Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   321-340   341-360   361-380   381-400   
Víkendová škola 4.A
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-05-06 13:21:38

Dne 25. 4. 2014 začala víkendová škola, kdy v 16:00 všichni dorazili do školy. Nejprve jsme hráli hry, a to až do 19:00, kdy byly přivezeny objednané pizzy, na kterých jsme si moc pochutnali. V 19:30 začala discotéka, kde se všem moc líbilo a kde jsme si to užili. Asi ve 22:00 jsme se dívali na film: Ať žijí rytíři. Potom jsme šli spát. Ráno po probuzení jsme se nasnídali, nacvičovali jsme divadelní představení a chystali si oběd. Po obědě jsme hráli hry a šli jsme ven na zmrzlinu. Víkendová škola skončila v 16:00. Byl to fajn zážitek a těšíme se na jeho opakování.

Fotky najdete ZDE.

Redaktorka 4.A Kristýna Jezdinská


IQ PARK LIBEREC 4.A
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-05-06 13:18:51

Dne 24.4.se třída 4.A vydala do Libereckého IQ parku. Čekali nás tam čtyři patra plné zajímavých pokusů. K nejzajímavějším exponátům určitě patří vodní hrátky, zrcadlové bludiště, vodní rotující tunel, bublinárium, či Fakírovo lože. Vyfotili jsme se s nejvyšším mužem planety, zahráli si na moderátora předpovědi počasí nebo prozkoumávali své tělo termokamerou. Věda je zábava! Celé třídě se výlet moc líbil.

Fotky najdete ZDE.

Redaktorka 4.A Klára Noemi Potočková 


Florbalový turnaj Milana Vohralíka
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-05-06 12:13:25

Dne 29.dubna se v ZŠ Úprkova konal Florbalový turnaj Milana Vohralíka. Žáci naší školy vzpomínali na oblíbeného pana učitele Milana Vohralíka  a snažili se získat putovní pohár pro vítěze v obou soutěžních kategoriích. Přestože urputně bojovali a moc chtěli zvítězit, první místo se podařilo získat jen chlapcům z 8. a 9. ročníků. Všem zúčastněným velice děkujeme za vzornou reprezentaci a gratulujeme vítězům.

Fotky najdete ZDE.


Fyzikální pokusy ve 2. třídách
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-30 14:31:20

25.dubna k nám přišli studenti z GJKT. Ukázali nám pokusy, kdy jsme viděli, jak vzniká statická elektřina, jak funguje periskop. Na modelu z balónku a  lékařské rukavice jsme zase viděli fungující plíce a bránici. Pozorovali jsme, jak část plastové lahve, kousek brčka, vlasec a nafukovací balónek předvádí start rakety. Pomocí vrtačky a barevného kola  vznikla bílá barva. Na závěr  si nás vyzkoušeli a na pozorné z nás čekalo lízátko. Jako dáreček jsme si všichni odnesli papírovou vážku. Moc se nám to líbilo.            

Fotky najdete ZDE.  

 Děti 2. A, B


Den Země – 6.B
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-24 14:33:04

Jako tradičně každý rok na škole slavíme Den Země. Se třídou 6.B jsme se vypravili na Přírodní památku na Plachtu, kde pro nás lektoři z ekologického sdružení Sever měli připravený zábavný program. Ten představovala „1. hradecká hledačka“, což je hra, kdy se podle textu a indicií hledá cesta i jednotlivá stanoviště, kde potom ty indicie k další cestě získáme. Celá hledačka vede k pokladu. Tato činnost děti hodně bavila a seznámily se při tom s přírodovědně významným územím našeho města a dověděly se i něco o tomto území a o organismech, které tu najdeme.

Hledačky si můžete zkusit i sami, při rodinném výletě. Jejich seznam najdete na stránkách questing.cz. Tak hodně štěstí.

Fotky najdete ZDE.


Recyklace hrou
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-24 14:31:56

10. dubna nás ve škole navštívily lektorky sdružení Tereza, aby s dětmi provedli program „Recyklace hrou“. Program proběhl na 1. i na 2. stupni vždy pro 5 tříd. Děti se zde naučily, jak správně třídit odpad, co patří do kterého kontejneru a co odvézt na sběrný dvůr. Ty starší se pak dověděly, jak se rozebírají dosloužilé elektrospotřebiče, aby se jednotlivé materiály daly znovu použít. Ujasnily si pojmy třídění odpadů a recyklace. Tyto programy jsme mohli uskutečnit díky zapojení do akce Recyklohraní a hradili jsme je body, které získáváme právě sběrem elektroodpadu a vybitých baterií.

Fotky najdete ZDE.


DEN ZEMĚ 2014
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-24 14:29:48

I v tomto školním roce  jsme se připojili k oslavám dne země. Letos školní program   Dne země kvůli přijímacím zkouškám proběhl  již 16.dubna.
Žáci 7.B připravili program pro své mladší spolužáky. Na pozemku školy se nacházelo devět stanovišť zaměřených na poznávání přírody a ekologický způsob života. Děti si v průběhu programu i zasportovaly. Největší úspěchy slavil koloběžkový sběr odpadků. Ale ani šetření s vodou či pozorování vodních organismů patřily mezi dětmi k oblíbeným. Na konci programu si každý žák vybral odměnu za svou snahu.
Žáci druhého stupně vyrazili se svými učiteli do přírody v bližším i vzdálenějším okolí Hradce Králové. Jedna třída navštívila i útulek v Jaroměři.
V minulém týdnu také započala soutěž Naší přírodou. Bude pokračovat další tři týdny. Na nejlepší soutěžící a na organizátory Dne Země ještě čeká exkurze do botanické a zoologické zahrady.

 


Kultura neslyšících ve 4.A
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-22 10:15:17

V pondělí 14.4. 2014 v rámci třídnické hodiny k nám do třídy přišel pan Petr Vysuček. Na tom by nebylo nic zvláštního, ale on je neslyšící člověk. Paní učitelka Navrátilová se s ním seznámila, když spolu studovali. Vyprávěl nám o svém životě, jak chodil do školy, o své rodině, co momentálně dělá atd. Komunikovali jsme s ním díky tlumočníkovi. Dozvěděli jsme se, jakých chyb se dopouštíme při setkáních s neslyšícími lidmi. Dále že se nepoužívá znaková řeč, ale český znakový jazyk atd. Já jsem byla velmi překvapená, když nám řekl, že by již slyšící být nechtěl. Že je takto v životě spokojený. Tipnuli byste to? Hodina utekla velmi rychle a my jsme si toho hodně odnesli. Paní učitelka nám slíbila, že pana Vysučka znovu pozve.

Fotky najdete ZDE.

Redaktorka 4.A Viktorie Dominová


DEN ZEMĚ 4.A
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-22 10:12:16

Dne 16.4.2014 se dělo něco jiného než obvyklá výuka. Hned ráno se třída 4.A vydala na školní hřiště, kde pro ni  a ostatní třídy byly připravené různé aktivity (Př. zachraň vajíčko, odpadky, poznávání věcí atd.).

Další dvě hodiny jsme šli na počítače, kde nám paní učitelka rozdala karty s tématy, které naši Zemi ovlivňují (Př. Přelidněnost, skleníkové plyny, tornáda, …). Na základě kterých jsme na PC připravili prezentaci. Po návratu do třídy jsme prezentace dokončili i výtvarně. Dále následovala ve dvojicích prezentace ostatním spolužákům.

Poslední hodinu již bylo venku pěkně, tak jsme šli ven na školní hřiště, kde jsme si zahráli zajímavé hry.  Takto si to užila 4. A.

Fotky najdete ZDE.

Redaktorka 4.A Eliška Skořepová  


DEN ZEMĚ
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-22 10:09:00

Ve středu 16. 4. 2014 se naše škola přihlásila k světovému DNI ZEMĚ. Každá třída si připravila svůj program. Žáci 6. A a 8. B vyjeli do Častolovic. Prohlédli jsme si zámek, ale hlavně jsme mířili do minizoo a obory. Zámecká paní Stembergová to tam má opravdu v pořádku. Zahlédli jsme ji s jejími mopsíky právě v parku. Počasí nám parádně vyšlo a u krmení zvířat v minizoo jsme se nádherně pobavili.

Fotky najdete ZDE.


Pohádkový předškolák
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-16 13:22:04

10.4 se sešlo 14 předškoláků na pohádkovém odpoledni ve škole. Prožili ho s kuřátkem z pohádky Kuřátko a obilí od Františka Hrubína. Po splnění úkolů si sami školáci kuřátka natiskli na velikonoční tašky. Všem se práce povedla.

                                                    H. Karmanská a Jitka Nevečeřalová


Literární kavárna
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-15 12:16:03

V pátek 11. dubna se jedna z učeben proměnila v kavárnu, ale ne tak ledajakou. Uskutečnil se totiž další ročník oblíbené literární kavárny. Povídání o knížkách jsme si zpříjemnili horkou čokoládou a sušenkami. Pěkně strávené odpoledne jsme zakončili hraním Activit, u kterých jsme se moc nasmáli.
Děkujeme vedení školy za možnost zakoupení občerstvení a těšíme se na další ročník.

Fotky najdete ZDE.

Kamila Vysoká, Nikola Košťálová


ŽÁKOVSKÁ KONFERENCE k projektu GLOBÁLNÍ VÝCHOVOU ZA SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-14 10:00:22

      Z naší třídy 7.A se mohlo osm dětí přihlásit na poslední setkání pořádané organizací SEVER, které proběhlo  19.března na Krajském úřadě města Hradec Králové.
       Nakonec  se zúčastnilo osm dívek. Na úřad jsme dorazily jako první a každá z nás obdržela drobné občerstvení a musely jsme se zapsat do prezenční listiny. Krátce po nás dorazili ostatní z jiných škol, kteří se také zúčastnili v posledních třech letech tohoto projektu, stejně jako naše škola. Po příchodu všech účastníků se mohlo začít. Nejdříve proběhlo krátké seznámení s lidmi z ostatních škol a krátký úvod, abychom si vybavili, o čem tato akce byla. Poté už následoval program, který si každá škola připravila pro ostatní. Před našim programem bylo pět škol.  Někteří vymysleli menší olympiádu, jiní kreslení na látku. Vše mělo mít něco společného s Afrikou, o které celý tento projekt  byl. Naše vystoupení následovalo hned po obědě. Připravily jsme si čtení dvou ghanských pohádek. Četly jsme je s vlastnoručně vyrobenými  škraboškami na obličej. Všechny jsme byly před čtením nervózní, ale nakonec to dobře dopadlo.  
          Na  úplném konci jsme shlédli film, který nám zaslala ghanská škola, se kterou byla tato akce spojena.  Při odchodu každý z účastníků získal čokoládovou tyčinku fair trade. To znamená „férový obchod“. Protože koupí potraviny s touto značkou víme, že lidé, co ji vyrobili či sklidili, za ni dostanou větší část peněz. Celá konference byla povedená a odnesly jsme si z ní zajímavé zážitky.


BRIGÁDA V PŘÍRODNÍ PAMÁTCE NA PLACHTĚ
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-14 09:58:37

V sobotu 12. dubna proběhla tradiční jarní brigáda v PP Na Plachtě. Počasí nám přálo, a tak byla účast hojná.  Mimo práce čekala zájemce i přírodovědná exkurze spojená s odchytem a pozorováním vzácných živočichů.

Všem  brigádníkům z naší školy patří velký dík a v říjnu  se opět sejdeme na další brigádě.

Fotky najdete ZDE.

Jitka Marečková


BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 8.4.2014
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-14 09:52:03

V úterý 4.4. se konalo  okresní kolo biologické olympiády kategorie D.

Soutěž probíhala na Střední veterinární škol v Kuklenách. Za naši školu se zúčastnili: M. Vojáček (6.B) a E. Veselská a V.Šobová (7.A).  Účastníci se museli vypořádat s těžkým testem, poznáváním přírodnin i laboratorní prací. Po soutěži si zájemci  prohlédly školu a její  centrum malých zvířat.

Všem soutěžícím děkuji za snahu a píli, se kterou k soutěži přistoupili.

Jitka Marečková


AKCE ŠKOLY
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-10 16:47:00

Dne 2.2.2014  se v SHT uskutečnil dlouho očekávaný turnaj ve vybíjené, kterého se zúčastnili žáci 6. ročníku. Přihlášeno bylo celkem 16 družstev z hradeckých a okolních základních škol. Naše družstvo začalo skvělými výkony, a to třemi  vítězstvími. Jenomže pak se k nám Štěstěna otočila zády. Tři krát po sobě jsme prohráli, a tím jsme byli vyřazeni z bojů o medajli. V celkovém pořadí družstev jsme skončili na 6. místě. Atmosféra zápasů byla bouřlivá a bojovná. Do zápasu jsme vložili všechny svoje síly.

Sestava: Pásler Matěj, Vít Daniel, Ježek Radim, Potoček M. David, Kvapil Michal, Holý Tomáš, Jirucha Ladislav, Doubic Václav, Bureš Jan, Šimůnek Adam, Vytlačil K. Václav, Siniakov Daniel.

Fotky najdete ZDE.

autor Adam Šimůnek 6.B


Chemici z 9.A na Gymnáziu Boženy Němcové
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-09 14:44:26

Jedno dubnové dopoledne se zástupci 9.tříd naší školy byli podívat, jak to vypadá za gymnaziálními dveřmi a vyzkoušeli si, jak se laboruje na střední škole. Studenti gymnázia s paní profesorkou chemie pro nás měli připravený výukový program, který se zabýval oxidem uhličitým. Při tomto programu jsme se nejprve dověděli teoretické poznatky o látce (to jsme samozřejmě už věděli), shlédli nějaké pokusy spojené s CO2. A v posledních dvou hodinách jsme v laboratoři pomocí oxidu uhličitého ověřili objemovou konstantu plynů.
Celý program byl velmi zajímavý, prohlédli jsme si budovu gymnázia zevnitř ještě před přijímačkami, mohli jsme laborovat v pořádné laboratoři, jakou na základce nemáme k dispozici. Takže dobře strávené dopoledne.

Fotky najdete ZDE.


Zájezd do Tropical Islands
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-09 14:39:05

V pátek  4. 4. 2014 jsme se vypravili aspoň na chvíli do tropického světa. Uskutečnili jsme zájezd do Tropical Islands nedaleko Berlína. Děti a ostatní účastníci zájezdu si zde mohli zaplavat v několika bazénech, odpočinout na písečných plážích, projet se na tobogánech či využít jiné atrakce, nebo se projít a poučit na naučné stezce v tropickém pralese. Všichni jsme si tento zájezd moc užili a těšíme se opět za rok.

Fotky najdete ZDE.


Ples ZŠ a MŠ Úprkova Hradec Králové
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-20 20:35:19

Přesně na den učitelů uspořádala naše škola v pořadí svůj pátý ples v sále hradeckého Adalbertina. Stejně jako v předešlých letech nesl také tento večer své téma. Ústředním motivem se stalo předávání Oscarů v hollywoodském stylu. A nikoho jiného než učitele si žáci na ocenění nemohli vybrat lépe. Kromě slavnostního šerpování devátých ročníků jsme tak byli svědky vyhlašování takových kategorií, jakými byly například: nejvtipnější učitel, nejsympatičtější učitel či nejdůslednější učitel. Trofejemi byly věrné kopie originálních Oscarů, vytvořené z keramické hlíny jedním z učitelů školy. Cílem večera však nebyla pouze zábava. Chtěli jsme také právě v rámci takto velké akce pomoci dětem, které se s námi bavit nemohly. Všichni pracovníci základní školy tak mezi sebou vybrali příspěvky na provoz Dětské kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové, kterou jsme s dětmi již dříve navštívili. Příspěvek byl předán lékařce kliniky, Doc. Chládkové, která byla také hostem plesu. Úspěch večera pak potvrdily i ohlasy rodičů a samotných dětí, kteří se plesu zúčastnili. Děkujeme všem a těšíme se na další plesovou sezónu. 

Fotky najdete ZDE

Na video se můžete podívat ZDE.


Ukliďme svět - Clean up the World
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-03 15:00:41

Clean Up the World (Ukliďme svět) je mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny lidí na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek, ...
Smyslem akce však není pouze uklízet, ale přimět lidi k zájmu o stav životního prostředí, ve společné věci zaangažovat různé zájmové skupiny lidí, školy, firmy, státní správu i jednotlivce a přimět je k aktivnímu postoji.
Každoročně se do akce zapojí asi 35 miliónů dobrovolníků z více jak 100 zemí.
Letos jsme se do této akce zapojili i my s našimi žáky a 1. dubna vyrazili uklízet břehy řeky Orlice a jejích slepých ramen. Odpadků bylo neskutečné množství, nasbírali jsme celých 50 pytlů, které nám spolu s rukavicemi poskytli organizátoři akce v ČR – Český svaz ochránců přírody. Děti uklízely opravdu pečlivě a některými nálezy byly překvapeny – například improvizovaným příbytkem bezdomovců (ten jsme tedy neuklízeli).
Moc děkujeme všem, kteří se do akce zapojili, a jsme rádi, že životní prostředí okolo nás není lidem lhostejné.

Fotky najdete ZDE.


Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   321-340   341-360   361-380   381-400