Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   321-340   341-360   361-380   381-400   
26.6. Výlet k Biřičce
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-07-12 19:17:37

Biřička je rybník za Novým Hradcem Králové. Obě osmé třídy (8. A a 8. B) jsme se tam vydaly. Kdo chtěl, mohl se vykoupat. Potom jsme tam hráli přehazovanou a další hry. Strávili jsme tam dopoledne a potom jsme šli do školy. Akce byla super a těším se na další.

Jonatan Potoček


23. 6. 2017 - Ochrana člověka za mimořádných událostí
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-07-12 19:17:54

Tato akce probíhá na konci každého školního roku. Žáci by si měli zapamatovat, co dělat v případě např. požáru nebo povodně. Akce jako vždy začíná planým poplachem a evakuací školy. Tento rok jsme po evakuaci šli do velké tělocvičny, kde nám studenti ze zdravotní školy ukazovali a říkali, co máme dělat v případě, když uvidíme někoho ležet v bezvědomí na chodníku. Akce byla poučná a užitečná a odnesl jsem si spoustu nových vědomostí.

Jonatan Potoček


22. 6. 2017 - Hrajeme si hlavou
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-07-12 19:18:05

Tato akce se pořádá každý rok. Tento rok jsme se na ni vydali. Konala se u Univerzity Hradec Králové. Bylo zde mnoho stánků s různým i fyzikálními i chemickými pokusy. Nechyběly také stánky s hlavolamy - byly tam například různé druhy Rubikovy kostky a všelijaké skládačky. Mohli jsme také vidět ohnivé tornádo nebo pokusy s oxidem uhličitým. Za splnění různých úkolů jsme dostávali tzv. hlavouny, za které jsme si potom mohli koupit např. píšťalku nebo další drobnosti. Akce byla super a těším se na další.

Jonatan Potoček


FANDILI JSME MAĎARSKU
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-06-26 15:50:09

ME v basketbale v neděli vyvrcholilo finálovými zápasy. Do Prahy se neprobojoval ani český tým, ani náš adoptivní tým Maďarska. Fandili jsme poctivě, na postup do Prahy to nestačilo. Může nás těšit pouze to, že česká reprezentace porazila vlastně mistryně – hráčky Španělska. Pořadatelsky se Hradec určitě zhostil akce na jedničku. Hymna mistrovství byla jistě povedená, maskot???

Hymna je k dispozici na Youtube.

Věříme, že jsme vzbudili v našich fanoušcích basketbalové srdíčko a že třeba některé uvidíme na příštích akcích.

A jak jsme fandili? Podívejte se do naší fotogalerie.


Výlet do Tater
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-06-14 16:52:14

Dne 9.6.2017 ve 4:00 nasedli do autobusu třídy 8.A a 8.B. Jako dozor s námi jelo pár učitelů, pan školník a pan Hruška. Jeli jsme na výlet do Tater. Jakmile jsme dorazili, šli jsme na oběd. Po obědě jsme vyrazili na první a zároveň nejnáročnější výlet. Vydali jsme se na Skalnaté pleso. Na druhý den byla špatná předpověď, takže jsme šli na výlet jen dopoledne. Tentokrát bylo naším cílem Štrbské pleso. Vrátili jsme se po obědě a pak jsme měli volnou zábavu. Sraz jsme měli až navečer a to jsme šli na procházku po okolí. Poslední den jsme šli na výlet do Belianské jeskyně. Vrátili jsme se do hotelu na oběd, a poté jsme jeli zpět do Hradce Králové. Výlet jsme si všichni moc užili.

 

Daniela Špačková,8.B


Olympiáda základních škol
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-06-14 16:51:08

Dne 7.června 2017 se uskutečnila Olympiáda v Hradci Králové pro druhý stupeň základních škol. Z naší školy bylo hojné zastoupení talentovaných žáků a žáček. Díky tomu i naše škola vyhrála 5 medailí. Bronzové, stříbrné a dokonce i jednu zlatou. Závodníci si hry náramně užívali a díky vydařenému počasí se požitek ještě o stupeň zlepšil. Za rok se těšíme na další ročník her a do té doby budeme vše pilně zlepšovat, abychom si přivezli o pár medailí víc.

Eliška Freibauerová 8.B a Veronika Eliášová 8.A


Wanderweg in Königgrätz
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-06-12 11:00:23

V pátek, 2.6. 2017, jsme s panem učitelem Varhaníkem a paní učitelkou Šmídovou vyrazili na německou procházku po Hradci se skupinou konverzace v německém jazyce z osmé třídy.

Nejprve jsme si museli vytvořit skupinky a připravit pár německých vět o nějaké Hradecké památce, kterou jsme si vybrali, a naši ochotní učitelé nám s tím pomohli.  A pak jsme se vydali na cestu. Prohlédli jsme si naše nejvýznamnější památky a dozvěděli se o nich něco v němčině. Od Malého náměstí po Muzeum. 

Na závěr jsme dokonce za odměnu dostali zmrzlinu.

Das machte uns Spaß :)

Vilém Brouček,9.A


Den dětí 1.6.2017
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-06-12 10:58:31

Prvního června se slaví mezinárodní den dětí. I my ve škole jsme jej oslavili. Nejdříve proběhl běh kolem Orlice a potom pro 6. a 7. třídy turnaj ve přehazované a pro 8. a 9. třídy turnaj ve florbalu.

            V běhu kolem Orlice byl zlomen i rekord školy - trať dlouhá 1 324 metrů byla zaběhnuta za 4 minuty 14 vteřin. Tohoto rekordu dosáhl Filip Píše z 8. B.

            Po běhu proběhly turnaje. Turnaj v přehazované se odehrál na venkovním hřišti nazvaném „klec“ a turnaj ve florbalu ve velké tělocvičně.

            O průběhu přehazované toho moc nevím, ale výsledky turnaje ve florbalu jsou takovéto: Na prvním místě byla 8. B, na druhém 9. B, na třetím 9. A a na čtvrtém 8. A. Den dětí jsme si užili a těším se na další.

Jonatan Potoček, 8.B


16. 5. 2017 - Škola jinak
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-05-22 11:10:28

Dne 16. 5. 2017 na škole proběhla akce zvaná ,,Škola jinak“. Každý učitel si vybral nějaké téma, například Železnice, Lov potvor nebo jiné. Vyučování bylo rozděleno do dvou bloků. První blok trval od osmi hodin do půl desáté a druhý od deseti do jedenácti čtyřiceti. Každý žák se přihlásil na seminář, na jaký chtěl. Šel jsem na první seminář do 6. B, kde bylo téma Železnice. Dozvěděl jsem se spoustu nových věcí, co jsem nevěděl. Jako druhý blok jsem si vybral Svět nevidomých. Tam jsme poslepu zkoušeli různé věci, například skládat šipku nebo chodit se slepeckou holí poslepu. Den jsem si užil a byl bych rád, kdyby se akce ,,Škola jinak“ opakovala častěji.

Jonatan Potoček, 8.B


EXKURZE 9. TŘÍD
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-05-22 11:08:30

Ve středu 3. 5. 2017 uzavřeli žáci 9. tříd učivo radioaktivita a radioaktivní prvky z hodin chemie a fyziky návštěvou ÚJV ŘEŽ- tedy centra jaderného výzkumu nedaleko Prahy. Bezpečnostní opatření pro vstup byla mohutná, někteří žáci obdrželi dozimetry pro kontrolu a po vyfasování pláštíků jsme se už mohli jít podívat na reaktor. Musíme pochválit opět Jakuba Kopeckého, který bravurně odpovídal na všetečné otázky našeho průvodce, už mu nabízeli místo. My jsme fotit nemohli, ale asi takhle jsme sledovali výklad u palivového článku a nakukovali do reaktoru.


Terénní kurz Běleč
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-05-22 11:03:36

I v letošním roce se uskutečnil tradiční kurz v Bělči.

Žáci od šestého do devátého ročníku se zdokonalovali ve svých přírodovědných znalostech. Lovili jsme bezobratlé živočichy, pozorovali ptáky, poznávali rostliny. Zbyl čas i na loďky a další sporty. Nechyběl ani celodenní výlet do Litic a na Potštejn. Po celou dobu  pracovali žáci na svých projektech, které  prezentovali poslední den.  Všichni se moc snažilli.

Za rok zase v Bělči …


PŘÍRODOVĚDNÉ SOUTĚŽE
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-05-22 11:01:59

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

V únoru proběhla školní kola biologické olympiády, ze kterých postoupili nejlepší do kola okresního.

Štěpán Veselský ze 6.B postoupil  i do kola krajského. To proběhne 25.5.2017.

 

ZLATÝ LIST

19.4.proběhlo místní kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. Za naši školu tvořili družstvo žáci šestých ročníků: Veselský, Kantor, Eliášová, Potoček, Hůlek a Pásler. Podařilo se jim zvítězit a postoupili na krajské kolo do Dětenic.  Tady nečekaly na účastníky jen soutěže, ale i trocha sportu, pozorování Slunce i noční oblohy, beseda s ornitologem a noční odchyt hmyzu. Naše družstvo se umístilo na krásném třetím místě.

 


Škola jinak
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-05-22 10:54:26

V úterý 16. 5. se děti učily podle úplně jiného rozvrhu, než na který byly celý rok zvyklé. Vybraly si z nabídky nových předmětů a zavítaly k jiným vyučujícím. Dva dvouhodinové bloky si všichni určitě užili a zklamaní nebyli. V dílnách se vyráběly lávové lampy, rovnoramenné váhy, lupy nebo vodováhy. Kéž bychom mohli kutit, sportovat, péci, básnit …  celý rok.

Album ke Škole jinak je v naší fotogalerií.


JARNÍ PIŠKVORKOVÝ TURNAJ
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-05-22 10:26:15

V pátek 12. 5. 2017 se ti největší nadšenci sešli v učebně Přírodopisu, aby změřili síly v piškvorkovém turnaji. Menší počet účastníků ještě umocnil napětí, až z koleček a křížků přecházel zrak. Na stupních vítězů stanuli Filip Červinka (2.B), Šimon Prouza (7.A) a pan učitel Tomáš Hornik. Uvidíme, zda se jim zase na podzim podaří svá vítězství obhájit.


Hrou proti AIDS
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-05-22 10:27:52

V pátek 12. 5. jsme se zúčastnili akce Hrou proti AIDS. Akce byla pořádána na Střední zdravotnické škole jejími studenty. Ti si pro nás připravili pět stanovišť. Ze začátku jsme byli rozdělení do skupin. Jako skupina jsme obcházeli jednotlivá stanoviště a získávali body - ne za vědomosti, ale za snahu. Na jednom jsme byli poučení o všemožných typech ochrany proti otěhotnění, na dalším jsme zodpovídali otázky, ať už vědomostní či trochu víc osobní. Dalším úkolem bylo dramaticky znázornit pojmy související nejen s nemocí AIDS, ale celkově s milostným životem. Také jsme vytvořili příběh člověka, který zjistil, že má AIDS, a musí se tomu přizpůsobit. Na posledním stanovišti jsme museli určit, které situace jsou bezpečné, kdy je riziko přenosu viru a kdy je přenos stoprocentní. Akce se nám moc líbila, studenti byli vstřícní, dozvěděli jsme se nové, anebo si zopakovali již známé informace o tomto viru, i o nemoci, která z něj vzniká.

Příspěvek žáka k této akci:

Dne 12.5.2017 se žáci 8.B a 9.A zúčastnili akce Hrou proti AIDS. Obě třídy se ráno sešly před Zdravotní školou v Hradci Králové. Poté se vydaly dovnitř, kde je čekala akce. Žáci byli rozděleni do pěti skupin. Následně je čekalo pět stanovišť, kde dělali například pantomimu nebo házeli kostkou a plnili úkoly. Po akci se šli obě třídy projít do Jiráskových sadů. Akce se všem žákům moc líbila a rádi si ji zopakují i příští rok.

Filip Píše, 8.B


10. 5. 2017 - návštěva soudkyně ve škole
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-05-13 22:44:28

Dnes nás (třídu 8.A a 8.B) navštívila paní soudkyně z Krajského soudu v Hradci Králové. Měli jsme v naší třídě 8. B přednášku o tom, jak to na soudech chodí a jaká je soustava soudů. A tak jsme se například mimo jiné dozvěděli, že Nejvyšší soud v ČR sídli v Brně. Pod něho spadají dva vrchní soudy, pod ně krajské soudy, kterých je v ČR osm a potom okresní soudy. Mimo soustavu stojí Nejvyšší správní soud a Ústavní soud. Paní soudkyně nám řekla, že pracuje na insolvenci, tedy soudí ty, co mají problém s oddlužením. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací a těším se na další, pokud bude, přednášku.

Jonatan Potoček, 8.B


Německá soutěž v Pardubicích
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-05-13 18:41:36

Am 5.April 2017 fahre ich nach Pardubitz mit meiner Deutschlehrerin Jiřina Šmídová zu Deutsch Wettbewerb. Ich lese zwei Seiten aus dem Buch ,,Momo". Ich bin an der vierten Platz. Es ist nicht schwer, aber die Konkurenz ist groß. Ich bin zufrieden mit meinem Ergebnis. Deutsch ist nicht das schönste, aber es ist wichtig. Sprecht so viel wie es möglich!

 

5.dubna 2017 jsem jela do Pardubic s paní učitelkou Šmídovou na německou soutěž. Četla jsem dvě stránky z knížky ,,Momo". Umístila jsem se na čtvrtém místě. Není to těžké, avšak konkurence je veliká. Jsem spokojená s mým výsledkem. Němčina není nejhezčí, ale je důležitá. Mluvte tak moc, jak jen můžete!

Viky Nováková


Fyzikální olympiáda
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-05-13 22:48:57

Jako první postoupil do krajského kola fyzikální olympiády JAKUB KOPECKÝ z 9.A. I tady si vedl velmi dobře. Bodové zisky soupeřů jsou velmi těsné. Velká gratulace za výborné umístění.

A máme i postupující do okresního kola ARCHIMEDIÁDY – tedy fyzikální soutěže pro žáky 7. tříd. Budeme Aničce Šolcové a Vojtovi Barešovi držet palce.

 


UŽIJTE SI 8. PLES ZŠ ÚPRKOVA JEŠTĚ JEDNOU :-)
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-04-29 22:51:36


21. 4. 2017 - návštěva čistírny odpadních vod ve Vysoké nad Labem
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2017-04-29 22:40:06

Tento den jsme na Den země navštívili čistírnu odpadních vod ve Vysoké nad Labem. Jely tam obě osmé třídy. 8. A na kolech, 8. B autobusem. Když jsme tam přijeli, přivítal nás tam zaměstnanec čističky a provedl nás celou čističkou. Vyprávěl, že čistička byla vystavěna za období komunismu, kdy se počítalo s obrovským rozvojem Hradce Králové, a tak čistička byla postavena tak, aby dokázala odpadní vodu z celého Hradec bez problémů vyčistit. Hradec se nerozvinul tak jak bylo plánováno (v plánu bylo kolem 200 000 obyvatel), takže tak velká čistička byla trochu naddimenzována. V tuto chvíli je ale připravena i na větší nápor odpadních vod. Součástí čističky je také bioplynová stanice. Ve velkých nádržích je usazen kal, ze kterého se získává tzv. bioplyn, který se dál čistí, spaluje a získává se teplo a elektřina. Na závěr jsme se vyfotili. I když v čističce byl trochu zápach, návštěva stála za to.

Jonatan Potoček, 8.B


Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   321-340   341-360   361-380   381-400