Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   321-340   341-360   
Starší čtou mladším
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-03-05 11:04:35

Starší čtou mladším

Třída 9. A si již počtvrté připravila čtení pro mladší děti v rámci projektu Starší čtou mladším. Smyslem projektu je číst dětem, které si ještě samy text přečíst nedokáží a prostřednictvím čtení navázat a budovat vazby mezi spolužáky bez ohledu na věk. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. A proto my, žáci 9. A, neříkáme „Jdi a čti si!", ale „Pojď, budu ti  číst".

Kamila Vysoká

 

V pátek 26. února jsme již tradičně četli menším dětem z prvních a druhých tříd. Tento rok vyhrála pohádka Tajemství staré bambitky, kterou jsme si sami vybrali, a paní učitelka náš výběr velmi ocenila. Letošní čtení bylo unikátní v tom, že scénář na motivy úspěšné televizní pohádky napsaly Adélka Holemá a Karolínka Kalousová z 9. A. Celou pohádkou nás provázely veselé písničky, které si s námi děti i zazpívaly. Asi nejvíce zaujaly děti postavy Ference a Lorence, dvou mazaných a lakomých rádců, v podání Šimona Černohouse a Marka Strnada. Po přečtení pohádky přiřazovaly děti kartičky k obrázkům a zazpívaly si s námi písničku Krůček po krůčku. Nakonec od nás dostaly omalovánku. My deváťáci jsme si to moc užili a děkujeme prvňákům a druhákům za poslech a sladkou odměnu.

Anička Němečková, 9. A

Fotky k této události jsou k dispozici ZDE.


EXKURZE DO SVĚTA PÁRY
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-02-29 17:49:25

Žáci 8. ročníků v hodinách fyziky právě dokončují učivo o tepelné energii. Součástí učiva je i téma TEPELNÉ STROJE. Máme obrovské štěstí, že nedaleko školy bydlí pan Tomek, který si ze svého domečku udělal nádhernou expozici parních strojů a je ochoten se s námi podělit o své poznatky o těchto skvostech. Sbírku má naprosto dokonalou, vzorně uspořádanou a opečovanou. Kéž by jeho elán a nadšení byly nakažlivé. Fotky jsou k dispozici ZDE.

 

                                                                                                                                   Marie Šrejtrová


PRACOVNÍ ČINNOSTI VE TŘÍDĚ 3. A
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-02-29 17:47:10

Děti ze třídy 3. A se v liché pátky těší na poslední vyučovací hodiny. V rozvrhu mají pracovní činnosti, a i když ještě nedrží dláto ani pilku, výrobky se jim daří. Malování na kůru se jim velmi povedlo a teď už mají na nástěnce letošní svoje tablo. Fotky jsou ZDE.                                                                                                                                        Marie Šrejtrová 


SVĚT OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ, MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA HUČÁK
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-02-27 17:54:03

Na uzavření učiva o střídavém proudu se šli žáci 9. ročníků podívat, jak se vlastně elektřina vyrábí. Malá vodní elektrárna HUČÁK - nazývaná dnes jako secesní unikát na Labi vyrábí elektřinu pomocí tří generátorů a to z pohybové energie vody principem elektromagnetické indukce. Součástí této stavby je i prostor, v němž je instalována expozice OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE. Snad si deváťáci něco zapamatovali.

Foto z Exkurze si můžete prohlédnout ZDE                                                                                                                                     Marie Šrejtrová


Národní divadlo – Strakonický dudák
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-01-26 20:00:52

Národní divadlo – Strakonický dudák

 

Dne 15.1 se konal výlet do Národního divadla na představení Strakonický dudák. Sraz byl v 16 hod před školní jídelnou. Výletu se zúčastnily třída 7.B s třídou 6.B. Někteří se dopravili samostatně.

Cesta probíhala celkem poklidně a docela rychle ubíhala. Pan řidič zastavil na druhém břehu, než bylo divadlo, takže jsme měli hezkou procházku přes most na druhý břeh. Když jsme přišli k Národnímu divadlu, paní učitelky zavelely rozchod. A ti, za které zodpovídala paní učitelka Jiřina Šmídová, se stačili před začátkem představení stavit do kavárny Slávie na horkou čokoládu. Nakonec jsme se všichni shledali v budově divadla.

Jakmile se na pódiu objevila první postava – Švanda Strakonický dudák – rozlehlo se všude obrovské ticho. Švanda se rozhodl vydat do světa, aby si vydělal peníze. Potřeboval totiž od tatínka jeho milované Dorotky dostat svolení k svatbě. Když už nějaký ten čas ve světě byl, jeho milá se rozhodla vydat se za ním. Nakonec našla Švandu s pomocníkem v hostinci. Králův posel zrovna přemlouval dudáka, aby šel zahrát do paláce a rozveselil královu smutnou dceru. Švandovi se to podařilo, protože měl kouzelné dudy. Jeho matka, lesní víla, dudy Švandovi začarovala, aniž by o tom měl on sám tušení. Královu dceru však za ženou nechtěl, miloval svou Dorotku. Z paláce se svým pomocníkem utekl. Celé představení končí záchranou Švandy před smrtí. Zachránila ho jeho Dorotka.

Když divadlo skončilo, všichni nasedli do autobusu. Ke škole jsme se vrátili kolem půlnoci. Rozloučili jsme se a rozešli jsme se domů. Výlet do divadla i představení se kamarádům a kamarádkám moc líbil.

Tomáš Zaňka, 7.B


Zahájení oslav 111. výročí naší školy
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-01-19 20:04:46

V pondělí  11.1.2016 se v dopoledních hodinách všichni žáci naší školy přemístili do Muzea východních Čech. Společně jsme se sešli v přednáškového sále, kde nás čekal program, který pro nás připravili žáci z Ekoparlamentu.  Nejprve nás přivítal pan učitel Hladík. Následně měl pan ředitel krásné úvodní slovo, ve kterém představil vzácné hosty. Byli to například bývalý pan ředitel školy Miroslav Pacholíček, ředitel chlapeckého sboru BONI PUERI pan Pavel Horák, paní Martina Maněnová z UHK, pan Arnošt Urban z rady školy nebo pan Pavel Tušl,  který nám pomáhá při zušlechťováním prostředí ve škole. Tito hosté vyzkoušeli hru „Riskuj“ o naší škole. Zazněly zde i úspěšné slohové práce našich spolužáků a přišla nás pozdravit i bývalá žákyně školy Adéla Škvrnová. Na závěr akce jsme společně zazpívali naši hymnu. Poté jsme se opět vrátili do školy.

Matyáš Novotný :-)

Fotky k události naleznete ZDE.


Keramický kroužek
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-01-14 07:56:07

Dovolte mi, abych zde jménem svým, ale hlavně žáků představil naši práci v tomto pololetí kroužku keramiky. Ze začátku bylo pro nováčky seznámení s keramickou hlínou zajímavým dobrodružstvím, ale hned jak se sžili, rozeběhla se úžasná spolupráce. Nejprve jsme začínali s menšími úkoly. Nejdříve jsme váleli placku a z ní modelovali, lepili hliněné hady a vykrajovali nejzajímavější tvary. Poté jsme se naučili přežahnuté výrobky glazovat. Cesta k hotovému výrobku je sice dlouhá, ale o to se pak více těšíme na vytvořený předmět. A co plánujeme v druhém pololetí? Určitě si vyzkoušíme vyrobit keramickou krabičku se zajímavým víčkem, vytvoříme si keramický hrneček na čaj či kakao a mnoho dalších zajímavých a nových věcí a technik. Takovou velikou výzvou je lití keramické hmoty do forem. O to více se těšíme na keramiku v druhém pololetí. Abyste i vy viděli, jak nám to jde, přikládáme pár fotek našich výrobků, které si můžete prohlédnout ZDE.

 

Tým keramiků a P. Nedbal

 

https://www.facebook.com/people/Keramika-Z%C5%A1-%C3%9Aprkova/100011108312886


Sbírka krabice od bot
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2015-12-17 12:18:27

Také letos se naše škola zúčastnila charitativní sbírky Krabice od bot, kterou pořádá Diakonie. Tentokrát jsme balili dárečky pro děti z chudších rodin přímo ve třídách. Zabalili jsme celkem 73 dárků a ty snad udělají radost dětem v těchto zařízeních:

Milíčův dům Diakonie ČCE v Jaroměři - www.milicak.cz
Integrační azylové středisko v Jaroměři-Josefově - http://www.suz.cz/zarizeni/ias-jaromer/
Základní škola speciální a dětský domov Jaroměř - http://www.zsspecaddjaromer.cz/
Farní Charita Dvůr Králové nad Labem - http://www.charita.cz/o-charite/adresar/?o=farni-charita-dvur-kralove-nad-labem#directory-detail
a individuální vytipované potřebné rodiny

Moc děkujeme všem, kteří akci podpořili.

 

                                                                                 Jitka Weinfurterová


Indiánský večer s překvapením
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2015-12-05 11:47:35

Tento rok si s dětmi ve třídě vyprávíme o indiánech - o jejich zvycích, tradicích, slavných osobnostech a předáváme si jejich příběhy. Minulý týden jsme se poprvé odhodlali přespat ve škole. Jsme velmi rádi, že tento večer s námi mohl strávit i Nina Naoumini, který má svou indiánskou rodinu v Kanadě. Ukázal nám indiánské výrobky, společně jsme prožili indiánský obřad, zatancovali jsme si za zvuků bubnu, prohlédli jsme si jeho fotografie z Kanady a dozvěděli jsme se další zajímavé informace o indiánech.

                                                           Jitka Weinfurterová a 1.A

Fotky si můžete prohlédnout ZDE.


Oxford Bookshop
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2015-12-05 11:39:32

“Circle training” in the Oxford bookshop

On Friday, November 27th, our English class visited the Oxford Bookshop to enjoy the year-long project “Oxford English Challenge”. First, we took off our jackets and bags and then Mrs. Šubrtová introduced her job and the place where she works.

After that it was our turn. Have you ever heard of the circle training? To be honest this term is rather related to the world of fitness. But Mrs. Vysoka used this method as well to create seven stations with different tasks to practise and test our language skills. We were divided into five groups and had to manage as many tasks as possible.

The best team was given amazing prizes. In the end we took a group photo in front of the bookshop. I hope we will come back again.

Updated photos

                          Jiří Kuřátko, 9. A


BURJ KHALIFA (nejvyšší stavba světa)
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2015-12-02 09:53:06

Stavba byla započata dne 3. listopadu v úterý 19:30. Příběh tohoto modelu ale začíná před půl rokem, kdy jsme ve škole dostali zadání postavit město z kostiček. Po čase se ale ukázalo, že město se nedodělá a Burj Khalifa začal být nepotřebný model, který jen bere čas, a tak ležel rozpracovaný ve skříni dlouhých 6 měsíců. Potom se ale objevila nová naděje, kdy jsem dostal za úkol vyrobit model budovy, kterou jsem popisoval o hodině slohu.

Přišel jsem s návrhem, že rozřežu staré díly, se kterými by byl model o 34% širší, vzal jsem jejich plášť a na něj narýsoval nový. Takto jsem vyrobil 30 základních dílů, ze kterých se poté skládají 3 rozdílné bloky budovy. Nejnižší ze třiceti dílů má 125mm, nejvyšší 400mm. Potom přišel na řadu podstavec, který se musel narýsovat na nové papíry. Tím byla hotova první spodní část budovy (1280mm). Začal jsem tedy na modré papíry jednu po druhé rýsovat 24 000 ,,skleněných“ tabulek, kterými jsem polepil celou budovu. Druhá oddělitelná část budovy byla vespod podlepena kartonem jako první část budovy, ale zbytek je už udělaný jen z měkkého modrého papíru. Šedivá špička budovy je vyrobena ze špejlí obalených papírem a následně nalakována plnicím sprejem. Teď už jen zbývalo nalepit 36 metrů 1mm silného papírového proužku nalakovaného stříbrným sprejem. V pátek večer, kdy jsem zalamovacím nožem dokončil poslední úpravy, jsem se podíval na své dílo a řekl si: „Ujde to.“

PS: Moc děkuji paní učitelce Vysoké, bez ní by z Burje Khalifi byla jen rozpadající se hromada dílů na mé poličce.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

 

-měřítko: 1:400

-výška modelu: 207cm

-počet dílů: cca 428

-počet ,,skleněných‘‘ tabulek: cca 24000

-celková plocha spotřebovaná na model: cca 50000 cm2 = asi 80 papírů A4

-cena materiálů: 236 Kč

-hmotnost:cca 700g

-počed dní stavby: 18

-počet hodin stavby: cca 46,5 = denní průměr: 2,6 h

 

Jakub Kopecký, 8.A

 


Oxford English Challenge
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2015-11-24 15:47:14

On 19th November our English class visited Oxford Bookshop, which is situated at Masaryk Square in Hradec Králové.

It was organized by Mrs. Vysoká and Mr. Michel from ZŠ Sever, who came with his students from seventh class. Firstly, we were divided into several groups according to some famous things concerning foreign countries. We introduced ourselves and asked some questions such as our hobbies etc. Then we started to work with the worksheets. There were lots of tasks we had to complete. During the whole event we were collecting “Oxfords'', points we were given when speaking English well.

When time was up, teachers collected our worksheets and started to correct them. During this time, we were browsing the books around. Boys were interested in fantasy books such as Lord of the Rings and girls in romance books. Nevertheless girls were amazed by the very popular book called Girl Online by Zoe Sugg.

In the end the best team and three best Oxford hunters were given some nice prizes.
It was very nice start of the day and we all had a great time. See you later, Oxford!

Viktorie Nováková, Barbora Plášilová 8. A

Photos


Oxford English Challenge
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2015-11-23 20:13:14

Spojením slov anglický jazyk, výzva a Oxford Bookshop na Masarykově náměstí v HK vznikne název nového projektu, na kterém spolupracuje ZŠ Úprkova a ZŠ Sever. Vybrané třídy se svými učiteli se sejdou v intelektuálně a tvořivě podnětném prostředí cizojazyčného knihkupectví a budou pracovat na zadaných úkolech. Cílem projektu je podpora komunikace v cizím jazyce v mimoškolním prostředí a navázání spolupráce s jinou školou.

Kamila Vysoká


CLIL
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2015-11-19 23:14:21

http://www.onestopenglish.com/Pictures/Web/DocImages/image/g/i/n/clil_wordle.jpgCLIL

Neboli Content and Language Integrated Learning označuje výukovou metodu, která propojuje výuku odborného předmětu s cizím jazykem. Vedle obecné výhody obohacení a zpestření výuky se CLIL osvědčuje v rovině jazykové, žáci se neučí pouze o jazyku, ale učí se skrze něj. Jazyk používají ve zcela reálných komunikačních podmínkách a komunikace v cizím jazyce se stává pro žáky přirozenou, žáci ztrácí ostych spojený často s požadavkem na gramaticky správné vyjádření v hodinách cizího jazyka.

Žáci z 8. A takovou hodinu sami zažili, když Viktorie Nováková dostala za úkol přečíst si v originále knihu The Catcher in the Rye od J. D. Salingera. Prezentace knihy i následná diskuse probíhaly v angličtině. Chválím všechny zúčastněné děti a těším se na další výzvy.

Kamila Vysoká


Světový den Ekoškol a vstup do Kampaně Litter less
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2015-11-09 23:35:23

Dne 6. 11. jsme na naší škole slavili Světový den Ekoškol a zároveň jsme slavnostně vstoupili (již podruhé) do Kampaně Litter less. Pan školník vyvěsil vlajku Ekoškoly a ve velké tělocvičně jsme uskutečnili koncert školní kapely, při jejichž písničkách žáci pomocí odpadového materiálu – plastových lahví - bubnovali do rytmu. Mezi písněmi si děti z Ekoparlamentu připravily nějaké vstupy – připomněly ostatním žákům školy, co je program Ekoškola, jak dlouho již v něm pracujeme a co vše se nám již povedlo, sdělili jim informace o kampani Litter less – proč do ní vstupujeme, co je cílem a tak. Při dalším vstupu se uskutečnil Ekoškolí kvíz a kdo věděl, dostal odměnu – žlutou plastovou popelničku. Při posledním vstupu žáci soutěžili ve shazování kuželek postavených opět z PET lahví.

Na závěr celé akce si všichni zazpívali školní ekohymnu (tu si můžete poslechnout na stránkách naší školy nebo i na Youtube – Ekologicky myslíme) a opět bubnovali lahvemi. Celá akce byla velmi povedená a veselá.

aktivity

 


Cesta po měsíci Pandora
Kdo vydal: Jílek      Kdy: 2015-11-06 20:38:53

Ve středu 4.11.2015 proběhla mimořádná podzimní akce pro děti z našich MŠ a děti z prvních tříd s názvem "Cesta po měsíci Pandora". Na startu děti dostaly list a nejdůležitějším úkolem bylo pronést ho určenou trasou až ke stromu života, kde na ně čekal Avatar. Společně s Avaterem umístily list na strom a tím zachránily obyvatele Pandory. Za odměnu jim Avatar předal kouzelný amulet, který jim má pomáhat při strachu a smutku. Cesta nebyla pro děti jednoduchá. Musely prokázat zručnost při lovení ryb, rovnováhu při přechodu lávky, odvahu při průchodu džunglí, chytrost při sestavování hradu a šikovnost při házení světelného míče do kouzelných obručí. Jen ta zima trošku komplikovala plnění všech úkolů. 


Adaptace sídel na změnu klimatu
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2015-11-05 20:14:01

Adaptace sídel na změnu klimatu

aktivity aktivity http://www.adaptacesidel.cz/doskol/wp-content/uploads/2015/05/logo-koniklec.png

V letošním roce se žáci 8. a 9. tříd zapojili do projektu Adaptace sídel na změnu klimatu. Podrobné informace o tomto projektu si můžete přečíst na našich stránkách nebo na www.adaptacesidel.cz/doskol.

V tomto projektu žáci již změřili teplotu termokamerou na různých místech Hradce Králové – např. parkoviště a zeleň u Flošny, Velké náměstí, park pod náměstím, plocha u pošty v Malšovicích. Také zkusili na stejných místech, jakou retenční schopnost mají různé povrchy. Na základě změřených výsledků navrhli opatření, která by zlepšili prostředí ve městě a celkově město lépe připravili na změny klimatu, které se blíží. V další aktivitě porovnali retenční schopnosti dalších materiálů, vyzkoušeli si výrobu energie pomocí různých elektráren a opět navrhli nějaká opatření pro město. Ta se objeví i po exkurzi do energeticky soběstačné obce Kněžice, kde jsme navštívili bioplynovou stanici a věnovali se odpadům a posuzovali výhody a nevýhody metod jejich likvidace. Také jsme pozorovali různé typy krajin a sledovali erozi půdy.

S nejlepšími návrhy na adaptaci našeho města na klimatické změny potom zástupci zapojených tříd půjdou na Magistrát města, kde je představí a uvidíme, možná je naši zastupitelé později uskuteční. 

Fotky si můžete prohlédnout ZDE


Táto, mámo, pojď si hrát
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2015-10-26 16:31:05

13.10.2015

Výtvarná dílna přilákala malé tiskaře tentokrát na podzimní zdobení tašek.

Pomocí razítek z přírodnin vznikly krásné a originální výtvory. Fotky si můžete prohlédnout ZDE.

Přejeme krásný podzim,

J. Nevečeřalová a H. Karmanská


Pohádkový předškolák 1
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2015-10-26 16:27:19

15.10.2015

Na 1. setkání se sešlo 30 předškoláčků s véééélikou řepou. Pohádku jsme si poslechli, zahráli, složili z puzzle.Ve škole se nám líbilo a už se těšíme na listopadové setkání 19.11.

Fotky si můžete prohlédnout ZDE.

                                                 J. Nevečeřalová, H. Karmanská


Bowling 7.B
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2015-10-22 00:22:00

Ve čtvrtek 14.10. se naše  třída 7.B  s paní učitelkou Šmídovou vydala do A-Sportu hrát bowling. Zde jsme měli zarezervovány 3 dráhy. Tuto akci jsme získali za nasbírané Ekobody v minulém  roce, kdy se nám podařilo celoškolní soutěž vyhrát . Bowling jsme si pořádně užili - legraci i sportovní výkony . 

Matyáš N.


Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   321-340   341-360