Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Užitečné info

Kalendář akcí pro školní rok 17/18

Kroužky

Formuláře

Předškolák

Pracovní uplatnění a přijímací řízení ke vzdělávání na SŠ
 

 
 

Zahájení školního roku               4. 9. 2017       (pondělí)

Konec  I.  pololetí                     31. 1. 2018       (středa)

Konec II. pololetí                     29. 6. 2018       (pátek)


Provoz školního hřiště 

Správce:              Voda Karel

Kontakt:              605 820 056

Provozní doba:   duben – říjen (dle počasí)

pondělí – pátek     15.00 – 19.00

sobota – neděle    11.00 – 19.00

 


Školní prázdniny

Státní svátky

Zápis do první třídy

Vyučovací hodiny

Celoškolské akce

Sběr starého papíru a víček

Provoz školního hřiště

Omluvení žáka z vyučování

Termíny pedagogických rad

Termíny třídních schůzek
 

 


Školní prázdniny

podzimní           26.10. -  27.10. 2017     (Čt - Pá)

vánoční           23.12.2017 - 2.1.2018     (So - Út)

            pololetní                            2. 2. 2018     (Pá)

            jarní                      19.2. - 25.2. 2018     (Po - Ne)

            velikonoční            29.3. - 30.3. 2018     (Čt - Pá)

            hlavní                      2.7. - 31.8.2018      (Po - Pá)

Ředitelské dny:                 

29.9.2017 (Pá), 30.4.2018 (Po), 7.5.2018 (Po), 15.6.2018 druhý stupeň (Pá)

 


Státní svátky

28.  9. 2017  Den české státnosti (Čt)

28.10. 2017  Den vzniku samostatného československého státu 1918 (Pá)

17.11. 2017  Den boje za svobodu a demokracii (Čt)

30.3.2018 Velký Pátek

2.4. 2018  Pondělí velikonoční

1. 5. 2018  Svátek práce (Út)

8. 5. 2018  Den osvobození od fašismu (Út)

 

 


 

Zápis do první třídy


Proběhne ve dnech :      13.4. (13:00 - 17:00) - 14.4. (9:00 - 12:00) 2018 (Pá - So)
Kritéria pro přijetí do první třídy

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017

Zápis do MŠ:                      11.5. - 12.5. 2018  (Pá - So)
 

 

 

Vyučovací hodiny

 

Vyučovací hodiny hodina
0. 7:00 - 7:40
1. 7:55 - 8:40
2. 8:55 - 9:40
Velká přestávka 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45
4. 10:55 - 11:40
5. (oběd) 11:50 - 12:35
6. (oběd) 12:45 - 13:30
7. 13:40 - 14:25
8. 14:35 - 15:20

 

 

 

Celoškolské akce

 

Celoškolské akce Datum
Dny otevřených dveří

29.11. 2017     (St)

   7.3. 2018      (St)

 

Zápis do prvního ročníku

6.4. - 7.4. 2018 (Pá - So)

 

Zápis do MŠ

11.5. - 12.5. 2018   (Pá - So)

 

Projektové dny:

Datum
JÁRA CIMRMAN 27.11.2017 (pondělí)
DEN VODY – výstava vodní svět 16. 3. 2018 (pátek)
DEN ZEMĚ 19. 4. 2018 (čtvrtek)
ŠKOLA JINAK 17. 5. 2018 (čtvrtek)
ÚPRK KOLEM ORLICE 1.6.2018 (pátek)
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ 15. 6. 2018 (pátek) 
OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 22. 6. 2018 (pátek)

 

 


Termíny sběru starého papíru

20.9. 2017, 15.11. 2017, 7.2. 2018, 18.4. 2018, 20.6. 2018

středa vždy od 7.00 – 8.00 a od 14.30 – 16.00 hodin  

 

Termíny sběru víček

13.9.2017, 8.11.2017, 10.1.2018, 25.4.2018, 13.6.2018

středa vždy od 7.20 – 7.50 hodin

 


Provoz školního hřiště


Od 1. dubna do 31.října je otevřeno školní hřiště pro veřejnost:
pondělí – pátek: od 15,00 do 19,00 hodin
sobota – neděle: od 10,00 do 19,00 hodin

Každý má možnost si vypůjčit sportovní náčiní.
Dodržujte prosím pokyny správce hřiště.
Platí zákaz vodění psů, jízda na dopravních prostředcích, konzumace alkoholu a kouření.
 

 


Omluvení žáka z vyučování


Podle Vyhlášky č. 291/1991 o základní škole je rodič nebo jeho zástupce žáka povinen, nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídavých důvodů ( nemoc apod.), nejpozději do dvou dnů sdělit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Jestliže rodiče předem vědí, že žák bude chybět po dobu delší dvou dnů, podají rodiče písemnou žádost řediteli školy, který může žáka z vyučování uvolnit.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje v souladu s § 12 odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, následující jednotný postup při uvolňování a omlouvání žáků základních a středních škol z vyučování a při prevenci a postihu záškoláctví v základních a středních školách:
....(1) Nepřítomnost nezletilého žáka základní a střední školy ve škole omlouvá v souladu s platnými právními předpisy zákonný zástupce žáka (popřípadě vychovatel domova mládeže, pokud jde o nezletilého žáka střední školy ubytovaného v domově mládeže); zletilý žák omlouvá svou nepřítomnost sám.
(2) Základní a střední škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. praktickým lékařem pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka (popřípadě vychovatelem domova mládeže, pokud jde o nezletilého žáka střední školy ubytovaného v domově mládeže) nebo omluvenky vystavené zletilým žákem, a to pouze v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování.
(3) Na dobu nepřítomnosti žáka ve škole, která předchází návštěvě žáka u ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, není tento lékař oprávněn vydat potvrzení o nemoci, neboť zpětně nelze jednoznačně a zodpovědně posoudit zdravotní stav žáka. (4) Ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, o nemoci žáka i v případě nepřítomnosti, která nedosahuje délky uvedené v odstavci 2.... 
 

 


Termíny pedagogických rad

 

4.  9. 2017        10.00 hodin       (Po)   

25.  1. 2018     15.30 hodin        (Čt)     

21.  6. 2018      13.30 hodin       (Čt)

 

 

 

 


Termíny třídních schůzek

14.9. 2017, 9.11. 2017, 11.1. 2018, 12. 4. 2018, 7.6. 2018 čtvrtek vždy od 16.30 hodin 

 

Průběh výuky:

Výuka probíhá podle:   Školního vzdělávacího programu „Úprk do života“ č.j.454/09/07

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.