Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   
Cyklovýlet
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-06-18 12:53:15
Dopoledne 16. 6. 2015 tedy v úterý jsme se sešli před hlavním vchodem do školy k odjezdu na cyklovýlet. Vyjeli jsme od školní jídelny směrem k železnému mostu, kde jsme odbočili na hráz. Poté jsme jeli různými kličkami, až jsme dojeli do Bělečka. Tam jsme dostali do dvojice papír, na kterém bylo sedm otázek. Odpověď na každou otázku jsme našli v okolí, vždy na jiném místě. Byly tam třeba otázky: Jaké zvíře je vryto v bílých sloupcích podél cesty nebo jaké je hlavní motto Městských lesů Hradce Králové. Za správné vyluštění mohla dvojice dostat poklad, který byl na Mazurových chalupách. Tam byl pytlík bonbonů a vzkaz, že druhá půlka pokladu je v cíli. Po dojetí do cíle, který byl u altánku ve škole jsme našli druhou půlku, kterým byl čokoládový dort. Všem se cylkovýlet líbil.
 
 

RECYKLOHRANÍ NA ZŠ ÚPRKOVA HRADEC KRÁLOVÉ
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-06-04 14:08:40

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí.  Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 6 televizí, 5 monitorů a 366,00 kg drobného elektra.

 V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich studentů v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

 Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 6 televizí, 5 monitorů a 366,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 10,48 MWh elektřiny, 663,11 litrů ropy, m3 vody a 0,28 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,06 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 8,70 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.


DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 5. A
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-06-04 08:49:02

Dne  3.6.  2015 se třída V.A vydala na dopravní hřiště  Třebeš. Jeli jsme autobusem č. 25 ke sportovní hale S. H. T. U dopravního hřiště už na nás čekal policista, s kterým jsme se už seznámili, když nám ve třídě přednášel povinnou výbavu kola, dopravní značky apod. Rozdělil nás na dvě skupiny. Po jedné skupině nám vysvětloval, jak se chovat po celé dráze. Poté si sám každý vybral svoje kolo, které mu vyhovovalo. Pak už jsme si jen jezdili, ale opatrně, aby se nikomu nic nestalo. Asi po každých 6 minutách jsme se sešli na malém parkovišti a vysvětlili, co kdo udělal špatně, aby se to příště nestalo. Jinak bylo hřiště velmi dobře vybaveno: nové silnice, chodníky, přejezdy, přechody, křižovatky, železniční přejezdy, kruhové objezdy a také semafory, které bohužel nebyly zprovozněné. Hřiště bude veřejně přístupné okolo září 2015. Všem velmi doporučujeme.

Na fotky se můžete podívat ZDE.

Redaktor 5.A Jan Kopecký


DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 5. A
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-06-04 08:48:42

Dne  3.6.  2015 se třída V.A vydala na dopravní hřiště  Třebeš. Jeli jsme autobusem č. 25 ke sportovní hale S. H. T. U dopravního hřiště už na nás čekal policista, s kterým jsme se už seznámili, když nám ve třídě přednášel povinnou výbavu kola, dopravní značky apod. Rozdělil nás na dvě skupiny. Po jedné skupině nám vysvětloval, jak se chovat po celé dráze. Poté si sám každý vybral svoje kolo, které mu vyhovovalo. Pak už jsme si jen jezdili, ale opatrně, aby se nikomu nic nestalo. Asi po každých 6 minutách jsme se sešli na malém parkovišti a vysvětlili, co kdo udělal špatně, aby se to příště nestalo. Jinak bylo hřiště velmi dobře vybaveno: nové silnice, chodníky, přejezdy, přechody, křižovatky, železniční přejezdy, kruhové objezdy a také semafory, které bohužel nebyly zprovozněné. Hřiště bude veřejně přístupné okolo září 2015. Všem velmi doporučujeme.

Na fotky se můžete podívat ZDE.

Redaktor 5.A Jan Kopecký


PŘÍRODOVĚDNÝ PROJEKT NA GYMNÁZIU B.NĚMCOVÉ
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-06-04 08:45:40

V úterý 26.5. se 20 žáků osmých tříd zúčastnilo druhé části přírodovědného projektu – spolupráce s gymnáziem B.Němcové. Tentokrát jsme se blíže seznamovali s hmyzem, jeho sběrem , preparací   a   určováním. Druhá část byla věnována včelařství a všemu, co s ním souvisí. Doufáme, že podobné akci budou i v dalších letech.

Fotky si můžete prohlédnout ZDE.

JM


Vybíjená v ŠD
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-05-28 14:34:40
V pátek 22.5. se utkali žáci prvních tříd ve čtvercové vybíjené. Po napínavém klání nakonec vyhrála 1.A. Děkujeme J.Kuřátkovi, který nám utkání odpískal.
 
Na fotky se můžete podívat ZDE.

SOUTĚŽ ZLATÝ LIST
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-05-26 10:44:38

V pátek 15.5. 2015 se konalo krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. Naši školu reprezentovala dvě šestičlenná družstva: v kategorii mladších to byli – D. Čičovský, S. Jiška, V.Malina, L.Tláskal, M. Marek a N.Žďárková a v kategorii starších M.Strnad, N.Schánělová, V.Šobová, M.Vejsová, T.Mišutová a L.Sklenářová.  Obě družstva bojovala statečně  a žáci obsadili při své první účasti střed startovního pole mezi  160 soutěžícími. Celá soutěž probíhala v krásném prostředí Českého ráje v Prachově. 

Na fotky se můžete podívat ZDE.

JM


PROJEKT „UMÍME ČÍST V KRAJINĚ, VÍME, KDE JSME DOMA“
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-05-26 10:41:19

V pondělí 14.5.2015 se konala závěrečná konference společného česko-německého projektu  UMÍME ČÍST V KRAJINĚ, VÍME, KDE JSME DOMA“.Setkali jsme se nejen s našimi lektory ze střediska ekologické výchovy SEVER, ale i s jejich německými partnery. V rámci projektu se vybrané třídy účastnily programů a tří exkurzí na přírodně zajímavé lokality v Hradci Králové a okolí.  Součástí byla i instalace nových naučných tabulí v přírodní památce Na Plachtě. Děti ze zúčastněných škol byly rozděleny na tři skupiny, každá zpracovávala svoje území. Na konec žáci různou formou se svým územím seznamovali ostatní. Také učitelé a lektoři měli svůj program. Naši školu  zastupovali žáci osmých ročníků – účastníci exkurzí a žáci ze 6.B. Doufám, že brzo bude možnost se do podobného projektu opět zapojit.

Na fotky se můžete podívat ZDE.

JM


TERÉNNÍ KURZ BĚLEČ
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-05-26 10:35:58
Ve dnech 12. – 15.května se uskutečnil tradiční terénní biologický kurz. I v letošním roce se naší základnou stal tábor v Bělči. Prožili jsme několik dnů v lese, u rybníka, na cestách i při sportu. Náš celodenní výlet tentokrát směřoval do Kostelce nad Orlicí a do Častolovic.
Jeden večer nás navštívil i ornitolog Ivan Tláskal, který nám nejen vyprávěl zajímavosti ze života ptáků, ale ukázal nám i  kroužky na různé druhy ptáků a ptačí vajíčka. Nechyběla ani soutěž v poznávání rostlin.Závěr kurzu  patřil prezentaci žákovských projektů. Nejlepších výsledků dosáhly v celkovém hodnocení  kurzu Viktorka Nováková a Bára Kodytková. Za rok opět na viděnou.
 
Na fotky se můžete podívat ZDE.
JM

Česko –německá akce
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-05-26 10:09:01
V pondělí 11.5. 2015 se konala Česko –německá akce. Pořádali to lidé z organizace Sever, která se zabývá přírodou. Nejdříve nám lidé ze Severu řekli prezentaci o třech přírodních památkách v Královéhradeckém kraji. Po prezentaci se nám představily dvě paní z Německa s tlumočnicí (Paní učitelkou Jiřinou Šmídovou) a řekly nám jaké je to s přírodou v Německu. Poté jsme se rozdělili do tří skupin. V každé skupině byl jeden vedoucí ze Severu. Úkolem bylo ztvárnit z předem připraveného materiálu krajinu na dané téma. Všem se to povedlo, ale to nebylo vše. Každá skupina měla ještě zahrát divadlo. Divadlo se všem skupinám povedlo.
 
Am Montag, den 11.05 2015 fand eine tschechisch-deutsche Veranstaltung statt. Es veranstalteten Leute der Organisation Sever, die mit der Natur beschäftigt sind. Zuerst erzählten sie eine Präsentation von drei Naturdenkmälern  in der Region Hradec Králové. Nach der Präsentation haben sich zwei deutsche Damen mit einer Übersetzerin (der Lehrerin Jiřina Šmídová) vorgestellt und erzählten uns wie die Natur in Deutschland ist. Dann haben wir Dreiergruppen gebildet. In jeder Gruppe war ein Betreuer der Organisation Sever.  Die Aufgabe war von vorgegebenen Materialien eine Landschaft auf ein Thema zu basteln. Allen ist es gelungen, aber es war noch nicht alles. Jede Gruppe musste noch ein Theater vorspielen. Das Theater ist allen Gruppen gelungen.

Ústav jaderného výzkumu, Řež u Prahy
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-05-22 13:03:51
6. května 2015 se někteří žáci 9. tříd jeli podívat, jak vypadá jaderný reaktor. Tuto exkurzi nám umožnili v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Exkurze to byla velice vydařená, deváťáci mohli nahlédnout do reaktoru, seznámili se s tím, jak vypadá palivo a celkově získali spoustu nových poznatků o jaderné energetice, které doplnili to, co se dověděli ve škole v rámci výuky fyziky a chemie.
 
Na fotky se můžete podívat ZDE.

Škola jinak
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-05-20 10:35:58

V úterý 19.5.2015 opět proběhla škola jinak. Žáci si mohli vybrat z nabízených seminářů a věnovat se předmětům nebo aktivitám, které je baví a do běžných vyučovacích hodin se nevejdou. I přes mírnou nepřízeň počasí se akce vydařila, žáci i učitelé byli nadmíru spokojeni. Děkujeme rodičům i studentům UHK, kteří se společně s námi do projektu zapojili.

Fotky si můžete prohlédnout ZDE.


Jan Hus
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-05-18 15:03:17
Dne 14. 5. 2015 jsme šli ráno v 8:00 pěšky do Husitského kostela. Když jsme dorazili, posadili jsme se a chvilku počkali. Pak začalo představení o mistru Janu Husovi. V představení se přednášel životopis mistra Jana Husa. Pán, který přednášel, byl pouze sám, ale uměl to hezky přednést a zahrát. Představení bylo občas zajímavě zpestřeno. Ke konci byl zapojen i divák z publika. Zpátky jsme šli opět pěšky a celá akce trvala přibližně 3 hod. 
 
Veronika Došková, 6.B

Zlatý list
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-04-29 14:29:53


DEN ZEMĚ 2015
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-04-29 14:25:53

I v letošním roce se žáci prvního stupně zúčastnili  přírodovědných a sportovních soutěží spojených s oslavami Dne Země. Na deseti stanovištích si děti vyzkoušely svou paměť, znalosti o rostlinách i zvířatech, trénovaly třídění odpadů. Děti také pracovaly s mikroskopy a vyzkoušely si, jak je těžké viděné zakreslit. Nechybělo ani trénování těla. Při sportování  žáci trénovali přesnou mušku i svou rychlost. Počasí mám přálo a všichni tak měli možnost si celé dopoledne užít.

Díky žákům 8.B, kteří akci připravili.

Fotky najdete ZDE.

JM


JARNÍ BRIGÁDA NA PLACHTĚ
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-04-29 13:58:02

V sobotu 18.dubna proběhla tradiční jarní brigáda  v přírodní památce Na Plachtě. Ze školy vyrazilo na pomoc přírodě 5 statečných: Vašek a Vít Malinovi, Standa Jiška, Tereza Weinzetlová a Tereza Mišutová.

Moc děkuji a na podzim na viděnou.

JM


Uklidili jsme svět
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-04-29 13:57:10
Dne 21. dubna jsme s našimi žáky vyrazili uklízet břehy Orlice a slepých ramen v okolí naší školy. Nakonec jsme postupně vyrazili všechny třídy. Nasbírali jsme 50 plných pytlů odpadků a našli celou řadu zajímavých věcí. Nákupní košík, hrábě, příbytky bezdomovců, spoustu skleněných i plastových lahví a jiné odpadky. Nashromážděné pytle potom další den odvezla firma Marius Pedersen. Celá akce proběhla ve spolupráci s Českým svazem 
ochránců přírody.
 
Fotky najdete ZDE.
 
 
 
Eva Bláhová

Mluvíš německy? - Sprichst du Deutsch?
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-01-20 16:32:58

Mluvíš německy?

Olympiáda v německém jazyce se konala na naší škole dne 12. 1. 2015 od osmi hodin ráno.  Zúčastnilo se nás šest. Olympiádu pro nás připravili p. učitelka Šmídová a p. učitel Varhaník. Skládala se ze tří částí. První část byl poslech, při kterém jsme kroužkovali správné odpovědi. Ve druhé části jsme psali vyprávění na dané téma a ve třetí části jsme si vylosovali téma a o něm jsme vyprávěli. Všem účastníkům se olympiáda moc líbila.

       

Sprichst du Deutsch?

Die Olympiade in der deutschen Sprache war am 12.1. 2015 um acht Uhr am Morgen. Es waren sechs Schüler. Die Olympiade haben für uns Frau Lehrerin Šmídová und Herr Lehrer Varhaník vorbereitet. Die Olympiade wurde aus drei Teilen gebildet. Der erste Teil war Hörverstehen, wir mussten die richtigen Antworten ankreuzen. Im zweiten Teil haben wir über ein bestimmtes Thema etwas geschrieben und im dritten Teil haben wir ein Thema ausgesucht und darüber haben wir dann gesprochen. Allen Kindern hat die Olympiade gefallen.

Fotky najdete ZDE.


Spaní ve škole – návštěva Univerzity Hradec Králové
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-01-13 15:41:13

Na čtvrtek jsme se velmi těšili, neboť nás čekalo opět společné nocování ve třídě s tajným programem. Za deště a za tmy jsme vyrazili do nočního Hradce. Naším cílem byla tentokrát Filozofická fakulta UHK. Tam nás přivítala královna Kunhuta a písař Tomeš. Prohlédli jsme si staré pečetě, vyzkoušeli jsme si psaní brkem do staré písanky písmena velmi prastará a vyrobili si své vlastní pečetě. Za audienci u královny velmi děkujeme.

Fotky najdete ZDE.

                                                                                               2.A a Jitka Weinfurterová


Předškoláci
Kdo vydal: Michal Hruška      Kdy: 2015-01-12 10:31:44

8. ledna si předškoláci sedli do lavic a vypadali už docela jako hotoví školáci! Hlásili se a hodně z nich umělo i poslouchat, co říkají ti ostatní. Velké hrnce na stole vypadaly, jako bychom měli navařeno. Rozdali jsme si talíře a čekalo se, co dobrého máme pod pokličkou. Ale ouha, byly to jen geometrické tvary. Roztřídili jsme je pro pejska a kočičku ze známé pohádky a do prázdných talířů jsme si aspoň něco dobrého nakreslili. Taky jsme si vyzkoušeli paměť. Málokdo totiž dokáže vyjmenovat opravdu všechno, co pejsek s kočičkou dali do svého dortu. Kromě zavařeniny, samozřejmě! Na závěr jsme si na interaktivní tabuli pustili kousek známé pohádky, abychom zkontrolovali, jak si to doopravdy pan Josef Čapek vymyslel. Těšíme se na příště.

Fotky najdete ZDE.

Lenka Rozsívalová a Jitka Weinfurterová


Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320