Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   321-340   341-360   
Zpestření hodin fyziky
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-06-04 11:36:54

Témata v hodinách fyziky nabízí prostor pro tvoření a pokusničení. Časová dotace hodin fyziky neumožňuje realizovat všechny podněty přímo ve škole. Vážíme si domácí aktivity některých žáků i podpory a pomoci jejich rodičů při plnění domácích, mnohdy dobrovolných, úkolů.  Jejich provedení vede k lepšímu pochopení učiva a vybízí k činnosti i další žáky. Snaha žáků nezůstává bez odměny.

 


Návštěva lékařské fakulty
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-05-28 18:32:19

Dne 22. května 2018 uskutečnila třída 4. B ZŠ Úprkova návštěvu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové na pozvání zahraničních studentů a studentek, kteří si vyzkoušeli komunikovat s dětmi v českém jazyce. Mladí studenti medicíny z různých koutů světa se s našimi žáky postupně seznamovali a děti se jim snažily porozumět, přestože pro některé z nich byla komunikace složitější, pro mediky je čeština mnohem těžším jazykem. Studenti medicíny pocházeli z některých evropských zemí, ale také třeba až s daleké Indie. Po chvílích dětských rozpaků a pro žáky nesrozumitelných povelů od studentů jako vzpažte nebo upažte, byla nakonec návštěva na Lékařské fakultě v Hradci Králové příjemná a zajímavá. Děti by si ji rády za rok opět zopakovaly. Poděkování patří paní Vrběcké, která návštěvu na půdě Univerzity Karlovy v Hradci Králové zprostředkovala.

                                                                                                 Gabriela Zaplatílková, tř. uč.


21. 5. 2018 - přednáška o alkoholu a cigaretách
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-05-23 18:12:21

Dnes jsme měli přednášku na téma alkohol a cigarety a závislost na nich. Přijela k nám paní z Rychnova nad Kněžnou z nízkoprahového klubu. Vyprávěla o tom, co dělá cigaretový dým v plících a že poškození plic dehtem, který dým uvolňuje, je nenávratné. Také mluvila a alkoholu a co dokáže způsobit. My, Česká republika, jsme první na světě v pití alkoholu. Přednáška byla velmi zajímavá a užitečná.


Škola jinak
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-05-17 20:24:03

Na projektovém dni ŠKOLA JINAK, který se v naší škole pravidelně opakuje, bylo i letos opravdu všechno jinak. Především se děti těší, jak se samy zaregistrují na počítači na dva dvouhodinové bloky s netradiční výukou. Protože si program většinou vybírají samy, pracují skvěle.  Počítají, malují, skládají, vyrábí, sportují a věříme, že přichází domů spokojené.

Fotky si můžete prohlédnout v naší fotogalerií.


Malá ukázka letošní keramiky
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-05-03 11:12:41

Více obrázků si můžete prohlédnout v naší fotogalerií.


Den Země
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-05-03 10:57:48

Ve čtvrtek 19. 4. navštívily k příležitosti Dne Země třídy 9. A a 9. B hradeckou malou vodní elektrárnu Hučák. Tato elektrárna byla postavena v roce 1909 a dodnes jsou její originální části plně funkční, např. generátory. Nejdříve jsme se posadili do kinosálu, kde nám byl promítnut několikaminutový dokument o elektřině, jejích pozitivech a negativech a jejích využitích. Po skončení dokumentu jsme dostali od paní učitelky Šrejtrové pracovní list s otázkami na téma energie. Během prohlídky Hučáku jsme se dozvěděli mnoho nových informací, a to jak o elektřině, tak i o vodní elektrárně Hučák. O Hučáku třeba to, že jeho pořizovací cena byla bez vodního práva skoro 1,5 miliónu Kč a že dnes by stavba takové elektrárny stála mnohonásobně více. Průvodci nás provedli jak vnitřní částí elektrárny, tak také místností s výukovými materiály a interaktivními výukovými hrami. Prohlídka královéhradecké malé vodní elektrárny Hučák se nám moc líbila a z akce jsme si odnesli mnoho nových poznatků. Těším se na další.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerií.

David Vošlajer a Jonatan Potoček


EKOŠKOLA
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-04-21 22:21:31

Co je nového?

Letos jsme odstartovali téma Jídlo. Nejprve nás čeká opět analýza současného stavu. Chceme to zkusit formou anket, takže se můžete zapojit všichni. Každý měsíc se objeví nová anketa. Tu první žáci Ekoparlamentu zaměřili na jídlo obecně a školní jídelnu. Pomůžete nám vyzkoumat, jak jsme na tom s jídlem? Anketa je dostupná zde a nebo v záložce Ekoškola / Ankety Ekoškoly.


19. 3. 2018 - Olympiáda Nj krajské kolo
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-04-05 23:25:15

Tohoto data se na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu (PSJG) konalo krajské kolo olympiády v němčině. Byly zde tři kategorie - II.A, II.B a II.C. V kategorii II.A, kde soutěžilo šest soutěžících, jsem byl i já a Eliška Freibauerová. Podařilo se mi probojovat na třetí místo a Elišce na páté. Akce byla skvělá a těším se na další rok, až tam zase přijdu.

Jonatan Potoček


20. 3. 2018 - Návštěva Jiřího Tkadlčíka
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-04-05 23:24:36

Dnes k nám do školy přijel druhý nejsilnější muž na světě a nejsilnější muž v Evropě - strongman Jiří Tkadlčík. Zvedá činky o ohromné váze a dělá podobné kousky. Největší váha, kterou zvedl do tzv. mrtvého tahu, je 400 kg. Také je o něm známo, že utáhl třicetitunový kamion. Měl v malé tělocvičně přednášku o své činnosti a také jak se k ní dostal. Také zvedal před námi činky. Jednou rukou vyzvedl osmdesát kilo nad hlavu. Takové výkony mnohé z nás ohromily. Nakonec jsme se s ním vyfotili. Akce stála za to a doporučuji ji všem.

Jonatan Potoček


Přespávání Ekoparlamentu
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-03-08 20:54:47

V únoru se členové Ekoparlamentu domluvili na společném přespávání ve škole. To proběhlo z 2. 3 na 3. 3. 2018. A co jsme zde dělali?

Nejprve jsme se na společnou práci nastavili tmelícími aktivitami a potom jsme se rozdělili podle jednotlivých oblastí Ekoškoly, na kterých jsme pracovali i v minulých letech. Společně jsme se zamysleli a sepsali, co už v jednotlivých oblastech máme, na co jsme pyšní. Se zamračenými smajlíky jsme také doplnili, co naopak bychom ještě mohli zlepšit a co nám kde chybí. Toto jsme zvládli se všemi 4 oblastmi – Voda, Opady, Prostředí školy, Energie.

V sobotu ráno jsme se věnovali tématu, které jsme přibrali letos nově – a to Jídlo. Zde jsme provedli takovou slovní analýzu, co máme, co se líbí, a co na druhou stranu ne. Vyplynula z toho anketa, která se brzy objeví na stránkách školy. Z té také vyjdeme při tvorbě pánu činnosti, kterým se budeme zabývat na dalších schůzkách.

Během následujících školních dní žáci seznámili ostatní spolužáky s tím, co vytvořili tak, že obešli s plakáty všechny třídy a doplnili ještě náměty od spolužáků. Zároveň na úterní poradě pedagogických pracovníků sdělili a předvedli analýzu jim, no a učitelé a asistenti také přispěli svými nápady.

Kdo myslíte, že doplňoval a přispíval více – žáci nebo učitelé?

Fotky si můžete prohlédnout v naší fotogalerií.


Deváťáci na středních školách
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-03-08 20:45:44

Během měsíců leden a únor se naši žáci z 9. ročníků byli inspirovat na hradeckých středních školách. Formou exkurze a krátkého programu navštívili Obchodní akademii Hradec Králové a Střední hotelovou školu Hradec Králové. Na obou školách získali informace o studijních oborech, o přijímacích zkouškách a další pro ně v současné době prospěšné vědomosti. Na hotelové škole se navíc zúčastnili barmanského minikurzu a každý si namíchal koktejl dle svých představ.

Fotky jsou k dispozici v naší fotogalerií.


Náhled na kroužek Parkouru p. uč. Hladíka
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-03-05 20:41:22


6. 2. 2018 - Olympiáda Nj okresní kolo
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-02-12 21:12:00

Tohoto data se na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu (PSJG) konalo okresní kolo olympiády v němčině. Byly zde tři kategorie - I. A, II. A a II. B. V kategorii I. A byli žáci 6. a 7. tříd, v kategorii II. A byli žáci z osmých a devátých tříd základních škol a v kategorii II. B byli žáci z gymnázií. V kategorii II. A bylo jedenáct soutěžících. Nejprve byl na řadě poslech a potom šel každý na mluvenou část. Tam si vylosoval určité téma a o tom mluvil. Na závěr bylo vyhlášení výsledků. Na prvním místě v kategorii II. A jsem se umístil já, na druhém místě Eliška Freibauerová. První dva vítězové postupují do krajského kola, které se koná na stejném místě 19. března 2018. Jsem zvědavý, jak dopadnu.

Jonatan Potoček, 9.B

Am 6. Februar 2018 fand am ersten Privatsprachgymnasium (PSJG) die Olympiade in der deutschen Sprache statt. Es gab drei Kategorien - I. A, II. A und II. B. In der Kategorie I. A waren Schüler der 6. und der 7. Klasse. In der Kategorie II. A gab es Schüler aus den achten und neunten Klassen der Grundschulen und in der Kategorie II. B waren Schüler von Gymnasien. In der Kategorie II. A gab es elf Kandidaten. Zuerst hörten wir Hörverstehen und dann gingen wir zum Sprechen. Dort wählten wir ein Thema aus und sprachen darüber. Abschließend wurden die Ergebnisse bekannt gegeben. Zuerst in der Kategorie II. A. Ich war selbst überrascht – ich war der Erste! Eliška Freibauerová war die Zweite. Die ersten beiden Gewinner gehen in die regionale Runde, die am 19. März 2018 an der gleichen Stelle stattfindet. Ich bin gespannt, wie es mir geht.

                        Jonatan Potoček, 9.B


Lego výstava 9.2.2018
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-02-12 11:21:57

V pátek 9. února se v naší škole konala tradiční LEGO výstava s minisoutěžemi...

O její oblíbenosti svědčí nejen rekordní počet účastníků, kteří přinesli ukázat 44 soutěžních modelů, ale hlavně rekordní počet návštěvníků - bylo rozdáno 120 hlasovacích lístků a i tak se na některé návštěvníky málem nedostalo !

Bylo na první pohled vidět, kolik práce a úsilí je skryto za  hezkými a propracovanými modely, rozsáhlými stavbami a originálními  kreacemi. Návštěvníci měli tak při hodnocení velmi obtížnou úlohu - určit ty nejlepší LEGO modely. V sousední třídě pak mohli vidět v akci programovatelné LEGO roboty, zasoutěžit si v minisoutěžích nebo na chodbě zkusit zručnost při ovládání LEGO TECHNIC nákladního vozu Mercedes nebo pásového RC vozidla .

Nakonec díky pomoci z řad rodičů, žáků i učitelů bylo i takové množství hlasů poměrně rychle spočítáno a zde jsou výsledky :

1. místo Pavel ŠPRYŇAR (7.B) - válečný polopás Hanomag na dálkové ovládání

2. místo Diana KRUTÍLKOVÁ (4.B) - olympijský stadion Pchjongčchang s olympijským ohněm, který vzplál na minutu přesně jako v přímém přenosu !

3. místo kolektivní práce družiny ŠD3 - Robert HROMÁDKA (2.A), Jakub ADAMEC (3.B), Michal ČERNOHORSKÝ (2.A), Jakub ŠPLÍCHAL (2.A) a Marek BENDA (2.A).- obrovský model elektrárny

Díky sponzorství naší školy a sponzorům z řad rodičů se mohly z cen radovat i děti na dalších místech a nikdo z naší soutěže neodcházel s prázdnou...

Výstava se opravdu povedla a už teď se těšíme opět za rok na shledanou u originálních LEGO modelů!

Fotky modelů si můžete prohlédnout v naší fotogalerií.

                                                       Alice Široká, Petra Gieslová a Václav Kuřík


Žáci 9.B. v Klicperově divadle
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-02-12 11:13:25

V pondělí 5.2. se žáci 9. tříd vydali na detektivní divadelní představení: ,,Osm žen“ do Klicperova divadla. I přes komplikace jsme zhlédli napínavé divadelní představení plných zvratů a neočekáváných situací. Konec nás všechny velmi překvapil a divadlo jsme si velmi užili.

Veronika Došková, 9.B


Školní kolo olympiády v anglickém jazyce
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-01-23 18:17:47

Ve středu 17.1. proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Žáci bojovali celkem ve dvou kategoriích. Do kategorie mladších žáků (6. a 7. třídy) se přihlásilo celkem 21 žáků a do kategorie starších žáků (8. a 9. třídy) se přihlásilo celkem 10 žáků. Poté, co se žáci v prvním kole prokousali čtením a poslechem, bylo deset nejlepších z každé kategorie pozváno do kola druhého. V tomto kole museli předvést své vyjadřovací schopnosti v rámci rozhovoru se spolužákem a následně i se zkoušejícím. Výherci bojovali tvrdě a přestože byla první tři místa v obou kategoriích velice vyrovnaná, do okresního kola může postoupit vždy jen jeden.

 

V kategorii starších žáků vyhrála Barbora Slawischová (9.A). Druhé místo obsadil Matěj Kadečka (9.A) a na třetí pozici se umístila Ivana Knoulichová (9.A).

V kategorii mladších žáků vyhrál Jan Kadečka (7.A), těsně následovaný Danielem Suchanem (6.A). Na třetí pozici se umístil Adam Ryška (7.B).

V letošním školním roce naše škola vysílá také jednu zástupkyni v kategorii mladších žáků, kteří mají anglické či americké rodiče. Touto postupující je Erin Lenihan (6.A).

 

Všem vítězům držíme palce a přejeme mnoho úspěchů nejen do okresního kola, ale i do dalšího studia.

Mgr. Hornik Tomáš a Mgr. Kamila Svobodová


14. 12. 2017 - Olympiáda Nj
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-01-19 09:09:43

Dne 14. 12. 2017 byla u nás ve škole olympiáda z němčiny. Byli zde žáci z devátých, osmých a sedmých tříd. Deváté a osmé třídy tvořily jednu kategorii - sedmé druhou. Každý si vylosoval určité téma a o něm potom mluvil před panem učitelem Varhaníkem a paní učitelkou Hruškovou. Vítězové a druhá místa z obou kategorií potom v lednu půjdou soutěžit do okresního kola na První jazykové soukromé gymnázium (PSJG). Výsledky: Kategorie 8. a 9. třídy: 1. místo: Jonatan Potoček (9.B), 2. místo: Eliška Freibauerová (9.B); Kategorie 7. třídy: 1. místo Denisa Zdeňka Horáková (7.B), 2. místo: Klára Eliášová (7.A).

Jonatan Potoček

Fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerií.


Vítězem Úprk Cupu 2017 se stala domácí škola Úprkova!
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-12-16 09:25:36

V tělocvičně ZŠ Úprkova se 14.12.2014 uskutečnil již 13. ročník Vánočního turnaje v sálové kopané pro žáky 1. a 2. tříd základních škol „ÚPRK CUP 2017“.

O krásné poháry, medaile a spoustu dalších cen bojovaly týmy ze ZŠ Nový Hradec, 

ZŠ Kukleny, ZŠ Jiráskova náměstí, ZŠ Pouchov a pořádající ZŠ Úprkova.

Vítězem se po třech letech stala domácí škola Úprkova!

Nadějné hráče přišli podpořit  rodiče i fanoušci fotbalu.

Turnaj byl zakončen kulturním programem a bohatou tombolou. Akce byla velmi úspěšná a již nyní se hlásí na turnaj další hráči i jiné školy z Hradce Králové.


„Němčina nekouše“ 7. 12. 2017 – Návštěva na německé hodině
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-12-12 15:39:34

Dnes k nám přišel na němčinu pán, se kterým jsme hráli na němčině různé hry. Celá hodina byla velmi zábavná a pořádně jsme si procvičili němčinu i se pobavili. Hodina stála za to a těším se na další.

 

7. Dezember 2017 - Besuch in der Deutschstunde

Heute kommt zu uns ein Mann und wir spielten auf Deutsch verschiedene Spiele. Die Stunde war sehr unterhaltsam und wir haben sowohl Deutsch als auch neue Aktivitäten geübt. Die Stunde war ssuper und ich freue mich auf weitere Stunde.

Jonatan Potoček,9.B


1. 12. 2017 - Lesfest
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-12-12 15:38:27

Dne 1. 12. 2017 jsme navštívili kino Centrál, kde byl tzv. Lesfest neboli film o lese. Sponzorem byla firma Lesy ČR. Byli jsme přes program Skype spojeni s lesnickou školou ve Hranicích. Bylo je vidět na plátně. Potom byl promítnut film o tom, že stromy mezi sebou dokážou komunikovat pomocí různých sloučenin, které proudí v síti pod zemí. Součástí této sdělovací sítě jsou i houby. Nakonec byla diskuze, ve které se ozývali i studenti z Hranic. Kvůli technickým problémům jim bylo rozumět každé druhé slovo, a tak jsme se hodně nasmáli. Nakonec se pochopilo, co chtěli, a tak jsme se dorozuměli. Akce byla užitečná, dozvěděl jsem se zde mnoho nových věcí a těším se na další.

Jonatan Potoček, 9.B


Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   321-340   341-360