Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   321-340   341-360   361-380   
Fingerboard cup
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-10-04 23:32:21

V pátek 23. 9. se uskutečnil další ročník oblíbené akce Fingerboard Cup. 

Mladší žáci i žákyně svým počtem účastníků tentokráte jednoznačně převýšili množství zúčastněných starších žáků devatenáct ku čtyřem. Každý soutěžící měl dvě ukázky svého fingerboardového umění. V prvním kole předvedl jízdu na překážkách bez časového omezení. Po přestávce ve druhém kole se soutěžilo o nejlepší triky během patnácti vteřin. 

I tak došlo v kategorii mladších žáků a žákyň po obou kolech k bodové shodě, kterou musel rozhodnout finálový rozstřel o nejlepší trik. 

Porota tvořená znalci fingerboardového umění měla velmi těžkou úlohu. Nakonec v kategorii mladších žáků rozhodla, že nejlepším fingerboardovým mágem pro rok 2016 je Vláďa Chudoba ze 3.B. Pěkné druhé místo zaujal Adam Pršala ze 4.B, na místě třetím skončil Kuba Švarc z 5.A.

Dívkou s největším počtem bodů od poroty byla Karolína Hloušková ze 3.B.

V kategorii starších žáků se nejvyšší příčka stala kořistí Štěpána Veselského z 6.B. Druhý byl Štěpán Kantor ze stejné třídy, na místě třetím se umístil Matyáš Marek z 8.B.

Všichni soutěžící byli odměněni nejen potleskem mnoha diváků a divaček, ale i věcnými cenami, které věnovala naše škola a firma TempleStore Hradec Králové. Děkujeme jim tímto za zaštítění celé akce a zveme všechny zájemce o fingerboarding zase za rok !

Fotky si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

                                                                              Václav Kuřík


Tradiční cyklovýlet 5.B
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-09-27 19:25:38

Třída 5.B s paní učitelou Venclovou se vydala tuto sobotu na cyklovýlet do lesů okolo Hradce Králové.

Než našli poklad a opekli si špekáčky,  museli absolvovat trasu dlouhou 30 Km.

Prověřili si fyzické síly, ale i psychické. Několik minut jim trvalo, než našli schované zapeklité úkoly, které jim ukázaly další cíl cesty.

Vše zvládli na jedničku. Rodiče, kteří se aktivně zapojovali, dostali v cíli rovněž sladkou odměnu.

Pokladů bylo tentokrát několik. Jeden byl schovaný u princezny, druhý u draka, třetí v pekle a ten poslední u vodníka.

Na závěr si opekli špekáčky a zapili je sladkým mokem:)

Všichni se už těšíme na jaro, kdy pojedeme směr Potštejn.

Fotky si můžete prohlédnout v naší fotogalerií.


17. 9. 2016 - hlavní oslavy 111. výročí založení školy
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-09-26 22:39:19

Hlavní průběh oslav
V sobotu tohoto dne probíhaly ve škole hlavní oslavy 111. výročí založení školy ZŠ Úprkova. Každá třída měla zpracované určité téma - například třída 8. B byla sběrová třída. V každé třídě byly nějaké aktivity. Například ve třídě 8. A jsme museli poskládat prezidenty, kteří vládli v Československu a v dnešní České republice. U každého prezidenta bylo určité číslo. Když jsme správně prezidenty poskládali, vyšlo nám datum narození prezidenta Masaryka a rok jeho úmrtí.
V 9. A byla přírodopisná učebna. Byly tam vystaveny různé exponáty z přírody, například kůže z kance, sbírky s motýly a brouky, bylo možné se podívat do mikroskopu a hádat, co pozorujeme a tak dále.
Ve staré budově byly v jedné třídě vystaveny staré lavice a učebnice z první republiky a z protektorátu. V jiné třídě byly vystaveny originální obrazy od Joži Úprky, po kterém se jmenuje ulice, kde je postavena naše škola.
V nové budově na nástěnce byla okopírovaná stará vysvědčení. Bylo tam vysvědčení mého strýce, který v roce 1950 - 1951 byl žákem 1. třídy v naší škole. Na druhé straně byl podpis pradědečka. Vysvědčení je ofocené i v almanachu školy, který bylo možné si v družině koupit spolu s ostatními upomínkovými předměty u příležitosti výročí školy. V almanachu jsou také uvedeni všichni ředitelé naší školy. V roce 1933 až 1934 a 1938 až 1939 byl ředitelem Václav Medek, což byl strýc mé prababičky.
V každé třídě bylo jedno písmeno. Například v dějepisné třídě 6. B byl vykřičník. Všechna písmena jsme zapisovali do plánku školy. Potom jsme z nich poskládali tajenku. Když byla správně, dostali jsme odměnu. Tajenka zněla: SLAVÍME 111 LET!    
Ve družině bylo možné si koupit občerstvení. Každý se mohl projít po škole, jak chtěl. Jen do tělocvičen se nesmělo, protože byly přestavovány. V počítačové učebně organizoval pan učitel Hornik tzv. „Kouzlení s počítačem“.
I venku probíhal program. Nejprve zazpívali žáci, pak řečnil pan ředitel a potom zahrála hudební skupina Kantoři. Na hřišti byly vystaveny staré automobily různých typů. Byl to pěkný den.
Jonatan Potoček

 


111 let školy
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-09-27 19:17:40

Sobota 17. září 2016 byla pro naši školu významným dnem. Proč? Slavili jsme fakt, že naše škola už tady stojí 111 let. My žáci jsme oslavili tuto událost den předem v letním kině Širák, kam jsme vyrazili v historických kostýmech. Po návratu do školy, jsme na školním hřišti vypustili 111 barevných balónků, které hrdě vzlétly do oblak.
Sobota byla spíše pro rodiče a širokou veřejnost. Na školním pozemku byl připraven program s názvem „Jak šel čas, aneb co všechno naše škola zažila“. Mladí moderátoři - členové Ekopralamentu provedli přítomné hosty stoletou historií školy. Žáci nejen zpívali a cvičili spartakiádu, ale zazněla i ruská báseň. V rámci celodenního programu vystoupila i folková skupina Kantoři, na školním pozemku parkovala historická vozidla a k vidění byly i originály obrazů Joži Uprky. V celé škole probíhal zábavný kvíz pro děti i dospělé. Za správně vyřešenou tajenku byla předána sladká odměna v podobě čokolády vyrobené ve speciální edici pro 111. výročí, semínka řeřichy a další drobnosti. Každá třída měla jiné zaměření a všude bylo co dělat.
V bufetu se nakupovalo sladké i slané občerstvení společně s kávou a čajem. Fanoušci naší školy měli možnost si koupit upomínkové předměty s logem oslav 111.
Celý den se krásně vydařil, počasí nám až na mírný polední deštík přálo. Kvůli němu muselo pár veteránů předčasně odjet. Jaká škoda!
Účast byla veliká, těšíme se další výročí!
Barbora Kodytková a Viktorie Nováková, 9.A

Fotky z pátku

Fotky ze soboty oficiálně

Fotky ze soboty neoficiálně

 


8.A a 8.B v divadle
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-09-22 22:27:04

V pondělí 19.9.2016 navštívila 8.A a 8.B Klicperovo divadlo v Hradci Králové. Šli jsme na hru, která se jmenovala Romeo a Julie. Do divadla jsme vyrazili hned po první vyučovací hodině. Hra byla přenesena do nové doby a i proto se nám také velmi líbila. Když divadlo skončilo, vydali jsme pěšky zpět do školy. Ve škole jsme šli na oběd a hned poté jsme vyrazili na odpolední vyučování.
                                                                                                                               
                                                                                                                  Filip Píše 8.B

 


Oslavy 11 let výročí ZŠ Úprkova 16. 9. 2016 - průvod do kina Širák a pouštění balónků
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-09-20 17:25:08

1. Program v kině „Širák“


16. září jsme se vydali od školy do letního kina Širák u divadla Draka. Šla celá škola. Každá třída byla převlečená za nějaké období od roku 1905 až po současnost. Například třída 4. B pod „velením“ pana učitele Kuříka byla oblečená jako vojáci z druhé světové války, resp. partyzáni. Pan učitel Nedbal byl oblečený jako Václav Havel.
Od školy jsme se v průvodu vydali k „Železňáku“. Když jsme ho přešli, šli jsme podél břehu řeky Orlice. Podešli jsme okruh a šli podél fotbalových hřišť až ke Staré nemocnici. Tam jsme přešli silnici vedoucí do Malšovic a vydali se směrem k divadlu Drak. Tam už bylo letní kino pod jménem Širák.
Program začal ekohymnou. Potom pan ředitel přivítal všechny žáky i učitele. Dodal, že vidí zde prolínat se těch 111 let, co má škola za sebou. „Tam vzadu vidím hrdiny z druhé světové války,“ řekl. Tím myslel třídu IV. B převlečenou za vojáky. „A zde je i náš prezident Václav Havel,“ dodal. Tím myslel pana učitele Nedbala, který měl na saku přišpendlený znak Občanského fóra (OF), politické strany po pádu socialismu.
Po přivítání následoval hlavní program. Členové ekoparlamentu četli, co na nás čeká zítra ve škole a na co se zítra můžeme těšit.
Další část programu byla věnována obdobím, která škola zažila. Začalo se obdobím před první světovou válkou, kdy Čechy spadaly pod Rakousko-Uhersko. Tehdy se slavilo narozeniny císaře pána a další svátky.
Po první světové válce nastoupila první republika s Masarykem v čele. Když měl Masaryk narozeniny, žáci mu poslali přání. Před školou byl odhalen pomník T. G. Masaryka s nápisem: LÉPE ZEMŘÍT ZA SVOBODU NEŽ V OTROCKÝCH OKOVECH. Zpívalo se písně jako Ach synku, synku, atd.
Za protektorátu se ve škole začalo povinně učit německy. Ale i tehdy se veselí úplně nevytratilo. Také se zpívalo písničky. Pomník T. G. Masaryka byl zakopán. Paní učitelka Košťálová zpívala jakousi píseň.
Za komunismu se skoro nic nezměnilo, jen se místo němčiny začalo vyučovat ruštinu. Pan učitel Hladík četl ruskou básničku o zajíčkovi, kterého chtěl myslivec zastřelit. Dost jsme se nasmáli. Potom mladší žáci předváděli spartakiádu.
Když se časovými obdobími prošlo, pan ředitel všem přítomným poděkoval. Potom se znovu pustilo ekohymnu. Nakonec se třídy vyfotily a program skončil. Třídy se vydaly zpět ke škole, kde se mělo pouštět balónky.


2. Pouštění balónků


    Když jsme dorazili do školy, na hřišti byly židle s uvázanými balónky. Počkali jsme na ostatní třídy, protože jsme byli jedna z prvních tříd ve škole. Na každém balónku psalo 111 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY ZŠ ÚPRKOVA.
    Když dorazily ostatní třídy, stala se malá nehoda - 7. A uletěly balónky. Byly asi špatně přivázané. Zklamaní žáci dostali náhradu.
    Balónky byly vypuštěny přesně v 11:01. Bylo jich samozřejmě 111. Z každé třídy byli vybráni žáci, kteří půjdou balónky pustit. Ti, co balónky pouštěli, šli doprostřed hřiště. Zbytek šel mimo hřiště. Ze střechy nové budovy bylo vše filmováno. Pan učitel Kuřík začal odpočítávat.
    Chvíli před vypuštěním balónků uletěl nějakému žáku druhé třídy modrý balónek. Ale to tolik nevadilo, asi za půl minuty, přesně v 11:01 se vzneslo všech 111 balónků k nebi.
Po vypuštění balónků byla celá akce ukončena. Byl to celkem dobrý den.

Jonatan  Potoček, 8.B

 


Projekt audioknihovna-aneb "Je nás slyšet "
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-09-20 16:25:20

Cílem projektu je přivézt děti ke čtení. Forma, kterou jsme zvolili je trochu netradiční. S dětmi vybereme text, který si přečteme a poté ho nahrajeme. Nahrávky jsou z knížek českých i světových autorů nebo z učebnic. Jedná se o výukový materiál k předmětům vlastivědy, přírodopisu, českého jazyka apod. Do projektu se zapojily jak děti, které čtení a hlasový projev baví, tak i ty, které mají právě se čtením problémy. Naše dílo si můžete poslechnout na naší stránce Audiokniha.

29.6.2016 proběhlo slavností poděkování žákům, kteří se na projektu podíleli.

Pan ředitel Petr Lehký a herec Klicperova divadla Jan Sklenář předali dětem upomínkové předměty a společně s rodiči i dětmi jsme si poslechli úryvky z nahrávek.

Při čtení jsme do knih do slova "zažráni" a často nám vyschne v hrdle, proto dodržujeme pitný režim.

Na fotografii jsou absolventky 9.ročníku a všichni žáci, kteří se na projektu podíleli.

Na tento nápad mě přivedl Josef Vraný, nyní žák 6.ročníku a pan ředitel s paní zástupkyní mi dali požehnání. Tímto jim moc děkuji za důvěru a podporu v dalším školním roce.

Knihovnice Martina Andrysová


Turnaj ve hře Wings of War
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-07-06 18:01:43

V pátek 16. června se na naší škole konal  miniturnaj v deskové hře Wings of War. 

Tato oblíbená desková hra s minimodely letadel přilákala dvacet hráčů a dokonce dvě hráčky. Pravidla jsou velmi jednoduchá - manévrovat se svým letadlem tak, aby se dostalo do výhodné střelecké pozice a samo nebylo ohroženo protivníkem. Turnajová pravidla byla spravedlivá, hráli proti sobě vždy jen dva hráči s pokud možno co nejshodnějšími letadly.

Po úvodním rozlosování soupeřů se na lavicích rozhořely letecké souboje jako vystřižené z oblohy 1. světové války.  Vítězové postoupili do dalších kol a po hodině a půl bylo rozhodnuto. Vítězem se stal Jáchym Vrběcký ze 4.B, na druhém místě se umístil Honza Kurečka ze 6.B a třetí skončil Šimon Jelínek ze 7.B. Všichni vítězové si odnesli hodnotné ceny, sponzorované naší školou a firmou MPM. Děkujeme  tímto všem účastníkům a sponzorům a těšíme se společně na další setkání u leteckých soubojů.

Fotky si můžete prohlédnot ZDE.

                                                                 Václav Kuřík


Wanderweg in Königgrätz
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-07-06 17:56:41

Am Dienstag, dem 21. Juni haben wir einen Spaziergang durch Königgrätz gemacht.. Jeder hat sich ein Thema vorbereitet, über das er nachher gesprochen hatte. Am Weißen Turm haben wir deutsche Touristen getroffen. Am Ende haben wir von dem Herr Lehrer Varhaník und von der Lehrerin Šmídová ein Eis bekommen. Es hat uns sehr gefallen.

Eliška Veselská, 9.A


Celoroční projekt Indiáni
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-06-29 17:05:09

Během prvního školního roku kromě zvládnutí učiva prvňáci absolvovali také projekt Indiáni. Děti byly na výuku rozděleny do čtyř indiánských skupin a učily se, jak zvládnout vyřešit úkoly i ve skupině. Prožili jsme indiánskou slavnost potlač, při spaní ve škole nás navštívil nový kamarád z indiánského kmene z Kanady, v průběhu roku i na škole v přírodě v Bělči jsme hodně vyráběli. Celý rok jsme si vyprávěli o indiánských zvyklostech, tradicích a slavných náčelnících a na závěr  si děti na školním výletě daly závod s bizony.

                                                                    Jitka Weinfurterová a 1.A

Fotky si můžete prohlédnout v naší fotogalerií.


Den na ochranu za mimořádných událostí
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-06-29 16:48:43

Účelem projektu „Ochrana člověka za mimořádných událostí" je žáky všech ročníků, v míře odpovídající jejich věku, seznámit s možnými riziky, se kterými se mohou setkat. Připravit je tak, aby  v případě mimořádné události, jako jsou např. živelné pohromy – povodně, požáry, vichřice…, nebo havárie s únikem chemických látek či radiační havárie, věděli, jak reagovat a případně jak poskytnout první pomoc sobě i ostatním. Připravení jedinci mohou účinně napomoci ke zmírnění následků. Proto je důležité znát možná nebezpečí a chování při vzniku těchto událostí. Umět si poradit, ale i pomoci svým blízkým a sousedům. Každoročně je takové přípravě u nás na škole věnován jeden den. V letošním roce jsme přijali pozvání mezi dobrovolné hasiče v Malšově Lhotě, kteří si pro nás připravili velmi pěkný program.

 

Fotky si můžete prohlédnout v naší fotogalerií.


Školní výlet 7.B a 7.A
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-06-29 16:46:08

Dne 24.6 jsme kolem 7. hodiny jeli na Malou Skálu. Po příjezdu jsme se nasvačili a poté se vydali ke skalám. Tam na nás čekali tři Honzové (instruktoři), kteří nám vše vysvětlili. Každý žák si mohl vyzkoušet lezení po skalách a slaňování. Ke svačině jsme dostali loupák a polovinu jablka. Po svačině se všichni převlékli do plavek a skočili do řeky. K večeři jsme dostali guláš s knedlíky. Všichni si výlet užili a mají z něj hezké vzpomínky.


Cyklovýlet 4.B
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-06-29 16:45:22

V sobotu 25.6. 2016 se třída 4.B, pod vedením paní učitelky Venclové, opět vydala na tradiční cyklistický výlet.
Mezi dětmi byli také rodiče, kteří spolu s dětmi plnili aktivně všechny úkoly, které od paní učitelky dostali.
Úkoly byly mnohdy velmi složité. Prověřeny byly znalosti z přírodovědy, vlastivědy i ze všeobecného přehledu. Dobrá fyzická zdatnost byla samozřejmostí.
Po hradeckých lesích a blízkém okolí najeli žáci kolem 40 km a to je úctyhodný výkon! Odměnou jim byl poklad, který našli v houštině a pak se o něj spravedlivě rozdělili. Všichni se už těší na podzim, kdy se opět vydají za pokladem.

Fotky jsou k dispozici v naší fotogalerií.


Závěrečné práce
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-06-22 17:40:31

V pátek 17. 6. 2016 proběhly na naší škole závěrečné práce 9. ročníků. Všichni vyučující vypíší v průběhu roku témata, která se většinou vztahují k jejich předmětu. Každé dítě si vybere jedno  téma. Zpracuje ho podle zadání v textové podobě a poté jej před komisí učitelů prezentuje. Je to taková malá maturita. Mnohé práce měly letos výbornou úroveň. Známky se dětem zapíší do českého jazyka a odborného předmětu.

Fotky si můžete prohlédnout v naší fotogalerií.


Laboratorní práce z fyziky
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-06-23 22:53:08

V závěru roku se finišuje na všech frontách. V hodinách fyziky jsme se věnovali v 6. třídách magnetickým vlastnostem a v rámci laboratorní práce jsme zkoumali, jak asi vypadá silové pole v okolí různých magnetů. Mnohým skupinám se podařilo vykreslit obrazce pilin opravdu pěkně. Věřím, že si zajímavé poznatky o magnetech ponesou děti dál.

Fotky jsou k dispozici v naší fotogalerií.


Hrajeme si hlavou
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-06-22 17:34:38

Katedra fyziky Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Hradec Králové letos už po deváté připravila na nábřeží pro všechny kolemjdoucí spousty stánků se zajímavými pokusy. Vyrazili jsme tam se žáky 7. tříd, abychom se přesvědčili, že už toho z fyziky známe dost. Je to velmi zdařilá akce, kterou si sedmáci jistě užili.

Fotografie jsou ke zhlédnutí ZDE.


Kroužek keramiky
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-06-22 17:27:43

Vážení rodiče, milí žáci, drazí fandové keramiky,

i toto pololetí jsem moc rád, že vám mohu představit tvorbu a výrobky našeho keramického kroužku, který pracoval ve středu jak ráno před vyučováním, tak také odpoledne. Obě party si keramickou hlínu naprosto zamilovaly a nakonec se podařilo vytvořit opravdu pozoruhodné výrobky. V tomto druhém pololetí jsme si vyzkoušeli nové techniky tvarování keramické hmoty, naučili jsme se lití do sádrových forem, zkusili jsme si točení na kruhu a následně jsme vše krásně naglazovali. Lití hmoty do sádrové formy se zdá jako zcela jednoduchá práce, ale úskalí tkví v neuvěřitelné křehkosti suchého výrobku. A právě proto se někteří výsledku bohužel nedočkali. Ale nevadí, techniku již umí a příští školní rok si již budou dávat pozor.

Celkem jsme vyrobili nepřeberné množství výrobků.  Od nádob na květiny, stojany na tužky či misky nejrůznějších tvarů až po dekorativní reliéfy, ozdobné misky, servírovací tácy či výrobky vlastní fantazie. Trošku nám ale dělalo problém si výrobky čitelně označit, a tak v keramické dílně zůstává spoustu krásných výrobků, ke kterým se bohužel nikdo nehlásí. Pokud si chcete naposledy výrobky projít a přesvědčit se, že jste na žádný nezapomněli, dílna vám bude k dispozici ve středu 29.6. od 13:00 do 14:00.

Již nyní se budeme těšit na příští školní rok, ve kterém budeme opět vyrábět ještě zajímavější a propracovanější výrobky. Keramice zdar !!!

 

Malá ukázka naší práce ZDE.

 

Petr Nedbal


Terénní kurz Běleč
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-06-06 10:41:49

Ve dnech 10. – 13.května se konal tradiční terénní kurz. Opět byla naším útočištěm táborová základna v Bělči. Zkoumali jsme rostliny i zvířata a podařilo se nám několik zajímavých úlovků.

Jeden den jsme navštívili zámek v Doudlebách, kde nás provedl sám syn poslední paní hraběnky. U zámku je i nová expozice věnovaná přírodě. Mohli jsme si zopakoval nejenom organismy, které jsme již pozorovali, ale i druhy z dalekých zemí.

Počasí nám přálo, byl čas na svezení na pramicích i různé sporty. Nechyběl ani táborák.

Kurz byl zakončen soutěží v poznávání rostlin a prezentací žákovských projektů.

Všichni účastníci si zaslouží velkou pochvalu.


Už vím proč
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-06-01 08:56:48

V pátek 20.5. se třída 4.B vydala s paní učitelkou Venclovou do areálu letiště.

V technologickém centru byl pro ně připraven zajímavý vzdělávací program.

Žáci doplňovali loga, seznámili se s vnitřkem počítače, hravou formou získali  informace o řemeslech a  programování.

Prošli také fotoateliérem, kde si mohli zahrát na manekýny. Akce byla zakončena návštěvou hangárů s letadly a vrtulníky.

Exkurze byla velmi zajímavá a sklidila obrovský úspěch.

Monika Venclová


Obrázková zahrada
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-05-30 22:12:01


Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   321-340   341-360   361-380