Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   321-340   341-360   
16. 5. 2017 - Škola jinak
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-05-22 11:10:28

Dne 16. 5. 2017 na škole proběhla akce zvaná ,,Škola jinak“. Každý učitel si vybral nějaké téma, například Železnice, Lov potvor nebo jiné. Vyučování bylo rozděleno do dvou bloků. První blok trval od osmi hodin do půl desáté a druhý od deseti do jedenácti čtyřiceti. Každý žák se přihlásil na seminář, na jaký chtěl. Šel jsem na první seminář do 6. B, kde bylo téma Železnice. Dozvěděl jsem se spoustu nových věcí, co jsem nevěděl. Jako druhý blok jsem si vybral Svět nevidomých. Tam jsme poslepu zkoušeli různé věci, například skládat šipku nebo chodit se slepeckou holí poslepu. Den jsem si užil a byl bych rád, kdyby se akce ,,Škola jinak“ opakovala častěji.

Jonatan Potoček, 8.B


EXKURZE 9. TŘÍD
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-05-22 11:08:30

Ve středu 3. 5. 2017 uzavřeli žáci 9. tříd učivo radioaktivita a radioaktivní prvky z hodin chemie a fyziky návštěvou ÚJV ŘEŽ- tedy centra jaderného výzkumu nedaleko Prahy. Bezpečnostní opatření pro vstup byla mohutná, někteří žáci obdrželi dozimetry pro kontrolu a po vyfasování pláštíků jsme se už mohli jít podívat na reaktor. Musíme pochválit opět Jakuba Kopeckého, který bravurně odpovídal na všetečné otázky našeho průvodce, už mu nabízeli místo. My jsme fotit nemohli, ale asi takhle jsme sledovali výklad u palivového článku a nakukovali do reaktoru.


Terénní kurz Běleč
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-05-22 11:03:36

I v letošním roce se uskutečnil tradiční kurz v Bělči.

Žáci od šestého do devátého ročníku se zdokonalovali ve svých přírodovědných znalostech. Lovili jsme bezobratlé živočichy, pozorovali ptáky, poznávali rostliny. Zbyl čas i na loďky a další sporty. Nechyběl ani celodenní výlet do Litic a na Potštejn. Po celou dobu  pracovali žáci na svých projektech, které  prezentovali poslední den.  Všichni se moc snažilli.

Za rok zase v Bělči …


PŘÍRODOVĚDNÉ SOUTĚŽE
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-05-22 11:01:59

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

V únoru proběhla školní kola biologické olympiády, ze kterých postoupili nejlepší do kola okresního.

Štěpán Veselský ze 6.B postoupil  i do kola krajského. To proběhne 25.5.2017.

 

ZLATÝ LIST

19.4.proběhlo místní kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. Za naši školu tvořili družstvo žáci šestých ročníků: Veselský, Kantor, Eliášová, Potoček, Hůlek a Pásler. Podařilo se jim zvítězit a postoupili na krajské kolo do Dětenic.  Tady nečekaly na účastníky jen soutěže, ale i trocha sportu, pozorování Slunce i noční oblohy, beseda s ornitologem a noční odchyt hmyzu. Naše družstvo se umístilo na krásném třetím místě.

 


Škola jinak
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-05-22 10:54:26

V úterý 16. 5. se děti učily podle úplně jiného rozvrhu, než na který byly celý rok zvyklé. Vybraly si z nabídky nových předmětů a zavítaly k jiným vyučujícím. Dva dvouhodinové bloky si všichni určitě užili a zklamaní nebyli. V dílnách se vyráběly lávové lampy, rovnoramenné váhy, lupy nebo vodováhy. Kéž bychom mohli kutit, sportovat, péci, básnit …  celý rok.

Album ke Škole jinak je v naší fotogalerií.


JARNÍ PIŠKVORKOVÝ TURNAJ
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-05-22 10:26:15

V pátek 12. 5. 2017 se ti největší nadšenci sešli v učebně Přírodopisu, aby změřili síly v piškvorkovém turnaji. Menší počet účastníků ještě umocnil napětí, až z koleček a křížků přecházel zrak. Na stupních vítězů stanuli Filip Červinka (2.B), Šimon Prouza (7.A) a pan učitel Tomáš Hornik. Uvidíme, zda se jim zase na podzim podaří svá vítězství obhájit.


Hrou proti AIDS
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-05-22 10:27:52

V pátek 12. 5. jsme se zúčastnili akce Hrou proti AIDS. Akce byla pořádána na Střední zdravotnické škole jejími studenty. Ti si pro nás připravili pět stanovišť. Ze začátku jsme byli rozdělení do skupin. Jako skupina jsme obcházeli jednotlivá stanoviště a získávali body - ne za vědomosti, ale za snahu. Na jednom jsme byli poučení o všemožných typech ochrany proti otěhotnění, na dalším jsme zodpovídali otázky, ať už vědomostní či trochu víc osobní. Dalším úkolem bylo dramaticky znázornit pojmy související nejen s nemocí AIDS, ale celkově s milostným životem. Také jsme vytvořili příběh člověka, který zjistil, že má AIDS, a musí se tomu přizpůsobit. Na posledním stanovišti jsme museli určit, které situace jsou bezpečné, kdy je riziko přenosu viru a kdy je přenos stoprocentní. Akce se nám moc líbila, studenti byli vstřícní, dozvěděli jsme se nové, anebo si zopakovali již známé informace o tomto viru, i o nemoci, která z něj vzniká.

Příspěvek žáka k této akci:

Dne 12.5.2017 se žáci 8.B a 9.A zúčastnili akce Hrou proti AIDS. Obě třídy se ráno sešly před Zdravotní školou v Hradci Králové. Poté se vydaly dovnitř, kde je čekala akce. Žáci byli rozděleni do pěti skupin. Následně je čekalo pět stanovišť, kde dělali například pantomimu nebo házeli kostkou a plnili úkoly. Po akci se šli obě třídy projít do Jiráskových sadů. Akce se všem žákům moc líbila a rádi si ji zopakují i příští rok.

Filip Píše, 8.B


10. 5. 2017 - návštěva soudkyně ve škole
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-05-13 22:44:28

Dnes nás (třídu 8.A a 8.B) navštívila paní soudkyně z Krajského soudu v Hradci Králové. Měli jsme v naší třídě 8. B přednášku o tom, jak to na soudech chodí a jaká je soustava soudů. A tak jsme se například mimo jiné dozvěděli, že Nejvyšší soud v ČR sídli v Brně. Pod něho spadají dva vrchní soudy, pod ně krajské soudy, kterých je v ČR osm a potom okresní soudy. Mimo soustavu stojí Nejvyšší správní soud a Ústavní soud. Paní soudkyně nám řekla, že pracuje na insolvenci, tedy soudí ty, co mají problém s oddlužením. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací a těším se na další, pokud bude, přednášku.

Jonatan Potoček, 8.B


Německá soutěž v Pardubicích
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-05-13 18:41:36

Am 5.April 2017 fahre ich nach Pardubitz mit meiner Deutschlehrerin Jiřina Šmídová zu Deutsch Wettbewerb. Ich lese zwei Seiten aus dem Buch ,,Momo". Ich bin an der vierten Platz. Es ist nicht schwer, aber die Konkurenz ist groß. Ich bin zufrieden mit meinem Ergebnis. Deutsch ist nicht das schönste, aber es ist wichtig. Sprecht so viel wie es möglich!

 

5.dubna 2017 jsem jela do Pardubic s paní učitelkou Šmídovou na německou soutěž. Četla jsem dvě stránky z knížky ,,Momo". Umístila jsem se na čtvrtém místě. Není to těžké, avšak konkurence je veliká. Jsem spokojená s mým výsledkem. Němčina není nejhezčí, ale je důležitá. Mluvte tak moc, jak jen můžete!

Viky Nováková


Fyzikální olympiáda
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-05-13 22:48:57

Jako první postoupil do krajského kola fyzikální olympiády JAKUB KOPECKÝ z 9.A. I tady si vedl velmi dobře. Bodové zisky soupeřů jsou velmi těsné. Velká gratulace za výborné umístění.

A máme i postupující do okresního kola ARCHIMEDIÁDY – tedy fyzikální soutěže pro žáky 7. tříd. Budeme Aničce Šolcové a Vojtovi Barešovi držet palce.

 


UŽIJTE SI 8. PLES ZŠ ÚPRKOVA JEŠTĚ JEDNOU :-)
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-04-29 22:51:36


21. 4. 2017 - návštěva čistírny odpadních vod ve Vysoké nad Labem
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-04-29 22:40:06

Tento den jsme na Den země navštívili čistírnu odpadních vod ve Vysoké nad Labem. Jely tam obě osmé třídy. 8. A na kolech, 8. B autobusem. Když jsme tam přijeli, přivítal nás tam zaměstnanec čističky a provedl nás celou čističkou. Vyprávěl, že čistička byla vystavěna za období komunismu, kdy se počítalo s obrovským rozvojem Hradce Králové, a tak čistička byla postavena tak, aby dokázala odpadní vodu z celého Hradec bez problémů vyčistit. Hradec se nerozvinul tak jak bylo plánováno (v plánu bylo kolem 200 000 obyvatel), takže tak velká čistička byla trochu naddimenzována. V tuto chvíli je ale připravena i na větší nápor odpadních vod. Součástí čističky je také bioplynová stanice. Ve velkých nádržích je usazen kal, ze kterého se získává tzv. bioplyn, který se dál čistí, spaluje a získává se teplo a elektřina. Na závěr jsme se vyfotili. I když v čističce byl trochu zápach, návštěva stála za to.

Jonatan Potoček, 8.B


VÍTE, K ČEMU SLOUŽÍ ELEKTROSKOP?
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-04-29 22:39:26

My žáci 8. A třídy už to víme. Na hodině fyziky jsme si elektroskop vyráběli. Je to přístroj, jenž slouží k měření elektrického náboje. Na výrobu jsme si měli přinést modelínu, alobal, PET lahev a nějaký vodivý drát, který ovšem většina žáků naší třídy neměla, a tak nám paní učitelka v učebně fyziky drát dala. Při výrobě elektroskopu jsme postupovali takto: nejdříve jsme rozdělili PET lahev na dva kusy – vrchní, jež byla k výrobě potřeba, a spodní, jež jsme nepotřebovali. Poté jsme udělali do víčka lahve díru, a to tak širokou, aby jí prošel vodivý drát. Drát jsme kleštěmi ohnuli tak, aby byl na horním konci zatočen do tvaru kružnice nebo oválu a na spodním do tvaru písmene U. Drát jsme na víčko přichytili kouskem modelíny. Malý kus alobalu jsme zavěsili do ohnuté spodní části drátu. Tím byl náš elektroskop hotov a my jsme mohli přejít na samotný pokus. Zelektrovali jsme pravítko a to jsme přiložili na horní část našeho elektroskopu. Pokud bylo těleso opravdu nabité, zavěšený alobal se začal hýbat. Některým žákům fungoval vyrobený elektroskop výborně, některým méně – každopádně jsme si hodinu užili a všichni přítomní byli za vyrobený elektroskop odměněni jedničkou.

Fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerií.

                                                                                                       David Vošlajer 8. A


Uklízeli jsme svět
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-04-29 22:47:24

Uklízeli jsme svět

Dne 18. dubna 2017 jsme s našimi žáky vyrazili uklízet svět. V našich podmínkách to znamená břehy Orlice a slepých ramen v okolí naší školy v části města Malšovice. Nakonec se postupně zúčastnily téměř všechny třídy. Nasbírali jsme 50 plných pytlů odpadků a našli celou řadu zajímavých věcí. Televizi, 3 zánovní klávesnice k PC, mikrovlnku, sedadlo z auta, příbytky bezdomovců, které jsme neuklízeli, neboť domácí měli naklizeno, postupně bychom dali dohromady tak 3 kompletní sady oblečení i s botami, spoustu skleněných i plastových lahví a jiné odpadky. Nashromážděné pytle potom ještě ten den odvezla firma Marius Pedersen. Celá akce proběhla ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a firmou Veolia.

Fotky z této události si můžete prohlédnout v naší fotogalerií.


31. 3. 2017 - Deutsch an der Uni
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-04-25 03:10:02

Tento den jsme byli na zdejší univerzitě, kde byla německá akce nazvaná Deutsch an der Uni. Přišlo sem několik tříd z různých škol. Potom nás rozřazovali, takže každý byl v jiné skupině. Skupiny se samy pojmenovaly a dostaly tzv. Lauftpass, do kterého se zaznamenávaly body, které jsme získali na určitém stanovišti. Bylo zde 21 stanovišť. Na každém stanovišti jsme měli splnit určitý úkol. Například na jednom stanovišti jsme v knihovně hledali jednu německou knížku. Na dalším jsme odpovídali na různé otázky, na jiném jsme chodili poslepu a tak dále. Akce trvala tři a půl hodiny, potom se všechny skupiny sešly a nastalo vyhlášení výsledků. Akce stála za to a rád bych šel na ni znova. Jsem rád, že se konají takové akce u nás ve městě.

Jonatan Potoček, 8.B


Tajný život měst
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-04-03 18:39:31

Žáci naší školy, konkrétně devátých ročníků, se zapojili do projektu „Tajný život města“. Cílem tohoto projektu je mapování biodiverzity v Hradci Králové a jeho okolí. Vlastně zaplňujeme aplikaci PlantNet fotkami rostlin, učíme se je určovat česky i latinsky (aplikace ještě nemá český překlad názvů rostlin). Tato aplikace je k dispozici na iPhonech, androidech, iPadech a ostatních chytrých zařízeních a až ji zaplníme daty, bude sloužit k tomu, že když někde v přírodě objevíte neznámou rostlinu, vyfotíte ji, tak tato aplikace ji určí, zařadí do systému, přepne na informace na Wikipedii a podobně. Zatím jsme se účastnili semináře pro žáky, kde jsme se učili pracovat s tablety a touto aplikací, nyní nás čeká samotný terénní výzkum, focení a určování rostlin. Další informace o projektu naleznete na http://tajnyzivotmesta.cz/ a informace  fotky z našeho výzkumu budou doplněny.

Fotky z této akce jsou ke zhlédnutí v naší fotogalerií.


Naši žáci v Planetě Yó
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-04-03 18:34:30

Dne 17. 3. se zástupci Ekoparlamentu naší školy podíleli na natáčení zábavného pořadu pro děti – Planeta Yó. Na toto natáčení jsme byli pozváni coby účastníci soutěže Zlatý Oříšek. Do  České televize na Kavčích Horách, kde nás čekalo samotné natáčení, jsme cestovali vlakem a metrem. V televizním studiu jsme se rozsadili na krátery Planety Yó a odpovídali na otázky moderátorů o tom, co děláme, co se nám daří. Jak nám to šlo, se můžete všichni podívat 10. 4. odpoledne (16:00) na ČTD.

Celý výlet se nám velmi vydařil, ještě zbyl čas zastavit se  v  Hamleys - největším hračkářství  v ČR .

Cesta zpět byla dlouhá, ale všichni jsme se, sice unavení, ale šťastní vrátili domů.

 

Za Ekoparlament   Denisa Zdeňka Horákova a Adéla Černohousová

Fotografie jsou k dispozici v naší fotogalerií.


JAKUB KOPECKÝ UČITELEM
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-03-28 17:31:37

Svoji oblibu předmětu fyzika dokázal Jakub zúročit prvním místem v okresním kole fyzikální olympiády. Už dříve však byl schopen přednášet u žáků v osmých třídách na téma spalovací motory. V loňském roce si připravil hodinu s nákresy motorů na tabuli, letos zaujal spolužáky perfektní prezentací, kterou doplnil naprosto plynulým výkladem. Škoda, že nám odchází.


FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-03-28 17:27:48

Ve čtvrtek 23. 3. 2017 proběhlo na ZŠ Milady Horákové okresní kolo fyzikální olympiády, do kterého postoupil z naší školy JAKUB KOPECKÝ z 9. A. Školní kolo totiž zvládnul naprosto perfektně a to se nakonec ukázalo i v okresním kole. Úspěšným řešitelem okresního kola, kde se boduje každá úloha 10ti body, se stane ten, kdo vyřeší alespoň dvě úlohy s bodovým hodnocením alespoň 5 bodů a dosáhne přitom nejmenšího počtu celkem 14. bodů. Velká gratulace pro Jakuba. Výsledková listina ukazuje, že zvládnul na jedničku i okresní kolo.

 


ÚHLŠD 2017
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-03-23 12:15:15

Během února a března se konala v ŠD Úprkova hokejová liga ve stolním hokeji. Účast byla opět velice hojná. Hrálo se na dvě skupiny po 18 týmech. Ve skupině 1 bylo 18 chlapců z 1.tříd. Ve skupině 2 bylo 15 chlapců a 3 děvčata z 2.-4.tříd.

Základní kola a play off se hrála na "klasickém" stolním hokeji od firmy Chemoplast a finále na světově proslulém stolním hokeji značky STIGA.

Rozhodčím ve finálním zápase byl Jakub Vinklář, který za námi přijel ze sportovního klubu ledního hokeje v Třebechovicích pod Orebem, kde je brankářem. Přivezl s sebou i svou výstroj, kterou si děti mohly vyzkoušet.

Fandilo se, povzbuzovalo, nervozita by se dala krájet, až jsme se dočkali výherců.

 

Výsledky ÚHL ŠD 2017

SKUPINA 1

1.místo-Štěpán Hlávko

2.místo-Václav Ježek

3.místo-David Krám

4.místo-Jonáš Janků

 

SKUPINA 2

1.místo-Vladimír Chudoba

2.místo-Ondřej Lachman

3.místo-Dominik Kamenický

4.místo-Filip Gilar

 

Nejlepším brankářem se stal Dominik Kamenický, který v základním kole měl čistý štít.

Všem zúčastněným děkujeme a výhercům gratulujeme.

Fotky si můžete prohlédnout zde.

 

Vychovatelky ŠD


Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   321-340   341-360