Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   321-340   341-360   361-380   381-400   
Muzikál Budulínek
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-10 16:41:42

Ve čtvrtek 27.3. jsme pozvali rodiče do naší třídy na posezení při čaji a při té příležitosti jsme jim zahráli muzikál o Budulínkovi. Písničky k muzikálu složili Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Děti si vyrobily kulisy a loutky a s nimi nacvičily loutkové představení prokládané zpěvem písní.

Fotky najdete ZDE.

                                                                                 Jitka Weinfurterová a 1.A


Světový den vody
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-04-01 10:53:02

Ve dnech 20. a 21. března jsme na naší škole slavili Světový den vody hned několika akcemi. Tento den se ve světě slaví 22. března proto, abychom si všichni uvědomili význam vody a důležitost potřeby vodu chránit a šetřit. Aby si i děti uvědomily, že je voda významný ekosystém, že zde žije spousta vodních organismů, připravili si žáci 9. ročníků na čtvrtek 20. března program pro mladší spolužáky. Děti si zahrály hru, při které se seznámily s mořskými živočichy a jejich životem.

Odpoledne byl pro děti a jejich rodiče připravený program o vodních ekosystémech v našem okolí. Návštěvníci si mohli mikroskopem prohlédnout organismy z našeho rybníčka nebo ze slepého ramene Orlice. Tímto vodním světem provázeli žáci 6. ročníku, kteří se o těchto živočiších právě učí. Žáci naší školy i rodiče si mohli při této příležitosti uvědomit význam vody, vodních ekosystémů a potřebu je chránit. Proto navazuje akce „Ukliďme svět“, kdy 1. 4. jdeme na břehy Orlice a její slepá ramena sbírat odpadky. Tato činnost probíhá ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody. Ukliďme svět - mapa. Mohou se zapojit i rodiče a další veřejnost.

Na fotky se můžete podívat ZDE.


EXKURZE 8. B - ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV V HRADCI KRÁLKOVÉ
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-03-27 16:52:36

Projekt žáků 8. ročníků na volbu povolání se nám přehoupl do 4. fáze. Ta je zaměřena na návštěvy podniků a organizací. 8. B se byla v úterý 25. 3. 2014 podívat na pracoviště ČHMÚ. Prošli jsme všemi odděleními – hydrologií, meteorologií, klimatologií i čistotou ovzduší. Moc se nám líbili různé měřící přístroje, třeba už i historické. V současné době se většina měření  totiž sleduje počítačem. 

Fotky najdete ZDE.


Oslava jarní rovnodennosti – 20.3.
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-03-27 16:53:45

Vikingové tento den považovali za důležitý, proto i my - Vikingové z 1.A - jsme se jej rozhodli oslavit. Jedním z cílů dne bylo proměnit náš zimní strom Yggdrasil v jarní. Nejdříve jsme „obětovali hospodářská zvířata“, pak jsme soutěžili ve „stříhání ovcí“, překládali runy, malovali sluníčko, naučili jsme se poznávat první jarní kytičky, které sluníčko ze země vytáhne. A jako správní Vikingové jsme si také dávali hádanky, učili se básničky o jaru, soutěžili v různých disciplínách a celý den pořádně hodovali.

Fotky najdete ZDE.

                                                                                      Jitka Weinfurterová a 1.A


Návštěva Knihovny města HK
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-03-26 07:47:55

V pátek 21.3. navštívili žáci 1. a 2. oddělení ŠD knihovnu ve Wonkově ulici  Žáci si prohlédli všechna oddělení včetně archivu knih, kavárny, zasedací místnosti a terasu na střeše s kostrou velryby. Návštěva byla zajímavá a poučná.

Fotky najdete ZDE.


EXKURZE 9. A a B – MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA HUČÁK
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-03-24 10:06:52

Deváťáci se v pátek 21. 3. 2014 prošli krásným jarním dnem do malé vodní elektrárny Hučák. Jednak to symbolicky uzavřelo týdenní program školy věnovaný vodě (22. 3. MEZINÁRODNÍ DEN VODY), ale zároveň jsme pojali tuto návštěvu jako exkurzi na uzavření učiva – elektrický proud a jeho výroba. Ve středisku obnovitelných zdrojů si mohly děti osahat interaktivní modely demonstrující využívání energie větru, slunce, vody a biomasy a na závěr nás samozřejmě vzali přímo i do výrobny. V chodu děti viděly dva generátory, které vyrábí pro Hradec energii už neuvěřitelných 100 let.

Fotky najdete ZDE.


Ples 4.A
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-03-24 10:03:39

Ples začal promenádou chlapců a dívek v plesových šatech. Poté se tančilo v párech, nebo někdo zatančil sám svůj oblíbený tanec. Následovala tombola, kterou pro nás vymyslela naše paní učitelka. Spočívala v tom, že na papírky jsme napsali věty, kde jsme si vymysleli úkol, který pro někoho dokážeme splnit. Potom jsme si navzájem ta naše předsevzetí vylosovali. Mezitím jsme opět tančili a ples ukončili hrou židličky a to tak, že žáci sedí k sobě zády. Paní učitelka pokládala otázky, a pokud si žák myslel, že je v aktivitě dobrý zvedl jeho pantofli. Byla to legrace. Myslím, že se nám ples vydařil, těšíme se na příští rok.

Fotky najdete ZDE.

Redaktorka 4.A Anna Šolcová


ŽÁKOVSKÁ KONFERENCE
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-03-24 09:59:55

Ve středu 19.března se v Regiocentru Nový pivovar konala  závěrečná žákovská konference projektu „Globální výchovou za spravedlivější svět“.

Šest škol Královéhradeckého kraje se zapojilo do projektu zaměřeného na změny vnímání  afrických zemí. Do projektu byla zapojena i jedna škola v Ghaně. V průběhu dvou let se děti seznamovaly s různými aspekty života v Ghaně.  Projekt koordinovali pracovníci  Střediska ekologické výchovy SEVER. Na konferenci jsme zhodnotili celé dva roky práce, posoudili, jak se naše vnímání změnilo. V rámci projektu  se v říjnu 2013 setkaly české děti se svými vrstevníky z Ghany na týdenním pobytu v Horním Maršově. Součástí konference byly i prezentace aktivit či vystoupení a soutěže žáků jednotlivých škol.

Fotky najdete ZDE.


Pohádkový předškolák 20.3.2014
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-03-24 09:51:08

Dneska jsme se s pohádkou O třech prasátkách zatoulali do tělocvičny. Stavěli jsme domeček s padákem, honili se s vlkemJ,veverkám pomáhali dělat zásoby na zimu.Procvičili jsme si počítání, barvičky. S kamarády jsme si užili moc legrace a už se můžeme těšit na předvelikonoční setkání 10.4.  

Fotky najdete ZDE.

H. Karmanská a J. Nevečeřalová


Táto, mámo, pojď si hrát 19.3.2014
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-03-24 09:51:27

Dnes jsme si užili společné odpoledne s jarním tvořením. Sešla se plná třída dětí i rodičů. Každý si vyzdobil kalíšek na vajíčka. Na prima den budeme vzpomínat i po Velikonocích. Těšíme se na příště!

Fotky najdete ZDE.

H. Karmanská a J. Nevečeřalová


Návštěva 8.A na SŠ zemědělská a ekologická v Kostelci nad Orlicí
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-03-18 19:27:10

Osmé třídy letos pracují na projektu Environmental realiteach aneb učíme se realitou v oblasti životního prostředí. V rámci tohoto projektu jsme se jeli podívat na SŠ zemědělskou a ekologickou do Kostelce nad Orlicí. Zde nás přivítali zástupci školy z řad studentů a 2 paní učitelky. Studenti nám představili školu – co vše zde můžeme studovat, jaké předměty a obory. Také jsme se dověděli o aktivitách, které by nás čekali při studiu zde – praxe, zájezdy, terénní kurzy apod. Víme také, jak na školu probíhají přijímací zkoušky a z čeho všeho je možné maturovat při ukončení studia.

V další části návštěvy jsme se rozdělili na 2 skupiny a v nich absolvovali dvě zkrácené vyučovací hodiny, tak, jak asi probíhají při výuce zde. Na závěr jsme si prošli celou školu a prohlédli školní zahradu. Exkurze byla zajímavá a některé spolužáky ovlivní při výběru střední školy, což nás čeká příští rok.

Fotky najdete ZDE.

Žáci 8.A


DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-03-18 19:19:43

V úterý 18. 3. se žáci 8. tříd podrobili testování, které pro tentokrát bylo zaměřeno na to, jak děti zvládají běžné životní situace. Na 45 otázek měli 60 minut. Určitě je pro ně takovýto typ testu přijatelnější, než 45 příkladů z matematiky. Na celkové výsledky si musíme počkat.

Fotky najdete ZDE.


Výtvarná dílna 9. B v Knihovně města Hradec Králové
Kdo vydal: Blanka Medková      Kdy: 2014-03-12 11:47:45

Výtvarná dílna 9. B v Knihovně města Hradec Králové dne 26.2.2014

Již od loňského školního roku pravidelně žáci 9. B navštěvují městskou knihovnu, kde se účastní zajímavých besed a netradičním způsobem poznávají nejen prostředí této nádherné knihovny, ale i svět knih. Nabídli jsme za milý přístup pracovnic knihovny naší pomoc v jakékoliv oblasti. Čekali jsme obalování či zařazování knih, úklid, ale nečekali jsme úkol, který nám byl svěřen. Vymalovat stěny malírny motivem vodního světa. Jak se nám za velké pomoci a podpory pana učitele Nedbala svěřený úkol povedl si můžete prohlédnout na fotografiích.

Fotky najdete ZDE.

Šikovní malíři z 9. B a tř.učitelka Blanka Medková


LEGO 2014
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-02-27 15:11:37

V pátek 21. února 2014 se ve třídách  3. B a 4. B konal již VIII. ročník populární LEGO výstavy. Účast byla skutečně rekordní a to jak modelů, tak i návštěvníků. K vidění byly opravdu hezké a originální modely, jak ostatně můžete vidět na fotografiích. Diváci zvolili nejlepším modelem stavbu Tobiase Finka z 1. A, který si  po právu odnesl odměnu z nejsladších - originální LEGO dort z dílny paní Večerníkové. Hned na druhém místě byla vyhodnocena diváky jako nejkrásnější LEGO budova naší školy, kterou postavil Vojta Vynnyk ze 4. A. Na místě třetím vedle sebe stanuli dva chlapci se stejným bodovým výsledkem - Daniel Siniakov z 5. B  a  Štěpán Veselský ze 3. B. Žádný ze soutěžících neodešel s prázdnou a nám nezbývá, než velmi poděkovat všem sponzorům a těšit se na další ročník opět za rok!  

Fotky najdete ZDE.


Bowling 4.A
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-02-25 15:13:19

Dne 20.2. 2014 se třída 4.A  vydala do areálu koupaliště Flošna na bowling. Po příchodu jsme si mohli něco koupit, rozdělili se do drah a začali hrát. Na prvním místě se umístila Žofka Paterová se 76 body, na druhém místě Týna Jezdinská se 67 body a na třetím místě Anička Nováková s 59 body. Všem se to moc líbilo!

Fotky najdete ZDE.

Redaktorka 4.A Tereza Dostálová


BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-02-24 10:43:24

Ve středu 12. února proběhlo školní kolo biogické olympiády kategorie D.

Všem patnácti soutěžícím děkuji za účast, mnohým i za svědomitou přípravu.

Okresní kolo proběhne 8. 4. 2014 SOŠ veterinární. 

Výsledky školního kola naleznete ZDE.


OSMÁCI NA EXKURZI
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-02-21 09:48:07

Projekt 8. ročníků zaměřený na volbu povolní je nyní orientován na návštěvy středních škol. Tam si pro nás vždy připraví program a školu nám představí. Obě 8. třídy tentokrát zavítaly do Střední zemědělské školy v Kostelci nad Orlicí. Není to daleko, interiér školy je pěkný a mají perfektně vybavenou učebnu přírodopisu. V jídelně to také hezky vonělo a nedaleko botanické zahrady mají svou psí stanici a včelí úly. Věnují se totiž v rámci výuky i kynologii a včelařství. Možná, že tato škola bude příští rok na seznamu naší volby pro naše další studia.

Fotky najdete ZDE.


TALENT ZŠ ÚPRKOVA
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-02-20 14:43:12

Ve čtvrtek 13. 2. odpoledne se konala soutěž Talent ZŠ Úprkova ve třídě 3. A. Když jsme se všichni sešli, řekli nám, že jsme rozděleni na 2 kategorie. Potom už mohlo všechno začít. Viděli a slyšeli jsme hodně vystoupení např. zpěv, tanec, vtipy, malování a hraní na flétnu. Nakonec nám porotci řekli naše umístění.

1. kategorie (1. a 2. třída) – 1. místo: Matěj Hlávko 2. místo: Natálie Motzová a Adéla Motzová 3. místo: Emma Bechtold

2. kategorie (3., 4. a 5. třída) – 1. místo: Ondřej Janča 2. místo: Eduard Bičiště a Zuzana Linorová 3. místo: Kateřina Voženílková

Fotky najdete ZDE.

Redaktor 4.A Ondřej Janča


Olympijské hry ve 4.A
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-02-20 14:43:37

Ve 4.A jsme celý jeden týden věnovali OLYMPIJSKÝM  HRÁM. Žáci se rozdělili do 5 skupin: Amerika, Asie, Afrika, Evropa a Austrálie. V každé skupině bylo většinou kolem čtyř členů. Paní učitelka tentokrát nechala plánování aktivit pouze na nás. Byla z toho mírně nervózní, ale stanovila kritéria týdne a ty jsme museli splnit. Každý ze skupiny měl svou úlohu.  Dozvěděli jsme se zajímavé údaje o sportech, ale i o sportovcích. Skupiny si připravily referáty, aktivity, sportovní soutěže, kvízy, křížovky, doplňovačky, praktické úlohy atd. Aktivity byly voleny do hodin matematiky, českého jazyka, ale i odvážné skupiny zkusily tělesnou výchovu. Byl to náročný týden, ale stálo to za to. Paní učitelka byla velmi spokojená, jako odměnu nám upekla perník.

Fotky najdete ZDE.

Redaktorka 4.A Kristýna Labíková


Bowling 5.B
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-02-13 15:01:32

V pátek 7.2. 2014 se třída 5.B vydala za sportem na nedalekou Flošnu. Tři družstva proti sobě bojovala v bowlingu. Došlo i na individulání zápasy a vítězství mezi jednotlivci obsadil Martin Hájek. Všichni se pěkně bavili a k chuti přišlo i vynikající občerstvení. Někdy si to určitě opět zopakujeme.

Fotky najdete ZDE.


Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   321-340   341-360   361-380   381-400