Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   
JARNÍ BRIGÁDA NA PLACHTĚ
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-04-29 13:58:02

V sobotu 18.dubna proběhla tradiční jarní brigáda  v přírodní památce Na Plachtě. Ze školy vyrazilo na pomoc přírodě 5 statečných: Vašek a Vít Malinovi, Standa Jiška, Tereza Weinzetlová a Tereza Mišutová.

Moc děkuji a na podzim na viděnou.

JM


Uklidili jsme svět
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-04-29 13:57:10
Dne 21. dubna jsme s našimi žáky vyrazili uklízet břehy Orlice a slepých ramen v okolí naší školy. Nakonec jsme postupně vyrazili všechny třídy. Nasbírali jsme 50 plných pytlů odpadků a našli celou řadu zajímavých věcí. Nákupní košík, hrábě, příbytky bezdomovců, spoustu skleněných i plastových lahví a jiné odpadky. Nashromážděné pytle potom další den odvezla firma Marius Pedersen. Celá akce proběhla ve spolupráci s Českým svazem 
ochránců přírody.
 
Fotky najdete ZDE.
 
 
 
Eva Bláhová

Mluvíš německy? - Sprichst du Deutsch?
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-01-20 16:32:58

Mluvíš německy?

Olympiáda v německém jazyce se konala na naší škole dne 12. 1. 2015 od osmi hodin ráno.  Zúčastnilo se nás šest. Olympiádu pro nás připravili p. učitelka Šmídová a p. učitel Varhaník. Skládala se ze tří částí. První část byl poslech, při kterém jsme kroužkovali správné odpovědi. Ve druhé části jsme psali vyprávění na dané téma a ve třetí části jsme si vylosovali téma a o něm jsme vyprávěli. Všem účastníkům se olympiáda moc líbila.

       

Sprichst du Deutsch?

Die Olympiade in der deutschen Sprache war am 12.1. 2015 um acht Uhr am Morgen. Es waren sechs Schüler. Die Olympiade haben für uns Frau Lehrerin Šmídová und Herr Lehrer Varhaník vorbereitet. Die Olympiade wurde aus drei Teilen gebildet. Der erste Teil war Hörverstehen, wir mussten die richtigen Antworten ankreuzen. Im zweiten Teil haben wir über ein bestimmtes Thema etwas geschrieben und im dritten Teil haben wir ein Thema ausgesucht und darüber haben wir dann gesprochen. Allen Kindern hat die Olympiade gefallen.

Fotky najdete ZDE.


Spaní ve škole – návštěva Univerzity Hradec Králové
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-01-13 15:41:13

Na čtvrtek jsme se velmi těšili, neboť nás čekalo opět společné nocování ve třídě s tajným programem. Za deště a za tmy jsme vyrazili do nočního Hradce. Naším cílem byla tentokrát Filozofická fakulta UHK. Tam nás přivítala královna Kunhuta a písař Tomeš. Prohlédli jsme si staré pečetě, vyzkoušeli jsme si psaní brkem do staré písanky písmena velmi prastará a vyrobili si své vlastní pečetě. Za audienci u královny velmi děkujeme.

Fotky najdete ZDE.

                                                                                               2.A a Jitka Weinfurterová


Předškoláci
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-01-12 10:31:44

8. ledna si předškoláci sedli do lavic a vypadali už docela jako hotoví školáci! Hlásili se a hodně z nich umělo i poslouchat, co říkají ti ostatní. Velké hrnce na stole vypadaly, jako bychom měli navařeno. Rozdali jsme si talíře a čekalo se, co dobrého máme pod pokličkou. Ale ouha, byly to jen geometrické tvary. Roztřídili jsme je pro pejska a kočičku ze známé pohádky a do prázdných talířů jsme si aspoň něco dobrého nakreslili. Taky jsme si vyzkoušeli paměť. Málokdo totiž dokáže vyjmenovat opravdu všechno, co pejsek s kočičkou dali do svého dortu. Kromě zavařeniny, samozřejmě! Na závěr jsme si na interaktivní tabuli pustili kousek známé pohádky, abychom zkontrolovali, jak si to doopravdy pan Josef Čapek vymyslel. Těšíme se na příště.

Fotky najdete ZDE.

Lenka Rozsívalová a Jitka Weinfurterová


Předškoláci
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-01-06 17:06:59

Milí předškoláci, 

na ZŠ Úprkova se na vás každý měsíc moc těšíme. V prosinci jsme si spolu vyrobili andělská přáníčka a za zpěvu koled jsme probudili pastýře i darovníčky. Tento týden - 8. ledna,  se chystá míchání ve velkém hrnci! Copak asi uvaří pejsek s kočičkou? A kdopak si ještě pamatuje heslo pro vstup do pohádky? Na společné zpívání a tvoření se těší paní učitelky Lenka Rozsívalová a Jitka Weinfurterová

Na fotku se můžete podívat ZDE.


KRABICE OD BOT
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-01-05 15:35:32

Před Vánocemi se naše škola zapojila do sbírky Krabice od bot, kterou pořádá Diakonie. Podařilo se nám shromáždit 213 dárků a předali jsme je středisku Diakonie Milíčův dům v Jaroměři. Všem, kteří svým dárečkem přispěli k radosti mnoha dětí, srdečně děkujeme!

Fotky najdete ZDE.    

                                                                                            Jitka Weinfurterová   

Děkujeme vám všem,

kteří jste se zúčastnili projektu VÁNOČNÍ KRABICE OD BOT. Letos se sešlo dárků opravdu požehnaně (okolo 300), zatím opět rekordně. Velice děkujeme za vaši štědrost!

Dárky jsme předali zástupcům zařízení, které se starají o potřebné děti:

 Nízkoprahovému středisku Milíčův dům Diakonie ČCE v Jaroměři,

 Speciální základní škole a dětskému domovu v Jaroměři,

 Integračnímu azylovému středisku pro uprchlíky v Josefově,

 Charitnímu azylovému domu pro matky s dětmi v Náchodě.

 Sociálně potřebným rodinám v Zaloňově.

Děti dárky dostaly při vánočních besídkách. Ve čtvrtek 18.12. jsme se byli s manželem podívat ve Speciální základní škole a v dětském domově a v nízkoprahovém centru Milíčův dům – radost dětí byla ohromná a dojemná. Škoda, že jste se tam všichni nevešli také, abyste to mohli sami zažít.

Děkujeme vám všem, kteří jste přispěli!

Velkou měrou se o sbírku zasloužili:

 žáci Masarykovy jubilejní základní školy v Černilově.

 žáci Základní školy Úprkova v Hradci Králové,

 a mnoho jednotlivých obětavých dárců.

                                                                  Za organizátory Jana a Radim Žárských

 


Vánoční spaní ve škole
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-12-26 11:17:41

Dne 18. prosince pro třídu 5. A nastal toužebně očekávaný okamžik: vánoční spaní ve škole! Sešli jsme se okolo 18. hodiny obtěžkáni zavazadly a začali hned vařit. Polovina dětí vařila večeři (kuřízky s bramborami) a ostatní pekli vánoční cukroví. Potom jsme se vrhli na jídlo a během pár minut nezbylo z večeře nic než špinavé nádobí. Potom jsme ve třídě seděli u vánočního stromečku a povídali si o hezkých věcech. Pak jsme si rozdali první dárečky, navzájem si je ukazovali a měli velkou radost. Po přípravě spaní jsme hráli hry a dívali se na pohádku. Postupně se nám začala klížit očka a usínali jsme. Po ničem nerušeném spánku jsme se probudili do krásného dne, který byl poslední před vánočními prázdninami. HURÁ!

Fotky najdete ZDE.

Redaktorka 5.A Žofie Anna Paterová


Návštěva divadla DRAK
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-12-26 11:14:09

Dne 18. 12. 2014 šli jsme do divadla DRAK v 9:00 hod. Došli jsme do DRAKU a odložili jsme si oblečení. Šli do výtvarné dílny. Tam jsme se usadili a paní průvodkyně nám říkala, že budeme dělat loutky z kartonu. Vysvětlila nám, jak se dělají. Nejdříve jsme si loutky vybarvili podle sebe, potom jsme je vystřihli. Nakonec jsme pospojovali končetiny spínačky a loutka byla hotová. Mohli jsme s nimi zahrát divadlo. Příklady loutek: klaun, James Bond, tajná agentka, baletka a ostatní. Návštěva se nám moc líbila a těšíme se na další podobnou akci.

Fotky najdete ZDE.

Za celou naši třídu redaktor 5. A Vojta Bareš.


Vánoční besídka 5. A
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-12-26 11:11:00

Ve třídě 5. A vánoční atmosféra započala již 8.12.2014, protože Anička N. přinesla do třídy vánoční stromek. Společně jsme ho nazdobili a až do včerejšího dne nám voněl ve třídě. Dne 19. prosince 2014 jsme měli ve třídě vánoční besídku. První hodinu jsme si každý rozbalili jeden dárek. Druhou hodinu jsme si rozbalili ostatní dárky. Bylo jich mnoho. Celý den jsme pojídali cukroví, které jsme si na čtvrtečním nocování upekli. Další hodiny jsme se koukali na pohádky a hráli hry.

                                                                       Redaktorka 5. A Kristýna Jezdinská 


Vánoční dílny
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-12-26 11:07:36

Ve středu 17. 12. 2014 se tradičně konaly Vánoční dílny s prodejní výstavou. Děti i rodiče si mohli vybírat, prohlížet a nakupovat mnoho krásných vánočních dekorací, které vyrobili naši žáci. Pokud se sami chtěli zapojit do vlastní výroby, mohli si vybrat dílnu a výrobek dle vlastní chuti a široké nabídky v jednotlivých třídách. Tiskla se vánoční přání, vyráběli andělé i vánoční hvězdy. Starší žáci vařili kávu a čaj, prodávali šťávu, bábovky i štrůdly v improvizovaném bufetu ve školní kuchyňce. Koledy zpíval a na bubny hrál Jan Jiroušek, zpíval a hrál na kytaru Jakub Horňák. 

Fotky najdete ZDE.


Nocování ve škole 5. A
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-12-18 14:18:11

Dne 11.12. třída 5. A nocovala ve škole. V 18:00 jsme přišli do školy, potom jsme se převlékli do oblečení na volný čas a měli volnou zábavu. Každý volnou zábavu pojal jinak př. stolní hry, společenské hry, četba, povídání, ochutnávka všech dobrot. Poté jsme si objednali pizzu, která všem moc chutnala. Potom jsme se přesunuli do tělocvičny a hráli hry. Poté jsme se vrátili do třídy, kde někteří tancovali a někteří hráli deskové hry. Nikomu se příliš nechtělo, ale nakonec jsme se připravili na spánek a usnuli …

Fotky najdete ZDE.

Redaktorky 5.A Kristýna Labíková a Adéla Černohousová


Knihovna aneb Pitva knihy
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-01-14 12:58:28

Dne 16. 12. 2014 se vydala třída 5. A na prohlídku školní knihovny. Přivítala nás paní knihovnice, převlečená za paní doktorku.  Vysvětlila nám rozdíl mezi brožovanou vazbou a vázanou knihou.  Knížku nám popsala, jako části lidského těla takže, např. stránky jsou kosti knihy. Každý si vyzkoušel rozpitvat knihu. Byli jsme převlečeni do lékařského oblečení. Potom nám vysvětlila, že každá kniha je označena razítkem knihovny, všichni knihovníci označují shodně stránku 17.

Fotky najdete ZDE a ZDE.

                                               Redaktorka Eliška Skořepová 5.A


Sběr pečiva 5. A
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-12-18 14:03:09

Dne 8. - 12.12. 2014 uspořádala třída 5. A sběr starého pečiva pro zvířátka z Jaroměře. Žáci se po skupinách střídali před vchodem do školy a vybírali pečivo od ostatních žáků a učitelského sboru. Letos se nasbíralo opět mnoho pečiva, které vystačí zvířátkům na celou zimu.

Zde naleznete pořádané akce Záchranné stanice Jaroměř.

Redaktorka 5. A Viktorie Dominová 


Vánoční koncert
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-12-15 11:13:16

Ve středu 10.12.2014 se v Městské hudební síni konal Vánoční koncert. Vystupovali žáci prvních tříd, na pomoc jim přišli někteří jejich starší spolužáci. Děti zpívaly s velkou chutí a nadšením. Podaly téměř profesionální výkon.  Na koncertě zazněly známé české koledy a vánoční písně. Děkujeme malým zpěváčkům za jejich snahu a krásné předvánoční vystoupení. Děkujeme  i rodičům, kteří umožnili dětem na koncertě vystupovat a přišli je podpořit. Za trpělivou přípravu koncertu, nacvičování patří dík paní učitelkám Nevečeřalové, Karmanské, Jedličkové, Weinfurterové, Košťálové  a panu učiteli Horňákovi. Paní učitelka Nikola Košťálová vybrala písně a celý koncert řídila. Na klavír žáky doprovázel Tomáš Borůvka, na housle hrál Leoš Bílek a na flétnu Jan Kostřiba. Vánoční koncert byl příjemným a důstojným vystoupením našich žáků. Děkujeme.

Zde se můžete podívát na koncert: video1, video2.


Úprk Cup 2014
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-12-12 16:38:01

V tělocvičně ZŠ Úprkova se 11.12.2014 uskutečnil již 10. ročník Vánočního turnaje v sálové kopané pro žáky 1. a 2. tříd základních škol „ÚPRK CUP 2014“. O krásné poháry, medaile a spoustu dalších cen bojovaly týmy ze ZŠ M. Horákové, ZŠ Kukleny, ZŠ Jiráskova náměstí, ZŠ Pouchov a pořádající ZŠ Úprkova. Vítězem se stala ZŠ Pouchova a domácí Úprkova obsadila krásné 3. místo. Nadějné hráče přišli podpořit  rodiče i fanoušci fotbalu. Turnaj byl zakončen kulturním programem a bohatou tombolou. Akce byla velmi úspěšná a již nyní se hlásí na turnaj další hráči i jiné školy z Hradce Králové.

Fotky najdete ZDE.


Bruslení 3.B
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-12-12 16:31:27

Celý prosinec chodila třída 3.B bruslit na Zimní stadion. Děti i paní učitelka si pilovaly bruslařskou techniku i zastavení. Došlo i na obratnostní cviky a krasobruslařské sestavy. Nejen, že se žáci tímto sportem otužovali, ale především si zlepšili svoji fyzickou kondici.


Návštěva prvňáků v Zoo 11.12.2014
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-12-11 15:46:16

Rozhodli jsme se, že připravíme Vánoce i zvířátkům v Zoo ve Dvoře Králové n. Labem. Navlékali jsme řetězy z jablíček, pomerančů, jeřabin, ale také jsme donesli hodně dobrot z domova. Zoologická zahrada nás přivítala v bílém, byla zima, padal sníh. Viděli jsme ptačí i vodní svět. V pavilonu opic si dali svačinku od maminky. Každá třída si ozdobila jeden stromeček  a každý z nás se tam určitě zase rád podívá.

Fotky najdete ZDE.

           Prvňáci a p. učitelky


Perníkové tvoření prvňáků 2.12.2014
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-12-11 15:46:07

V prvním adventním týdnu jsme se začali pilně připravovat na Vánoce. S rodiči jsme technikou tvoření z volné ruky motali perníčky. Na plechu nám přibývala různá zvířátka, čertíci, panenky, věnečky. Sešlo se nás tolik, že jsme se nevešli ani do třídy. Doma si každý perníky upekl a tím si provoněl domov. Bylo to prima odpoledne.

Fotky najdete ZDE.

                Prvňáci a p. učitelky


MIKULÁŠ NA ÚPRKOVCE
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-12-09 10:06:24

Už tradičně na svátek Jitky prochází třídami ZŠ Úprkova Mikuláš se svými pomocníky – čerty a anděly. Ani v tomto roce se nestala výjimka. Anděl pochválil všechny pracovité a hodné děti a čerti pokárali zlobivce. Děti slíbily, že se do dalšího pololetí zlepší. Tak uvidíme…

Fotky najdete ZDE.


Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320