Aktuální pravidla COVID


Vážení rodiče,

od 1. září budou ve škole platit následující pravidla:

  • Ve dnech 1., 6. a 9. září proběhne ve škole antigenní testování žáků 2.– 9. tříd.
  • 1. třídy budou testovány 2., 6. a 9. září.
  • Výjimku tvoří žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů od dokončeného očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní). Případně může žák doložit negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (Ag test ne starší 72 hodin, PCR test ne starší 7 dnů) – výjimky je potřeba doložit písemným dokladem při prvním testování.
  • Testování za přítomnosti rodiče bude probíhat v tělocvičně školy v čase 7.30 – 7.45 hodin. Rodič s dítětem vchází vchodem do tělocvičen.
  • V případě, že se žák testování nepodrobí, bude se moci účastnit výuky za podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR  – tj.  nosí roušku nebo respirátor při výuce, ve školní jídelně sedí na vyhrazeném místě, v tělocvičně necvičí, při Hv nezpívá, používá určené hygienické zařízení, při svačině musí být 1,5 m od ostatních.
  • Ve společných prostorech školy platí nadále pro všechny povinnost ochrany nosu a úst pomocí roušek nebo respirátorů.
  • Ve škole budou nadále dodržovaná všechna hygienická pravidla zabraňující šíření onemocnění covid-19 (dezinfekce, mytí rukou, časté větrání a úklid).
  • V případě, že se u vašeho dítěte objeví jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, budeme vás neprodleně kontaktovat za účelem vyzvednutí dítěte ze školy.
  • Školní družina a školní klub fungují od 1. 9. 2021.

Ředitel školy