Bližší informace k letním táborům


Vážení rodiče,

jelikož se blíží termíny konání letních táborů pod vedením Mgr. Radka Kozla (Úprk před piráty, Úprk za sportem, Úprk za Pokémony), přikládám bližší informace. V níže přiložených PDF souborech najdete programy pro dané tábory a seznamy věcí, které děti na tábory mají mít:

Úprk před piráty – seznam věcí + program tábora

Úprk za sportem- seznam věcí + program tábora

Úprk za Pokémony – seznam věcí + program tábora

Zároveň si dovoluji připomenout, které dokumenty děti mají mít při nástupu na tábor s sebou:

  • rodiči vyplněné formuláře Potvrzení o postavení na trhu práce (většina dětí již odevzdala během června; kdo neodevzdal, prosím o odevzdání při zahájení tábora)
  • průkaz pojištěnce (kopie!)
  • očkovací průkaz
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti (vydá ošetřující lékař)

Všechny tyto dokumenty, prosím, vložte do obálky/desek se jménem dítěte a odevzdejte při zahájení tábora. Při jeho ukončení Vám je vrátím.

Prohlášení o bezinfekčnosti vyplní zákonný zástupce ráno při zahájení tábora (vyplní se pouze osobní údaje o dítěti + podpis).

Ohledně COVID-19:

  • v pondělí ráno při zahájení tábora se uskuteční testování dětí na COVID-19
  • testování proběhne stejnými testy a stejným způsobem, jako tomu bylo při pondělním testování žáků během školního roku (děti se testují samy pod dohledem pracovníků tábora, rodiče vyčkají na výsledky testů před školou)

S případnými dotazy se obracejte na: kozel@zsuprkova.cz
Mgr. Radek Kozel