Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   321-340   341-360   361-380   381-400   
Projekt audioknihovna-aneb "Je nás slyšet "
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-09-20 16:25:20

Cílem projektu je přivézt děti ke čtení. Forma, kterou jsme zvolili je trochu netradiční. S dětmi vybereme text, který si přečteme a poté ho nahrajeme. Nahrávky jsou z knížek českých i světových autorů nebo z učebnic. Jedná se o výukový materiál k předmětům vlastivědy, přírodopisu, českého jazyka apod. Do projektu se zapojily jak děti, které čtení a hlasový projev baví, tak i ty, které mají právě se čtením problémy. Naše dílo si můžete poslechnout na naší stránce Audiokniha.

29.6.2016 proběhlo slavností poděkování žákům, kteří se na projektu podíleli.

Pan ředitel Petr Lehký a herec Klicperova divadla Jan Sklenář předali dětem upomínkové předměty a společně s rodiči i dětmi jsme si poslechli úryvky z nahrávek.

Při čtení jsme do knih do slova "zažráni" a často nám vyschne v hrdle, proto dodržujeme pitný režim.

Na fotografii jsou absolventky 9.ročníku a všichni žáci, kteří se na projektu podíleli.

Na tento nápad mě přivedl Josef Vraný, nyní žák 6.ročníku a pan ředitel s paní zástupkyní mi dali požehnání. Tímto jim moc děkuji za důvěru a podporu v dalším školním roce.

Knihovnice Martina Andrysová


Turnaj ve hře Wings of War
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-07-06 18:01:43

V pátek 16. června se na naší škole konal  miniturnaj v deskové hře Wings of War. 

Tato oblíbená desková hra s minimodely letadel přilákala dvacet hráčů a dokonce dvě hráčky. Pravidla jsou velmi jednoduchá - manévrovat se svým letadlem tak, aby se dostalo do výhodné střelecké pozice a samo nebylo ohroženo protivníkem. Turnajová pravidla byla spravedlivá, hráli proti sobě vždy jen dva hráči s pokud možno co nejshodnějšími letadly.

Po úvodním rozlosování soupeřů se na lavicích rozhořely letecké souboje jako vystřižené z oblohy 1. světové války.  Vítězové postoupili do dalších kol a po hodině a půl bylo rozhodnuto. Vítězem se stal Jáchym Vrběcký ze 4.B, na druhém místě se umístil Honza Kurečka ze 6.B a třetí skončil Šimon Jelínek ze 7.B. Všichni vítězové si odnesli hodnotné ceny, sponzorované naší školou a firmou MPM. Děkujeme  tímto všem účastníkům a sponzorům a těšíme se společně na další setkání u leteckých soubojů.

Fotky si můžete prohlédnot ZDE.

                                                                 Václav Kuřík


Wanderweg in Königgrätz
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-07-06 17:56:41

Am Dienstag, dem 21. Juni haben wir einen Spaziergang durch Königgrätz gemacht.. Jeder hat sich ein Thema vorbereitet, über das er nachher gesprochen hatte. Am Weißen Turm haben wir deutsche Touristen getroffen. Am Ende haben wir von dem Herr Lehrer Varhaník und von der Lehrerin Šmídová ein Eis bekommen. Es hat uns sehr gefallen.

Eliška Veselská, 9.A


Celoroční projekt Indiáni
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-06-29 17:05:09

Během prvního školního roku kromě zvládnutí učiva prvňáci absolvovali také projekt Indiáni. Děti byly na výuku rozděleny do čtyř indiánských skupin a učily se, jak zvládnout vyřešit úkoly i ve skupině. Prožili jsme indiánskou slavnost potlač, při spaní ve škole nás navštívil nový kamarád z indiánského kmene z Kanady, v průběhu roku i na škole v přírodě v Bělči jsme hodně vyráběli. Celý rok jsme si vyprávěli o indiánských zvyklostech, tradicích a slavných náčelnících a na závěr  si děti na školním výletě daly závod s bizony.

                                                                    Jitka Weinfurterová a 1.A

Fotky si můžete prohlédnout v naší fotogalerií.


Den na ochranu za mimořádných událostí
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-06-29 16:48:43

Účelem projektu „Ochrana člověka za mimořádných událostí" je žáky všech ročníků, v míře odpovídající jejich věku, seznámit s možnými riziky, se kterými se mohou setkat. Připravit je tak, aby  v případě mimořádné události, jako jsou např. živelné pohromy – povodně, požáry, vichřice…, nebo havárie s únikem chemických látek či radiační havárie, věděli, jak reagovat a případně jak poskytnout první pomoc sobě i ostatním. Připravení jedinci mohou účinně napomoci ke zmírnění následků. Proto je důležité znát možná nebezpečí a chování při vzniku těchto událostí. Umět si poradit, ale i pomoci svým blízkým a sousedům. Každoročně je takové přípravě u nás na škole věnován jeden den. V letošním roce jsme přijali pozvání mezi dobrovolné hasiče v Malšově Lhotě, kteří si pro nás připravili velmi pěkný program.

 

Fotky si můžete prohlédnout v naší fotogalerií.


Školní výlet 7.B a 7.A
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-06-29 16:46:08

Dne 24.6 jsme kolem 7. hodiny jeli na Malou Skálu. Po příjezdu jsme se nasvačili a poté se vydali ke skalám. Tam na nás čekali tři Honzové (instruktoři), kteří nám vše vysvětlili. Každý žák si mohl vyzkoušet lezení po skalách a slaňování. Ke svačině jsme dostali loupák a polovinu jablka. Po svačině se všichni převlékli do plavek a skočili do řeky. K večeři jsme dostali guláš s knedlíky. Všichni si výlet užili a mají z něj hezké vzpomínky.


Cyklovýlet 4.B
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-06-29 16:45:22

V sobotu 25.6. 2016 se třída 4.B, pod vedením paní učitelky Venclové, opět vydala na tradiční cyklistický výlet.
Mezi dětmi byli také rodiče, kteří spolu s dětmi plnili aktivně všechny úkoly, které od paní učitelky dostali.
Úkoly byly mnohdy velmi složité. Prověřeny byly znalosti z přírodovědy, vlastivědy i ze všeobecného přehledu. Dobrá fyzická zdatnost byla samozřejmostí.
Po hradeckých lesích a blízkém okolí najeli žáci kolem 40 km a to je úctyhodný výkon! Odměnou jim byl poklad, který našli v houštině a pak se o něj spravedlivě rozdělili. Všichni se už těší na podzim, kdy se opět vydají za pokladem.

Fotky jsou k dispozici v naší fotogalerií.


Závěrečné práce
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-06-22 17:40:31

V pátek 17. 6. 2016 proběhly na naší škole závěrečné práce 9. ročníků. Všichni vyučující vypíší v průběhu roku témata, která se většinou vztahují k jejich předmětu. Každé dítě si vybere jedno  téma. Zpracuje ho podle zadání v textové podobě a poté jej před komisí učitelů prezentuje. Je to taková malá maturita. Mnohé práce měly letos výbornou úroveň. Známky se dětem zapíší do českého jazyka a odborného předmětu.

Fotky si můžete prohlédnout v naší fotogalerií.


Laboratorní práce z fyziky
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-06-23 22:53:08

V závěru roku se finišuje na všech frontách. V hodinách fyziky jsme se věnovali v 6. třídách magnetickým vlastnostem a v rámci laboratorní práce jsme zkoumali, jak asi vypadá silové pole v okolí různých magnetů. Mnohým skupinám se podařilo vykreslit obrazce pilin opravdu pěkně. Věřím, že si zajímavé poznatky o magnetech ponesou děti dál.

Fotky jsou k dispozici v naší fotogalerií.


Hrajeme si hlavou
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-06-22 17:34:38

Katedra fyziky Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Hradec Králové letos už po deváté připravila na nábřeží pro všechny kolemjdoucí spousty stánků se zajímavými pokusy. Vyrazili jsme tam se žáky 7. tříd, abychom se přesvědčili, že už toho z fyziky známe dost. Je to velmi zdařilá akce, kterou si sedmáci jistě užili.

Fotografie jsou ke zhlédnutí ZDE.


Kroužek keramiky
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-06-22 17:27:43

Vážení rodiče, milí žáci, drazí fandové keramiky,

i toto pololetí jsem moc rád, že vám mohu představit tvorbu a výrobky našeho keramického kroužku, který pracoval ve středu jak ráno před vyučováním, tak také odpoledne. Obě party si keramickou hlínu naprosto zamilovaly a nakonec se podařilo vytvořit opravdu pozoruhodné výrobky. V tomto druhém pololetí jsme si vyzkoušeli nové techniky tvarování keramické hmoty, naučili jsme se lití do sádrových forem, zkusili jsme si točení na kruhu a následně jsme vše krásně naglazovali. Lití hmoty do sádrové formy se zdá jako zcela jednoduchá práce, ale úskalí tkví v neuvěřitelné křehkosti suchého výrobku. A právě proto se někteří výsledku bohužel nedočkali. Ale nevadí, techniku již umí a příští školní rok si již budou dávat pozor.

Celkem jsme vyrobili nepřeberné množství výrobků.  Od nádob na květiny, stojany na tužky či misky nejrůznějších tvarů až po dekorativní reliéfy, ozdobné misky, servírovací tácy či výrobky vlastní fantazie. Trošku nám ale dělalo problém si výrobky čitelně označit, a tak v keramické dílně zůstává spoustu krásných výrobků, ke kterým se bohužel nikdo nehlásí. Pokud si chcete naposledy výrobky projít a přesvědčit se, že jste na žádný nezapomněli, dílna vám bude k dispozici ve středu 29.6. od 13:00 do 14:00.

Již nyní se budeme těšit na příští školní rok, ve kterém budeme opět vyrábět ještě zajímavější a propracovanější výrobky. Keramice zdar !!!

 

Malá ukázka naší práce ZDE.

 

Petr Nedbal


Terénní kurz Běleč
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-06-06 10:41:49

Ve dnech 10. – 13.května se konal tradiční terénní kurz. Opět byla naším útočištěm táborová základna v Bělči. Zkoumali jsme rostliny i zvířata a podařilo se nám několik zajímavých úlovků.

Jeden den jsme navštívili zámek v Doudlebách, kde nás provedl sám syn poslední paní hraběnky. U zámku je i nová expozice věnovaná přírodě. Mohli jsme si zopakoval nejenom organismy, které jsme již pozorovali, ale i druhy z dalekých zemí.

Počasí nám přálo, byl čas na svezení na pramicích i různé sporty. Nechyběl ani táborák.

Kurz byl zakončen soutěží v poznávání rostlin a prezentací žákovských projektů.

Všichni účastníci si zaslouží velkou pochvalu.


Už vím proč
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-06-01 08:56:48

V pátek 20.5. se třída 4.B vydala s paní učitelkou Venclovou do areálu letiště.

V technologickém centru byl pro ně připraven zajímavý vzdělávací program.

Žáci doplňovali loga, seznámili se s vnitřkem počítače, hravou formou získali  informace o řemeslech a  programování.

Prošli také fotoateliérem, kde si mohli zahrát na manekýny. Akce byla zakončena návštěvou hangárů s letadly a vrtulníky.

Exkurze byla velmi zajímavá a sklidila obrovský úspěch.

Monika Venclová


Obrázková zahrada
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-05-30 22:12:01


Škola Jinak
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-06-13 18:32:38

Ve čtvrtek 19.4 2016 se na naší škole konala každoroční akce Škola jinak. Akce Škola Jinak spočívá v tom, že si každý žák vybere dvě témata. Témata jsou různá pro 1. a 2. stupeň. Každé téma vždy trvá dvě vyučovací hodiny. Žáci prvního stupně si mohli vybrat například: historii létání, bylinky, dětskou jogu , loutkohraní nebo fyzikální hrátky. 2.stupeň vybíral například pozorování vesmíru ,mohl  zkusit výrobu map nebo origami. Tato akce má zpestřit žákům výuku a naučit je novým věcem. Letos jsme si opět netradiční den na škole užili.

Všechny fotky ze Školy jinak si můžete prohlédnout v naší fotogalerií.

Matyáš Novotný 7.B

 

 


Parkour
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-05-23 16:37:36


Jsme Ekoškola
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-05-18 09:27:30

Letos jsme po 2 letech obhajovali titul Ekoškola, abychom se i nadále mohli tímto pyšnit. K úspěšné obhajobě je potřeba zdárně projít auditem, kdy celou školu prochází a prověřují zkušení auditoři z řad hlavního koordinátora programu Ekoškola v ČR – Tereza, vzdělávací centrum.

30. března 2016 přijely tedy auditorky prozkoumat naší školu. Hovořily s žáky, členy Ekoparlamentu, učiteli, panem ředitelem, panem školníkem i s kuchařkami. Prošly školu provázeny právě členy Ekoparlamentu a prohlížely, co nového jsme pro školu uskutečnily, co je lepší a co nadále dobře funguje.

Nyní už víme, že jsme auditem prošli úspěšně a i nadále jsme EKOŠKOLA. Auditorky ocenily zejména práci Ekoparlamentu, který letos vznikl sloučením Ekotýmu a školního parlamentu a funguje znamenitě. Postupně za 2 roky zdárně provedl  všech 7 kroků programu a postupně se snaží realizovat plán a cíle, které vyplynuly z analýzy celé školy ve 4 oblastech: Odpady, Prostředí školy, Energie, Voda. O celé své činnosti informujeme na stránkách školy v odkazu Ekoškola.

15. 6. 2016 pojedeme převzít titul a vlajku na Slavnostní setkání Ekoškol, které proběhne v Senátu České republiky.

Ekoparlament


30 let výročí od jaderné havárie v Černobylu
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-05-14 22:31:56

26. dubna 1986 na severu Ukrajiny došlo k havárii v jaderné elektrárně. Se žáky 8. a 9. ročníků jsme si toto výročí v rámci Občanské a rodinné výchovy připomínali a shlédli dokument Tajemný Černobyl: Město smrti a následně žáci napsali práci na toto téma. Bylo pro mě neuvěřitelně silné číst řádky žáků a vnímat hloubku jejich cítění a prožitku. Chtěla bych se s Vámi podělit jen o některé věty z těchto prací, ale věřte mi, že většina mě potěšila svou kvalitou a zasáhla u srdce.

…V mém mozku se shromažďuje moudrost světových filozofů a já přemýšlím nad tím, jak by se dala tato katastrofa ovlivnit, jak by se jí mohlo zabránit. Uvědomuji si, že já už nic nezmůžu. I přesto držím ticho za mrtvé a nechávám svou mysl trápit se s nimi…

… Kdybych tam byla já, plakala bych. Pro mě to ale nebylo těžké vidět, ale bylo pro mě těžké to s nimi procítit…

… Při sledování dokumentu tajím dech…

 … Je mi líto těch, kteří přišli o svůj domov a už se nikdy nevrátili…

… Nejhorší ze všeho je, že jim lhali…

… Osobně doufám, že se už nic takého nebude nikdy opakovat…


700. výročí narození Karla IV.
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-05-13 10:21:26

K celostátním oslavám, do kterých se zapojily významné instituce, kraje a města ČR, se připojila dne 3. května i naše škola svým celoškolním projektovým dnem. Za cíl jsme si dali rozšířit obecné povědomí o osvíceném, moudrém, vzdělaném a především schopném státníkovi, který je významnou osobností nejen českých, ale i evropských dějin. V sobotu 14. května uplyne 700 let od narození Karla IV., a tak všichni žáci školy v duchu myšlenky tohoto panovníka, že zahálka není tou kvalitní cestou k sebezdokonalování, se pustili do projektového dne s chutí. Poznali Karla IV. z pohledu historie, českého jazyka, umění a závěrem žáci použili veškeré získané vědomosti v oblíbené soutěži Riskuj či Taxík.

Věděli jste, že datum položení základního kamene Karlova mostu je magické? Ne? Zeptejte se našich žáků, čím je datum 9. 7. 1357 5 hod a 31 minut zajímavé.


Projektový den Karla IV.
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2016-05-09 11:38:16

5.5. jsme ve škole slavili den Karla IV. Projektový den byl zaměřen na připomenutí si historické postavy krále Karla IV., který byl vynikajícím panovníkem a výborným diplomatem. Jeho dobu nám dodnes připomíná sídlo panovníka hrad Karlštejn, v celém světě známý Karlův most v Praze a v neposlední řadě samozřejmě Karlova univerzita.

První hodina dějepisu byla věnována shrnutí života a díla Karla IV. V hodině výtvarné výchovy jsme pak prstovou technikou vybarvovali předlohu v podobě hlavy Karla IV. Ale to byl těžký úkol a myslím si, že zrovna naší skupině se moc nedařilo. Ve čtvrté hodině jsme s paní učitelkou třídní pak znovu zopakovali nejdůležitější body z celého projektového dne věnovaného postavě Karla IV., a to pomocí různých her. Tímto projektový den skončil a my pokračovali dál podle rozvrhu.

Tomáš Zaňka, 7.B


Zobraz starší články:
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   241-260   261-280   281-300   301-320   321-340   341-360   361-380   381-400