Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   321-340   341-360   361-380   381-400   
Projektový den na téma:100let od založení Československa
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-11-08 23:23:31

Projektový den na téma:100let od založení Československa

Žáci 9.A tento den přiblížili svým mladším spolužákům pomocí různých aktivit a her.

Mimo skvěle připravených prezentací bylo možné shlédnout i pestré hry, které příblížili žákům 4.B tento významný den.

Mladší děti počítaly, skládaly, lepily a na závěr vše zhodnotily. Taková vzájemná spolupráce byla přínosná opravdu pro všechny a shledala se s velkým úspěchem.

 

Fotografie jsou k dispozici v naší fotogalerií.


Fingerboard Cup
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-11-08 23:21:11

V pátek 21. září se na naší škole konala pravidelná soutěž Fingerboard Cup. 

Zřejmě díky velmi hezkému počasí byla tentokrát účast velmi malá. I tak jsme si ale soutěž  užili !  Příjemným překvapením byla hojná účast dívek.

K vidění byly opět povedené triky na miniskateboardech ovládaných jen dvěma prsty, které následně hodnotila dětská porota. V některých případech to opravdu neměla lehké, výkony starších soutěžících byly velmi vyrovnané. A teď už výsledky:

Kategorie mladších žáků :

1. místo : Ivanka DLESKOVÁ  3. A   48 bodů

2. místo : Robi  HROMÁDKA  3. A  43 bodů

3. místo :  Vítek  TESAŘ  3. C  33 body

 

Kategorie  starších žáků :

1. místo : Kája  HLOUŠKOVÁ   5. B     77 bodů

2. místo :  Dominik  KADLEC  6. B       71 bod

3. místo :  Anežka  DRAHÁ   5. A         69 bodů

 

Díky malé účasti si každý soutěžící odnesl nový fingerboard a ti na čelních místech i něco navíc. Děkujeme naší škole a firmě Templestore HK za sponzoring soutěže, divákům za návštěvu a pomoc při zapisování a vyhodnocování výsledků a těšíme se opět za rok v září u fingerboardových ramp na viděnou !

Václav Kuřík     

Fotografie jsou k dispozici v naší fotogalerií.                                   


DEN NA OCHRANU ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-06-27 11:37:01

V pátek 22. 6. čekal celou naši školu zvláštní den. Hned ráno byla vyhlášena evakuace a poté byl připraven program s hasiči a zdravuškami. Jednotlivé třídy se vystřídaly na exkurzi u hasičského záchranného sboru a zároveň prošly stanovišti se zdravovědou, kterou k nám přišly ochotně vysvětlit studentky ze zdravotní školy. Každoročně si takto představujeme různé mimořádné události a hlavně se učíme, jak při nich jednat. Doufejme, že to nebudeme potřebovat.


HRAJEME SI I HLAVOU
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-06-27 11:32:34

I letos pozvala hradecká univerzita školy a veřejnost do prostor v kampusu UHK na už 11. ročník akce Hrajeme si i hlavou. Cílem je především propagovat přírodovědné obory a ukázat, že není potřeba se chemie či fyziky bát. Většina tříd naší školy vyrazila do krásných prostor kampusu a prošla si mezi stánky s nabídkou mnoha pokusů. Počasí bylo báječné a tak si děti čtvrteční den snad užily.

 


EXKURZE 9. TŘÍD – PLANETÁRIUM
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-06-27 11:22:52

Závěr školního roku je tradičně vyhrazen exkurzím. Návštěva hradecké hvězdárny a nového planetária přinesla žákům 9. tříd základní informace z astronomie. Zaletěli jsme k planetám naší sluneční soustavy, podívali se na Měsíc, seznámili jsme se s nejznámějšími souhvězdími, pozorovali jsme skvrny na Slunci. I když většina dětí už v planetáriu byla, určitě nelitovala. Výklad odborníků byl opravdu zajímavý a poutavý.

 

 

 


PRACOVNÍ ČINNOSTI V 8. TŘÍDÁCH
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-06-27 11:15:07

Náplň hodin pracovních činností v 8. třídách je podle ŠVP věnována vaření a práci na počítačích. Žáky musíme moc pochválit, jelikož nabídli vždy své výrobky k ochutnání a byly výborné. Na hodinách počítačů své postupy zpracovali a vytvořili kuchařku jako textový dokument nebo prezentaci. Tak si nechte chutnat.

Žákovská kuchařka 1

Žákovská kuchařka 2

Fotografie hotových pokrmů v naší fotogalerií


28. 5. 2018 - Den trifidů
Kdo vydal:       Kdy: 2018-06-04 11:39:53

Dnes jsme se vydali do městské knihovny ve Wonkově ulici. Na programu bylo plnění úkolů podle knihy Den trifidů (sci-fi). Plnili jsme tam různé úkoly, jako například najít knihu o přežití, nebo nakreslit věci, které bychom vzali s sebou, abychom přežili. Byli jsme rozděleni na tři týmy. Vtip byl v tom, že celé členstvo týmu bylo slepé (měli jsme na očích klapky) a jen vedoucí viděl. Ten také musel celou skupinu koordinovat. Navíc zde bylo „nebezpečí“ - trifidů, kteří žahali ty, kteří si před nimi nelehli na zem. A tak se občas strhla mela, když nějaký trifid zachřestil vedle nás - všichni jsme si okamžitě lehli na zem, abychom se zachránili. Někteří při lehání do něčeho narazili. Ale nakonec všechno dopadlo dobře - nikdo se nezabil ani nezranil. Akce stála za to.

Jonatan Potoček


22. 5. 2018 - Němčina nekouše
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-06-04 11:39:49

Dnes jsme měli na naší škole akci v německém jazyce. Na klasickou hodinu němčiny přišel lektor, se kterým jsme hráli různé hry. Cvičilo to náš postřeh a paměť. Celá akce měla název Němčina nekouše. Stálo to za to a doporučuji všem.

Jonatan Potoček


Zpestření hodin fyziky
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-06-04 11:36:54

Témata v hodinách fyziky nabízí prostor pro tvoření a pokusničení. Časová dotace hodin fyziky neumožňuje realizovat všechny podněty přímo ve škole. Vážíme si domácí aktivity některých žáků i podpory a pomoci jejich rodičů při plnění domácích, mnohdy dobrovolných, úkolů.  Jejich provedení vede k lepšímu pochopení učiva a vybízí k činnosti i další žáky. Snaha žáků nezůstává bez odměny.

 


Návštěva lékařské fakulty
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-05-28 18:32:19

Dne 22. května 2018 uskutečnila třída 4. B ZŠ Úprkova návštěvu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové na pozvání zahraničních studentů a studentek, kteří si vyzkoušeli komunikovat s dětmi v českém jazyce. Mladí studenti medicíny z různých koutů světa se s našimi žáky postupně seznamovali a děti se jim snažily porozumět, přestože pro některé z nich byla komunikace složitější, pro mediky je čeština mnohem těžším jazykem. Studenti medicíny pocházeli z některých evropských zemí, ale také třeba až s daleké Indie. Po chvílích dětských rozpaků a pro žáky nesrozumitelných povelů od studentů jako vzpažte nebo upažte, byla nakonec návštěva na Lékařské fakultě v Hradci Králové příjemná a zajímavá. Děti by si ji rády za rok opět zopakovaly. Poděkování patří paní Vrběcké, která návštěvu na půdě Univerzity Karlovy v Hradci Králové zprostředkovala.

                                                                                                 Gabriela Zaplatílková, tř. uč.


21. 5. 2018 - přednáška o alkoholu a cigaretách
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-05-23 18:12:21

Dnes jsme měli přednášku na téma alkohol a cigarety a závislost na nich. Přijela k nám paní z Rychnova nad Kněžnou z nízkoprahového klubu. Vyprávěla o tom, co dělá cigaretový dým v plících a že poškození plic dehtem, který dým uvolňuje, je nenávratné. Také mluvila a alkoholu a co dokáže způsobit. My, Česká republika, jsme první na světě v pití alkoholu. Přednáška byla velmi zajímavá a užitečná.


Škola jinak
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-05-17 20:24:03

Na projektovém dni ŠKOLA JINAK, který se v naší škole pravidelně opakuje, bylo i letos opravdu všechno jinak. Především se děti těší, jak se samy zaregistrují na počítači na dva dvouhodinové bloky s netradiční výukou. Protože si program většinou vybírají samy, pracují skvěle.  Počítají, malují, skládají, vyrábí, sportují a věříme, že přichází domů spokojené.

Fotky si můžete prohlédnout v naší fotogalerií.


Malá ukázka letošní keramiky
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-05-03 11:12:41

Více obrázků si můžete prohlédnout v naší fotogalerií.


Den Země
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-05-03 10:57:48

Ve čtvrtek 19. 4. navštívily k příležitosti Dne Země třídy 9. A a 9. B hradeckou malou vodní elektrárnu Hučák. Tato elektrárna byla postavena v roce 1909 a dodnes jsou její originální části plně funkční, např. generátory. Nejdříve jsme se posadili do kinosálu, kde nám byl promítnut několikaminutový dokument o elektřině, jejích pozitivech a negativech a jejích využitích. Po skončení dokumentu jsme dostali od paní učitelky Šrejtrové pracovní list s otázkami na téma energie. Během prohlídky Hučáku jsme se dozvěděli mnoho nových informací, a to jak o elektřině, tak i o vodní elektrárně Hučák. O Hučáku třeba to, že jeho pořizovací cena byla bez vodního práva skoro 1,5 miliónu Kč a že dnes by stavba takové elektrárny stála mnohonásobně více. Průvodci nás provedli jak vnitřní částí elektrárny, tak také místností s výukovými materiály a interaktivními výukovými hrami. Prohlídka královéhradecké malé vodní elektrárny Hučák se nám moc líbila a z akce jsme si odnesli mnoho nových poznatků. Těším se na další.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerií.

David Vošlajer a Jonatan Potoček


EKOŠKOLA
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-04-21 22:21:31

Co je nového?

Letos jsme odstartovali téma Jídlo. Nejprve nás čeká opět analýza současného stavu. Chceme to zkusit formou anket, takže se můžete zapojit všichni. Každý měsíc se objeví nová anketa. Tu první žáci Ekoparlamentu zaměřili na jídlo obecně a školní jídelnu. Pomůžete nám vyzkoumat, jak jsme na tom s jídlem? Anketa je dostupná zde a nebo v záložce Ekoškola / Ankety Ekoškoly.


19. 3. 2018 - Olympiáda Nj krajské kolo
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-04-05 23:25:15

Tohoto data se na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu (PSJG) konalo krajské kolo olympiády v němčině. Byly zde tři kategorie - II.A, II.B a II.C. V kategorii II.A, kde soutěžilo šest soutěžících, jsem byl i já a Eliška Freibauerová. Podařilo se mi probojovat na třetí místo a Elišce na páté. Akce byla skvělá a těším se na další rok, až tam zase přijdu.

Jonatan Potoček


20. 3. 2018 - Návštěva Jiřího Tkadlčíka
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-04-05 23:24:36

Dnes k nám do školy přijel druhý nejsilnější muž na světě a nejsilnější muž v Evropě - strongman Jiří Tkadlčík. Zvedá činky o ohromné váze a dělá podobné kousky. Největší váha, kterou zvedl do tzv. mrtvého tahu, je 400 kg. Také je o něm známo, že utáhl třicetitunový kamion. Měl v malé tělocvičně přednášku o své činnosti a také jak se k ní dostal. Také zvedal před námi činky. Jednou rukou vyzvedl osmdesát kilo nad hlavu. Takové výkony mnohé z nás ohromily. Nakonec jsme se s ním vyfotili. Akce stála za to a doporučuji ji všem.

Jonatan Potoček


Přespávání Ekoparlamentu
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-03-08 20:54:47

V únoru se členové Ekoparlamentu domluvili na společném přespávání ve škole. To proběhlo z 2. 3 na 3. 3. 2018. A co jsme zde dělali?

Nejprve jsme se na společnou práci nastavili tmelícími aktivitami a potom jsme se rozdělili podle jednotlivých oblastí Ekoškoly, na kterých jsme pracovali i v minulých letech. Společně jsme se zamysleli a sepsali, co už v jednotlivých oblastech máme, na co jsme pyšní. Se zamračenými smajlíky jsme také doplnili, co naopak bychom ještě mohli zlepšit a co nám kde chybí. Toto jsme zvládli se všemi 4 oblastmi – Voda, Opady, Prostředí školy, Energie.

V sobotu ráno jsme se věnovali tématu, které jsme přibrali letos nově – a to Jídlo. Zde jsme provedli takovou slovní analýzu, co máme, co se líbí, a co na druhou stranu ne. Vyplynula z toho anketa, která se brzy objeví na stránkách školy. Z té také vyjdeme při tvorbě pánu činnosti, kterým se budeme zabývat na dalších schůzkách.

Během následujících školních dní žáci seznámili ostatní spolužáky s tím, co vytvořili tak, že obešli s plakáty všechny třídy a doplnili ještě náměty od spolužáků. Zároveň na úterní poradě pedagogických pracovníků sdělili a předvedli analýzu jim, no a učitelé a asistenti také přispěli svými nápady.

Kdo myslíte, že doplňoval a přispíval více – žáci nebo učitelé?

Fotky si můžete prohlédnout v naší fotogalerií.


Deváťáci na středních školách
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-03-08 20:45:44

Během měsíců leden a únor se naši žáci z 9. ročníků byli inspirovat na hradeckých středních školách. Formou exkurze a krátkého programu navštívili Obchodní akademii Hradec Králové a Střední hotelovou školu Hradec Králové. Na obou školách získali informace o studijních oborech, o přijímacích zkouškách a další pro ně v současné době prospěšné vědomosti. Na hotelové škole se navíc zúčastnili barmanského minikurzu a každý si namíchal koktejl dle svých představ.

Fotky jsou k dispozici v naší fotogalerií.


Náhled na kroužek Parkouru p. uč. Hladíka
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-03-05 20:41:22


Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   321-340   341-360   361-380   381-400