Drátkování


Drátování je stará řemeslná technika, při které se využívají dráty různých typů a tlouštěk, ke zhotovení nádherných dekorací, šperků, svícnů a jiných ozdobných předmětů. Ve volném čase se věnuji umělecké kovařině, a tak jsem se rozhodl dětem trochu přiblížit práci s kovem. Při této technice se drát chová stejně jako rozžhavený kus železa, který je po nahřátí ve výhni obdobně tvárný jako náš drát. Děti měly možnost vyzkoušet si tuto techniku starého řemesla a naučit se nové dovednosti.

S dětmi jsme si v úvodu vysvětlili, jak bezpečně při drátkování pracovat a jak s materiálem a pomůckami zacházet. Poté jsme se pustili do tvorby krásných kovových srdíček. Děti si při drátkování zkusily práci s kleštěmi, naučily se ovíjet tlustší drát slabším, zkoušely tvorbu volut a pak pomocí prstíků modelovaly srdce. Každý zhotovil úspěšně svůj vlastní výrobek. Dokonce i žáci prvních tříd, pro které je práce s kovem velmi náročná, zvládli svá srdíčka na výbornou. Děti si své výrobky odnesly domů, aby si s nimi ozdobily domácnost, nebo aby někoho blízkého obdarovaly. Žáci předvedli skvělou práci, a tak za svou námahu a snahu byli odměněni libovolným srdíčkem mé výroby a sladkou odměnou. Děti drátkování bavilo, odcházely s nadšením a s novou dovedností.

Vychovatel: Johan Jirka