Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   321-340   341-360   
Bruslení 3.B
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-12-07 21:53:14

Od 1. 12. začala třída pod vedením paní učitelky Venclové chodit, v rámci tělesné výchovy, na zimní stadion bruslit. Žáci tak mají možnost zdokonalit se v bruslařském umění, ale i v samostatnosti. Všichni nadšeně bruslili a málokdo využil možnosti si kdykoli odpočinout. Věříme, že po skončení výcviku, bude každý z nás dokonalý bruslař:)


Cimrmani na naší škole!
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-12-07 22:00:28

Zatímco se část divadelního souboru Járy Cimrmana připravovala v Klicperově divadle na večerní představení, zbytek jejich kolegů dorazil do naší školy, aby byl přítomen slavnostnímu ceremoniálu u příležitosti odhalení desky věnované renesančnímu géniovi Járovi Cimrmanovi. Plně obsazená tělocvična dávala tušit, že Jára Cimrman přitahuje pozornost všech věkových kategorií.

Herci si nejprve s úsměvy na tvářích prohlédli Cimrmanovy vynálezy, které vlastními silami vyráběly děti pod vedením paní učitelky Marie Šrejtrové. Herci celou výstavu i následný program zdokumentovali a poté usedli na čestná místa v první řadě.

Pan ředitel Petr Lehký následně přivítal všechny přítomné, aby poté předal slovo paní zástupkyni Dagmar Chrobokové, která celému sálu prezentovala průřez projektovými dny, jež se na naší škole v minulosti uskutečnily.

To už se ale slova ujal výzkumný tým v čele s magistrem Jirouchem, učitelkou tělesné výchovy Sádlo(vou) a žáky Mlčochem a Mastnou. Tento tým pracoval s teorií, zda na naší škole působil sám velký mistr Cimrman. Celou akci vyvolala zdánlivě nenápadná rytina na staré školní lavici s iniciály     J. C. To, že u nás Cimrman opravdu zanechal svoji stopu, měly potvrdit záznamy ve školní kronice. I když následné pátrání hypotézu nepotvrdilo, neodradilo nás to od vyhotovení pamětní desky, na které stojí: „V této škole Jára Cimrman, český génius, pravděpodobně nikdy nepůsobil.

Závěrečné slovo patřilo herci Miloňovi Čepelkovi, který pronesl poselství ke všem přítomným: “Nic si z toho nedělejte, že tu Jára Cimrman nikdy nepůsobil, ba že tu ani nezanechal žádnou stopu, protože vy totiž tady máte jeho ducha. A to jste potvrdili vším, o čem jsme tady dnes slyšeli.

Děkujeme za krásná slova a za možnost setkat se s takovými osobnostmi.

Kamila Svobodová, Jan Jiroušek

Fotografie z tohoto večera si prohlédněte v naší fotogalerií.


Projektový den Jára Cimrman
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-02-13 09:16:28

Pondělní školní den začal jako vždy. Tentokrát jsme ale měli slíbený projektový den na téma Jára Cimrman. První hodinu se paní učitelka Svobodová snažila zjistit, co o Cimrmanovi víme. Vzpomněli jsme si na Zdeňka Svěráka, divadlo, vynálezy a anketu Největší Čech. Následně nás paní učitelka seznámila se základními informacemi. Druhou hodinu jsme se dozvěděli více o hrách Divadla Járy Cimrmana a o hercích, kteří tam hrají, jako například zmíněný Zdeněk Svěrák nebo Miloň Čepelka. Následující hodinu nám paní učitelka Smetanová představila Cimrmanovy vynálezy, které si stále můžeme prohlédnout na chodbě u šaten. Čtvrtou hodinu si učitelé chtěli prověřit, kolik jsme si toho zapamatovali, a tak jsme hráli Riskuj. Poslední hodinu si pro nás pan učitel Jiroušek, paní učitelka Smetanová a dva žáci z osmého ročníku připravili zábavný program o tom, jak měl na naši školu přijet Jára Cimrman. Během vystoupení zazněly dvě písně v podání školního sboru. Kdo že je jejich autorem? Nikdo jiný než pan Jan Jiroušek. Projektový den se nám líbil, a to nejen proto, že jsme se neučili.

Jan Kadečka, 7. A

 

Více fotografií naleznete v naší fotogalerií.


ÚDiF - aneb Úžasné divadlo fyziky
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-11-14 13:17:01

Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové v pondělí 6. 11. žáci 7. A a 9. B nahlédli do říše ultrafialového a infračerveného světla. Tuto show si připravilo Úžasné divadlo fyziky v rámci programu Týdne vědy a techniky, který je největším vědeckým festivalem Akademie věd ČR. Letos je to už 17. ročník. Představením nás provedli dva pánové. Ukazovali nám zajímavosti infračervených ochranných prvků bankovek a super pokusy s mikrovlnkou (např. jak lze rozsvítit zářivku a žárovku bez elektrických vodičů). A na závěr jsme se zapojili do programu i my. Kromě toho, že jsme půjčovali bankovky k demonstraci a nutno podotknout, že mezi dětmi bylo peněz dost, mohli jsme předvést svůj výtvarný talent. Kresba laserem na fluoreskující desce, to byl náš podpis na závěr přednášky. Krásný býček svítil jistě až do odpoledního představení pro veřejnost.

Fotky si můžete prohlédnout v naší fotogalerií.


Návštěva archeologického naleziště u obce Trotina
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-11-17 09:56:29

Třída 4.B - ZŠ Úprkova se ve středu 18. října t.r. zúčastnila zajímavé exkurze na archeologickém nalezišti u obce Trotina a seznámila se zde s činností profesionálních archeologů při práci na odkryvech pod budoucí dálnicí D 1106 HK  směrem k polským hranicím. Žáci poznali prostřednictvím zkušeného archeologa činnosti, kterými se archeologové při své odborné práci přímo v terénu zabývají a udělali si představu, jak takové specifické zaměstnání vypadá. Pan archeolog  Mgr. Daniel Stolz, Ph.D. ze společnosti ARCHAIA děti seznámil s nálezy, které se vědcům podařilo v poslední době na úseku budoucí dálnice vykopat.

 

Následně žákům vysvětlil konkrétní postupy odborných prací na vykopávkách, seznámil žáky s jednotlivými vrstvami, kde je možné učinit nějaký zajímavý archeologický nález a povyprávěl o složitých dějinách, které se v místě archeologických nálezů datují nejméně 7 000 let do minulosti. Lidé v této době využívali ke svému životu hliněné jámy (tzv. hliníky), které sloužily buď jako úschovny potravin nebo jako zdroj hlíny ke stavbě dřevěných domů.

 

Vzrušujícím nálezem nejen pro děti byl objevený hrob zastřeleného německého vojáka z 2. světové války. Žáci si dopolední exkurzi velmi užili a ještě ve škole o ní dlouze hovořili. Exkurze se stala motivací pro případnou návštěvu Východočeského muzea v Hradci Králové, kde budou některé nálezy z archeologických vykopávek brzy vystaveny. Poděkování patří paní Marii Tesařové, výrobní přípravářce a Ing. Ivo Frankovi, stavbyvedoucímu ze společnosti EUROVIA CS, a.s. za zprostředkování návštěvy archeologického naleziště u obce Trotina.

Fotky si můžete prohlédnou v naší fotogalerií.


Táto, mámo, pojď si hrát
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-11-14 11:25:34

 Ve středu 11.10. jsme se sešli u prvního společného tvoření.  Ze slaného těsta vzniklo mnoho hezkých výtvorů a my se těšili z příjemně prožitého odpoledne.

 

                                                           J. Nevečeřalová a Hana Karmanská


Pohádkový předškolák
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-10-28 09:24:54

První Předškolák na nás čekal s pohádkou O veliké řepě. Sešlo se nás 36 předškoláků a po vzájemném seznámení jsme si pohádku zahráli, složili z obrázků. U toho nás provázely veselé písničky. 

Fotky zde budou již brzy.

                                                            Na další setkání se těší učitelé 2. tříd.


Piškvorkový turnaj zná své vítěze
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-10-26 18:41:54

Někteří by se mohli vymluvit na „pátek třináctého“, jiným naopak toto datum přineslo štěstí. V pátek 13. října se na škole uskutečnil již 3. turnaj v piškvorkách. A kdo se stal jeho mistrem? V nejvíce zastoupené kategorii 1. – 3. tříd se na prvním místě umístil Filip Červinka (3.A), v kategorii 7. – 9. tříd vyhrál bez jediného zaváhání Vojtěch Vynnyk (8.A), který vyzval p. uč. Tomáše Hornika (již trojnásobného vítěze v kategorii učitelé) na neoficiální zápas. A ač tomu zprvu nikdo nevěřil, pan učitel Hornik byl poražen. Svá prvenství mohou výše jmenovaní obhájit opět na jaře. Přijďte jim cestu za obhajobou alespoň trochu znepříjemnit.  

Jiří Varhaník


Den zvířat na veterinární škole
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-10-24 23:08:25

Dne 4. října 2017 navštívila třída 4. B ZŠ Úprkova v Hradci Králové veterinární školu v Kuklenách. Žáky naší školy přivítali studentky veterinární školy, průvodkyni po celém areálu školy nám poté dělala jedna z těchto mladých a sympatických studentek. Následně jsme si prohlédli různé druhy hadů, studentky nám nato zajímavě vysvětlili rozdíl mezi škrtiči a jedovatými hady. Také jsme se dověděli, co udělat, když člověka napadne had nebo co se děje s hadem po jídle, když je nejméně pohyblivý a proto i nejvíce ohrožený. Děti si hady vyfotily a některé odvážné z nich si hady dokonce pohladily.

 

Další z činností žáků bylo hlasování pro nejhezčí obrázky zvířat. Studentka nás následně dovedla do velké místnosti plné drobných a roztomilých zvířátek, největší úspěch u dětí měla malá káčátka. Děti měly též možnost si pohladit chlupaté králíčky a několik pejsků po celou dobu prohlídky areálu veterinární školy. Králíčci, které jsme na Dni zvířat viděli, uměli přeskakovat přes překážky.

 

Studenti měli připravený i velmi zajímavý a poučný venkovní program, v něm nechyběl koňský parkur nebo psí agility – cvičení pejsků, které se dětem velmi líbilo, a vystoupení zvířat si proto pochvalovaly. Na závěr celého Dne zvířat jsme navštívili stáj s poníkem a kravičkou, která se s námi roztomile rozloučila svým hlasitým zabučením. Poděkovali jsme studentům za krásné a poučné dopoledne a budeme se společně těšit, že zase v příštím roce veterinární školu opět navštívíme!


25. 9. 2017 - návštěva Úřadu práce
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-10-13 11:31:14

Dne 25. 9. 2017 jsme třídy 9.A i 9.B navštívily Úřad práce v Hradci Králové. Tématem byl výběr středních škol. Měli jsme zde přednášku o tom, jak postupovat při výběru středních škol a jakou si máme vybrat. Nakonec jsme si mohli na počítačích vyzkoušet na různých testech, na jaké povolání se „hodíme“. Akce byla zajímavá a doporučil bych ji všem, co hledají vhodnou střední školu.

Jonatan Potoček, 9.B


Tradiční podzimní cyklovýlet 3.B
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-10-03 11:21:25

V sobotu 23.9. se paní učitelka Venclová sešla s dětmi i rodiči u školy a vydali se hledat zakopaný poklad.
Počasí jim moc nepřálo, ale jak řekla jedna žákyňka: "Nejsme přece z cukru:)"
Podle počátečních pokynů se vydali do hradeckých lesů. Hledali dopisy, plnili úkoly, opekli si buřty a nakonec našli i poklad. Děti se odměnily sladkostmi a rodiče potom zdárný výlet zapili dobrým mokem. Účast byla vysoká a akce se obešla bez komplikací. V pondělí všichni přišli do školy, takže ani nemoc na nikoho z nás neskočila. Už se všichni těšíme na jarní cyklovýlet, kde nás čeká hledání velikonočního pokladu.

Fotky si můžete prohlédnout v naší fotogalerií.


Fingerboard Cup 2017
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-10-13 11:32:00

V pátek 22. 9. se na naší škole uskutečnil další ročník oblíbené zářijové soutěže Fingerboard Cup. Řada umělců i umělkyň s obratnými prsty předvedla na miniskateboardech své triky.

Velmi vyrovnaný počet žáků prvního a druhého stupně se po tréninkových jízdách pokoušel zaujmout odbornou porotu nejprve nejlepším trikem a po krátké přestávce nejlepší jízdou sestavenou z několika triků za sebou. Porota neměla lehkou práci, ale nakonec ani nedošlo k finálovým jízdám, protože vše se rozhodlo po obou kolech. Zde jsou výsledky :

1. stupeň :  

1. místo Jan Marek 5.B   69 bodů

2. místo Filip Gilar 5.A     60 bodů

3. místo Anežka Drahá 4.A    57 bodů

 

2. stupeň :

1. místo Matyáš Marek  9.B  74 body

2. místo Kuba Švarc 6.A       73 body

3. místo Štěpán Veselský 7.B     72 body

 

Zvláštní cenu poté získali oba nejmladší účastníci - Beata Kantorová a Vilém Homolka ze třetích tříd.

 

Jak vidno, hlavně soutěž starších žáků byla opravdu napínavá... 

Všichni soutěžící si odnesli hodnotné věcné ceny, věnované naší školou a firmou TempleStore Hradec Králové. Velmi děkujeme sponzorům  a doufáme, že se nad malými rampami sejdeme opět za rok !

 

                                            Václav Kuřík

Fotografie jsou k dispozici v naší fotogalerií.


26.6. Výlet k Biřičce
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-07-12 19:17:37

Biřička je rybník za Novým Hradcem Králové. Obě osmé třídy (8. A a 8. B) jsme se tam vydaly. Kdo chtěl, mohl se vykoupat. Potom jsme tam hráli přehazovanou a další hry. Strávili jsme tam dopoledne a potom jsme šli do školy. Akce byla super a těším se na další.

Jonatan Potoček


23. 6. 2017 - Ochrana člověka za mimořádných událostí
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-07-12 19:17:54

Tato akce probíhá na konci každého školního roku. Žáci by si měli zapamatovat, co dělat v případě např. požáru nebo povodně. Akce jako vždy začíná planým poplachem a evakuací školy. Tento rok jsme po evakuaci šli do velké tělocvičny, kde nám studenti ze zdravotní školy ukazovali a říkali, co máme dělat v případě, když uvidíme někoho ležet v bezvědomí na chodníku. Akce byla poučná a užitečná a odnesl jsem si spoustu nových vědomostí.

Jonatan Potoček


22. 6. 2017 - Hrajeme si hlavou
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-07-12 19:18:05

Tato akce se pořádá každý rok. Tento rok jsme se na ni vydali. Konala se u Univerzity Hradec Králové. Bylo zde mnoho stánků s různým i fyzikálními i chemickými pokusy. Nechyběly také stánky s hlavolamy - byly tam například různé druhy Rubikovy kostky a všelijaké skládačky. Mohli jsme také vidět ohnivé tornádo nebo pokusy s oxidem uhličitým. Za splnění různých úkolů jsme dostávali tzv. hlavouny, za které jsme si potom mohli koupit např. píšťalku nebo další drobnosti. Akce byla super a těším se na další.

Jonatan Potoček


FANDILI JSME MAĎARSKU
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-06-26 15:50:09

ME v basketbale v neděli vyvrcholilo finálovými zápasy. Do Prahy se neprobojoval ani český tým, ani náš adoptivní tým Maďarska. Fandili jsme poctivě, na postup do Prahy to nestačilo. Může nás těšit pouze to, že česká reprezentace porazila vlastně mistryně – hráčky Španělska. Pořadatelsky se Hradec určitě zhostil akce na jedničku. Hymna mistrovství byla jistě povedená, maskot???

Hymna je k dispozici na Youtube.

Věříme, že jsme vzbudili v našich fanoušcích basketbalové srdíčko a že třeba některé uvidíme na příštích akcích.

A jak jsme fandili? Podívejte se do naší fotogalerie.


Výlet do Tater
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-06-14 16:52:14

Dne 9.6.2017 ve 4:00 nasedli do autobusu třídy 8.A a 8.B. Jako dozor s námi jelo pár učitelů, pan školník a pan Hruška. Jeli jsme na výlet do Tater. Jakmile jsme dorazili, šli jsme na oběd. Po obědě jsme vyrazili na první a zároveň nejnáročnější výlet. Vydali jsme se na Skalnaté pleso. Na druhý den byla špatná předpověď, takže jsme šli na výlet jen dopoledne. Tentokrát bylo naším cílem Štrbské pleso. Vrátili jsme se po obědě a pak jsme měli volnou zábavu. Sraz jsme měli až navečer a to jsme šli na procházku po okolí. Poslední den jsme šli na výlet do Belianské jeskyně. Vrátili jsme se do hotelu na oběd, a poté jsme jeli zpět do Hradce Králové. Výlet jsme si všichni moc užili.

 

Daniela Špačková,8.B


Olympiáda základních škol
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-06-14 16:51:08

Dne 7.června 2017 se uskutečnila Olympiáda v Hradci Králové pro druhý stupeň základních škol. Z naší školy bylo hojné zastoupení talentovaných žáků a žáček. Díky tomu i naše škola vyhrála 5 medailí. Bronzové, stříbrné a dokonce i jednu zlatou. Závodníci si hry náramně užívali a díky vydařenému počasí se požitek ještě o stupeň zlepšil. Za rok se těšíme na další ročník her a do té doby budeme vše pilně zlepšovat, abychom si přivezli o pár medailí víc.

Eliška Freibauerová 8.B a Veronika Eliášová 8.A


Wanderweg in Königgrätz
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-06-12 11:00:23

V pátek, 2.6. 2017, jsme s panem učitelem Varhaníkem a paní učitelkou Šmídovou vyrazili na německou procházku po Hradci se skupinou konverzace v německém jazyce z osmé třídy.

Nejprve jsme si museli vytvořit skupinky a připravit pár německých vět o nějaké Hradecké památce, kterou jsme si vybrali, a naši ochotní učitelé nám s tím pomohli.  A pak jsme se vydali na cestu. Prohlédli jsme si naše nejvýznamnější památky a dozvěděli se o nich něco v němčině. Od Malého náměstí po Muzeum. 

Na závěr jsme dokonce za odměnu dostali zmrzlinu.

Das machte uns Spaß :)

Vilém Brouček,9.A


Den dětí 1.6.2017
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-06-12 10:58:31

Prvního června se slaví mezinárodní den dětí. I my ve škole jsme jej oslavili. Nejdříve proběhl běh kolem Orlice a potom pro 6. a 7. třídy turnaj ve přehazované a pro 8. a 9. třídy turnaj ve florbalu.

            V běhu kolem Orlice byl zlomen i rekord školy - trať dlouhá 1 324 metrů byla zaběhnuta za 4 minuty 14 vteřin. Tohoto rekordu dosáhl Filip Píše z 8. B.

            Po běhu proběhly turnaje. Turnaj v přehazované se odehrál na venkovním hřišti nazvaném „klec“ a turnaj ve florbalu ve velké tělocvičně.

            O průběhu přehazované toho moc nevím, ale výsledky turnaje ve florbalu jsou takovéto: Na prvním místě byla 8. B, na druhém 9. B, na třetím 9. A a na čtvrtém 8. A. Den dětí jsme si užili a těším se na další.

Jonatan Potoček, 8.B


Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   321-340   341-360