Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   321-340   341-360   
Laboratorní práce z fyziky
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-06-23 22:53:08

V závěru roku se finišuje na všech frontách. V hodinách fyziky jsme se věnovali v 6. třídách magnetickým vlastnostem a v rámci laboratorní práce jsme zkoumali, jak asi vypadá silové pole v okolí různých magnetů. Mnohým skupinám se podařilo vykreslit obrazce pilin opravdu pěkně. Věřím, že si zajímavé poznatky o magnetech ponesou děti dál.

Fotky jsou k dispozici v naší fotogalerií.


Hrajeme si hlavou
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-06-22 17:34:38

Katedra fyziky Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Hradec Králové letos už po deváté připravila na nábřeží pro všechny kolemjdoucí spousty stánků se zajímavými pokusy. Vyrazili jsme tam se žáky 7. tříd, abychom se přesvědčili, že už toho z fyziky známe dost. Je to velmi zdařilá akce, kterou si sedmáci jistě užili.

Fotografie jsou ke zhlédnutí ZDE.


Kroužek keramiky
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-06-22 17:27:43

Vážení rodiče, milí žáci, drazí fandové keramiky,

i toto pololetí jsem moc rád, že vám mohu představit tvorbu a výrobky našeho keramického kroužku, který pracoval ve středu jak ráno před vyučováním, tak také odpoledne. Obě party si keramickou hlínu naprosto zamilovaly a nakonec se podařilo vytvořit opravdu pozoruhodné výrobky. V tomto druhém pololetí jsme si vyzkoušeli nové techniky tvarování keramické hmoty, naučili jsme se lití do sádrových forem, zkusili jsme si točení na kruhu a následně jsme vše krásně naglazovali. Lití hmoty do sádrové formy se zdá jako zcela jednoduchá práce, ale úskalí tkví v neuvěřitelné křehkosti suchého výrobku. A právě proto se někteří výsledku bohužel nedočkali. Ale nevadí, techniku již umí a příští školní rok si již budou dávat pozor.

Celkem jsme vyrobili nepřeberné množství výrobků.  Od nádob na květiny, stojany na tužky či misky nejrůznějších tvarů až po dekorativní reliéfy, ozdobné misky, servírovací tácy či výrobky vlastní fantazie. Trošku nám ale dělalo problém si výrobky čitelně označit, a tak v keramické dílně zůstává spoustu krásných výrobků, ke kterým se bohužel nikdo nehlásí. Pokud si chcete naposledy výrobky projít a přesvědčit se, že jste na žádný nezapomněli, dílna vám bude k dispozici ve středu 29.6. od 13:00 do 14:00.

Již nyní se budeme těšit na příští školní rok, ve kterém budeme opět vyrábět ještě zajímavější a propracovanější výrobky. Keramice zdar !!!

 

Malá ukázka naší práce ZDE.

 

Petr Nedbal


Terénní kurz Běleč
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-06-06 10:41:49

Ve dnech 10. – 13.května se konal tradiční terénní kurz. Opět byla naším útočištěm táborová základna v Bělči. Zkoumali jsme rostliny i zvířata a podařilo se nám několik zajímavých úlovků.

Jeden den jsme navštívili zámek v Doudlebách, kde nás provedl sám syn poslední paní hraběnky. U zámku je i nová expozice věnovaná přírodě. Mohli jsme si zopakoval nejenom organismy, které jsme již pozorovali, ale i druhy z dalekých zemí.

Počasí nám přálo, byl čas na svezení na pramicích i různé sporty. Nechyběl ani táborák.

Kurz byl zakončen soutěží v poznávání rostlin a prezentací žákovských projektů.

Všichni účastníci si zaslouží velkou pochvalu.


Už vím proč
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-06-01 08:56:48

V pátek 20.5. se třída 4.B vydala s paní učitelkou Venclovou do areálu letiště.

V technologickém centru byl pro ně připraven zajímavý vzdělávací program.

Žáci doplňovali loga, seznámili se s vnitřkem počítače, hravou formou získali  informace o řemeslech a  programování.

Prošli také fotoateliérem, kde si mohli zahrát na manekýny. Akce byla zakončena návštěvou hangárů s letadly a vrtulníky.

Exkurze byla velmi zajímavá a sklidila obrovský úspěch.

Monika Venclová


Obrázková zahrada
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-05-30 22:12:01


Škola Jinak
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-06-13 18:32:38

Ve čtvrtek 19.4 2016 se na naší škole konala každoroční akce Škola jinak. Akce Škola Jinak spočívá v tom, že si každý žák vybere dvě témata. Témata jsou různá pro 1. a 2. stupeň. Každé téma vždy trvá dvě vyučovací hodiny. Žáci prvního stupně si mohli vybrat například: historii létání, bylinky, dětskou jogu , loutkohraní nebo fyzikální hrátky. 2.stupeň vybíral například pozorování vesmíru ,mohl  zkusit výrobu map nebo origami. Tato akce má zpestřit žákům výuku a naučit je novým věcem. Letos jsme si opět netradiční den na škole užili.

Všechny fotky ze Školy jinak si můžete prohlédnout v naší fotogalerií.

Matyáš Novotný 7.B

 

 


Parkour
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-05-23 16:37:36


Jsme Ekoškola
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-05-18 09:27:30

Letos jsme po 2 letech obhajovali titul Ekoškola, abychom se i nadále mohli tímto pyšnit. K úspěšné obhajobě je potřeba zdárně projít auditem, kdy celou školu prochází a prověřují zkušení auditoři z řad hlavního koordinátora programu Ekoškola v ČR – Tereza, vzdělávací centrum.

30. března 2016 přijely tedy auditorky prozkoumat naší školu. Hovořily s žáky, členy Ekoparlamentu, učiteli, panem ředitelem, panem školníkem i s kuchařkami. Prošly školu provázeny právě členy Ekoparlamentu a prohlížely, co nového jsme pro školu uskutečnily, co je lepší a co nadále dobře funguje.

Nyní už víme, že jsme auditem prošli úspěšně a i nadále jsme EKOŠKOLA. Auditorky ocenily zejména práci Ekoparlamentu, který letos vznikl sloučením Ekotýmu a školního parlamentu a funguje znamenitě. Postupně za 2 roky zdárně provedl  všech 7 kroků programu a postupně se snaží realizovat plán a cíle, které vyplynuly z analýzy celé školy ve 4 oblastech: Odpady, Prostředí školy, Energie, Voda. O celé své činnosti informujeme na stránkách školy v odkazu Ekoškola.

15. 6. 2016 pojedeme převzít titul a vlajku na Slavnostní setkání Ekoškol, které proběhne v Senátu České republiky.

Ekoparlament


30 let výročí od jaderné havárie v Černobylu
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-05-14 22:31:56

26. dubna 1986 na severu Ukrajiny došlo k havárii v jaderné elektrárně. Se žáky 8. a 9. ročníků jsme si toto výročí v rámci Občanské a rodinné výchovy připomínali a shlédli dokument Tajemný Černobyl: Město smrti a následně žáci napsali práci na toto téma. Bylo pro mě neuvěřitelně silné číst řádky žáků a vnímat hloubku jejich cítění a prožitku. Chtěla bych se s Vámi podělit jen o některé věty z těchto prací, ale věřte mi, že většina mě potěšila svou kvalitou a zasáhla u srdce.

…V mém mozku se shromažďuje moudrost světových filozofů a já přemýšlím nad tím, jak by se dala tato katastrofa ovlivnit, jak by se jí mohlo zabránit. Uvědomuji si, že já už nic nezmůžu. I přesto držím ticho za mrtvé a nechávám svou mysl trápit se s nimi…

… Kdybych tam byla já, plakala bych. Pro mě to ale nebylo těžké vidět, ale bylo pro mě těžké to s nimi procítit…

… Při sledování dokumentu tajím dech…

 … Je mi líto těch, kteří přišli o svůj domov a už se nikdy nevrátili…

… Nejhorší ze všeho je, že jim lhali…

… Osobně doufám, že se už nic takého nebude nikdy opakovat…


700. výročí narození Karla IV.
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-05-13 10:21:26

K celostátním oslavám, do kterých se zapojily významné instituce, kraje a města ČR, se připojila dne 3. května i naše škola svým celoškolním projektovým dnem. Za cíl jsme si dali rozšířit obecné povědomí o osvíceném, moudrém, vzdělaném a především schopném státníkovi, který je významnou osobností nejen českých, ale i evropských dějin. V sobotu 14. května uplyne 700 let od narození Karla IV., a tak všichni žáci školy v duchu myšlenky tohoto panovníka, že zahálka není tou kvalitní cestou k sebezdokonalování, se pustili do projektového dne s chutí. Poznali Karla IV. z pohledu historie, českého jazyka, umění a závěrem žáci použili veškeré získané vědomosti v oblíbené soutěži Riskuj či Taxík.

Věděli jste, že datum položení základního kamene Karlova mostu je magické? Ne? Zeptejte se našich žáků, čím je datum 9. 7. 1357 5 hod a 31 minut zajímavé.


Projektový den Karla IV.
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-05-09 11:38:16

5.5. jsme ve škole slavili den Karla IV. Projektový den byl zaměřen na připomenutí si historické postavy krále Karla IV., který byl vynikajícím panovníkem a výborným diplomatem. Jeho dobu nám dodnes připomíná sídlo panovníka hrad Karlštejn, v celém světě známý Karlův most v Praze a v neposlední řadě samozřejmě Karlova univerzita.

První hodina dějepisu byla věnována shrnutí života a díla Karla IV. V hodině výtvarné výchovy jsme pak prstovou technikou vybarvovali předlohu v podobě hlavy Karla IV. Ale to byl těžký úkol a myslím si, že zrovna naší skupině se moc nedařilo. Ve čtvrté hodině jsme s paní učitelkou třídní pak znovu zopakovali nejdůležitější body z celého projektového dne věnovaného postavě Karla IV., a to pomocí různých her. Tímto projektový den skončil a my pokračovali dál podle rozvrhu.

Tomáš Zaňka, 7.B


Návštěva Divadla Drak – O bílé lani
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-05-09 11:37:55

V úterý 3. 5. jsme se třídou navštívili Divadlo Drak – představení O bílé lani.

Královně a králi se narodila dcerka Jitřenka. Její narození přineslo oběma velkou radost, ale také starost. Jitřenka totiž byla zakletá. Do svých 16let se jí nesmí dotknout sluneční paprsek, jinak se navždy změní v bílou laň. Král nechal postavit zámek bez oken i dveří a milou Jitřenku vychovávali s královnou v neustálé tmě. Když však měla Jitřenka po 15.narozeninách, z věčného nedostatku světla a čerstvého vzduchu onemocněla. A tak se rodiče rozhodli, že Jitřenka bude moci ze zámku vždy v noci a s doprovodem stráží. Jitřenka moc toužila aspoň jednou uvidět sluneční paprsek. Jednou v noci proto strážím utekla a počkala si na východ Slunce. Jakmile se ji však sluneční paprsek dotknul, změnila se v bílou laň. Zvířecí podobu měla vždy ve dne, v noci pak vypadala jako normální princezna. Hned od začátku své proměny však byla ve velkém nebezpečí – vyhlédl si ji mladý myslivec, který ji neustále pronásledoval a v podobě bílé laně ji chtěl zastřelit. To se mu bohužel jednou opravdu u studánky podařilo, když ji lstí vylákal ven z úkrytu. Jakmile zemřela, proměnila se do lidské podoby. Myslivec hned pochopil svou chybu. Žabka, která seděla u studánky, mu poradila, aby princeznu políbil. Myslivec ji poslechl, princezna ožila a on tak našel svou nevěstu. Žili spolu šťastně až do smrti.

Po představení jsme se vrátili do školy a pokračovali ve vyučování.

Tomáš Zaňka, 7.B


Úprk pro Úprčku
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-05-04 17:45:27

Rok se s rokem sešel a namísto Běhu pro Afriku uspořádala naše škola v rámci oslav 111. výročí běh, který měl za cíl podpořit rozvoj naší školy a zkrášlit prostředí, jehož jsme všichni součástí. Pondělí 11. dubna 2016 byl onen významný den, kdy se skutečně ze všech 19 tříd a MŠ sešlo na trati  úctyhodných 301 běžců. Kolečka běhali žáci i učitelé základní školy. Žáci svým během získali dar škole v celkové výši 80 530,- Kč. Učitelé přispěli částkou 19 470,- Kč, čímž tuto sumu zaokrouhlili na rovných 100 000,- Kč. Zvláštní poděkování patří zejména dětem z naší MŠ, které pod vedení svých učitelů zdolávali další kilometry. Přestože bylo poměrně chladné počasí, mohli jsme na trati vidět mnohé z běžců i několik desítek minut. Zcela vyjímečný výkon podal Jakub Novák z 8.B, který uběhl rovných 111 koleček, tedy 22 kilometrů a 200 metrů.

Tipovali jste, za jak dlouho uběhneme 111 kilometrů? Číslo bylo velmi překvapivé.

Podle oficiálního měření jsme 111 kilometrů stihli za 1 hod. 10 min. 30 sec. Běžet o zlomek déle, bylo by to za 1 hodinu a 11 minut. Náhoda? Skutečně tomu tak bylo.

Co plánujeme za získané peníze pořídit?

  • Pískoviště pro školní družinu
  • Lavičky na školní dvůr před starou budovu
  • Upravit předzahrádku před starou budovou
  • Zastřešení před jídelnu
  • Koupit pingpongové stoly na školní zahradu

Na všechno peníze určitě stačit nebudou, ale optimisticky věříme, že postupem času se nám alespoň něco podaří.

Všem zúčastněným mnohokrát děkujeme. Podílíme se společně na zlepšení místa, kde trávíme velkou část našich životů a bylo hezké vidět, že se umíme spojit všichni pro jednu ušlechtilou věc.

Velké poděkování patří také členům školního Ekoparlamentu, kteří měli na starost organizaci běhu.

Aleš Hladík, Eva Bláhová

Fotky si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.


Večerní výprava prvňáků do města
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-04-30 10:16:54

Minulý čtvrtek (21.4.) naše třída přespávala ve škole. Domluvili jsme se, že se večer vypravíme za krásami nočního Hradce. V jedné restauraci jsme si vychutnali zmrzlinový pohár s džusem a čekali, než se setmí. Za tmy jsme si prohlédli Pivovarské, Velké i Malé náměstí a Kavčí plácek.

                                                                        Jitka Weinfurterová a 1.A

Fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.


Den země 2016
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-04-30 10:03:29

Ve čtvrtek 21. 4 2016 se třída 7.B vydala k Biřičce. Zde byl již předem připravený program, který spočíval v tom, že kolem rybníka bylo rozeseto několik stanovišť. Na všech stanovištích byla vždy připravená hra, která nás měla obohatit informacemi (o funkcích a důležitosti lesa).  Po programu jsme se vrátili zpět do výuky.

Matyáš Novotný 7.B 

V pátek 22. 4. 2016 šla na oslavy Dne Země 7. B do hradeckých lesů. Ráno se žáci sešli ve sportovním oblečení před školou. Pak následoval odchod směrem hradecké lesy. Cestou jsme se zastavili na Zděné boudě. Po menší přestávce jsme se vydali za hlavním cílem cesty a to na Hradiště. Když jsme dorazili na Hradiště, tak jsme dostali rozchod. Někteří si zahráli fotbal, jiní vybíjenou a někdo jen tak běhal a skákal po Hradišti. Pak přišla chvíle pro opékání buřtů. Nejdříve jsme ale museli všichni nasbírat dříví. Dále nám zkušení skauti Lukáš Tláskal a Matyáš Marek zapálili oheň. Následně jsme si vychutnali buřty a pokračovali jsme ve volné zábavě. Pak nastal čas odchodu. Cestou zpět jsme se zastavili u rybníka Češík. Po té jsme se vydali na Zděnou boudu. Tam jsme mohli jít na chvíli na hřiště nebo si zde posedět. V 12:00 následoval samostatný odchod domů. Filip Píše 7.B

Fotky ke Dni Země si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.


Přehlídka Barbie
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-04-27 10:45:58

V pátek 22. dubna se již poněkolikáté konala ve třídě 3.A módní přehlídka panenek typu Barbie. Celkem bylo k vidění 22 velmi hezkých modelů ošacení, které jejich autorky samy předvedly na svých modelkách - panenkách na přehlídkovém molu. Každý model uvedl moderátor Matěj Středa.

Po předvedení jednotlivých modelů hlasovali dětští diváci a každý z nich ohodnotil módní kreaci určitým počtem bodů, jejichž součet pak určil vítěze.

Podle těchto kritérií se na prvním místě umístila modrá variace na princeznu v tajemné kápi od Kačky Knoulichové ze 3. A s počtem 112 bodů.

O tři body méně dostal a druhé místo tak zaujal sportovní model Terezky Samešové ze 4. A.

Na třetím místě skončila Lucka Hrochová ze 3. A s krásnými modrými šaty pro princeznu, které diváci ocenili 102 body.

Dospělí návštěvníci pak pomocí hlasovacích lístků vybrali nejpovedenější model a tím se podle jejich názoru stala opět kápě pro princeznu na útěku.

Všechny účastnice byly odměněny hodnotnými cenami, sponzorovanými naší školou a sponzory z řad žáků a rodičů. Tímto jim velmi děkujeme.

Jako doprovodná akce byla ke zhlédnutí malá sbírka automobilů pro panenky Barbie pana učitele Kuříka.

Děkujeme všem mladým módním návrhářkám, které se letos zúčastnily a těšíme se opět na shledanou u podobné módní přehlídky.

Fotky z přehlídky jsou ke shlédnutí v naší fotogalerii.


Lego výstava
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-04-27 10:42:31

V pátek 26. února se opět po roce konala LEGO výstava, pořádaná naší školou. Soutěžící přinesli na 25 modelů, postavených podle fantazie. Všechny modely byly velmi hezké, a tak měli diváci těžké rozhodování, který z nich umístit na stupně vítězů.

Absolutním vítězem s největším počtem diváckých hlasů se stal model bludiště Dominika Parsons ze 3. třídy, následovaný modelem školy ZŠ Úprkova Vojty Vynnyka z 5. B. Na místě třetím se se shodným bodovým  ziskem umístily dva modely - velmi originální Koloběh života Štěpána Veselského z 5. B a Jurský  park  Kuby Benáka ze 3.A.

Nejlepší model postavený dívkou byl model stájí Anežky Vytlačilové ze 4. B. Nejmladším účastníkem byl Ondra Zaplatílek.

Všechny jmenované škola odměnila věcnými LEGO cenami a žádný účastník neodcházel s prázdnou...

Díky sponzorům si vítěz odnášel nádherný LEGO dort z dílny paní Večerníkové a první tři soutěžící odcházeli v památečních LEGO tričkách od pana Finka.

Děkujeme všem ostatním sponzorům, kteří věnovali odměny do soutěží a také všem asistentům z řad dětí, kteří bavili ostatní účastníky LEGO minisoutěžemi.

Těšíme se opět za rok u LEGO modelů na shledanou

 Václav Kuřík

Fotky z výstavy naleznete v naší fotogalerii.


BRIGÁD A V PŘÍRODNÍ PAMÁTCE NA PLACHTĚ
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-04-27 10:28:25

I letos se konala tradiční jarní brigáda. Neohrožené trio brigádníků ze 7.B pomáhalo s vystříháváním náletových dřevin. Neodradilo je ani nepříliš přívětivé počasí. Kluci díky.

JM


Uklízeli jsme svět
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-04-30 10:07:12

Dne 19. dubna 2016 jsme s našimi žáky vyrazili uklízet břehy Orlice a slepých ramen v okolí naší školy v části města Malšovice. Nakonec postupně vyrazily všechny třídy. Nasbírali jsme 50 plných pytlů odpadků a našli celou řadu zajímavých věcí. Monitor od PC, dopravní značku, kempinkové křesílko, příbytky bezdomovců (které děti také uklidily), spoustu skleněných i plastových lahví a jiné odpadky. Nashromážděné pytle potom další den odvezla firma Marius Pedersen. Celá akce proběhla ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a firmou Veolia.

Fotografie jsou k dispozici v naší fotogalerii.


Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   321-340   341-360