Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   
PŘÍRODOVĚDNÝ PROJEKT NA GYMNÁZIU B.NĚMCOVÉ
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-06-04 08:45:40

V úterý 26.5. se 20 žáků osmých tříd zúčastnilo druhé části přírodovědného projektu – spolupráce s gymnáziem B.Němcové. Tentokrát jsme se blíže seznamovali s hmyzem, jeho sběrem , preparací   a   určováním. Druhá část byla věnována včelařství a všemu, co s ním souvisí. Doufáme, že podobné akci budou i v dalších letech.

Fotky si můžete prohlédnout ZDE.

JM


Vybíjená v ŠD
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-05-28 14:34:40
V pátek 22.5. se utkali žáci prvních tříd ve čtvercové vybíjené. Po napínavém klání nakonec vyhrála 1.A. Děkujeme J.Kuřátkovi, který nám utkání odpískal.
 
Na fotky se můžete podívat ZDE.

SOUTĚŽ ZLATÝ LIST
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-05-26 10:44:38

V pátek 15.5. 2015 se konalo krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. Naši školu reprezentovala dvě šestičlenná družstva: v kategorii mladších to byli – D. Čičovský, S. Jiška, V.Malina, L.Tláskal, M. Marek a N.Žďárková a v kategorii starších M.Strnad, N.Schánělová, V.Šobová, M.Vejsová, T.Mišutová a L.Sklenářová.  Obě družstva bojovala statečně  a žáci obsadili při své první účasti střed startovního pole mezi  160 soutěžícími. Celá soutěž probíhala v krásném prostředí Českého ráje v Prachově. 

Na fotky se můžete podívat ZDE.

JM


PROJEKT „UMÍME ČÍST V KRAJINĚ, VÍME, KDE JSME DOMA“
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-05-26 10:41:19

V pondělí 14.5.2015 se konala závěrečná konference společného česko-německého projektu  UMÍME ČÍST V KRAJINĚ, VÍME, KDE JSME DOMA“.Setkali jsme se nejen s našimi lektory ze střediska ekologické výchovy SEVER, ale i s jejich německými partnery. V rámci projektu se vybrané třídy účastnily programů a tří exkurzí na přírodně zajímavé lokality v Hradci Králové a okolí.  Součástí byla i instalace nových naučných tabulí v přírodní památce Na Plachtě. Děti ze zúčastněných škol byly rozděleny na tři skupiny, každá zpracovávala svoje území. Na konec žáci různou formou se svým územím seznamovali ostatní. Také učitelé a lektoři měli svůj program. Naši školu  zastupovali žáci osmých ročníků – účastníci exkurzí a žáci ze 6.B. Doufám, že brzo bude možnost se do podobného projektu opět zapojit.

Na fotky se můžete podívat ZDE.

JM


TERÉNNÍ KURZ BĚLEČ
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-05-26 10:35:58
Ve dnech 12. – 15.května se uskutečnil tradiční terénní biologický kurz. I v letošním roce se naší základnou stal tábor v Bělči. Prožili jsme několik dnů v lese, u rybníka, na cestách i při sportu. Náš celodenní výlet tentokrát směřoval do Kostelce nad Orlicí a do Častolovic.
Jeden večer nás navštívil i ornitolog Ivan Tláskal, který nám nejen vyprávěl zajímavosti ze života ptáků, ale ukázal nám i  kroužky na různé druhy ptáků a ptačí vajíčka. Nechyběla ani soutěž v poznávání rostlin.Závěr kurzu  patřil prezentaci žákovských projektů. Nejlepších výsledků dosáhly v celkovém hodnocení  kurzu Viktorka Nováková a Bára Kodytková. Za rok opět na viděnou.
 
Na fotky se můžete podívat ZDE.
JM

Česko –německá akce
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-05-26 10:09:01
V pondělí 11.5. 2015 se konala Česko –německá akce. Pořádali to lidé z organizace Sever, která se zabývá přírodou. Nejdříve nám lidé ze Severu řekli prezentaci o třech přírodních památkách v Královéhradeckém kraji. Po prezentaci se nám představily dvě paní z Německa s tlumočnicí (Paní učitelkou Jiřinou Šmídovou) a řekly nám jaké je to s přírodou v Německu. Poté jsme se rozdělili do tří skupin. V každé skupině byl jeden vedoucí ze Severu. Úkolem bylo ztvárnit z předem připraveného materiálu krajinu na dané téma. Všem se to povedlo, ale to nebylo vše. Každá skupina měla ještě zahrát divadlo. Divadlo se všem skupinám povedlo.
 
Am Montag, den 11.05 2015 fand eine tschechisch-deutsche Veranstaltung statt. Es veranstalteten Leute der Organisation Sever, die mit der Natur beschäftigt sind. Zuerst erzählten sie eine Präsentation von drei Naturdenkmälern  in der Region Hradec Králové. Nach der Präsentation haben sich zwei deutsche Damen mit einer Übersetzerin (der Lehrerin Jiřina Šmídová) vorgestellt und erzählten uns wie die Natur in Deutschland ist. Dann haben wir Dreiergruppen gebildet. In jeder Gruppe war ein Betreuer der Organisation Sever.  Die Aufgabe war von vorgegebenen Materialien eine Landschaft auf ein Thema zu basteln. Allen ist es gelungen, aber es war noch nicht alles. Jede Gruppe musste noch ein Theater vorspielen. Das Theater ist allen Gruppen gelungen.

Ústav jaderného výzkumu, Řež u Prahy
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-05-22 13:03:51
6. května 2015 se někteří žáci 9. tříd jeli podívat, jak vypadá jaderný reaktor. Tuto exkurzi nám umožnili v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Exkurze to byla velice vydařená, deváťáci mohli nahlédnout do reaktoru, seznámili se s tím, jak vypadá palivo a celkově získali spoustu nových poznatků o jaderné energetice, které doplnili to, co se dověděli ve škole v rámci výuky fyziky a chemie.
 
Na fotky se můžete podívat ZDE.

Škola jinak
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-05-20 10:35:58

V úterý 19.5.2015 opět proběhla škola jinak. Žáci si mohli vybrat z nabízených seminářů a věnovat se předmětům nebo aktivitám, které je baví a do běžných vyučovacích hodin se nevejdou. I přes mírnou nepřízeň počasí se akce vydařila, žáci i učitelé byli nadmíru spokojeni. Děkujeme rodičům i studentům UHK, kteří se společně s námi do projektu zapojili.

Fotky si můžete prohlédnout ZDE.


Jan Hus
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-05-18 15:03:17
Dne 14. 5. 2015 jsme šli ráno v 8:00 pěšky do Husitského kostela. Když jsme dorazili, posadili jsme se a chvilku počkali. Pak začalo představení o mistru Janu Husovi. V představení se přednášel životopis mistra Jana Husa. Pán, který přednášel, byl pouze sám, ale uměl to hezky přednést a zahrát. Představení bylo občas zajímavě zpestřeno. Ke konci byl zapojen i divák z publika. Zpátky jsme šli opět pěšky a celá akce trvala přibližně 3 hod. 
 
Veronika Došková, 6.B

Zlatý list
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-04-29 14:29:53


DEN ZEMĚ 2015
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-04-29 14:25:53

I v letošním roce se žáci prvního stupně zúčastnili  přírodovědných a sportovních soutěží spojených s oslavami Dne Země. Na deseti stanovištích si děti vyzkoušely svou paměť, znalosti o rostlinách i zvířatech, trénovaly třídění odpadů. Děti také pracovaly s mikroskopy a vyzkoušely si, jak je těžké viděné zakreslit. Nechybělo ani trénování těla. Při sportování  žáci trénovali přesnou mušku i svou rychlost. Počasí mám přálo a všichni tak měli možnost si celé dopoledne užít.

Díky žákům 8.B, kteří akci připravili.

Fotky najdete ZDE.

JM


JARNÍ BRIGÁDA NA PLACHTĚ
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-04-29 13:58:02

V sobotu 18.dubna proběhla tradiční jarní brigáda  v přírodní památce Na Plachtě. Ze školy vyrazilo na pomoc přírodě 5 statečných: Vašek a Vít Malinovi, Standa Jiška, Tereza Weinzetlová a Tereza Mišutová.

Moc děkuji a na podzim na viděnou.

JM


Uklidili jsme svět
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-04-29 13:57:10
Dne 21. dubna jsme s našimi žáky vyrazili uklízet břehy Orlice a slepých ramen v okolí naší školy. Nakonec jsme postupně vyrazili všechny třídy. Nasbírali jsme 50 plných pytlů odpadků a našli celou řadu zajímavých věcí. Nákupní košík, hrábě, příbytky bezdomovců, spoustu skleněných i plastových lahví a jiné odpadky. Nashromážděné pytle potom další den odvezla firma Marius Pedersen. Celá akce proběhla ve spolupráci s Českým svazem 
ochránců přírody.
 
Fotky najdete ZDE.
 
 
 
Eva Bláhová

Mluvíš německy? - Sprichst du Deutsch?
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-01-20 16:32:58

Mluvíš německy?

Olympiáda v německém jazyce se konala na naší škole dne 12. 1. 2015 od osmi hodin ráno.  Zúčastnilo se nás šest. Olympiádu pro nás připravili p. učitelka Šmídová a p. učitel Varhaník. Skládala se ze tří částí. První část byl poslech, při kterém jsme kroužkovali správné odpovědi. Ve druhé části jsme psali vyprávění na dané téma a ve třetí části jsme si vylosovali téma a o něm jsme vyprávěli. Všem účastníkům se olympiáda moc líbila.

       

Sprichst du Deutsch?

Die Olympiade in der deutschen Sprache war am 12.1. 2015 um acht Uhr am Morgen. Es waren sechs Schüler. Die Olympiade haben für uns Frau Lehrerin Šmídová und Herr Lehrer Varhaník vorbereitet. Die Olympiade wurde aus drei Teilen gebildet. Der erste Teil war Hörverstehen, wir mussten die richtigen Antworten ankreuzen. Im zweiten Teil haben wir über ein bestimmtes Thema etwas geschrieben und im dritten Teil haben wir ein Thema ausgesucht und darüber haben wir dann gesprochen. Allen Kindern hat die Olympiade gefallen.

Fotky najdete ZDE.


Spaní ve škole – návštěva Univerzity Hradec Králové
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-01-13 15:41:13

Na čtvrtek jsme se velmi těšili, neboť nás čekalo opět společné nocování ve třídě s tajným programem. Za deště a za tmy jsme vyrazili do nočního Hradce. Naším cílem byla tentokrát Filozofická fakulta UHK. Tam nás přivítala královna Kunhuta a písař Tomeš. Prohlédli jsme si staré pečetě, vyzkoušeli jsme si psaní brkem do staré písanky písmena velmi prastará a vyrobili si své vlastní pečetě. Za audienci u královny velmi děkujeme.

Fotky najdete ZDE.

                                                                                               2.A a Jitka Weinfurterová


Předškoláci
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-01-12 10:31:44

8. ledna si předškoláci sedli do lavic a vypadali už docela jako hotoví školáci! Hlásili se a hodně z nich umělo i poslouchat, co říkají ti ostatní. Velké hrnce na stole vypadaly, jako bychom měli navařeno. Rozdali jsme si talíře a čekalo se, co dobrého máme pod pokličkou. Ale ouha, byly to jen geometrické tvary. Roztřídili jsme je pro pejska a kočičku ze známé pohádky a do prázdných talířů jsme si aspoň něco dobrého nakreslili. Taky jsme si vyzkoušeli paměť. Málokdo totiž dokáže vyjmenovat opravdu všechno, co pejsek s kočičkou dali do svého dortu. Kromě zavařeniny, samozřejmě! Na závěr jsme si na interaktivní tabuli pustili kousek známé pohádky, abychom zkontrolovali, jak si to doopravdy pan Josef Čapek vymyslel. Těšíme se na příště.

Fotky najdete ZDE.

Lenka Rozsívalová a Jitka Weinfurterová


Předškoláci
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-01-06 17:06:59

Milí předškoláci, 

na ZŠ Úprkova se na vás každý měsíc moc těšíme. V prosinci jsme si spolu vyrobili andělská přáníčka a za zpěvu koled jsme probudili pastýře i darovníčky. Tento týden - 8. ledna,  se chystá míchání ve velkém hrnci! Copak asi uvaří pejsek s kočičkou? A kdopak si ještě pamatuje heslo pro vstup do pohádky? Na společné zpívání a tvoření se těší paní učitelky Lenka Rozsívalová a Jitka Weinfurterová

Na fotku se můžete podívat ZDE.


KRABICE OD BOT
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-01-05 15:35:32

Před Vánocemi se naše škola zapojila do sbírky Krabice od bot, kterou pořádá Diakonie. Podařilo se nám shromáždit 213 dárků a předali jsme je středisku Diakonie Milíčův dům v Jaroměři. Všem, kteří svým dárečkem přispěli k radosti mnoha dětí, srdečně děkujeme!

Fotky najdete ZDE.    

                                                                                            Jitka Weinfurterová   

Děkujeme vám všem,

kteří jste se zúčastnili projektu VÁNOČNÍ KRABICE OD BOT. Letos se sešlo dárků opravdu požehnaně (okolo 300), zatím opět rekordně. Velice děkujeme za vaši štědrost!

Dárky jsme předali zástupcům zařízení, které se starají o potřebné děti:

 Nízkoprahovému středisku Milíčův dům Diakonie ČCE v Jaroměři,

 Speciální základní škole a dětskému domovu v Jaroměři,

 Integračnímu azylovému středisku pro uprchlíky v Josefově,

 Charitnímu azylovému domu pro matky s dětmi v Náchodě.

 Sociálně potřebným rodinám v Zaloňově.

Děti dárky dostaly při vánočních besídkách. Ve čtvrtek 18.12. jsme se byli s manželem podívat ve Speciální základní škole a v dětském domově a v nízkoprahovém centru Milíčův dům – radost dětí byla ohromná a dojemná. Škoda, že jste se tam všichni nevešli také, abyste to mohli sami zažít.

Děkujeme vám všem, kteří jste přispěli!

Velkou měrou se o sbírku zasloužili:

 žáci Masarykovy jubilejní základní školy v Černilově.

 žáci Základní školy Úprkova v Hradci Králové,

 a mnoho jednotlivých obětavých dárců.

                                                                  Za organizátory Jana a Radim Žárských

 


Vánoční spaní ve škole
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-12-26 11:17:41

Dne 18. prosince pro třídu 5. A nastal toužebně očekávaný okamžik: vánoční spaní ve škole! Sešli jsme se okolo 18. hodiny obtěžkáni zavazadly a začali hned vařit. Polovina dětí vařila večeři (kuřízky s bramborami) a ostatní pekli vánoční cukroví. Potom jsme se vrhli na jídlo a během pár minut nezbylo z večeře nic než špinavé nádobí. Potom jsme ve třídě seděli u vánočního stromečku a povídali si o hezkých věcech. Pak jsme si rozdali první dárečky, navzájem si je ukazovali a měli velkou radost. Po přípravě spaní jsme hráli hry a dívali se na pohádku. Postupně se nám začala klížit očka a usínali jsme. Po ničem nerušeném spánku jsme se probudili do krásného dne, který byl poslední před vánočními prázdninami. HURÁ!

Fotky najdete ZDE.

Redaktorka 5.A Žofie Anna Paterová


Návštěva divadla DRAK
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2014-12-26 11:14:09

Dne 18. 12. 2014 šli jsme do divadla DRAK v 9:00 hod. Došli jsme do DRAKU a odložili jsme si oblečení. Šli do výtvarné dílny. Tam jsme se usadili a paní průvodkyně nám říkala, že budeme dělat loutky z kartonu. Vysvětlila nám, jak se dělají. Nejdříve jsme si loutky vybarvili podle sebe, potom jsme je vystřihli. Nakonec jsme pospojovali končetiny spínačky a loutka byla hotová. Mohli jsme s nimi zahrát divadlo. Příklady loutek: klaun, James Bond, tajná agentka, baletka a ostatní. Návštěva se nám moc líbila a těšíme se na další podobnou akci.

Fotky najdete ZDE.

Za celou naši třídu redaktor 5. A Vojta Bareš.


Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320