je k aktivnímu postoji.
Každoročně se do akce zapojí asi 35 miliónů dobrovolníků z více jak 100 zemí.
Letos jsme se do této akce zapojili i my s našimi žáky a 1. dubna vyrazili uklízet břehy řeky Orlice a jejích slepých ramen. Odpadků bylo neskutečné množství, nasbírali jsme celých 50 pytlů, které nám spolu s rukavicemi poskytli organizátoři akce v ČR – Český svaz ochránců přírody. Děti uklízely opravdu pečlivě a některými nálezy byly překvapeny – například improvizovaným příbytkem bezdomovců (ten jsme tedy neuklízeli).
Moc děkujeme všem, kteří se do akce zapojili, a jsme rádi, že životní prostředí okolo nás není lidem lhostejné.

Fotky najdete ZDE.


Muzikál Budulínek
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-10 16:41:42

Ve čtvrtek 27.3. jsme pozvali rodiče do naší třídy na posezení při čaji a při té příležitosti jsme jim zahráli muzikál o Budulínkovi. Písničky k muzikálu složili Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Děti si vyrobily kulisy a loutky a s nimi nacvičily loutkové představení prokládané zpěvem písní.

Fotky najdete ZDE.

                                                                                 Jitka Weinfurterová a 1.A


Světový den vody
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-01 10:53:02

Ve dnech 20. a 21. března jsme na naší škole slavili Světový den vody hned několika akcemi. Tento den se ve světě slaví 22. března proto, abychom si všichni uvědomili význam vody a důležitost potřeby vodu chránit a šetřit. Aby si i děti uvědomily, že je voda významný ekosystém, že zde žije spousta vodních organismů, připravili si žáci 9. ročníků na čtvrtek 20. března program pro mladší spolužáky. Děti si zahrály hru, při které se seznámily s mořskými živočichy a jejich životem.

Odpoledne byl pro děti a jejich rodiče připravený program o vodních ekosystémech v našem okolí. Návštěvníci si mohli mikroskopem prohlédnout organismy z našeho rybníčka nebo ze slepého ramene Orlice. Tímto vodním světem provázeli žáci 6. ročníku, kteří se o těchto živočiších právě učí. Žáci naší školy i rodiče si mohli při této příležitosti uvědomit význam vody, vodních ekosystémů a potřebu je chránit. Proto navazuje akce „Ukliďme svět“, kdy 1. 4. jdeme na břehy Orlice a její slepá ramena sbírat odpadky. Tato činnost probíhá ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody. Ukliďme svět - mapa. Mohou se zapojit i rodiče a další veřejnost.

Na fotky se můžete podívat ZDE.


EXKURZE 8. B - ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV V HRADCI KRÁLKOVÉ
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-03-27 16:52:36

Projekt žáků 8. ročníků na volbu povolání se nám přehoupl do 4. fáze. Ta je zaměřena na návštěvy podniků a organizací. 8. B se byla v úterý 25. 3. 2014 podívat na pracoviště ČHMÚ. Prošli jsme všemi odděleními – hydrologií, meteorologií, klimatologií i čistotou ovzduší. Moc se nám líbili různé měřící přístroje, třeba už i historické. V současné době se většina měření  totiž sleduje počítačem. 

Fotky najdete ZDE.


Oslava jarní rovnodennosti – 20.3.
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-03-27 16:53:45

Vikingové tento den považovali za důležitý, proto i my - Vikingové z 1.A - jsme se jej rozhodli oslavit. Jedním z cílů dne bylo proměnit náš zimní strom Yggdrasil v jarní. Nejdříve jsme „obětovali hospodářská zvířata“, pak jsme soutěžili ve „stříhání ovcí“, překládali runy, malovali sluníčko, naučili jsme se poznávat první jarní kytičky, které sluníčko ze země vytáhne. A jako správní Vikingové jsme si také dávali hádanky, učili se básničky o jaru, soutěžili v různých disciplínách a celý den pořádně hodovali.

Fotky najdete ZDE.

                                                                                      Jitka Weinfurterová a 1.A


Návštěva Knihovny města HK
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-03-26 07:47:55

V pátek 21.3. navštívili žáci 1. a 2. oddělení ŠD knihovnu ve Wonkově ulici  Žáci si prohlédli všechna oddělení včetně archivu knih, kavárny, zasedací místnosti a terasu na střeše s kostrou velryby. Návštěva byla zajímavá a poučná.

Fotky najdete ZDE.


EXKURZE 9. A a B – MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA HUČÁK
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-03-24 10:06:52

Deváťáci se v pátek 21. 3. 2014 prošli krásným jarním dnem do malé vodní elektrárny Hučák. Jednak to symbolicky uzavřelo týdenní program školy věnovaný vodě (22. 3. MEZINÁRODNÍ DEN VODY), ale zároveň jsme pojali tuto návštěvu jako exkurzi na uzavření učiva – elektrický proud a jeho výroba. Ve středisku obnovitelných zdrojů si mohly děti osahat interaktivní modely demonstrující využívání energie větru, slunce, vody a biomasy a na závěr nás samozřejmě vzali přímo i do výrobny. V chodu děti viděly dva generátory, které vyrábí pro Hradec energii už neuvěřitelných 100 let.

Fotky najdete ZDE.


Ples 4.A
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-03-24 10:03:39

Ples začal promenádou chlapců a dívek v plesových šatech. Poté se tančilo v párech, nebo někdo zatančil sám svůj oblíbený tanec. Následovala tombola, kterou pro nás vymyslela naše paní učitelka. Spočívala v tom, že na papírky jsme napsali věty, kde jsme si vymysleli úkol, který pro někoho dokážeme splnit. Potom jsme si navzájem ta naše předsevzetí vylosovali. Mezitím jsme opět tančili a ples ukončili hrou židličky a to tak, že žáci sedí k sobě zády. Paní učitelka pokládala otázky, a pokud si žák myslel, že je v aktivitě dobrý zvedl jeho pantofli. Byla to legrace. Myslím, že se nám ples vydařil, těšíme se na příští rok.

Fotky najdete ZDE.

Redaktorka 4.A Anna Šolcová


ŽÁKOVSKÁ KONFERENCE
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-03-24 09:59:55

Ve středu 19.března se v Regiocentru Nový pivovar konala  závěrečná žákovská konference projektu „Globální výchovou za spravedlivější svět“.

Šest škol Královéhradeckého kraje se zapojilo do projektu zaměřeného na změny vnímání  afrických zemí. Do projektu byla zapojena i jedna škola v Ghaně. V průběhu dvou let se děti seznamovaly s různými aspekty života v Ghaně.  Projekt koordinovali pracovníci  Střediska ekologické výchovy SEVER. Na konferenci jsme zhodnotili celé dva roky práce, posoudili, jak se naše vnímání změnilo. V rámci projektu  se v říjnu 2013 setkaly české děti se svými vrstevníky z Ghany na týdenním pobytu v Horním Maršově. Součástí konference byly i prezentace aktivit či vystoupení a soutěže žáků jednotlivých škol.

Fotky najdete ZDE.


Pohádkový předškolák 20.3.2014
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-03-24 09:51:08

Dneska jsme se s pohádkou O třech prasátkách zatoulali do tělocvičny. Stavěli jsme domeček s padákem, honili se s vlkemJ,veverkám pomáhali dělat zásoby na zimu.Procvičili jsme si počítání, barvičky. S kamarády jsme si užili moc legrace a už se můžeme těšit na předvelikonoční setkání 10.4.  

Fotky najdete ZDE.

H. Karmanská a J. Nevečeřalová


Táto, mámo, pojď si hrát 19.3.2014
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-03-24 09:51:27

Dnes jsme si užili společné odpoledne s jarním tvořením. Sešla se plná třída dětí i rodičů. Každý si vyzdobil kalíšek na vajíčka. Na prima den budeme vzpomínat i po Velikonocích. Těšíme se na příště!

Fotky najdete ZDE.

H. Karmanská a J. Nevečeřalová


Návštěva 8.A na SŠ zemědělská a ekologická v Kostelci nad Orlicí
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-03-18 19:27:10

Osmé třídy letos pracují na projektu Environmental realiteach aneb učíme se realitou v oblasti životního prostředí. V rámci tohoto projektu jsme se jeli podívat na SŠ zemědělskou a ekologickou do Kostelce nad Orlicí. Zde nás přivítali zástupci školy z řad studentů a 2 paní učitelky. Studenti nám představili školu – co vše zde můžeme studovat, jaké předměty a obory. Také jsme se dověděli o aktivitách, které by nás čekali při studiu zde – praxe, zájezdy, terénní kurzy apod. Víme také, jak na školu probíhají přijímací zkoušky a z čeho všeho je možné maturovat při ukončení studia.

V další části návštěvy jsme se rozdělili na 2 skupiny a v nich absolvovali dvě zkrácené vyučovací hodiny, tak, jak asi probíhají při výuce zde. Na závěr jsme si prošli celou školu a prohlédli školní zahradu. Exkurze byla zajímavá a některé spolužáky ovlivní při výběru střední školy, což nás čeká příští rok.

Fotky najdete ZDE.

Žáci 8.A


DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-03-18 19:19:43

V úterý 18. 3. se žáci 8. tříd podrobili testování, které pro tentokrát bylo zaměřeno na to, jak děti zvládají běžné životní situace. Na 45 otázek měli 60 minut. Určitě je pro ně takovýto typ testu přijatelnější, než 45 příkladů z matematiky. Na celkové výsledky si musíme počkat.

Fotky najdete ZDE.


Výtvarná dílna 9. B v Knihovně města Hradec Králové
Kdo vydal: Blanka Medková      Kdy: 2014-03-12 11:47:45

Výtvarná dílna 9. B v Knihovně města Hradec Králové dne 26.2.2014

Již od loňského školního roku pravidelně žáci 9. B navštěvují městskou knihovnu, kde se účastní zajímavých besed a netradičním způsobem poznávají nejen prostředí této nádherné knihovny, ale i svět knih. Nabídli jsme za milý přístup pracovnic knihovny naší pomoc v jakékoliv oblasti. Čekali jsme obalování či zařazování knih, úklid, ale nečekali jsme úkol, který nám byl svěřen. Vymalovat stěny malírny motivem vodního světa. Jak se nám za velké pomoci a podpory pana učitele Nedbala svěřený úkol povedl si můžete prohlédnout na fotografiích.

Fotky najdete ZDE.

Šikovní malíři z 9. B a tř.učitelka Blanka Medková


LEGO 2014
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-02-27 15:11:37

V pátek 21. února 2014 se ve třídách  3. B a 4. B konal již VIII. ročník populární LEGO výstavy. Účast byla skutečně rekordní a to jak modelů, tak i návštěvníků. K vidění byly opravdu hezké a originální modely, jak ostatně můžete vidět na fotografiích. Diváci zvolili nejlepším modelem stavbu Tobiase Finka z 1. A, který si  po právu odnesl odměnu z nejsladších - originální LEGO dort z dílny paní Večerníkové. Hned na druhém místě byla vyhodnocena diváky jako nejkrásnější LEGO budova naší školy, kterou postavil Vojta Vynnyk ze 4. A. Na místě třetím vedle sebe stanuli dva chlapci se stejným bodovým výsledkem - Daniel Siniakov z 5. B  a  Štěpán Veselský ze 3. B. Žádný ze soutěžících neodešel s prázdnou a nám nezbývá, než velmi poděkovat všem sponzorům a těšit se na další ročník opět za rok!  

Fotky najdete ZDE.


Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   321-340   341-360   361-380