Čarodějnický rej


V týdnu od 25.4 do 29.4. ve třídě Marťánků probíhal čarodějnický rej. Děti chodily do kouzelné školky plné pokusů a čar. Míchali jsme kouzelné lektvary, které nám i vybuchovaly, vařili polévků z červíků, přeskakovali oheň a na závěr jsme uspořádali filipojakubský bál.

Daniela Kvapilová